Cyrsiau AulaGEO - Y cynnig hyfforddi gorau mewn Geo-Beirianneg

Gweler y manylion
scketchup

Cwrs - Modelu Braslun

Modelu Braslun Mae AulaGEO yn cyflwyno'r cwrs modelu 3D gyda Sketchup, mae'n offeryn i gysyniadoli pob ffurf bensaernïol ...
Mwy ...
Gweler y manylion
ciencia

Cwrs Gwyddor Data - Dysgu gyda Python, Plotly a Thaflen

Ar hyn o bryd mae gan lawer ddiddordeb mewn trin llawer iawn o ddata i ddehongli neu wneud penderfyniadau cywir i gyd ...
Mwy ...
Gweler y manylion
methodoleg bim

Cwrs cyflawn y fethodoleg BIM

Yn y cwrs uwch hwn rwy'n dangos i chi gam wrth gam sut i weithredu methodoleg BIM mewn prosiectau a sefydliadau. Gan gynnwys modiwlau ...
Mwy ...
Gweler y manylion
ans

Cwrs Ansys Workbench 2020

Ansys Workbench 2020 R1 Unwaith eto mae AulaGEO yn cynnig cynnig newydd ar gyfer hyfforddiant yn Ansys Workbench 2020 R1 ...
Mwy ...
Gweler y manylion
1927556_8ac8_3

Cwrs ArcGIS Pro - sylfaenol

Dysgu ArcGIS Pro Easy - mae'n gwrs sydd wedi'i gynllunio ar gyfer selogion systemau gwybodaeth ddaearyddol, sydd eisiau ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs arcgis uwch

Cwrs Pro ArcGIS Uwch

Dysgu defnyddio nodweddion uwch meddalwedd ArcGIS Pro - GIS sy'n disodli ArcMap Dysgu lefel uwch o ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs arcgis a qgis

Cwrs ArcGIS Pro a QGIS 3 - tua'r un tasgau

Dysgu GIS gan ddefnyddio'r ddwy raglen, gyda'r un model data Rhybudd Crëwyd y cwrs QGIS yn Sbaeneg yn wreiddiol, ...
Mwy ...
Gweler y manylion
autocad

Cwrs AutoCAD - dysgwch yn hawdd

Mae hwn yn gwrs sydd wedi'i gynllunio i ddysgu AutoCAD o'r dechrau. AutoCAD yw'r meddalwedd mwyaf poblogaidd ar gyfer dylunio â chymorth ...
Mwy ...
Gweler y manylion
3DS

Cwrs Max Autodesk 3ds

Mae Learn Autodesk 3ds Max Autodesk 3ds Max, yn feddalwedd gyflawn iawn sy'n cynnig yr holl offer posib i'w creu ...
Mwy ...
Gweler y manylion
navisworks

Cwrs BIM 4D - gan ddefnyddio Navisworks

Rydym yn eich croesawu i amgylchedd Naviworks, offeryn gwaith cydweithredol Autodesk, a ddyluniwyd ar gyfer rheoli prosiectau ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cymysgydd

Cwrs cymysgydd - Modelu dinas a thirwedd

Blender 3D Gyda'r cwrs hwn, bydd myfyrwyr yn dysgu defnyddio'r holl offer i fodelu gwrthrychau mewn 3D, trwy ...
Mwy ...
Gweler y manylion
lefel 3D sifil 1

Cwrs 3D sifil ar gyfer gwaith sifil - Lefel 1

Pwyntiau, arwynebau ac aliniadau. Dysgu creu dyluniadau a gweithiau llinellol sylfaenol gyda meddalwedd Autocad Civil3D wedi'i gymhwyso i Dopograffeg ...
Mwy ...
Gweler y manylion
lefel 3D sifil 2

Cwrs 3D sifil ar gyfer gwaith sifil - Lefel 2

Cynulliadau, arwynebau, croestoriadau, ciwbio. Dysgu creu dyluniadau a gweithiau llinellol sylfaenol gyda meddalwedd Autocad Civil3D wedi'i gymhwyso i ...
Mwy ...
Gweler y manylion
lefel 3D sifil 3

