Sut i fynd i mewn i gyfesurynnau yn Google Earth / mapiau

Os ydych chi am nodi cyfesuryn penodol yn Google Maps neu Google Earth, dim ond yn y peiriant chwilio y mae angen i chi ei deipio, gyda rheolau penodol i'w parchu. Mae'n ffordd ymarferol iawn rhag ofn eich bod am anfon rhywun trwy sgwrsio neu e-bostio cyfesuryn yr ydym am iddynt ei weld.

Cyfundrefn enwau graddau

Mae Google Earth yn defnyddio system cydlynu onglog o fath latlong, felly mae'n ofynnol iddo gael ei ysgrifennu fel hyn yn y drefn "lledred, hydred".

Yn achos lledredau ar gyfer hemisffer y gogledd, bydd angen ei ysgrifennu mewn positif, yn negyddol ar gyfer hemisffer y de. Yn achos lledredau, ar gyfer hemisffer y dwyrain (o Greenwich i Asia) bydd yn gadarnhaol ac i'r gorllewin, hynny yw, i America bydd yn negyddol.

imageYn achos Google Earth, mae wedi'i ysgrifennu yn y bar chwith, mae wedi'i ysgrifennu i lawr ac yna cliciwch ar chwilio

Yn achos Google Maps, yn y peiriant chwilio ar y chwith uchaf, ac yna pwysir y botwm "chwilio" fel y dangosir yn yr enghreifftiau canlynol.

1. Cyfesurynnau mewn graddau, munudau ac eiliadau(DMS): 41°24’12.2″N 2°10’26.5″E

Yn yr achos hwn, rhaid i'r degolion fod yn yr eiliadau a rhaid talgrynnu'r graddau.

Mae'n golygu bod y cyfesuryn hwnnw 41 gradd yn uwch na'r cyhydedd, oherwydd ei fod yn bositif a 2 radd i'r dwyrain o Greenwich, oherwydd ei fod yn bositif. Camgymeriad cyffredin yw'r symbol munud, dylech ei ddefnyddio ('), yn aml mae pobl yn ei ddrysu â'r collnod ac yn cael gwall (').

Rhag ofn y cewch drafferth dod o hyd i'r symbol, yr hyn y gallwch ei wneud yw copïo'r cyfeiriad hwn o'r cyfeiriad hwn 41 ° 24'12.2 "N 2 ° 10'26.5" E a newid y data.

2. Cyfesurynnau mewn graddau a chofnodion (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418

Mae'r graddau wedi'u talgrynnu ac mae'r cofnodion yn cynnwys y degolion y byddai'r eiliadau'n eu cymryd. Fel y gallwch weld, mae'r un cyfesuryn yn cael ei adlewyrchu ar y gwaelod mewn graddau yn unig.

 

3. Cyfesurynnau mewn graddau degol heb funudau neu eiliadau (DD): 41.40338, 2.17403

Yn yr achos hwn, dim ond graddau sydd yna a dyma'r math lat lat / lon a ddefnyddir fwyaf ac fel y gwelwch, bob amser yn y bar uchaf mae'r cydgysylltiad mewn graciau, munudau ac eiliadau yn cael ei gynnal.

4. Mae cyfesurynnau UTM yn Google Maps

Ar gyfer cyfesurynnau UTM nid oes unrhyw swyddogaeth yn Google Maps sy'n caniatáu mynd i mewn i'r cyfesurynnau. Gallwch wneud hynny gyda thempled Excel a'u llusgo fel y dangosir yn y cais canlynol.

Cam 1. Dadlwythwch y templed porthiant data.  Er bod yr erthygl yn canolbwyntio ar gyfesurynnau UTM, mae gan y cymhwysiad dempledi lledred a hydred gyda graddau degol, yn ogystal ag ar ffurf graddau, munudau ac eiliadau.

