LandViewer - Nawr mae canfod newidiadau yn gweithio yn y porwr

Y defnydd pwysicaf o ddata synhwyro o bell oedd cymharu delweddau o ardal benodol, a gymerwyd ar adegau gwahanol i nodi'r newidiadau a ddigwyddodd yma. Gyda nifer fawr o ddelweddau lloeren yn cael eu defnyddio'n agored ar hyn o bryd, dros gyfnod hir, byddai canfod newidiadau â llaw yn cymryd amser hir ac yn fwy na thebyg byddai hyn yn amhenodol. Mae EMS Data Analytics wedi creu'r offeryn awtomataidd o canfod newidiadau yn ei gynnyrch blaenllaw, LandViewer, sydd ymhlith yr offer cwmwl mwyaf galluog ar gyfer chwilio a dadansoddi delweddau lloeren yn y farchnad gyfredol.

Yn wahanol i ddulliau sy'n cynnwys rhwydweithiau niwral sydd nodi newidiadau yn y nodweddion a echdynnwyd yn flaenorol, yr algorithm canfod newid a weithredwyd gan EOS usa strategaeth picsel-seiliedig, sy'n golygu bod y newidiadau rhwng dau ddelwedd aml-fand raster yn cael eu cyfrifo'n fathemategol trwy dynnu gwerthoedd picsel un dyddiad gyda'r gwerthoedd picsel o'r un cyfesurynnau ar gyfer dyddiad arall. Cynlluniwyd y nodwedd newydd hon i awtomeiddio'r dasg o ganfod newidiadau a chyflwyno canlyniadau cywir gyda llai o gamau ac mewn ffracsiwn o'r amser sydd ei angen o'i gymharu â ArcGIS, QGIS neu feddalwedd prosesu delweddau GIS arall.

Y rhyngwyneb canfod newid. Lluniau o arfordir dinas Beirut a ddewiswyd i nodi datblygiadau yn y blynyddoedd diwethaf.

Canfod newidiadau yn ninas Beirut

Cwmpas diderfyn y cymwysiadau: o amaethyddiaeth i fonitro amgylcheddol.

Un o brif amcanion y tîm EOS oedd gwneud proses canfod newid cymhleth ar gyfer data synhwyro o bell yn hygyrch ac yn hawdd i ddefnyddwyr dibrofiad o ddiwydiannau nad ydynt yn GIS. Gydag offeryn canfod newid LandView, gall ffermwyr nodi'n gyflym ardaloedd sydd wedi'u difrodi yn eu caeau gan genllysg, storm neu lifogydd. Mewn rheoli coedwigoedd, canfod newidiadau yn y ddelwedd lloeren, bydd yn ddefnyddiol ar gyfer amcangyfrif ardaloedd llosg, ar ôl tân yn y goedwig a chanfod logio anghyfreithlon neu oresgyn tiroedd coedwig. Mae arsylwi ar gyfradd a maint y newid yn yr hinsawdd (fel toddi iâ pegynol, llygredd aer a dŵr, colli cynefin naturiol oherwydd ymlediad trefol) yn dasg y mae gwyddonwyr amgylcheddol yn ei chyflawni'n barhaus, a nawr gallant wneud hynny mewn ychydig funudau. Drwy astudio'r gwahaniaethau rhwng y gorffennol a'r presennol gan ddefnyddio blynyddoedd o ddata lloeren gydag offeryn canfod newid LandView, gall yr holl ddiwydiannau hyn hefyd ragweld newidiadau yn y dyfodol.

Prif achosion o ganfod newidiadau: difrod llifogydd a datgoedwigo

Mae llun yn werth mil o eiriau, a'r galluoedd canfod newid gyda delweddau lloeren i mewn LandViewer Gellir eu dangos orau gydag enghreifftiau o fywyd go iawn.

Mae coedwigoedd sy'n dal i gwmpasu tua thraean o ardal y byd yn diflannu ar raddfa frawychus, yn bennaf oherwydd gweithgareddau dynol megis amaethyddiaeth, mwyngloddio, pori gwartheg, logio a hefyd ffactorau naturiol fel tanau coedwig. Yn hytrach na chynnal arolygon torfol, ar dir o filoedd o erwau o goedwig, gall technegydd coedwigoedd fonitro diogelwch coedwigoedd yn rheolaidd gyda phâr o ddelweddau lloeren a chanfod newidiadau yn seiliedig ar NDVI (Mynegai Llystyfiant Gwahaniaeth normal) yn awtomatig. .

Sut mae'n gweithio? Mae NDVI yn ffordd hysbys o bennu iechyd llystyfiant. Trwy gymharu delwedd lloeren y goedwig gyfan, gyda'r ddelwedd a gafwyd ychydig ar ôl torri'r coed, bydd LandViewer yn canfod y newidiadau ac yn creu delwedd o wahaniaeth sy'n amlygu'r pwyntiau datgoedwigo, gall defnyddwyr lawrlwytho'r canlyniadau yn .jpg, .png neu .tiff fformat. Bydd gan orchudd y goedwig sydd wedi goroesi werthoedd cadarnhaol, tra bydd yr ardaloedd sydd wedi'u clirio yn negyddol a byddant yn cael eu dangos mewn arlliwiau coch sy'n dangos nad oes llystyfiant yn bresennol.

Delwedd wahanol yn dangos maint y datgoedwigo ym Madagascar rhwng 2016 a 2018; a gynhyrchwyd o ddwy ddelwedd lloeren Sentinel-2

Achos arall o ddefnydd eang ar gyfer canfod newidiadau fyddai gwerthuso difrod llifogydd amaethyddol, sydd o ddiddordeb mawr i ffermwyr a chwmnïau yswiriant. Bob tro y mae'r llifogydd wedi bod yn drwm ar eu cynhaeaf, gellir mapio'r difrod a'i fesur yn gyflym gyda chymorth algorithmau canfod newid NDVI.

Canlyniadau'r datgeliad newid golygfa Sentinel-2: mae'r ardaloedd coch ac oren yn cynrychioli rhan dan ddŵr y cae; mae'r caeau cyfagos yn wyrdd, sy'n golygu eu bod yn osgoi'r difrod. Llifogydd Califfornia, Chwefror 2017.

Sut i weithredu canfod newid yn LandViewer

Mae dwy ffordd i ddechrau'r offeryn a dechrau dod o hyd i wahaniaethau mewn delweddau lloeren amlddisgyblaethol: trwy glicio ar yr eicon dewislen dde "Offer Dadansoddi" neu ar y llithrydd Cymhariaeth, pa un bynnag sy'n fwy cyfleus. Ar hyn o bryd, dim ond ar ddata lloeren optegol (goddefol) y mae canfod newid yn cael ei berfformio; Mae ychwanegiad yr algorithmau ar gyfer data synhwyro o bell gweithredol wedi'i drefnu ar gyfer diweddariadau yn y dyfodol.

Am fwy o fanylion, darllenwch y canllaw hwn o'r newid offeryn canfod o LandViewer. O dechrau archwilio'r galluoedd diweddaraf o LandViewer ar eich pen eich hun

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.