Cwrs 3D sifil ar gyfer gwaith sifil - Lefel 3

Aliniadau uwch, arwynebau, croestoriadau. Dysgu creu dyluniadau a gweithiau llinellol sylfaenol gyda meddalwedd Autocad Civil3D wedi'i gymhwyso i ...
Mwy ...
Gweler y manylion
lefel 3D sifil 4

Cwrs 3D sifil ar gyfer gwaith sifil - Lefel 4

Esboniadau, draeniau misglwyf, plotiau, croestoriadau. Dysgu creu dyluniadau a gweithiau llinellol sylfaenol gyda meddalwedd Autocad Civil3D wedi'i gymhwyso i ...
Mwy ...
Gweler y manylion
Cwrs strwythur robot

Cwrs Dylunio Strwythurol gan ddefnyddio Strwythur Robot AutoDesk

Canllaw cyflawn ar ddefnyddio Dadansoddiad Strwythurol Robot ar gyfer modelu, cyfrifo a dylunio strwythurau concrit a dur ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs dynamo bim

Cwrs Dynamo ar gyfer prosiectau peirianneg BIM

Dylunio Cyfrifiadurol BIM Mae'r cwrs hwn yn ganllaw cyfeillgar a rhagarweiniol i fyd dylunio cyfrifiadol gan ddefnyddio Dynamo, platfform ...
Mwy ...
Gweler y manylion
diwygio pensaernïaeth

Cwrs Hanfodion Pensaernïaeth gan ddefnyddio Revit

Popeth y mae angen i chi ei wybod am Revit ar gyfer creu prosiectau ar gyfer adeiladau Yn y cwrs hwn byddwn yn canolbwyntio ar roi ...
Mwy ...
Gweler y manylion
gearth

Cwrs Google Earth: o'r sylfaenol i'r uwch

Mae Google Earth yn feddalwedd a ddaeth i chwyldroi'r ffordd rydyn ni'n gweld y byd. Profiad o amgylch ...
Mwy ...
Gweler y manylion
argraff

Cwrs Argraffu 3D gan ddefnyddio Cura

Mae hwn yn gwrs rhagarweiniol i offer SolidWorks a thechnegau modelu sylfaenol. Bydd yn rhoi solid i chi ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs strwythur ail-edrych

Cwrs Peirianneg Strwythurol gan ddefnyddio Revit

  Canllaw dylunio ymarferol gyda Model Gwybodaeth Adeiladu wedi'i anelu at ddylunio strwythurol. Lluniwch, dyluniwch a dogfennwch eich ...
Mwy ...
Gweler y manylion
synwyryddion pell

Cyflwyniad i'r Cwrs Synhwyro o Bell

  Darganfyddwch bŵer synhwyro o bell. Profwch, teimlo, dadansoddi a gweld popeth y gallwch ei wneud heb fod yn bresennol ....
Mwy ...
Gweler y manylion
nastran

Cwrs Dyfeisiwr Nastran

Mae Autodesk Inventor Nastran yn rhaglen efelychu rhifiadol bwerus a chadarn ar gyfer problemau peirianneg. Peiriant yw Nastran ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cad

Cwrs Microstation - Dysgu Dylunio CAD

Microstation - Dysgu Dylunio CAD Os ydych chi eisiau dysgu sut i ddefnyddio Microstation ar gyfer rheoli data CAD mae'r cwrs hwn yn ...
Mwy ...
Gweler y manylion
Cwrs Hecras

Cwrs Modelu Llifogydd - HEC-RAS o'r dechrau

Llwybrau a dadansoddi llifogydd gyda meddalwedd am ddim: HEC-RAS Mae HEC-RAS yn rhaglen o Gorfflu Peirianwyr y Fyddin ...
Mwy ...
Gweler y manylion
ailadrodd modelu

Cwrs Modelu Realiti - AutoDesk Recap a Regard3D

Creu modelau digidol o ddelweddau, gyda meddalwedd am ddim a gyda Recap Yn y cwrs hwn byddwch chi'n dysgu creu e ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs hecras ac arcgis

Cwrs modelu a dadansoddi llifogydd - gan ddefnyddio HEC-RAS ac ArcGIS

Darganfyddwch botensial Hec-RAS a Hec-GeoRAS ar gyfer modelu sianeli a dadansoddi llifogydd #hecras Mae'r cwrs ymarferol hwn ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs prosiect strwythurol

Cwrs prosiectau strwythurol (Revit Structure + Robot + Steel)

