O'r gorau yn y newyddion o QGIS 3.X

Mae'n ddiddorol sut mae mentrau Ffynhonnell Agored wedi llwyddo i gynnal eu hunain mewn ffordd sefydlog a darparu cyfleoedd busnes i'r rheini sydd â gwerth ychwanegol gyfrannu; wrth ganiatáu ymroddiad i graidd y busnes gan wybod y bydd y gofynion yn cael eu cynnwys gan arbenigwyr eraill yn eu busnes. Ymhlith y modelau hyn mae WordPress, PostgreSQL a QGIS yn haeddu fy edmygedd.

Mae'n bell o'r swydd gyntaf honno a wnaethom Quantum GIS 1.02 yn 2009 ac yn Goblygiadau QGIS 3 yn 2016. Mae'r naid â phopeth sydd ei angen wedi dangos cyfrifoldeb ar ran ei noddwyr, ymrwymiad ar ran y gymuned ddatblygu ond yn anad dim derbyniad ar ran y defnyddwyr sydd wedi aeddfedu mewn dealltwriaeth; y tu hwnt i swyddi Taliban yn erbyn y fenter berchnogol, yn canolbwyntio ar botensial cystadleuol QGIS. Yn yr erthygl hon, o'n safbwynt ni, byddwn yn dangos rhai elfennau a swyddogaethau newydd y newidiadau diweddar o leiaf hyd at yr hyn a ddangoswyd ar ôl y frawddeg hon, y gwyddom nad hon fydd yr olaf.

“Rydym yn falch o gyhoeddi bod QGIS 3.6 'Noosa' wedi'i ryddhau! Noosa oedd lleoliad cynulliad lleol o ddatblygwyr Awstralia yng nghwymp 2017. " Blog Qgis

Rhyngwyneb

 • Pynciau

O'r fersiwn 2.8 Palmas Palmas, mae golwg y rhyngwyneb wedi gwella, gyda dyluniad mwyaf diweddar y botymau gweithredu a'r prif fwydlenni. Yn yr enw olaf, 3.6 Noosa, gallwch barhau i addasu, gan addasu i broffil y defnyddiwr a'ch gofyniad gweledol. Gallwn fynd o'r olygfa arferol i'r golwg nos, gan helpu'r rhai sy'n treulio oriau lawer yn gwneud gwahanol fathau o brosesau.

Ar gyfer Qgis 3.4, rydych chi'n mewnbynnu yn y ddewislen, mae yna opsiwn Llwytho QSS - themâu UI, yn y peiriant chwilio, ac ar ôl gosod, yn y ddewislen ategion, fe welwch yr opsiwn Llwytho Thema UI. O'r ffenestr ddilynol gallwch ddewis ymysg yr holl opsiynau pa un bynnag sydd fwyaf priodol.

Ar gyfer y fersiwn 3.6, bydd yr opsiwn Mapio Nos yn cael ei integreiddio, a gellir ei actifadu o briodweddau'r rhyngwyneb, fel nad oes rhaid i chi lawrlwytho a gosod adia.

 • Chwilio

Ar y cyfan, mae blychau chwilio wedi cael eu hychwanegu, y gallwn ddod o hyd i swyddogaethau neu offer yn llawer cyflymach; fel, er enghraifft: cyfrifiannell, ffurfweddau, prosesu algorithmau, nodi haenau prosiect, neu farcwyr gofodol.

Yn ffenestr eiddo'r haen, ychwanegwyd y blwch chwilio hefyd, lle gallwch ddod o hyd i nodweddion neu brosesau sy'n gysylltiedig â'r haen. Er enghraifft, rhoddir y gair yn y peiriant chwilio priodoleddau (1), mae'r holl orchmynion sy'n cynnwys y priodoleddau geiriau (2) yn ymddangos ym mhanel nodweddion ac ymarferoldeb yr haen, yna os byddwn yn dewis un ohonynt, gellir gweld bod un o'r opsiynau yn cynnwys y gair priodoleddau (3). 

