Y gorau o Uwchgynhadledd BIM 2019

Cymerodd Geofumadas ran yn un o'r digwyddiadau rhyngwladol pwysicaf a oedd yn gysylltiedig â BIM (Magu Gwybodaeth Adeiladu), yr Uwchgynhadledd BIM Ewropeaidd 2019, a gynhaliwyd yn yr AXA Auditorium yn ninas Barcelona-Sbaen. Cyn y digwyddiad hwn cynhaliwyd Profiad BIM, lle gallech fod yn amgyffred yr hyn fyddai'n dod am y diwrnodau canlynol.

Y diwrnod cyntaf ym mhrofiad BIM, rhannwyd y gweithgareddau yn dair thema fel bod y mynychwyr yn cadw eu sylw yn canolbwyntio ar eu diddordebau, y cyntaf ohonynt Adeiladu gyda BIM, yr ail Cyfarpar meddal a buddion BIM, a'r trydydd yn dwyn y teitl BIM gyda dryswch. Cymerodd y Cwmni Roca ran drwy ei gynrychiolydd Ignasi Pérez, a eglurodd bwysigrwydd BIM ar gyfer adeiladu, a hefyd arddangosion megis Data Cudd-wybodaeth ar gyfer yr Adeilad: DIN2BIM gan PINEARQ, o Rheoli prosiectau adeiladu integredig trwy TeamSystems Open BIM.

Yn ystod y digwyddiad, cawsom gyfle i gwrdd â nifer o gynrychiolwyr cwmnïau blaenllaw ym myd BIM, y soniasom amdano i BASF, a oedd yn arddangos y Master Builders Solutions, meddalwedd sy'n caniatáu cyflymu'r broses o chwilio am gynhyrchion a gwrthrychau BIM. Dangosodd BASF, i'r mynychwyr sut mae ei feddalwedd yn gweithio gydag achos go iawn, trwy dechnolegau rhith-realiti.

Mae'r achos uchod yn dangos ymweliad y gwaith a sut y caiff model BIM ei reoli mewn amser real gyda'r ateb yn cael ei gyflwyno gan ei feddalwedd, gan allu delweddu ei ganlyniad terfynol; roedd hwn yn ddrama briodol iawn gan BASF, a oedd hefyd yn cynnig i'r gynulleidfa a cardfwrdd i fyw'r profiad cyflawn.

"Ar gyfer prosiect penodol, mae'n argymell beth yw'r cynhyrchion angenrheidiol ac yn caniatáu i chi lawrlwytho'r holl wybodaeth am y cynhyrchion hynny, gan gynnwys gwrthrych BIM yn awtomatig heb orfod mynd trwy lyfrgell a defnyddio hidlyddion". Albert Berenguel - Rheolwr Marchnata Ewropeaidd BASF Construction Chemicals Sbaen

Hefyd, fe wnaethom gyfarfod â'r tîm o Visual Technology Lab, cwmni a gynlluniwyd i greu atebion i bawb sy'n ymwneud â'r gadwyn adeiladu, fel, cymryd modelau BIM i sbectol sbectol-realiti rhithwir / dyfeisiau estynedig neu symudol fel cafell ffôn neu dabled , gyda'r diben o reoli'r BIM ar y safle yn y gwaith. Maent yn cynnig nifer fawr o wasanaethau, megis: Integreiddio BIM i realiti rhithwir a realiti estynedig, modelau aml-ddefnyddiwr BIM-VR neu ffotograffiaeth fideo 360º / 3D-360º.

“Mae Techneg Weledol yn cynnig cymwysiadau sy'n gweithio ar ffôn symudol neu lechen a'r hyn rydyn ni'n ei wneud yw gosod blwch sesiwn ar y model, rydyn ni'n rhoi marc cyfran allan yn uniongyrchol arno ac rydyn ni'n allforio'r blwch sesiwn hwnnw, nid y model cyfan, dim ond yr hyn rydyn ni ei eisiau, gyda’r ffôn symudol, sydd wedi gosod technolegau o’r blaen os yw’n Apple ARKit neu Android ARCore, mae’n bosibl addasu graddfa’r model, gwirio’r math o ddeunydd neu elfen sy’n cynnwys y model, siâp, gorffen a chreu cyfuniadau ”. Iván Gomez - Lab Technoleg Weledol

Yn dilyn hynny, fe wnaethom barhau i ymweld â chyflwyniadau pob un o'r siaradwyr, canfuom gynrychiolydd Lumion Alba Sánchiz, a eglurodd sut mae'r fersiwn newydd o Lumion 9 yn gweithio, offeryn - un yn fwy na defnyddiol i bawb sydd angen ei ddefnyddio mwy o amser wrth ddylunio adeiladu nag yn y broses rendro. Mae'r feddalwedd hon yn caniatáu mewnforio modelau CAD / BIM ac yn eu gwneud mewn ffordd hawdd.

"Mae Lumion 9 yn gydnaws â meddalwedd BIM a dyluniad pensaernïol fel: Sketchup, Rhinoceros, Graphisoft ARCHICAD, Autodesk 3DS Max, Allplan, Autodesk Revit, Vectorworks a AutoCAD." Alba Sánchiz -LUMION

Dangosodd cynrychiolwyr GRAPHISOFT, fersiwn newydd ARCHICAD 22, un o'r meddalwedd arloesi yn y byd. Cyhoeddodd BIM - ar gyfer rheoli data a chydlynu prosiectau - eu tro, eu llwyfan newydd o hyfforddiant parhaus.

