Chronicle - Taith Byd FME Barcelona

Yn ddiweddar, aethom i ddigwyddiad FME World Tour 2019, dan arweiniad Con Terra. Cynhaliwyd y digwyddiad mewn tri lleoliad yn Sbaen (Bilbao, Barcelona a Madrid), dangosodd y datblygiadau a gynigir gan FME, ei thema ganolog oedd Gêm Trawsnewid gyda FME. 

Gyda'r daith hon, dangosodd cynrychiolwyr Con Terra a FME, sut mae eu twf wedi'i seilio ar ofynion a cheisiadau'r defnyddwyr ar gyfer pob un o'u cynhyrchion, megis FME Desktop, FME Server, a FME Cloud. Yn ogystal, cyflwynwyd sefydliadau gwladol a phreifat a ddangosodd eu straeon llwyddiant, gan gynnal cynghreiriau â Con-Terra a'r defnydd cyson o FME.

Datblygiad y Dydd

Dechreuodd y sesiwn gyda gêm i dorri'r iâ gyda'r rhai oedd yn bresennol, gan ddefnyddio'r ffôn symudol, atebwyd cyfres o gwestiynau yn ymwneud â thrawsnewidyddion FME, a dyfarnwyd gwobrau i'r rhai a ymatebodd yn gywir ac yn gyflym. Yna, dechreuodd yr arddangosiadau o'r diweddariadau rhyngwyneb.

Gwnaethom y digwyddiad hwn yn Bilbao, Barcelona ac yn awr rydym yn mynd i Madrid, rydym wedi'n plesio gan y nifer o bobl sydd wedi dod i gymryd rhan yn y digwyddiad, gan fod y rhai sy'n dod yn ddefnyddwyr sydd eisiau dysgu am y newyddion y mae FME yn ei gyflwyno a sut i'w gymhwyso yn gyffredinol. eich prosiectau Rydym yn hapus iawn gyda'r parodrwydd rydym wedi'i gael. " Laura Giuffrida - Gyda terra GmbH

Mae'n ymddangos yn chwilfrydig iawn nad yw meddalwedd sy'n gallu cyflawni prosesau sy'n lliniaru llwyth yr offer lluosog sy'n cynnwys cais GIS, yn cael ei gydnabod felly eto - yn enwedig yn Ne America - lle mae nifer y defnyddwyr bron yn ddim, o'i gymharu â nifer o wledydd o Ewrop a Gogledd America (yr Unol Daleithiau neu Ganada). Mae FME Desktop Software yn adnabyddus am gael rhyngwyneb ac offer syml sy'n rhoi profiad gwych i'r defnyddiwr.

Er mwyn rhoi syniad o'r hyn sy'n digwydd, rydym yn dechrau drwy ddweud ei fod yn cefnogi ac yn prosesu sawl math o fformatau data, o siâp (.pp), CAD (.dxf, .dwg), fformatau nad ydynt yn ofodol fel cronfeydd data, neu ddata modelu. 3D fel BIM. Felly, beth sy'n gwneud FME, yn gallu glanhau pob math o wallau neu amgylchiadau sy'n gallu achosi problemau difrifol wrth eu rhoi mewn GIS. Un o'r enghreifftiau amlycaf - a gwyddom fod llawer o ddadansoddwyr GIS wedi mynd trwy hyn - yw'r gwallau topoleg, mae FME yn glanhau pob math o wallau fel bod y PC yn methu â cholli rhybuddion wrth eu rhoi yn ArcGIS neu GIS arall.

Yn ogystal â glanhau, gall FME drawsnewid natur y data, yn ogystal â phob un o'r elfennau sydd wedi'u cynnwys ym mhob ffeil, ail-enwi, ychwanegu, dileu nodweddion, caeau. Mae'r uchod yn bosibl, gyda'r defnydd o fwy na thrawsnewidyddion 450, a gynlluniwyd ar gyfer pob angen penodol, y gellir eu cymharu â defnyddwyr eraill drwy'r Ganolfan FME., Trafodwyd cydrannau newydd fel pecynnau a phrosiectau hefyd.

Pwysleisiodd yr arddangoswyr ychwanegu cyfres o offer a swyddogaethau, er enghraifft, cafodd trawsnewidyddion sy'n gysylltiedig â phrosesu raster eu hychwanegu at y feddalwedd, fel: RasterObjectDetectorTrainer, RasterObjectDetectorTrainer, a'r NaturalLanguageProcessor, a hefyd trawsnewidyddion newydd sy'n canolbwyntio ar ddysgu Peiriannau.

Mantais FME yw ei fod yn cefnogi mynediad a rheolaeth sawl math o ddata, a gyda hyn gallwch ddatrys pob math o amgylchiadau sy'n gysylltiedig â hwy. Laura Giuffrida - Gyda terra GmbH

Ar gyfer hen ddefnyddwyr a defnyddwyr FME, cofiwch yn sicr fod gan y feddalwedd swyddogaeth dadgywasgiad, fodd bynnag, yn y fersiwn newydd hwn gallwch ychwanegu'r data cywasgedig a bydd y system yn eu darllen, heb fod angen eu tynnu o'r blaen ar y bwrdd gwaith, rhywbeth defnyddiol iawn, gan nad yw pob cais a meddalwedd yn derbyn ffeiliau cywasgedig, sy'n golygu arbed amser wrth gwblhau tasgau.