Cam 2. Llwythwch y templed i fyny. Drwy ddewis y templed gyda'r data, bydd y system yn rhybuddio os oedd data na ellid ei ddilysu; Ymysg y dilysiadau hyn mae:

 • Os yw'r colofnau cydlynu yn wag
 • Os oes gan y cyfesurynnau gaeau rhifol
 • Os nad yw'r parthau rhwng y 1 a'r 60
 • Os yw'r maes hemisffer yno mae rhywbeth gwahanol na Gogledd neu Dde.

Yn achos cyfesurynnau latlong, mae'n ddilys nad yw'r lledredau yn fwy na graddau 90 neu fod y hydoedd yn fwy na 180.

Mae'r data disgrifiad yn cefnogi cynnwys html, fel yr un a ddangosir yn yr enghraifft sy'n cynnwys arddangos delwedd. Byddai'n dal i gefnogi pethau fel dolenni i lwybrau ar y Rhyngrwyd neu ddisg leol y cyfrifiadur, fideos, neu unrhyw gynnwys cyfoethog.

Cam 3. Delweddwch y data yn y tabl ac ar y map.

Ar unwaith caiff y data ei lanlwytho, bydd y tabl yn dangos y data alffaniwmerig a'r map y lleoliadau daearyddol; Fel y gwelwch, mae'r broses lanlwytho yn cynnwys trawsnewid y cyfesurynnau hyn yn fformat daearyddol fel sy'n ofynnol gan Google Maps.

Drwy lusgo'r eicon ar y map gallwch gael rhagolwg o olygfeydd stryd neu olygfeydd 360 wedi'u llwytho gan ddefnyddwyr.

Ar ôl i'r eicon gael ei ryddhau, gellir gweld a llywio'r pwyntiau a roddir ar Google Street View drosto. Trwy glicio ar yr eiconau gallwch weld y manylion.

Cam 4. Sicrhewch gyfesurynnau map. Gellir ychwanegu pwyntiau at fwrdd gwag neu at un a uwchlwythwyd o Excel; bydd y cyfesurynnau'n cael eu harddangos yn seiliedig ar y templed hwnnw, gan rifo colofn y label yn awtomatig ac ychwanegu'r manylion a gafwyd o'r map.

 

Yma gallwch weld y templed sy'n gweithio mewn fideo.


Dadlwythwch y map Kml neu'r tabl yn excel gan ddefnyddio'r gwasanaeth gTools.

Rydych chi'n nodi cod lawrlwytho ac yna mae gennych chi'r ffeil y gallwch chi ei gweld yn Google Earth neu unrhyw raglen GIS; Mae'r rhaglen yn dangos ble i gael cod lawrlwytho y gallwch ei lawrlwytho hyd at 400 gwaith, heb unrhyw gyfyngiad ar faint o fertigau a all fod ym mhob dadlwythiad gan ddefnyddio'r API gTools. Dim ond y map sy'n dangos y cyfesurynnau o Gooogle Earth, gyda'r golygfeydd model tri dimensiwn wedi'u actifadu.

Yn ogystal â kml gallwch hefyd lawrlwytho i ragori ar fformat yn UTM, lledred / hydred mewn degolion, graddau / munudau / eiliadau a hyd yn oed dxf i'w agor gydag AutoCAD neu Microstation.

Yn y fideo canlynol gallwch weld sut mae'r data a nodweddion eraill y cymhwysiad yn cael eu lawrlwytho.

Yma gallwch weld y gwasanaeth hwn yn y dudalen lawn.

38 Yn ymateb i "Sut i nodi cyfesurynnau yn Google Earth / mapiau"

 1. Mae'n rhaid i chi wybod cyfeirnod y cyfesurynnau hynny. Mae'n debyg eu bod yn UTM, ond mae angen i chi wybod y parth a'r datwm cyfeirio, i wneud y trawsnewid UTM i raddau.

 2. sut i drosglwyddo cyfesurynnau degolion i radd, ee o bwynt y cyfesurynnau #1 y 1105889.92 X 1197963.92 gogledd hwn.
  pwynt # 2 y 1106168.21 gogledd 1198330.14 hwn.

