Archifau ar gyfer

arloesol

Arloesi ar feddalwedd CAD. Arloesi mewn Dylunio 3d

Pob Newyddion o QGIS

Dyma erthygl adolygu o'r holl newyddion a ddigwyddodd yn QGIS. Ar yr adeg hon wedi'i diweddaru i fersiwn 2.18. Heddiw mae QGIS yn un o'r profiadau offer ffynhonnell agored mwyaf, gyda'r potensial i gystadlu â meddalwedd berchnogol mewn ffordd gynaliadwy. [nextpage title = "QGIS 2.18 Las Palmas"] Newyddion…

Croeso i'r cyfnod exponential

Yn 1998, roedd gan Kodak weithwyr 170,000 a gwerthodd 85% o holl luniau papur y byd. Yn ychydig iawn o flynyddoedd, diflannodd eu model busnes yn arwain at fethdaliad. Beth ddigwyddodd i Kodak ddigwydd i lawer o ddiwydiannau yn y blynyddoedd 10 nesaf - ac nid yw llawer o bobl yn sylweddoli ...

technoleg geo-ofodol, ei rôl a'i bwysigrwydd o fewn y strwythur TG yn yr Adrannau Trafnidiaeth.

Technoleg geosodol Crëwyd fel holl dechnoleg a ddefnyddir i gaffael, rheoli, dadansoddi, delweddu a lledaenu yn y data a'r wybodaeth ynghylch lleoliad gwrthrych, wedi goresgyn ei sefydlu cychwynnol o triad cynnwys yn ei hanfod o GIS, GPS a Synhwyro o Bell (RS Saesneg) yn ymgorffori'r technolegau sy'n dod i'r amlwg sy'n defnyddio cydran ...

3 27 2.18 o QGIS newidiadau

Pan fyddwn yn fin dod i ben bywyd fersiynau QGIS 2.x, hyd nes y bydd yr hyn y QGIS 3.0, y dudalen hon yn dangos cynnwys QGIS 2.18.11 'Las Palmas' a ffurfioli yn y mis Gorffennaf eleni. Ar hyn o bryd mae gan QGIS diddorol o ran noddwyr newydd cynnydd ffurfiol na chwmnïau ...

Mae gen i ddata LiDAR - beth nawr?

Mewn erthygl ddiddorol a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan David MCKITTRICK, lle mae'n sôn am oblygiadau wybodaeth ddigonol o'r technegau sy'n gysylltiedig â gweithio gyda GIS LIDAR a chyfeirio at Global Mapper fel offeryn cymorth yn y gwaith o brosesu'r data a gafwyd. Ar ôl darllen yr erthygl, fe gefais i ffwrdd ...

System Camera Cymhwysol-Street View

Mae Offer a Systemau Streetview Cymhwysol yn gynnyrch blynyddoedd o brofiad gyda segment cwsmer. O'i gleientog cyntaf sy'n cynhyrchu cartograffeg georeferenced yn Bogotá, Colombia, maent wedi ehangu eu cwsmeriaid i holl gyfandiroedd y blaned, gan gyfrannu at amrywiaeth fawr o brosiectau a diwydiannau. Mae cymwysiadau eu cyfarpar yn helaeth ag y gallwn ni ddychmygu, gan ystyried hynny ychydig ...

Allplan: 4 2017 addo dechreuad newydd

Mae Allplan yn cyflwyno'r ateb BIM Allplan 2017-1: Mwy o amser ar gyfer yr hanfodion - Nifer o welliannau ar gyfer rheoli tasgau mwyaf rhwydd a modelu 3D. - Cyfnewid data wedi'i optimeiddio trwy IFC4. - Detholiad eang o systemau ar y cyd threaded Mae Allplan yn cyflwyno gwelliannau a datblygiadau newydd yn ei ddatrysiad BIM Allplan 2017 ar gyfer penseiri a ...