Digital Twin - BIM + GIS - termau a oedd yn swnio yng Nghynhadledd Esri - Barcelona 2019

Mae Geofumadas wedi bod yn cwmpasu nifer o ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â'r pwnc o bell ac yn bersonol; caewyd y cylch 2019 pedwar mis hwn, gyda phresenoldeb Cynhadledd Defnyddwyr ESRI yn Barcelona - Sbaen, a gynhaliwyd yn 25 ym mis Ebrill yn Sefydliad Daeareg a Chartograffeg Catalonia (ICGC).

Defnyddio'r hashnod #CEsriBCN, yn ein cyfrif trydar Rhoesom ddarllediad byw o'r digwyddiad hwn lle roeddem, ar wahân i gynrychiolwyr Esri Sbaen, yn gallu gweld ymchwilwyr, actorion sefydliadol a chwmnïau sy'n defnyddio meddalwedd o'r brand hwn ar hyn o bryd. Modesto, o'i gymharu â digwyddiadau eraill lle'r ydym wedi cymryd rhan o'r blaen, roedd y digwyddiad yn rhagorol yn y sefydliad, wedi'i flaenoriaethu yn y cyflwyniadau a'r cyflwynwyr. Yn gyffredinol, rhannwyd yr agenda yn 2 fwrdd crwn ar yr un pryd, roedd y sesiynau llawn a'r arddangosiadau yn canolbwyntio ar newyddbethau ArcGIS Enterprise, cynghreiriau â SAP, AutoDesk a Microsoft.

Isod rydym yn crynhoi'r agweddau sydd wedi tynnu ein sylw fwyaf o'n dull Geo-beirianneg.

Yn y dyfodol, rydyn ni'n mynd gyda'n gilydd ...

O'r cychwyn cyntaf roedd yn ddiddorol, y ford gron lle trafodwyd pynciau fel integreiddio BIM a Deallusrwydd Artiffisial (AI) i GIS. Cyfarwyddwyd hyn gan Martí Domènech Montagut o'r Adran Technolegau Corfforaethol a Gwasanaethau Systemau, Ilse Verly yn cynrychioli Autodesk a Xavier Perarnau o SeysTic. Mwy na diddorol oherwydd pwysigrwydd y pwnc hwn, sy'n symud y gweithgynhyrchwyr meddalwedd a chaledwedd ar gyfer Geo-beirianneg. Mae gweld pwnc BIM yn y mathau hyn o gynadleddau, a oedd yn canolbwyntio'n gyffredinol ar y maes geo-ofodol, BIM a deallusrwydd artiffisial a'r efeilliaid digidol, yn helpu i ragweld dyfodol lle bydd datrysiadau'n ffurfio pecynnau cyflenwol mewn llif lle bydd y defnyddiwr yn defnyddio'r gorau. offer, am ddim a phreifat ond o dan ddull tiriogaethol wedi'i integreiddio i'r gadwyn gynhyrchu. Mae safle ESRI yn amlwg iawn, wrth barhau i adeiladu cynghreiriau sy'n caniatáu rhyngweithio technolegau lluosog, sefyllfa yr ydym yn ei cholli o BIMSummit 2019 a ddigwyddodd yma yn Barcelona yn unig, lle nad oedd llawer o gwmnïau'n siarad am yr hyn y maent yn ei wneud er mwyn peidio â gadael y Dynameg ofodol yn fframwaith y cylch bywyd adeiladu - gweithredu (AECO).

Mae ysbrydoli'r dyfodol yn y Chwyldro Diwydiannol 4ª, pwysigrwydd y GeoSpatial Cloud.

Ar ôl y croeso gan Jaume Massó, Cyfarwyddwr yr Institut Cartogràgic i Geològic de Catalunya (ICGC), dechreuodd ymyriad diddorol gan Ángeles Villaecusa - Cyfarwyddwr Cyffredinol yn ESRI Sbaen, a dorrodd yr iâ gyda fideo doniol sy'n dangos anwybodaeth o beth mae'n wir, defnyddio a chymhwyso GIS. Allan o'r llawenydd, mae'r fideo yn ei gwneud yn glir bod System Gwybodaeth Ddaearyddol yn llawer mwy nag offeryn a ddefnyddir yn llym ar gyfer paratoi mapiau.

Nod y cyflwyniad o'r enw Esri GeoSpatial Cloud: Ysbrydoli'r dyfodol yn y 4ydd Chwyldro Diwydiannol, oedd gwneud yn siŵr bwysigrwydd y Cwmwl GeoSpatial yn yr amcanion effeithlonrwydd, effeithiolrwydd ac integreiddio sy'n symud y diwydiant yn gyffredinol ond mae hynny ar gyfer ein cyd-destun yn nodi'r Cysyniad SmartCities.

Dangosodd Villaescusa y cyfranogwyr fod defnyddwyr cynhyrchion a gwasanaethau ESRI mewn ardaloedd nad yw llawer ohonynt yn eu hadnabod Mae'r Cwmni Walt Disney, sy'n defnyddio GIS i fodelu dinasoedd o'u ffilmiau, gan eu gwneud yn nes at eu realiti gan ddefnyddio data daearyddol.

Os yw unrhyw un ohonoch wedi gweld ffilmiau wedi'u hanimeiddio, gallaf ddweud wrthych nad oeddwn yn gwybod nad oedd y Sefydliad Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRI) yn y credydau terfynol o'r ffilm The Incredibles, ac nid oeddwn yn gwybod yn y fersiwn ddiweddaraf o Blade Runner ESRI fod wedi cymryd rhan yng nghyfluniad y golygfeydd.