Dysgu defnyddio Revit, Dadansoddiad Strwythurol Robot a Advance Steel ar gyfer dyluniad strwythurol adeiladau. Lluniadu, dylunio a dogfennu ...
Mwy ...
Gweler y manylion
plymio bim

Cwrs ASE Revit - Gosodiadau Plymio

Creu modelau BIM ar gyfer gosodiadau piblinellau Yr hyn y byddwch chi'n ei ddysgu Gweithio ar y cyd ar brosiectau amlddisgyblaethol sy'n cynnwys ...
Mwy ...
Gweler y manylion
revit hvac

Cwrs ASE Revit - Gosodiadau Mecanyddol HVAC

Yn y cwrs hwn byddwn yn canolbwyntio ar ddefnyddio offer Revit sy'n ein cynorthwyo i berfformio ...
Mwy ...
Gweler y manylion
ethol

Revit Cwrs ASE ar gyfer Systemau Trydanol

Mae'r cwrs AulaGEO hwn yn dysgu'r defnydd o Revit i fodelu, dylunio a chyfrifo systemau trydanol. Byddwch chi'n dysgu ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs nesaf

Cwrs Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gyda QGIS

Dysgu defnyddio QGIS trwy ymarferion ymarferol Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gan ddefnyddio QGIS. -Yr holl ymarferion y gallwch chi ...
Mwy ...
Gweler y manylion
diwygio cwrs cyfleusterau glanweithiol mep

Cwrs Systemau Hydrosanitary gan ddefnyddio ASE Revit

Dysgu defnyddio ASE REVIT ar gyfer dylunio Gosodiadau Glanweithdra. Croeso i'r cwrs hwn ar Gosodiadau Glanweithdra gyda Revit MEP ....
Mwy ...
Gweler y manylion
dtwin

Cwrs Twin Digidol: Athroniaeth ar gyfer y chwyldro digidol newydd

Roedd gan bob arloesedd ei ddilynwyr a drawsnewidiodd wahanol ddiwydiannau, pan gymhwyswyd hwy. Newidiodd y PC y ffordd rydyn ni'n gyrru ...
Mwy ...
Gweler y manylion
meddwl 22

Cwrs Parametrig PTC CREO - Dylunio, dadansoddi ac efelychu (2/3)

Creo Parametric yw meddalwedd dylunio, gweithgynhyrchu a pheirianneg PTC Corporation. Mae'n feddalwedd sy'n caniatáu modelu, ...
Mwy ...
Gweler y manylion
Rwy'n credu

Cwrs Parametrig PTC CREO - Dylunio, Atebion ac Efelychu (3/3)

Creo yw'r datrysiad CAD 3D sy'n eich helpu i gyflymu arloesedd cynnyrch er mwyn i chi allu creu gwell ...
Mwy ...
Gweler y manylion
MEDDWL

Cwrs Parametrig PTC CREO - Dylunio, dadansoddi ac efelychu (1/3)

CREO yw'r datrysiad CAD 3D sy'n eich helpu i gyflymu arloesedd cynnyrch er mwyn i chi allu creu gwell ...
Mwy ...
Gweler y manylion
bim5

Meintiau cymryd cwrs BIM 5D gan ddefnyddio Revit, Navisworks a Dynamo

Yn y cwrs hwn byddwn yn canolbwyntio ar dynnu meintiau yn uniongyrchol o'n modelau BIM. Byddwn yn trafod amrywiol ffyrdd o echdynnu meintiau gan ddefnyddio ...
Mwy ...
Gweler y manylion
os

Cwrs Gwe-GIS gyda meddalwedd ffynhonnell agored ac ArcPy ar gyfer ArcGIS Pro

Mae AulaGEO yn cyflwyno'r cwrs hwn sy'n canolbwyntio ar ddatblygu a rhyngweithio data gofodol ar gyfer gweithredu'r Rhyngrwyd ...
Mwy ...
Gweler y manylion
dyluniad dur datblygedig

Dylunio Dur Uwch

Dysgu dylunio strwythurol gan ddefnyddio meddalwedd Dylunio Dur Uwch. Dylunio Sefydliad adeilad cyflawn, colofnau strwythurol Trawstiau, manylion Cynlluniau Meintioli ...
Mwy ...