 3. Nos da, hoffwn georeference cyfesurynnau fflat i fapiau google, ahem East 922933 a gogledd 1183573 Rwyf bob amser yn cael anhawster eu trosi i hydred a lledred oherwydd fy mod yn georeference mewn ardaloedd nad oes a wnelont â'r hyn y bûm yn gweithio arno ... diolch yn fawr iawn

 4. Yr wyf wedi anghofio:
  Yn y CAD mae'r grid yn mynd fel hyn (o'r Gorllewin i'r Dwyrain):
  188000
  184000
  180000
  176000
  172000
  .
  .
  .
  Diolch, eto.

 5. Da nos.
  Roeddwn am ofyn cwestiwn:
  Pam, pan fyddaf yn pasio o'r parth 18L i'r 17L, mae'r cyfesurynnau'n dychwelyd i "ailgychwyn" am werth eithaf uchel (i ostwng wrth i mi barhau i gyrraedd y dwyrain)? Gweithio gyda Chydlynwyr UTM, wrth gwrs.
  Yr hyn sy'n digwydd yw bod gen i fasn afon yn CAD, lle rydw i eisiau dod o hyd i orsafoedd pluviometrig, mae'r broblem yn dechrau oherwydd bod y CAD gyda chyfesurynnau UTM ac maen nhw'n rhedeg, hynny yw, nid ydyn nhw'n gwneud yr "ailgychwyn" y soniais amdano ynddo y paragraff blaenorol.
  Rwy'n credu y caiff hyn ei ddeall yn well:
  Gorsaf Safuna: 210300.37 m. E. - Parth 18L
  Gorsaf Corongo: 180717.63 m. E. - Parth 18L
  Gorsaf Cabana: 829 072.00 m. E. - Parth 17L
  Gorsaf Rinconada: 767576.77 m. E. - Parth 17L
  Rwy'n gobeithio y gallwch chi fy helpu, oherwydd mae ei angen arnaf lawer.
  Diolch yn fawr.

 6. Mae mapiau Google yn gofyn am fformat data penodol i ddod o hyd i safle. Lledred Cyntaf ee: 3.405739 (llygad, pwynt ydyw ac nid coma) a hydred -76.538381. Os yw'r lledred yn y gogledd bydd yn bositif, hynny yw, uwchlaw'r cyhydedd, os yw'r hydred i'r gorllewin o'r sero Meridian neu'r Greenwch oherwydd yn yr achos hwn bydd yn negyddol ac mae'r ddau baramedr wedi'u gwahanu â choma heb ofodau nad ydynt ymlaen nac yn ôl. o'r niferoedd oherwydd bod y lleoedd yn eu cymryd fel rhan o'r cyfesurynnau ac yn sicr nid ydyn nhw'n dod o hyd i'r wefan. Yn y diwedd dylai fod yn "3.40573, -76.538381" ac yna Enter. Mae'r dyfyniadau i ddynodi'r data y mae'n rhaid ei deipio, ni ddylent eu cynnwys.

 7. Helo, bore da, mae angen i mi ddod o hyd i ddarn o dir, dim ond y cyfesurynnau sydd gennyf, rwy'n gobeithio y gallwch chi fy helpu.
  X 497523.180 X 497546 .300 X 457546.480 X 497523.370 A 2133284.270 Y2133284.310 A 2133180.390 Y2133180.340 diolch yn fawr iawn rwy'n gobeithio a gallwch fy helpu

 8. Wrth gwrs, mae'n syml iawn i hyn, dilynwch y camau canlynol:

  cymerwch y bysellfwrdd

  plygwch ar y bysellfwrdd alffaniwmerig a'ch ffrind ymlaen

  yn barod!