Y gwir yw bod mwy o gwmnïau bob dydd yn gofyn am ddefnyddio data geo-ofodol yn eu prosiectau, ar gyfer modelu adeiladu, gwerthuso'r ddeinameg, ac yna rheoli'r gweithrediad. Dyma'r rheswm pam mae agosrwydd mentrau sydd wedi optimeiddio ecsbloetio data fel SAP neu HANA, sydd bellach yn troi eu llygaid yn ofod, bellach yn syndod.

Allwedd Newyddion ArcGIS

Cyflwynodd Aitor Calero, sy'n gyfrifol am Dechnoleg ac Arloesedd Esri-Sbaen, yr hyn sy'n dod yn y dyfodol agos ar gyfer llwyfan ArcGIS. Yn ei gyflwyniad eglurodd sut y gall yr offer newydd sy'n rhan o deulu'r ESRI ddarparu gwerth ychwanegol cynrychiadol ar gyfer cyfuno SmartCities a Digital Twins (Gefeilliaid Digidol).

Dechreuodd gyda gweithrediad ArcGIS Hub, enghreifftiau o gynllunio a rheoli tiriogaethol 3D gyda'r llwyfan Urban for ArcGIS, sy'n cefnogi i raddau helaeth fabwysiadu efeilliaid digidol. Dangosodd hefyd yr offeryn ar gyfer cadastre mewnol gyda ArcGIS dan do - gyda'r teclyn hwn mae'n bosibl defnyddio mapiau 2D a 3D, delweddu a gosod union leoliad mewn rheoli asedau.

Yn ogystal, nododd weithrediad cymwysiadau fel Tracker for ArcGIS. Gall yr offeryn olaf hwn ar gyfer monitro'r personél sy'n cynnal arolygon yn y maes, sy'n gallu rhannu eu lleoliad, gael gwell gweledigaeth o'r sylw y mae'r unigolyn yn ei gyflawni i'r ardal ofynnol. Mae'n gweithio ar ddyfeisiau Android ac iOS, gyda nodweddion syml disgwyliedig ar gyfer y defnyddiwr, a gellir ei ffurfweddu ar gyfer defnydd all-lein. Mae'r cais hwn hefyd yn cynnwys galluoedd olrhain a gwasanaeth i storio a rheoli llwybrau lleoliad; manteisio ar le dros dro BigData Store.

Rhoddodd Calero amlinelliad diddorol iawn o'r hyn sydd gan ESRI i'w gynnig eleni a'r rhai sy'n dod; ar ran Geofumadas byddwn yn aros, i brofi a datgelu eu potensial.

Defnyddio adnoddau torfol i gael data ansoddol o ddinasyddiaeth - Case Aparcabicibcn

Dangosodd y cyflwyniad hwn, a oedd yn gyfrifol am Camila González, Rheolwr Prosiect Current Ecological, sut mae systemau gwybodaeth yn helpu i gasglu data am strwythurau neu isadeileddau sydd ag effaith gymdeithasol uchel. Yn yr achos hwn buom yn siarad am fannau parcio beiciau, sydd, fel sy'n wir yn Barcelona, ​​yn cynrychioli dull trafnidiaeth sylweddol, gan gynnwys gwasanaethau benthyca beiciau.

Esboniodd Gonzáles sut y gellir cael symiau mawr o ddata ansoddol o ddinasoedd yn effeithlon, gan ddefnyddio adnoddau torfol. Mae hyn yn ei dro yn golygu creu llwyfan sy'n agored i'r defnyddiwr, a all berfformio eu gwiriadau cyn defnyddio'r gwasanaeth.

Mor optimistaidd ag y mae'n swnio, mae angen toriad torfol i gyfranogiad enfawr defnyddwyr, a monitro gan y Wladwriaeth, i sicrhau bod data agored yn cael ei ledaenu, yn ogystal ag adeiladu ceisiadau i'w defnyddio a'u rheoli'n hawdd. Mae'r prosiect a ddangosir yn gobeithio cyflawni llwyfan neu system ar y diwedd sy'n dangos argaeledd / gwelededd parcio beiciau, os yw ei ddefnydd yn ddiogel neu os yw ei statws yn weithredol; ar gyfer gwneud penderfyniadau am yr ecosystem drafnidiaeth hon, ac ar gyfer atebion i'r defnyddiwr terfynol.

Yn ôl ein disgresiwn, cyflwyniad yr achos ymateb tân, Menter ArcGIS i Bombers de Barcelona, ​​capio'r GIS mewn temlau go iawn, wedi'i gyfarwyddo gan Miquel Guilanyà. GIS GIS. SPEIS - Bombers de Barcelona, ​​a esboniodd yn fanwl sut y gellir creu system / llwyfan gwybodaeth mewn amser real, ar gyfer atal ac ymateb ar unwaith i ddigwyddiadau neu sefyllfaoedd andwyol.

Yn gyffredinol, roedd y digwyddiad yn bodloni disgwyliadau, gan ddangos y wybodaeth berthnasol, o ddiddordeb i'r rhai a oedd yn bresennol; yn ogystal â datblygiadau yn y cynghreiriau a gyflawnwyd yn y blynyddoedd diwethaf gyda chwmnïau eraill, a chyflwyno straeon llwyddiant a diweddariadau o geisiadau ESRI. Gan mai hwn oedd y digwyddiad yn Barcelona, ​​nid yw'n syndod bod nifer o bapurau yn y Gatalaneg; gyda'r cyfyngiadau y gallai hyn eu creu i ddefnyddwyr nad ydynt yn ei siarad.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.