LandViewer - Mae canfod newid bellach yn gweithio yn y porwr

Y defnydd pwysicaf o ddata synhwyro o bell oedd cymharu delweddau o ardal benodol, a gymerwyd ar adegau gwahanol i nodi'r newidiadau a ddigwyddodd yma. Gyda nifer fawr o ddelweddau lloeren yn cael eu defnyddio'n agored ar hyn o bryd, dros gyfnod hir, byddai canfod newidiadau â llaw yn cymryd amser hir ac yn fwy na thebyg byddai hyn yn amhenodol. Mae EMS Data Analytics wedi creu'r offeryn awtomataidd o canfod newidiadau yn ei gynnyrch blaenllaw, LandViewer, sydd ymhlith yr offer cwmwl mwyaf galluog ar gyfer chwilio a dadansoddi delweddau lloeren yn y farchnad gyfredol.

Yn wahanol i ddulliau sy'n cynnwys rhwydweithiau niwral sydd nodi newidiadau yn y nodweddion a echdynnwyd yn flaenorol, yr algorithm canfod newid a weithredwyd gan EOS usa strategaeth picsel-seiliedig, sy'n golygu bod y newidiadau rhwng dau ddelwedd aml-fand raster yn cael eu cyfrifo'n fathemategol trwy dynnu gwerthoedd picsel un dyddiad gyda'r gwerthoedd picsel o'r un cyfesurynnau ar gyfer dyddiad arall. Cynlluniwyd y nodwedd newydd hon i awtomeiddio'r dasg o ganfod newidiadau a chyflwyno canlyniadau cywir gyda llai o gamau ac mewn ffracsiwn o'r amser sydd ei angen o'i gymharu â ArcGIS, QGIS neu feddalwedd prosesu delweddau GIS arall.

Y rhyngwyneb canfod newid. Lluniau o arfordir dinas Beirut a ddewiswyd i nodi datblygiadau yn y blynyddoedd diwethaf.

Canfod newidiadau yn ninas Beirut

Cwmpas diderfyn y cymwysiadau: o amaethyddiaeth i fonitro amgylcheddol.

Un o'r prif nodau a osodwyd gan y tîm EOS oedd gwneud proses canfod newid gymhleth ar gyfer data synhwyro o bell yn hygyrch ac yn hawdd i ddefnyddwyr dibrofiad o ddiwydiannau nad ydynt yn GIS. Gydag offeryn canfod newid LandViewer, gall ffermwyr nodi ardaloedd sydd wedi dioddef difrod i'w caeau yn gyflym o genllysg, storm neu lifogydd. Mewn rheoli coedwigoedd, canfod newidiadau Yn y ddelwedd loeren, bydd yn ddefnyddiol ar gyfer amcangyfrif ardaloedd llosg, ar ôl tân coedwig ac ar gyfer canfod coedio anghyfreithlon neu oresgyn tiroedd coedwig. Mae arsylwi cyfradd a maint y newid yn yr hinsawdd (megis toddi iâ pegynol, llygredd aer a dŵr, colli cynefin naturiol oherwydd ymlediad trefol) yn dasg y mae gwyddonwyr amgylcheddol yn ei chyflawni'n barhaus, a nawr gallant. mewn ychydig funudau. Trwy astudio’r gwahaniaethau rhwng y gorffennol a’r presennol gan ddefnyddio blynyddoedd o ddata lloeren gydag offeryn canfod newid LandViewer, gall yr holl ddiwydiannau hyn hefyd ragweld newidiadau yn y dyfodol.

Prif achosion o ganfod newidiadau: difrod llifogydd a datgoedwigo

Mae llun yn werth mil o eiriau, a'r galluoedd canfod newid gyda delweddau lloeren i mewn LandViewer Gellir eu dangos orau gydag enghreifftiau o fywyd go iawn.

Mae coedwigoedd sy'n dal i gwmpasu tua thraean o ardal y byd yn diflannu ar raddfa frawychus, yn bennaf oherwydd gweithgareddau dynol megis amaethyddiaeth, mwyngloddio, pori gwartheg, logio a hefyd ffactorau naturiol fel tanau coedwig. Yn hytrach na chynnal arolygon torfol, ar dir o filoedd o erwau o goedwig, gall technegydd coedwigoedd fonitro diogelwch coedwigoedd yn rheolaidd gyda phâr o ddelweddau lloeren a chanfod newidiadau yn seiliedig ar NDVI (Mynegai Llystyfiant Gwahaniaeth normal) yn awtomatig. .

Sut mae'n gweithio? Mae NDVI yn fodd hysbys o bennu iechyd llystyfiant. Trwy gymharu delwedd loeren y goedwig gyfan, â'r ddelwedd a gafwyd ychydig ar ôl i'r coed gael eu cwympo, bydd LandViewer yn canfod y newidiadau ac yn cynhyrchu delwedd gwahaniaeth sy'n tynnu sylw at y pwyntiau datgoedwigo, gall defnyddwyr lawrlwytho'r canlyniadau yn .jpg, Fformat .png neu .tiff. Bydd gan y gorchudd coedwig sy'n goroesi werthoedd cadarnhaol, tra bydd gan yr ardaloedd sydd wedi'u clirio negyddol a bydd yn cael ei ddangos mewn arlliwiau coch sy'n dangos nad oes llystyfiant yn bresennol.

Delwedd wahanol yn dangos maint y datgoedwigo ym Madagascar rhwng 2016 a 2018; a gynhyrchwyd o ddwy ddelwedd lloeren Sentinel-2

Achos defnydd eang arall ar gyfer canfod newid fyddai asesu difrod llifogydd amaethyddol, sydd o ddiddordeb mawr i ffermwyr a chwmnïau yswiriant. Bob tro mae llifogydd wedi cymryd doll fawr ar eich cynhaeaf, gellir mapio a mesur y difrod yn gyflym gyda chymorth algorithmau canfod newid yn seiliedig ar NDVI.

Canlyniadau'r datgeliad newid golygfa Sentinel-2: mae'r ardaloedd coch ac oren yn cynrychioli rhan dan ddŵr y cae; mae'r caeau cyfagos yn wyrdd, sy'n golygu eu bod yn osgoi'r difrod. Llifogydd Califfornia, Chwefror 2017.

Sut i weithredu canfod newid yn LandViewer

Mae dwy ffordd i ddechrau'r offeryn a dechrau dod o hyd i wahaniaethau mewn delweddau lloeren amlddisgyblaethol: trwy glicio ar yr eicon dewislen dde "Offer Dadansoddi" neu ar y llithrydd Cymhariaeth, pa un bynnag sy'n fwy cyfleus. Ar hyn o bryd, dim ond ar ddata lloeren optegol (goddefol) y mae canfod newid yn cael ei berfformio; Mae ychwanegiad yr algorithmau ar gyfer data synhwyro o bell gweithredol wedi'i drefnu ar gyfer diweddariadau yn y dyfodol.

Am fwy o fanylion, darllenwch y canllaw hwn o'r newid offeryn canfod o LandViewer. NEU dechrau archwilio'r galluoedd diweddaraf o LandViewer ar eich pen eich hun

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.