Integreiddio dylunio - ymrwymiad i BIM datblygedig trwy Digital Twins

Mae'r efeilliaid digidol "Bytholwyrdd" yn ehangu gwerth gwaith peirianwyr seilwaith a chymwysiadau modelu ac efelychu agored Bentley trwy gydol cylchoedd bywyd asedau

Heddiw, cyhoeddodd Bentley Systems, Incorporated, y darparwr byd-eang o feddalwedd a gwasanaethau cwmwl cynhwysfawr ar gyfer efeilliaid digidol i ddatblygu dyluniad, adeiladu a gweithrediadau seilwaith, ychwanegiadau a diweddariadau i'w gymwysiadau modelu ac efelychu agored i ddatblygu peirianneg. efeilliaid digidol ar draws pob cylch bywyd asedau. Mae cymwysiadau agored Bentley yn cefnogi llifoedd gwaith digidol cydweithredol, ailadroddol ac awtomataidd sy'n rhychwantu disgyblaethau proffesiynol lluosog sy'n gysylltiedig â seilwaith. Nawr, gyda gwasanaethau cwmwl newydd ar gyfer efeilliaid digidol, mae gwerth busnes a gwybodaeth yn cael ei ymestyn trwy gydol cyfnodau adeiladu a gweithredu ased seilwaith.

«Mae derbyn BIM yn eang wedi bod o fudd sylweddol i weithwyr proffesiynol a phrosiectau AEC yn ystod y pymtheng mlynedd diwethaf, ond nawr, gyda gwasanaethau cwmwl, modelu realiti a dadansoddiad uwch, gallwn symud ymlaen yn BIM trwy efeilliaid digidol. »Meddai Santanu Das, uwch is-lywydd mewn dylunio integreiddio yn Bentley. “Hyd yn hyn, mae'r defnydd o BIM wedi'i gyfyngu i ddanfoniadau statig, sydd, ar ôl cael eu danfon i'r gwaith adeiladu, wedi dyddio yn gyflym, gan golli gwerth ychwanegol posibl y data peirianneg sydd wedi'i gloi yn y modelau BIM. Nawr, gyda'r efeilliaid digidol , gallwn agor data peirianneg mewn model BIM gyda'i gydrannau digidol cyfansoddol fel man cychwyn, diweddaru'r cyd-destun digidol yn barhaus gyda chydnabod drôn a modelu realiti - a dyma lle mae'n dod yn wirioneddol gyffrous -, parhau i fodelu ac efelychu'r addasrwydd ar gyfer ased trwy gydol cronoleg ddigidol ei gylch bywyd. Yn olaf, gellir ymestyn gwerth data peirianneg mewn model BIM y tu hwnt i'w drosglwyddo i adeiladu a'i drosglwyddo i weithrediadau, gan sicrhau a gwella perfformiad prosiectau ac asedau. Mae symud BIM i 4D trwy efeilliaid digidol Bytholwyrdd yn golygu y gall modelau dylunio ac efelychiadau wasanaethu dibenion sy'n fwy na chyflawniadau prosiect, bydd fel DNA digidol yr ased byw!

Gwasanaethau newydd yn y cwmwl Digital Twins ar gyfer Integreiddio Dylunio

 Mae offrymau integreiddio dylunio Bentley bellach yn amrywio o gymwysiadau bwrdd gwaith i wasanaethau cwmwl, gan roi'r gallu i sefydliadau greu, delweddu yn 4D a dadansoddi efeilliaid digidol o asedau seilwaith. Mae gwasanaethau ITwin yn caniatáu i weinyddwyr gwybodaeth ddigidol ymgorffori data peirianneg a grëwyd gan amrywiol offer dylunio mewn gefell ddigidol fyw, ychwanegu data cysylltiedig a'u halinio â modelu realiti, heb ymyrryd â'u hoffer neu brosesau cyfredol.

Adolygiad Dylunio iTwin yn hwyluso sesiynau adolygu dyluniad cyflym. Mae'n caniatáu i weithwyr proffesiynol gychwyn adolygiadau dylunio ad hoc mewn amgylchedd hybrid 2D / 3D, yn ogystal â thimau prosiect sy'n gweithio ar efeilliaid digidol i berfformio adolygiadau dylunio a chydlynu cydgysylltu dylunio amlddisgyblaethol. Mae'n darparu llifoedd gwaith:

  • (i weithwyr proffesiynol) i farcio a rhoi sylwadau uniongyrchol ar elfennau o fodelau 3D a newid rhwng golygfeydd 2D a 3D heb adael amgylchedd 3D
  • (ar gyfer prosiectau sy'n defnyddio ProjectWise) i ddelweddu efeilliaid digidol 4D: dal y newid peirianneg ar hyd llinell amser y prosiect a darparu cofnod cyfrifol o bwy newidiodd beth a phryd

iTwin OpenPlant, mae'r gwasanaeth hwn yn darparu amgylchedd gwaith dosbarthedig i ddefnyddwyr OpenPlant a chyfeiriadau dwy-gyfeiriadol rhwng cynrychioliadau yn 2D a 3D o gydrannau digidol y planhigyn.

Ceisiadau Modelu Agored a Cheisiadau Efelychu Agored

Mae rhannu cydrannau a chysylltu llifoedd gwaith digidol rhwng disgyblaethau yn sail i amgylchedd modelu agored. Yn cynnwys cymwysiadau peirianneg a BIM yn seiliedig ar MicroStation sy'n arbenigo ar gyfer mathau o asedau ac atebion, mae amgylchedd modelu agored Bentley yn hyrwyddo cydweithredu, gan hwyluso datrys gwrthdaro a chynhyrchu cyflawniadau amlddisgyblaethol o unrhyw gais.

