Beth sy'n Newydd ym maes Geo-beirianneg - AutoDesk, Bentley ac Esri

AUTODESK YN CYHOEDDI 3D DIWYGIEDIG, DIWYDIANNAU A SIFIL

Cyhoeddodd Autodesk lansiad Revit, InfraWorks a Civil 3D 2020.

Revit 2020

Gyda Revit 2020, bydd defnyddwyr yn gallu creu dogfennaeth fwy manwl a manwl sy'n cynrychioli bwriad y dyluniad yn well, yn cysylltu'r data ac yn caniatáu cydweithio a chyflwyno prosiectau â mwy o hylifedd. Bydd yn helpu i leihau'r amser a neilltuir i dasgau cof a bydd yn cyfrannu at gynhyrchu gwaith o ansawdd uchel.

3D 2020 Sifil

Mae Sifil 3D 2020 hefyd yn cynnig gwelliannau mewn perfformiad a hyfywedd, gan hybu dyluniad BIM ac effeithlonrwydd cynhyrchu, yn enwedig ar gyfer prosiectau mawr a chymhleth. Mae'r fersiwn ddiweddaraf yn cynnwys nodweddion newydd fel: Dynamo ar gyfer Sifil 3D, a fydd yn symleiddio tasgau ailadroddus ac yn helpu'r defnyddiwr i gael mwy o'u model.

Gwaith is-goch 2020

Gyda InfraWorks 2020, mae Autodesk yn parhau â'i ymrwymiad i integreiddio BIM a GIS. Mae'r bartneriaeth gydag Esri wedi caniatáu iddo fanteisio ar symiau mawr o ddata GIS sydd ar gael yn gyhoeddus neu wedi'i storio yn fewnol, gyda dull symlach sy'n osgoi llawer o'r addasiadau a oedd yn gorfod digwydd yn flaenorol. Mae'r fersiwn hwn yn ychwanegu'r gallu i gadw data InfraWorks wedi'i olygu i siopau data Esri.


Mae Esri yn caffael unigolion ac yn cyhoeddi'r lansiad gan ArcGIS Indoors

Cyhoeddodd yr 28 2019 Chwefror, Esri, arweinydd y byd mewn cudd-wybodaeth lleoliad, gaffael GmbH dan do, un o brif ddarparwyr byd-eang y system lleoli dan do (IPS).

Bydd y feddalwedd indoo.rs yn dod yn rhan o ArcGIS Indoors o Esri, sef cynnyrch mapio newydd sy'n caniatáu modelu mewnol rhyngweithiol ar gyfer cyfleusterau corfforaethol, siopau, lleoliadau masnachol, meysydd awyr a mwy. Hefyd, bydd y caffaeliad yn rhoi gwasanaethau lleoliad IPS integredig i ddefnyddwyr platfform ArcGIS Esri i gefnogi mapio a dadansoddi mewnol. Bydd y pencadlys indoo.rs hefyd yn gwasanaethu fel canolfan ymchwil a datblygu Esri newydd yn Fienna, Awstria, gan ganolbwyntio ar allu IPS arloesol.

"Mae Indoo.rs yn un o brif ddarparwyr meddalwedd a gwasanaethau'r Gwasanaeth Hunaniaeth a Phasbortau, gan weithio gyda sefydliadau ledled y byd fel meysydd awyr rhyngwladol, prif orsafoedd rheilffordd a phencadlys corfforaethol, ac mae'n bleser gennyf groesawu'r cwmni i'r teulu Esri," meddai Brian. Cross, cyfarwyddwr gwasanaethau proffesiynol yn Esri. «Bydd technoleg, profiad ac arweinyddiaeth indoo.rs yn y maes IPS o fudd mawr i'n cleientiaid sy'n dymuno dod â grym y SIG i'r mannau mewnol».

"Mae dod yn rhan annatod o bortffolio cynnyrch Esri yn ein galluogi i barhau i ddarparu ein gwasanaethau ar y lefel broffesiynol uchaf," meddai Bernd Gruber, cyd-sylfaenydd indoo.rs. "

"Rydym wedi gweld bod y farchnad IPS wedi ffrwydro yn y blynyddoedd diwethaf," meddai Rainer Wolfsberger, Prif Swyddog Gweithredol indoo.rs, "ac mae ein cwsmeriaid busnes wedi dangos diddordeb mawr mewn integreiddio dwfn â thechnoleg IPS, ac felly'n rhyddhau'r buddion o'r ateb hwn ar bob lefel o'ch sefydliad ».


Mae Bentley Systems yn buddsoddi mewn Gwaith Dŵr Digidol ar gyfer datrysiadau seilwaith dŵr gwastraff gwell

Mae Bentley Systems wedi cyhoeddi buddsoddiad strategol mewn Digital Water Works, ateb byd-eang ac arloesol o efeilliaid digidol, ar gyfer seilweithiau hydrosanyddol deallus.

Bydd y bartneriaeth hon yn helpu cwmnïau i ehangu eu harweinyddiaeth, gan ddod ag atebion gwell o efeilliaid digidol i seilwaith ar gyfer cwmnïau neu fuddsoddwyr sydd wedi'u trochi ym myd dŵr gwastraff yn fyd-eang.

Gwyddys bod Gwaith Dŵr Digidol yn helpu cyfleustodau dŵr a dŵr gwastraff i weithredu llwyfan seilwaith geo-ofodol digidol y gellir ei raddio, yn hyblyg ac yn holistaidd. Yn ôl y cytundeb, nod y cwmni yw gweithredu ei geisiadau integreiddio ei hun o amgylch meddalwedd masnachol (COTS), fel OpenFlows Bentley Systems ac offrymau iTwin. Bydd Bentley Systems yn rhoi trwyddedau yn uniongyrchol i gwsmeriaid Digital Water Works. Bydd gennych hefyd yr hawl i benodi dau gyfarwyddwr a fydd yn rhan o'r Cyngor Gwaith Dŵr Digidol.

Ar yr achlysur, dywedodd Paul F. Boulos, sylfaenydd a Phrif Weithredwr Digital Water Works: "Rydym yn falch iawn o dderbyn y buddsoddiad strategol hwn yn Bentley. Bydd yr ystafell cynhyrchion gefeillio seilwaith digidol yn cael ei gweithredu fesul cam dros y pump i ddeng mis nesaf, a'r mis nesaf byddwn yn lansio rhaglen fabwysiadu gynnar ar gyfer cwmnïau cyfleustodau dŵr a dŵr gwastraff a chwmnïau peirianneg sydd am helpu gyda'r cynlluniau o ddylunio cynnyrch ac yna gwneud prawf beta o'r meddalwedd «.

Rhannodd Greg Bentley, Prif Swyddog Gweithredol Bentley Systems: "Mae buddsoddiad Bentley Systems yn Digital Water Works, yn golygu ein cydnabyddiaeth y bydd endid sy'n arbenigo mewn integreiddio digidol yn chwarae rôl anhepgor wrth helpu perchnogion seilwaith i wneud y gorau o'u potensial. efeilliaid digidol.

O ystyried ei llwybr tuag at y cynnydd digidol ar gyfer cyfleustodau isadeiledd hydrosanyddol y byd, gallai fod neb yn fwy effeithiol na Dr Paul Boulos wrth gyfarwyddo ei beirianwyr a chwmnïau peirianneg, trwy Digital Water Works, i wireddu'r cyfleoedd diderfyn y mae gefeilliaid digidol ar agor erbyn hyn. "

Cymerwyd o Cylchgrawn geo-beirianneg -Junio ​​2019

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.