"Mae'r llwyfan hyfforddi wedi'i seilio ar system danysgrifio, arloesol iawn, wedi'i hanelu at fyfyrwyr a gweithwyr proffesiynol. Nid ydych yn talu am gwrs penodol, ond gyda'r tanysgrifiad cewch fynediad at yr holl gyrsiau a lefelau sy'n cynnwys , yn dibynnu ar angen y defnyddiwr, wedi'i ddilysu a'i ardystio gan GRAPHISOFT ". GRAPHISOFT-ARCHICAD

Ni allwch adael cynrychiolwyr gwledydd Nordig 5, Denmarc, Sweden, y Ffindir, Gwlad yr Iâ a Sweden - gwesteion arbennig ar gyfer y rhifyn 5ta hwn o Uwchgynhadledd BIM - roedd pob un o'u cyflwyniadau yn canolbwyntio ar awgrymu bod yna Ffordd bell i fynd i mewn i thema BIM.

Ymhlith y gwrthwynebwyr, oedd Gudni Gudnasson, a siaradodd am yr holl heriau sy'n codi wrth weithredu strategaethau BIM, ac eglurodd Jan Karlshoj hefyd effaith gofynion cyhoeddus OpenBIM yn Nenmarc, yn olaf yn amlygu Anna Riitta Kallinen, a ddangosodd Prosiect RASTI, fel strategaeth a llwybr ar gyfer safoni rheoli gwybodaeth yn yr amgylchedd adeiledig.

Fe wnaethom barhau diwrnod y cyflwyniadau, gyda chyflwyniad cynrychiolydd Bentley Systems Anna Assama, a gymerodd boenau i ddangos pwysigrwydd datblygiadau technolegol, eu perthynas â'r amgylchedd, a sut mae Bentley wedi bod yn newid ei orwelion drwy hyn persbectif newydd o gynnwys yr amgylchedd yng nghylch bywyd y gwaith adeiladu.

"Nid yw efelychiad yn unig yn efelychiad 4D a'r cyfnod, yn llwyfan ar gyfer rheoli rheolaeth" - Ana Assama - Bentley Systems

Nesaf, esboniodd Assama, beth yw'r offer a gynigir gan Bentley, gan ddechrau gyda chyfuno data mewn gwasanaeth cwmwl cymylau, swyddogaethau dadansoddi - Power BI-, cynllunio - SYNCHRO PRO-, rheoli a defnyddioldeb -SYNCRO XR-, gan gael pob un porthiant, wedi'i gwblhau gan greu system annatod.

"Mae Synchro yn ddim ond rhaglen ddylunio, gyda Synchro gallwch chi gynllunio a rheoli'r wybodaeth, gyda dim ond modelau 3D gyda data gwaith, hynny yw, dyddiadau dechrau a gorffen, gallwch amcangyfrif sut y bydd cwblhau'r dasg yn sicr Analytics "Anna Assama - Bentley Systems

Gall modelu digidol fod yn rhan o realiti corfforol bellach, drwy'r Synchro XR ar gyfer Hololens, sy'n elfen hanfodol yn seiliedig ar realiti cymysg, hynny yw, nawr gallwch chi adeiladu gan ystyried realiti'r amgylchedd.

Un o'r newyddion pwysicaf, y soniwyd amdano yn Uwchgynhadledd BIM 2019, yw y bydd defnyddio BIM, i Lywodraeth Catalwnia, yn orfodol ym mhob tendr gwaith sifil ac adeiladu; Cyhoeddwyd hyn gan Ysgrifennydd Cyffredinol Tiriogaeth a Chynaliadwyedd Llywodraeth Catalwnia - Ferrán Falcó. Bydd y mesur yn dod i rym o Fehefin 11 eleni, a bydd ganddo swm sy'n fwy na 5,5 miliwn ewro. Dylid nodi, mewn llawer o daleithiau yn Sbaen, bod angen rhywfaint o ddefnydd o BIM mewn prosiectau adeiladu cyhoeddus

Yn rhifyn 5ta o Uwchgynhadledd BIM, nid yw'n bosibl dewis beth oedd orau, oherwydd trwy edrych ar bopeth sy'n integreiddio rhwydwaith mawr o gwmnïau mawr, canolig neu fach, mae ymchwilwyr, academyddion, myfyrwyr, yn cynrychioli byd gwych o posibiliadau y byddai llawer o weithwyr proffesiynol yn hoffi eu cysylltu.

Mae'n amlygu natur ei arddangoswyr, i ddangos pob un o'u datblygiadau technolegol, ac yn gwneud i ymwelwyr ddeall sut y gallant newid y ffordd rydym yn modelu ein byd presennol a chreu ymyriadau neu wrthrychau newydd yn gyflym, yn effeithlon.

Diolchwn i bawb a roddodd esboniadau am BIM, a chyflwynwyd eu syniadau arloesol, megis aelodau SIMBIM Solutions, Academi BIM, MUSAAT, ASSA ABLOY, ACCA Software, CALAF, ARCHICAD, Building Smart, Sefydliad Technoleg Adeiladu Catalonia- IteC, ProdLib. Derbyniodd Pinearq, TeamSystem Construction a Construsoft, yr ail wobr 2019 am deyrngarwch BIM.

Edrychwn ymlaen at y digwyddiad nesaf sy'n ymwneud â'r pwnc hwn, gan gynnwys technolegau fel GIS - gobeithio, systemau gwybodaeth ddaearyddol, sy'n hanfodol ar gyfer penderfynu ar ddeinameg ofodol, ei berthynas â BIM a'r gadwyn gyfan sy'n cynnwys prosiect adeiladu. Rydym yn mynd ymlaen!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.