Nid offeryn delweddu data yw FME, mae'n feddalwedd sydd yng nghefn y GIS neu'r systemau eraill, mae ei gryfder yn y prosesu, glanhau data trwy ddefnyddio trawsffurfwyr. Yn olaf, ar ôl gwneud yr hyn sydd ei angen, rydych chi'n ei ailysgrifennu yn y fformat sydd ei angen arnoch. Laura Giuffrida - Gyda terra GmbH

Y rhan fwyaf o'r rhai sy'n mynychu digwyddiadau sy'n gysylltiedig â FME, yw'r rhai sydd ag amser yn defnyddio meddalwedd FME fel arweinydd ar gyfer eu prosiectau (cwmnïau neu lywodraethau), yn lleol ac yn genedlaethol. Eleni, mae'r cymorth wedi bod ychydig yn ehangach, roedd yn amlwg bod pobl yn yr ystafell nad ydynt erioed wedi defnyddio'r cais ac wedi mynychu i wybod ei fanteision, yn ogystal â Con Terra ac FME.

Er mwyn dal y mynychwyr, dechreuodd nodi holl ddiweddariadau eu hoffer a chynnwys rhai newydd. Dechreuodd gyda'r rhyngwyneb, mae'n bosibl newid i fodd tywyll, un o'r gofynion a wneir gan ddefnyddwyr, hefyd gwelliannau mewn anodiadau, lliwiau yn ôl y data, ffenestri y gellir eu trefnu i weddu i'r defnyddiwr.

Trafodwyd y fformatau hefyd: DICOM (delweddau o beiriannau sydd yn y corff dynol), TopoJSON (gyda pherthnasau topolegol), WCS, echdynnu a darllen dyfeisiau GPS (Garmin POI), mynediad at Socrates API a cysylltwyr newydd a fydd yn rhan o'r FME Hub, fel: AzureBlobStorageConnector, S3Connector, neu CityworksConnector.

Mae FME yn darllen ac yn ysgrifennu ffeiliau i3s ESRI

Hefyd, ychwanegir ymarferoldeb sy'n gysylltiedig â raster at astudiaethau amlfeddiannaeth, lle gosodir y delweddau - gan eu llusgo o'u ffolder ffynhonnell - ac mae'r system yn perfformio sgan yn cyflwyno'r amrywiadau, gan gynhyrchu animeiddiad ar y diwedd gyda'r holl ddelweddau a ddewiswyd. Diweddariad cywir iawn arall yw'r diweddariad Newidydd -gynt UpdateDetector-, a ddefnyddir i bennu newidiadau rhwng un casgliad data ac un arall, mae bellach yn bosibl penderfynu ar yr elw goddefgarwch data. Yn ogystal, ychwanegwyd y posibilrwydd o greu gwerthoedd rhagosodedig fel nad oes rhaid i'r defnyddiwr, sydd angen trawsnewidydd sawl gwaith, berfformio'r broses gyfan o'r dechrau, gan osod y paramedrau ar bob munud.

Roedd y newyddbethau nid yn unig yn gysylltiedig â FME Desktop, ond hefyd ag elfennau eraill fel y FME Server, lle ychwanegwyd elfennau megis: hidlo cofnodion prosiect, rheoli tocynnau, trosglwyddo prosiectau FME Server yn yr FME Hub, ychwanegiad rheolau diogelwch cyfrinair, a dewisiadau cyfluniad defnyddwyr.

Yn ogystal, roedd sôn am wella un o'r offer mwyaf disgwyliedig, nid yw'r EsriReprojector, a oedd gynt yn ddefnyddiwr y drwydded ESRI-ArcGIS, yn y diweddariad hwn yn defnyddio ArcObjects neu sydd angen trwydded ar wahân i'r FME.

Os siaradwn am y straeon llwyddiant a gyflwynwyd, roedd nifer o sefydliadau a gyfunodd i ddangos manteision defnyddio FME, gyda phrosiectau fel Roedd cyhoeddi a lledaenu Cartograffeg Topograffig Dinesig Dinas Barcelona o'r Institut Municipal d'Informàtica Ajuntament de Barcelona, ​​Nexus Geographics hefyd yn bresennol gan nodi sut y gwnaethant weithredu gwasanaethau lawrlwytho deinamig ac awtomeiddio rheolaeth metadata yn y DRhA trwy ddefnyddio Gweinydd FME .

Trwydded?

Rydym yn sicr eu bod yn gofyn, os oes angen prynu trwydded ar FME, yn dda, fodd bynnag, mae rhai dadansoddwyr a defnyddwyr wedi pwysleisio nad yw caffael yr arian yn gost fawr, ond yn fuddsoddiad hirdymor, am yr holl fanteision sy'n cynrychioli ar gyfer cynhyrchu prosiectau o bob math ac ym mhob math o ardaloedd. I gael rhagor o wybodaeth am gynhyrchion Meddalwedd Diogel, datblygwyr FME, dylech fynd i'w gwefan yn unig, neu blog lle mae'r gymuned yn mynegi ei phryderon, yn ymateb i sut y cyflawnir y prosesau, a'r disgrifiad o'r holl newidyddion ac offer.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.