 • Dangosyddion haenau

Wrth wneud unrhyw broses i'r haen, fel hidlo priodoleddau, nid oedd dangosydd a allai awgrymu bod yr haen wedi hidlo. Yn y fersiynau newydd hyn, yn y 3.4 a'r 3.6, mae dangosyddion proses wedi'u hychwanegu at yr haenau, fel y rhai a ddangosir yn y ddelwedd ganlynol, fel y gall y dadansoddwr weld pa rai ohonynt sy'n cael eu hidlo, eu blocio neu haen o fath rhwbiwr.

Sesiynau

Yn y diweddariadau diweddaraf hyn, gellir cynhyrchu cynnyrch cartograffig, gan nodi proffil y defnyddiwr a fydd yn gwneud y newidiadau neu'r golygiadau. Yn y brif ddewislen; Mae'n bosibl creu cymaint o broffiliau defnyddwyr ag sy'n ofynnol ac mae prosiectau pob un o'r proffiliau yn cael eu storio yn ffolderau gwraidd Qgis 3. Mae'r llwybr yn rhywbeth fel hyn i ddefnyddwyr Windows: C: AppData Defnyddiwr Ffrwydro QIS QGIS3 proffiliau diofyn

Wedi'i brosesu

O ran y prosesu ar gyfer endidau fector neu raster, mae anfeidredd algorithmau wedi cael eu cynnwys, ac mae rhai eraill wedi'u gwella ar gyfer profiad gwell i ddefnyddwyr

 • System gyfeirio

Wrth fynd i mewn i endidau nad ydynt yn cynnwys system gyfeirio ofodol ddiffiniedig, bydd y cais yn gofyn i ddangos beth fydd lleoliad gofodol y data hwn. Mae ffenestr yn agor, lle gallwch ddewis o amrywiaeth o systemau cydlynu o bob cwr o'r byd, ar waelod y wefan, dangosir lleoliad y system a ddewiswyd, ar fap a gallwch wirio a yw'n gywir, cyn ychwanegu cynhyrchir y data ac yna problemau lleoliad.

 • Rhifyn

Mae'r argraffiad o endidau bellach yn llawer symlach, fel endidau llinol awtomataidd neu amlochrog, ond dylech barhau i olygu ac oddi ar y golygu, o leiaf ar gyfer y fersiwn 3.4. Cynhwyswyd offer megis: meddalu endidau, gwiriadau topolegol, newid cyfeiriad - llinell gwrthdroi, neu symud fertigau un neu bob haen. Ar gyfer fersiwn 3.6 Noosa, disgwylir y posibilrwydd o redeg algorithmau dadansoddi wrth olygu, er mwyn osgoi creu haenau newydd.

Yn y blwch offer prosesu, mae swyddogaethau ar gyfer dewis elfennau o fewn yr endidau yn ôl gwahanol fathau o nodweddion, megis: dewis yn ôl priodoleddau, dethol fesul mynegiant neu yn ôl lleoliad. Mae datblygwyr Qgis 3.6, wedi diffinio math arall o ddethol, a elwir yn ddethol yn ôl gwerth, sy'n gysylltiedig â'r priodoleddau sy'n bresennol yn endid y fector.

Un o'r gofynion a wnaed gan y defnyddwyr, oedd cyflwyno cyfansoddiad CADTools ar gyfer y fersiwn 3.6, nad oedd yn cael ei ystyried ar gyfer unrhyw un o'r fersiynau 3.X, a phan gafodd ei osod, dywedodd y rheolwr ychwanegol ei fod yn fersiwn hen ffasiwn na ellid ei chyflawni .

 • Labelu

Mae labelu yn broses arall sydd wedi gwella ym mhob ffordd. Mae'n syml iawn gosod label syml neu greu label o endidau ar sail rheolau. Ychwanegir yr opsiynau hyn at yr opsiynau hyn gwarchae, mae hyn yn helpu ar hyn o bryd bod labeli haenau eraill yn cael eu creu, y gallant ymyrryd â gwelededd yr endidau, yr haen sydd wedi'i blocio.

 • Symboleg

Mae nodweddion newydd wedi cael eu haddasu a'u hychwanegu i gael y symboleg ddymunol yn gyflymach, fel y botwm mynediad-dde ar yr haen - i arddulliau'r endidau. Yn Qgis 3.6 Noosa, ychwanegir agweddau fel arddangos arddulliau xml, yn y panel neu reolau porwr.

