Archifau ar gyfer

arloesol

Arloesi ar feddalwedd CAD. Arloesi mewn Dylunio 3d

Beth yw ymrwymiad y casinos i ddod yn gwmnïau cynaliadwy

Mae mwy a mwy o gasinos yn ymuno â'r duedd a brofir gan y mwyafrif o gwmnïau'r byd heddiw. Nid yw'r duedd hon yn chwiw neu'n sefyllfa basio, i'r gwrthwyneb, mae bron yn rhwymedigaeth sydd gan bob cwmni sydd am barhau i ddatblygu fel busnes. Mae'n hanfodol bod pob actor yn y ...

Apiau ar gyfer y maes - AppStudio ar gyfer ArcGIS

Ychydig ddyddiau yn ôl gwnaethom gymryd rhan a lledaenu gweminar yn canolbwyntio ar yr offer y mae ArcGIS yn eu cynnig ar gyfer cymwysiadau adeiladu. Cymerodd Ana Vidal a Franco Viola ran yn y weminar, a bwysleisiodd AppStudio ar gyfer ArcGIS i ddechrau, gan egluro ychydig sut mae'r rhyngwyneb ArcGIS yn gysylltiedig â'i holl gydrannau, y ddau ...

Fforwm Geo-ofodol y Byd - 2019

Annwyl gydweithiwr, Ydych chi'n chwilio am dechnolegau blaengar, cynhyrchion newydd ac atebion i ychwanegu gwerth at eich prosiect neu wella eich gweithrediad beunyddiol? Bydd y datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant geo-ofodol, o bob cwr o'r byd, yn cael eu harddangos yn Fforwm Geo-ofodol y Byd 2019, a fydd yn digwydd rhwng Ebrill 2-4, 2019 yn ...

3 Newyddion a 21 digwyddiad pwysig yng nghyd-destun GEO - Gan ddechrau 2019

Mae Bentley, Leica a PlexEarth ymhlith y newyddion mwyaf diddorol sy'n cychwyn ym mis Chwefror 2019. Yn ogystal, rydym yn dangos ein bod wedi llunio 21 o ddigwyddiadau diddorol sydd ar ddod, lle gall y gymuned gyfan o weithwyr proffesiynol geo-beirianneg gymryd rhan. Dyma rai o'r pynciau sy'n cael sylw yn y digwyddiadau hyn: BIM, GIS, PDI, Geostatistics, ...

Geotech + Dronetech: ni ddylech ei golli

Ar Ebrill 3 a 4 eleni 2019, mae Fairoftechnology - cwmni o Sbaen, sydd wedi'i leoli ym Malaga, yn trefnu pob math o ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â thechnoleg - yn gwahodd pob cydweithiwr geo-beirianneg i gymryd rhan mewn digwyddiad gwych, lle maen nhw byddant yn dangos llawer o ddatblygiadau arloesol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Fairoftechnology, wedi lluosog ...

JavaScript - Twymyn newydd ar gyfer ffynhonnell agored - tueddiadau yn achos Bentley Systems

Nid ydym yn gwerthu meddalwedd mewn gwirionedd, rydym yn gwerthu canlyniad y feddalwedd. Nid yw pobl yn ein talu am feddalwedd, maent yn ein talu am yr hyn y mae'n ei wneud Mae twf Bentley wedi dod i raddau helaeth trwy gaffaeliadau. Roedd dau o'r flwyddyn hon yn Brydeinwyr. Synchro; cynllunio meddalwedd, a'r Lleng; y rhaglen mapio torf ...

Mae Transoft Solutions a Plexscape yn gwneud cynghrair i gynnig cynrychiolaeth fwyaf realistig o gerbydau 3D yn Google Earth

Mae Transoft Solutions Inc., arweinydd byd ym maes dylunio a dadansoddi peirianneg trafnidiaeth, wedi partneru â Plexscape, datblygwyr Plex.Earth®, un o'r offer mwyaf poblogaidd ar gyfer AutoCAD ar gyfer cyflymu prosiectau pensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu. (AEC). Elfen ganolog o'r bartneriaeth oedd integreiddio technoleg AutoTURN®…

Mae Bentley Systems yn gwneud bet cryf i'r GIS wrth ennill Asiantaeth9

Ers yn ôl yn 2004, pan ymgorfforodd Bentley XFM yn ei ddatblygiadau V8i newydd, roedd Bentley wedi bod yn integreiddio swyddogaethau gofodol a basiodd o'r etifeddiaeth Daearyddiaeth i Bentley Cadastre, PowerMap a BentleyMap. Fodd bynnag, technoleg ar gyfer peirianneg oedd hi erioed, a oedd hefyd yn geo gyda'r lefel uchel o gywirdeb CAD y mae peirianwyr, syrfewyr a phenseiri yn mynnu.…

Gorau o Feddalwedd Adeiladu - Gwobrau Cyfrifiadura Adeiladu 2018

Mae hon yn gystadleuaeth sy'n gwobrwyo ymdrechion gorau meddalwedd sy'n canolbwyntio ar Bensaernïaeth, Peirianneg ac Adeiladu. Mae'r rhestr derfynol hon yn dweud wrthym sut mae'r gystadleuaeth rhwng prif ddarparwyr datrysiadau cyfrifiadol ar gyfer geo-beirianneg yn ei drydydd rhifyn ar ddeg. Rydym wedi marcio rhai brandiau o'n dewis mewn lliw gwahanol i hwyluso ...