 9. Bore da, sori allech chi fy helpu gyda gyfesurynnau hyn 526.437,86 (hydred) 9.759.175,68 (lledred), nid fel mynd i mewn i hyn google ddaear.

  ymlaen llaw diolch i chi

 10. prynhawn da:
  Fy anfantais yw bod gen i unedau utm ac mae angen i mi eu trosi i raddau degol, sef yr unig uned sy'n derbyn Google Earth.
  rhowch offer, yn y blwch lat hir ond nid yw'n newid yn unig yn derbyn graddau degol

 11. a gallwch chi ddod o hyd i'r ardal, gan fynd i mewn i'r offer dewislen >> opsiynau
  yn y tab golwg 3d, mae blwch grŵp sy'n dweud y dangos lat / hir, rydych chi'n clicio ar radiws trawsnewidiol cyffredinol y mercator ac yn ei dderbyn.

  bydd cael grid ledled y byd mewn echelin-x yn y niferoedd, ac echelin-y yn y llythyrau, EJM, Periw yn yr ardaloedd 17M, 18M, 19M, 17L, 18L, 19L, 18K A 19K.

  Rwy'n gobeithio y bydd yn eich gwasanaethu chi

 12. Helo Nadres.
  Caiff y cydlyniad hwn ei ailadrodd ym mhob un o'r parthau UTM 60 sy'n rhannu'r byd, yn ogystal ag yn yr hemisffer gogleddol a deheuol.
  Mae angen i chi wybod yr ardal a'r hemisffer.
  Mae GoogleEarth yn dangos y cyfesurynnau yn datwm WGS84. Ond mae yna lawer o datwm arall, felly dylech chi ofyn y cwestiwn.

  Os nad ydych chi'n gwybod ac yn well gennych fentro ...
  1 Yn Google Earth, rydych chi'n mynd i leoliadau ac yn galluogi mewn cyfesurynnau, Universal Traverso Mercator. Rydych chi'n actifadu'r opsiwn i weld y grid.
  2 Yno fe welwch yr ardaloedd, mae'n debyg eich bod chi'n gwybod ym mha wlad rydych chi'n disgwyl dod o hyd i'r lleoliad hwnnw. Mae gennych chi'r ardal eisoes, ac os yw'ch pwynt uwchlaw'r cyhydedd yna mae eich hemisffer i'r gogledd.

  3 Gyda'r teclyn Google Earth i osod pwyntiau, rydych chi'n gosod pwynt mewn unrhyw le, ac yn y panel a ddangosir rydych chi'n newid y cyfesurynnau, gan nodi'r rhai rydych chi'n chwilio amdanyn nhw a dewis yr ardal a'r hemisffer y gwnaethoch chi eu canfod yn y cam blaenorol.

 13. Mae angen i mi leoli yn Google Earth y tannau hyn yng ngogledd gogledd 6602373, yr 304892 hwn ac nid wyf yn gwybod sut! helpwch fi !!!!

 14. Mewnosod pwynt yn Google Eart, yna ei gyffwrdd a gweld yr eiddo. Yno, rydych chi'n newid y cyfesuryn yn y tab UTM Ond mae angen i chi wybod y Parth, oherwydd mae'r cyfesuryn yn cael ei ailadrodd ym mhob un o ardaloedd 60 y byd.

 15. Helo, rwyf am leoli'r pwynt hwn yn Google Earth. Allwch chi ddim fy helpu neu sut mae mynd i mewn iddo?
  498104.902,2805925.742

  diolch

 16. Mae'n debyg ei fod yn arolwg lle defnyddiwyd cyfesurynnau cymharol, er enghraifft, gan ddechrau o bwynt o'r enw 5,000.00 er mwyn peidio â bod â gwerthoedd negyddol.

  Dylai'r cydlynydd fod:
  10568.33,10853.59
  gan ddefnyddio'r gwahanydd pwynt degol a'r coma fel gwahanydd y rhestr

  Os mai chi yw AutoCAD, yna gwnewch chi:
  Pwynt rheoli, nodwch
  ysgrifennwch y cydlyn, cofnodwch
  pwynt gorchymyn, nodwch
  rydych chi'n ysgrifennu'r cyfesuryn ... ac ati.

  Yr opsiwn arall yw cydweddu nhw yn Excel i beidio â'u hysgrifennu un wrth un

 17. helo Hoffwn fy helpu yn y broblem fawr hon yr wyf yn ei chael, mae gen i fap o'm cae ac mae ganddo'r cydlynu hyn.

  fertig xy
  1 10.568.33 10.853.59
  Rwyf am nodi perimedr y cae.