Mae datblygu ei gymwysiadau ar y platfform MicroStation yn gwarantu rhyngweithrededd, mynediad i amgylchedd data cysylltiedig a gwasanaethau digidol fel y Ganolfan Cydrannau ar gyfer llyfrgelloedd cydran a rennir a GenerativeComponents ar gyfer galluoedd dylunio cynhyrchiol. Yn ogystal, mae dadansoddi ac efelychu peirianneg integredig yn caniatáu i ddylunwyr ailadrodd trwy amrywiol senarios i gyflawni'r datrysiad mwyaf priodol, nid yn unig ar gyfer y dyluniad cychwynnol, ond hefyd ar gyfer ymyriadau dilynol a gwelliannau cyfalaf ar gyfer asedau seilwaith.

Diweddariadau Agored o Geisiadau Modelu

(Newydd) Mae OpenWindPower yn cynnig rhyngweithrededd rhwng cymwysiadau dylunio a dadansoddi geodechnegol, strwythurol a phiblinell, awtomeiddio llifoedd gwaith a chyfnewid data rhwng disgyblaethau, er mwyn lleihau'r risg wrth ddylunio a gweithrediadau ffermydd gwynt ar y môr sefydlog ac arnofiol. Mae OpenWindPower yn rhoi posibilrwydd i ddefnyddwyr model tyrbin gwynt wirio statws y dyluniad, perfformio dadansoddiadau, lliniaru risgiau a chynhyrchu gwybodaeth am eu perfformiad disgwyliedig.

"Mae OpenWindPower yn byrhau'r cylch dylunio cyffredinol ac yn datrys problem ymylon dylunio mawr yn effeithiol, gan leihau cost datblygu pŵer gwynt ar y môr," meddai Dr. Bin Wang, dirprwy brif beiriannydd y Sefydliad Ymchwil Newydd. Ynni, POWERCHINA Huadong Engineering.

(Open) Mae OpenTower yn gymhwysiad sydd wedi'i ddylunio'n arbennig ar gyfer dylunio, dogfennu a gweithgynhyrchu tyrau cyfathrebu newydd, a hefyd ar gyfer dadansoddi tyrau telathrebu presennol yn gyflym ar gyfer perchnogion twr, ymgynghorwyr a gweithredwyr sydd angen diweddaru'r offer yn barhaus. Mae cyflwyno OpenTower wedi'i drefnu ar gyfer y datganiad nesaf o 5G.

“Gyda chymorth cymwysiadau Bentley, mae dylunio a dadansoddi’r tyrau yn haws, yn gyflymach ac yn fwy dibynadwy. Mae hefyd yn rhoi boddhad, hyder a thawelwch meddwl i’n cwsmeriaid, ac yn gwella diogelwch y cyhoedd, ”meddai Frederick L. Cruz, llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol FL Cruz Engineering Consulting.

Dylunydd Gorsaf OpenBuildings bellach yn cynnwys LEGION ac yn gwella ansawdd y dyluniad trwy optimeiddio dyluniad swyddogaethol gofod yr orsaf adeiladu a llwybrau teithio ar gyfer y cerddwr.

Dylunydd OpenSite Mae bellach yn cynnwys galluoedd preswyl, cefnogi cenhedlu a dylunio lleiniau preswyl, dosbarthu lleiniau, a chreu lleiniau arfer.

Dylunydd OpenBridge bellach yn cyfuno OpenBridge Modeler â nodweddion dadansoddi a dylunio LEAP Bridge Concrete, LEAP Bridge Steel a RM Bridge Advanced.

OpenRoads SignCAD Uwchraddio OpenRoads i berfformio modelu arwyddion 3D o fewn dyluniadau ffyrdd newydd neu bresennol.

Diweddariadau cais efelychiad agored

(Newydd) Cyhoeddodd Bentley Systems eu bod wedi caffael Citilabs, er mwyn caniatáu i'w efelychiadau traffig CUBE fod ar gael yn gynhenid ​​yn OpenRoads.

Mae'r cymwysiadau geodechnegol PLAXIS a SoilVision yn caniatáu i beirianwyr weithredu sawl dull dadansoddi, ni waeth a ydyn nhw'n elfennau meidrol neu mewn ecwilibriwm terfyn. Mae'r rhyngweithrededd newydd gyda RAM, STAAD ac OpenGround yn gwella ansawdd datrysiadau geostrwythurol cynhwysfawr ar gyfer dylunio a dadansoddi integredig priddoedd, creigiau a strwythurau cysylltiedig.

Cyd-fentrau digidol ar gyfer Integreiddio Dylunio

(Gyda Siemens) bydd Bentley OpenRoads yn manteisio Aimsun o Siemens ar gyfer efelychu traffig lefel ficro.

(Gyda Siemens) Mae'r dylunydd cwmni hedfan OpenRail nesaf yn integreiddio Dylunydd OpenRail a Meistr Siemens SICAT.

(Gyda Siemens) Mae Efelychydd Trên OpenRail-Entegro yn cyfuno Siemens Entegro ac Efelychu Rheoli Trên Awtomatig â Bextley ContextCapture, OpenRail ConceptStation, OpenRail Designer a LumenRT, ar gyfer gweithrediadau gydag Digital Twins.

www.bentley.com

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.