Archifau ar gyfer

arloesol

Arloesi ar feddalwedd CAD. Arloesi mewn Dylunio 3d

Dim mwy o fannau dall â swyddogaethau Mosaig

Heb amheuaeth, yr achos gorau wrth weithio gyda delweddau lloeren yw dod o hyd i'r delweddau mwyaf addas ar gyfer achos defnyddio, dyweder, Sentinel-2 neu Landsat-8, sy'n cwmpasu eich maes diddordeb yn ddibynadwy (AOI); felly, mae'n galluogi cael data cywir a gwerthfawr yn gyflym o ganlyniad i'w brosesu. Weithiau bydd rhai ...

STAAD - creu pecyn dylunio cost-effeithiol wedi'i optimeiddio i wrthsefyll straen strwythurol - Gorllewin India

Wedi'i leoli ym mhrif leoliad Sarabhai, mae K10 Grand yn adeilad swyddfa arloesol sy'n gosod safonau newydd ar gyfer gofod masnachol yn Vadodara, Gujarat, India. Mae'r ardal wedi gweld twf cyflym mewn adeiladau masnachol oherwydd ei agosrwydd at y maes awyr a'r orsaf reilffordd leol. Llogodd K10 VYOM Consultants fel ...

Newyddion o HEXAGON 2019

Cyhoeddodd Hexagon dechnolegau newydd a chydnabod arloesiadau ei ddefnyddwyr yn HxGN LIVE 2019, ei gynhadledd fyd-eang ar gyfer datrysiadau digidol. Trefnodd y conglomerate hwn o atebion sydd wedi'u grwpio yn Hexagon AB, sydd â safle diddorol mewn synwyryddion, meddalwedd a thechnolegau ymreolaethol, ei gynhadledd dechnoleg pedwar diwrnod yn The Venetian yn Las Vegas, Nevada, UDA.

Chronicle - Taith Byd FME Barcelona

Yn ddiweddar buom yn nigwyddiad FME World Tour 2019, dan arweiniad Con Terra. Cynhaliwyd y digwyddiad mewn tri lleoliad yn Sbaen (Bilbao, Barcelona a Madrid), fe wnaethant ddangos y datblygiadau y mae meddalwedd FME yn eu cynnig, ei thema ganolog oedd y Gêm Drawsnewid gyda FME. Gyda'r daith hon, dangosodd cynrychiolwyr Con Terra a FME, sut ...

Beth sy'n Newydd ym maes Geo-beirianneg - AutoDesk, Bentley ac Esri

AUTODESK YN CYHOEDDI DIWYGIO, INFRAWORKS, A SIFIL 3D 2020 Cyhoeddodd Autodesk ryddhad Revit, InfraWorks, a Civil 3D 2020. Revit 2020 Gyda Revit 2020, bydd defnyddwyr yn gallu creu dogfennaeth fwy cywir a manwl sy'n cynrychioli bwriad dylunio, yn cysylltu data, ac yn galluogi cydweithredu a chyflawni prosiectau gyda mwy o hylifedd. Help i…

Newyddion technolegol mewn Geo-beirianneg - Mehefin 2019

  Bydd Kadaster a KU Leuven yn cydweithredu yn natblygiad INDE yn Saint Lucia Hyd yn oed ar ôl llawer o ymdrechion, yn y sector cyhoeddus, y defnydd ehangach / doeth o wybodaeth geo-ofodol mewn llywodraethu dyddiol, polisïau cyhoeddus a phrosesau gwneud penderfyniadau. wedi aros yn gyfyngedig. Mewn ymdrech i helpu'r ...

Lansiwyd Geo-Beirianneg - Y cylchgrawn

Mae'n foddhaol iawn ein bod yn cyhoeddi lansiad cylchgrawn Geo-beirianneg ar gyfer y byd Sbaenaidd. Bydd ganddo gyfnodoldeb chwarterol, argraffiad digidol cyfoethog o gynnwys amlgyfrwng, ei lawrlwytho mewn pdf a fersiwn argraffedig yn y prif ddigwyddiadau sy'n cael sylw gan ei brif gymeriadau. Ym mhrif stori'r rhifyn hwn, mae'r term Geo-beirianneg yn cael ei ail-ddehongli, fel 'na ...

Y gorau o Uwchgynhadledd BIM 2019

Cymerodd Geofumadas ran yn un o'r digwyddiadau rhyngwladol pwysicaf yn ymwneud â BIM (Maganement Gwybodaeth Adeiladu), Uwchgynhadledd BIM Ewropeaidd 2019 ydoedd, a gynhaliwyd yn Awditoriwm AXA yn ninas Barcelona-Sbaen. Rhagflaenwyd y digwyddiad hwn gan Brofiad BIM, lle roedd yn bosibl cael canfyddiad o'r hyn a fyddai'n dod am y dyddiau ...

Mae Bentley Systems yn cyhoeddi bod OpenSite Designer bellach ar gael

Yn Integreiddio Modelu Realiti, Optimeiddio, a Chyflawniadau Awtomataidd yn Unig i Gyflymu Datblygiadau Gefeilliaid Digidol ar gyfer Dylunwyr Gwaith Sifil Bentley Systems, Incorporated, y darparwr byd-eang o atebion meddalwedd cynhwysfawr a gwasanaethau efeilliaid digidol i hyrwyddo dylunio, adeiladu, a gwasanaethau gweithrediadau isadeiledd, a gyhoeddwyd heddiw argaeledd ...

O'r gorau yn y newyddion o QGIS 3.X

Mae'n ddiddorol sut mae mentrau Ffynhonnell Agored wedi llwyddo i gynnal eu hunain mewn ffordd sefydlog a darparu cyfleoedd busnes i'r rheini sydd â gwerth ychwanegol gyfrannu; wrth ganiatáu ymroddiad i graidd y busnes gan wybod y bydd y gofynion yn cael eu cynnwys gan arbenigwyr eraill yn eu busnes. Ymhlith y modelau hyn, mae WordPress yn haeddu fy edmygedd, ...

Hyrwyddo a gweithredu achos BIM - Canolbarth America

Mae bod yn y BIMSummit yn Barcelona yr wythnos diwethaf wedi bod yn gyffrous. Dewch i weld sut mae gwahanol safbwyntiau, o'r rhai amheugar i'r rhai mwyaf gweledigaethol, yn cytuno ein bod mewn eiliad arbennig o'r chwyldro mewn diwydiannau sy'n amrywio o gipio gwybodaeth yn y maes i integreiddio gweithrediadau dros amser ...