 

 • Raster

O ran y prosesau sy'n gysylltiedig â'r raster, ychwanegwyd nifer o algorithmau i berfformio prosesau echdynnu a dadansoddi. Ategir yr holl swyddogaethau uchod, cyfrifo ystadegau un raster yn ôl un arall, cyfrifo cyfaint mewn arwyneb, sefydlu gwerthoedd M, sefydlu gwerthoedd Z yn ôl fertigau pob band, neu echdynnu cynnwys yn fformat deuaidd - gyda'r widget ffurf ar gyfer caeau deuaidd (blob) -. Hefyd, yn yr agwedd hon, mae'r teithiwr gwerth unigryw a'r marcwyr delwedd raster wedi'u cynnwys.

 • Data 3D

Ar gyfer y data 3D, ychwanegir opsiynau newydd fel cysgodi'r tir, hynny yw, bydd y dadansoddwr yn gallu penderfynu sut y caiff ei fodel ei gynrychioli. Yn ogystal, gallwch ffurfweddu'r goleuadau mewn golygfeydd 3D, lle mae gennych oleuadau 8 y sefydlir y safle, y dwysedd, y lliw a'r gwanhad.

Rheoli prosiectau

Mae rheolaeth prosiect wedi gwella, gan gynnwys swyddogaethau fel sefydlu ffolderi prosiect - fel arfer yn ArcGIS Pro, er enghraifft, gan felly allu storio'r holl brosesau a chynhyrchion sy'n gysylltiedig â'r prosiect mewn un lle. Yn y mwgwd Dechrau'r prosiect, mae'r prosiect dechrau wedi'i sefydlu, hynny yw, y llwybr lle mae'r data sydd i'w brosesu yn

 • Aml-olygfa

Nodwedd arall sydd wedi mynd i mewn i'r platfform yw'r gallu i weld golygfeydd amrywiol o'r map, gan gynnwys y rhai sy'n cynnwys data 3D. O'r brif ddewislen, yn yr opsiwn gweld, mae'r ddau bosibilrwydd i ychwanegu golygfeydd, golygfa map 2D (Golwg map newydd - ctrl + M) neu olygfa map 3D Newydd. Ar ôl dewis y math o olygfa i'w hychwanegu, gellir eu gosod mewn gwahanol ffyrdd a'u hintegreiddio i'r brif olygfa, o banel un ochr - dde - yno gallwch chi osod y ddwy olygfa neu'n gyfochrog â'r brif olygfa.

Trwy osod aml-bobl, gallwch wirio rhai agweddau ar y prif fap na fydd yn cael eu gweld yn allbwn terfynol y cynnyrch. Mae pob ffenestr newydd wedi'i chyfuno'n llawn â strwythur y rhyngwyneb, yn ogystal â chael ei gydamseru neu beidio â'r data yn y brif ffenestr, gan edrych ar y data ar raddfa benodol, gan ddangos anodiadau, safle'r cyrchwr neu'r labeli.

 • Cyfansoddiad print

Os byddwn yn mynd yn ôl i'r gorffennol, ac yn rhyngweithio â gweithrediad yr offeryn hwn ar gyfer fersiynau blaenorol, bydd pawb yn cytuno ei fod yn eithaf cymhleth ac yn feichus; nes cyrraedd y pwynt lle cafodd y wybodaeth a broseswyd ei hechdynnu ac roeddent am ddefnyddio rhaglenni eraill i gynhyrchu'r cynnyrch terfynol. Ar gyfer y fersiynau diweddaraf hyn, mae'r cyfleustodau hyn wedi gwella y tu mewn, gan ganiatáu argraffu'r golygfeydd 3D hefyd. Gall y dadansoddwr greu un neu sawl cyfansoddiad o'r un farn, yn ogystal â gallu ychwanegu tudalennau at ei gyfansoddiad.

Yn ogystal â phob un o'r uchod, ychwanegir mwy o nodweddion, a'r posibilrwydd o gyflwyno mathau eraill o ddata fel: Cymorth ar gyfer rhwyll 3D - a phopeth sy'n ymwneud â thrin y data hwn, wrth nodi elfennau-.