 18. Hi! Mae eich cyfesurynnau yn cyfateb i Amgueddfa Ranbarthol Ica, yn Jr Junin ger y gyffordd â Jr Pisco. Rwy'n gobeithio fy mod wedi'ch helpu chi. Cyfarchion

 19. all google earth ddod o hyd i mi gyda chydlynu gogledd a dwyrain yn y system o gydlynu utm oherwydd ers hynny mewn cydlynu cyffredinol mae'n ymddangos gyda chydlynu utm

 20. Sut ydw i'n dod i mewn i bwynt ar y map google ??? ac nid yw hynny'n ymddangos ar y map, hoffwn ei nodi.

 21. Hoffwn i chi fy helpu i ddod o hyd i gyfeiriad neu roi cyfeirio imi at ba ran o ica sy'n cyfateb lledred -14.0681 hyd -75.7256

  Byddaf yn gwerthfawrogi'n fawr eich help

 22. Helo Romina, mae Google Earth yn caniatáu ichi fewnforio'r fertigau gyda'r cyfesurynnau sydd gennych. Ond ni allwch ofyn iddo dynnu llun y polygonau atoch.

  Efallai mai'r opsiwn yw eich bod chi'n mewnforio'r fertigau ac yna eu tynnu'n uniongyrchol yn Google Earth.

  Neu eich bod chi'n gwneud popeth yn AutoCAD ac yna'n allforio i kml, a allai fod yn haws oherwydd y gallwch chi gael y fertigau a fewnforiwyd a'r eiddo a dynnir unwaith.

 23. Helo.
  Mae gen i gyfres o gyfesurynnau (lledred a hydred) yn rhagori, ac mae angen i mi gynhyrchu polygonau (y cyfesurynnau sydd gen i yn y excel yw fertigau'r polygonau y mae angen i mi eu gwneud). Roeddwn i eisiau gwybod a allaf fewnforio’r cyfesurynnau hynny i mewn i google earth o’r excel a dweud wrtho am dynnu’r polygonau ataf yn seiliedig ar y cyfesurynnau hynny. Hyd yn hyn roeddwn i'n llunio'r polygonau ac yn rhedeg y fertigau "â llaw".
  Diolch yn fawr iawn!

 24. Rydych chi'n defnyddio'r symbol amhriodol am funudau, ac mae gennych chi ef hefyd ar ôl y graddau 33. Dylai weithio fel hyn:

  33 ° 05'50.44 s, 71 ° 39'47.57 w

  nid yw'r symbol 'na' ac nad yw 'yr un peth

 25. 10 ° 40'42 n, 72 ° 32'3 w

  Ni ellid cofnodi cydlyniad o'r system fetrig, gan ei fod yn cael ei ailadrodd ymhob parth ac ym mhob hemisffer, hynny yw, weithiau mae gan 120 yr un cydlyniad.

 26. Graddau Gogledd 10, 40 munud, eiliadau 42, graddau 72 West, 32 munud, eiliadau 03

  Ydych chi'n gwybod sut y byddai'n edrych?
  Diolch yn fawr!

 27. Helo Harry, mae hynny'n dda i ddelweddau yn ogystal ag ar gyfer fectorau.
  Yr hyn sydd gennych yw pwyntiau rheoli a gwrthrychau yr hoffech eu haddasu yn seiliedig ar y pwyntiau hynny.

  Felly, dim ond activate the command, yna ewch un wrth un gan osod y pwynt i symud a'r pwynt cyfeirio.
  Yna, rydych chi'n mynd i mewn, byddwch yn dewis y gwrthrychau i'w haddasu ac yna gwneir yr addasiad.

  Adolygu y swydd hon

 28. bore da, hoffwn wybod a yw rhywun yn gwybod sut i ddarlunio llun o
  Google Earth yn y fwydlen mapiau, offer, taflen rwber

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.