Archifau ar gyfer

arloesol

Arloesi ar feddalwedd CAD. Arloesi mewn Dylunio 3d

Rydym yn lansio Geo-Engineering - Y cylchgrawn

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi lansiad y cylchgrawn Geo-beirianneg ar gyfer y byd Sbaenaidd. Bydd ganddo gyfnodoldeb chwarterol, argraffiad digidol wedi'i gyfoethogi â chynnwys amlgyfrwng, lawrlwytho mewn pdf a fersiwn argraffedig yn y prif ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnwys gan ei brif gymerwyr. Ym mhrif stori y rhifyn hwn, mae'r term Geo-peirianneg yn cael ei ail-ddehongli, fel hynny ...

Y gorau o Uwchgynhadledd BIM 2019

Cymerodd Geofumadas ran yn un o'r digwyddiadau rhyngwladol pwysicaf a oedd yn gysylltiedig â BIM (Magu Gwybodaeth Adeiladu), yr Uwchgynhadledd BIM Ewropeaidd 2019, a gynhaliwyd yn yr AXA Auditorium yn ninas Barcelona-Sbaen. Cyn y digwyddiad hwn, cynhaliwyd Profiad BIM, lle gallech gael syniad o'r hyn fyddai'n dod am y dyddiau ...

O'r gorau yn y newyddion o QGIS 3.X

Mae'n ddiddorol sut mae mentrau Ffynhonnell Agored wedi llwyddo i gynnal eu hunain mewn modd sefydlog a darparu cyfleoedd busnes i'r rhai sydd â gwerth ychwanegol i gyfrannu; tra'n caniatáu'r ymroddiad i graidd y busnes gan wybod y bydd y gofynion yn cael eu cynnwys gan arbenigwyr eraill yn eu pen eu hunain. Ymhlith y modelau hyn, mae fy edmygedd WordPress yn haeddu ...

Symud ymlaen a gweithredu achos BIM - Canol America

Ar ôl bod yn y BIMSummit yn Barcelona, ​​mae'r wythnos ddiwethaf wedi bod yn gyffrous. Dewch i weld sut mae opteg wahanol, o'r amheus i'r mwyaf gweledigaethol yn cyd-daro ein bod mewn eiliad arbennig o'r chwyldro mewn diwydiannau sy'n amrywio o gasglu gwybodaeth yn y maes i integreiddio gweithrediadau dros amser ...

Beth yw ymrwymiad y casinos i ddod yn gwmnïau cynaliadwy

Mae mwy a mwy o gasinos yn ychwanegu at y tueddiad y mae'r rhan fwyaf o gwmnïau yn y byd yn ei brofi heddiw. Nid yw'r duedd hon yn sefyllfa fymryn neu dros dro, i'r gwrthwyneb, mae bron yn rhwymedigaeth bod pob cwmni sydd am barhau i ddatblygu fel busnes. Mae'n anhepgor bod holl actorion y ...

Apiau ar gyfer y maes - AppStudio ar gyfer ArcGIS

Ychydig ddyddiau yn ôl gwnaethom gymryd rhan a lledaenu gweminar yn canolbwyntio ar yr offer a gynigir gan ArcGIS, ar gyfer adeiladu ceisiadau. Cymerodd Ana Vidal a Franco Viola ran yn y gweminar, a bwysleisiodd i ddechrau AppStudio ar gyfer ArcGIS, gan esbonio ychydig sut mae'r rhyngwyneb ArcGIS wedi'i gysylltu â'i holl gydrannau, y ddau ...