 • Pecynnau a lluniau geotagged

O fewn Qgis, defnydd o a phecynnau, fel eu bod wedi cadw deunydd pacio haenau y tu mewn i'r blwch offer prosesu - mae'n swnio'n gyfarwydd iawn i mi fel y gwnes i gyda ArcGIS Pro-.

Disgwylir hefyd y bydd offer eraill y gellir eu defnyddio yn y fersiwn 3.4 yn parhau i gael eu cynnwys, y gellir eu henwi yn eu plith: mewnforio lluniau geotagged a ddyrannwyd yn y blwch prosesu -. Gyda'r offeryn hwn, crëir haen bwynt, lle mae delweddau geo-dagio neu geolocad wedi'u lleoli. Rhaid i ddelweddau a enwir fod ar ffurf JPEG, a chaiff y cyfeiriadur cyfan ei roi yn y system, gan greu'r cynnyrch gofodol gyda nodweddion uchder.

Newyddion arall Qgis 3.6

Yn ogystal â phob un o'r uchod, ychwanegir y nodweddion, y swyddogaethau a'r adchwanegion canlynol, sydd wedi'u hymgorffori mewn modd na ellir eu cymharu â'r fersiynau 2X, tuag at y fersiwn hon:

 • Mae'r gweinyddwr ffynhonnell data yn cefnogi creu haenau rhithwir, data math rhwyll - data rhwyll, a geoparciau -
 • Mae cymuned defnyddwyr a datblygwyr, wedi gwneud sylwadau ar y defnydd o'r iaith C ++, ar gyfer ail-gyfansoddi neu wella algorithmau sydd eisoes yn bodoli.
 • Mae'r posibilrwydd o greu categorïau, eu grwpio a'u dad-ddosbarthu yn ffaith. Mae hefyd wedi hwyluso gweithredwyr, swyddogaethau newidynnau a fydd yn helpu i lunio ymadroddion mewn ffordd haws.
 • Caiff y prosesau neu'r tasgau eu gweithredu yn y cefndir, fel nad ydynt yn ymyrryd â gwireddu gweithgareddau eraill.
 • Llawer -gan gynnwys ni- Rydym wedi gofyn cwestiynau mewn fforymau am rai nodweddion, offer neu ffwythiannau Qgis, oherwydd diffyg dogfennaeth llawer o'r elfennau hyn. Ar gyfer y fersiwn newydd hwn, mae tîm y datblygwr wedi nodi bod gwell dogfennaeth o'r prosesau a'r offer sy'n ffurfio'r GIS hwn.
 • Un o'r swyddogaethau y mae ychydig wedi'i ddweud, ond rydym yn gobeithio ei brofi, yw'r llithrydd amser, sy'n gysylltiedig ag astudiaethau aml-amser.
 • Cyflymiad caledwedd ar gyfer cyfrifiannell raster.
 • Cefnogaeth JSON ar gyfer pecynnau geo.

"Mae QGIS yn feddalwedd am ddim ac nid oes rhaid i chi dalu unrhyw beth i'w ddefnyddio. Yn wir, rydym am annog pobl ledled y byd i'w ddefnyddio, waeth beth fo'u statws ariannol neu gymdeithasol. Credwn y bydd hyfforddi pobl sydd ag offer gwneud penderfyniadau gofodol yn arwain at gymdeithas well ar gyfer yr holl ddynoliaeth

Fel dadansoddwyr ac yn chwilfrydig yn ardal «Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, gall yr offeryn dadansoddi gofodol hwn, yn ei fersiwn 3.6 Noosa, roi mwy o fanteision i adeiladu cynhyrchion. Ar y dudalen swyddogol o Qgis, yw'r fersiynau a nodweddir yn yr erthygl hon. Y gwahaniaeth rhwng pob un yw'r 3.4 Mae Madeira yn fersiwn rhyddhau hirdymor, gyda chyfyngderau bug sy'n digwydd yn ystod ei ddefnydd. Ar y llaw arall, mae'r fersiwn 3.6 Noosa yn fersiwn sy'n gyfoethocach o ran nodweddion ar gyfer pobl sy'n gaeth, ond ag ansefydlogrwydd dealladwy, a gellir ei gyflwyno bygiau yn ystod ei ddefnydd.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.