Cwrs Daeareg Strwythurol

Mae AulaGEO yn gynnig sydd wedi'i adeiladu dros y blynyddoedd, sy'n cynnig ystod eang o gyrsiau hyfforddi sy'n gysylltiedig â phynciau fel: Daearyddiaeth, Geomateg, Peirianneg, Adeiladu, Pensaernïaeth ac eraill sydd wedi'u hanelu at faes y celfyddydau digidol. Eleni, mae cwrs Daeareg Strwythurol sylfaenol yn agor lle mae ...

Mae Bentley Systems Yn Cyhoeddi Caffaeliad SPIDA

Heddiw, cyhoeddodd Caffael Meddalwedd SPIDA Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), y cwmni meddalwedd peirianneg seilwaith, eu bod yn caffael Meddalwedd SPIDA, datblygwyr meddalwedd arbenigol ar gyfer dylunio, dadansoddi a rheoli systemau polyn cyfleustodau. Fe'i sefydlwyd yn 2007 yn Columbus, Ohio, ac mae SPIDA yn cynnig atebion meddalwedd ar gyfer modelu, efelychu ...

AMERICAS EXPO UAV MASNACHOL

Fedi 7,8, 9 a XNUMX eleni, cynhelir yr “UAV Expo Americas” yn Las Vegas Nevada - UDA. Dyma brif sioe fasnach a chynhadledd Gogledd America sy'n canolbwyntio ar integreiddio a gweithredu Systemau Awyrennau Di-griw masnachol gyda mwy o arddangoswyr nag unrhyw ddigwyddiad drôn masnachol arall. Yn cwmpasu'r themâu ...

ESRI Venezuela gydag Edgar Díaz Villarroel ar gyfer 6ed Argraffiad Twingeo

Para empezar, una pregunta muy sencilla. ¿Qué es Location Intelligence? La Location Intelligence (LI) se logra mediante la visualización y el análisis de datos geoespaciales para potenciar la comprensión, el conocimiento, la toma de decisiones y la predicción. Al agregar capas de datos, como datos demográficos, tráfico y clima, a un mapa inteligente, las organizaciones…

Straeon entrepreneuriaeth. Geopois.com

Yn y 6ed rhifyn hwn o Twingeo Magazine rydym yn agor adran sy'n ymroddedig i entrepreneuriaeth, tro Javier Gabás Jiménez y tro hwn, y mae Geofumadas wedi cysylltu ag ef dro arall ar gyfer y gwasanaethau a'r cyfleoedd a gynigir i gymuned GEO. Diolch i gefnogaeth a gyriant y gymuned GEO, roeddem yn gallu llunio ein cynllun o ...

DIDERFYN: platfform newydd ar gyfer rheoli data gofodol

Yn y 6ed rhifyn o Twingeo Magazine, roeddem yn gallu rhoi blas o'r hyn y mae'r platfform newydd ar gyfer rheoli data gofodol Stiwdio Heb ei Blygu yn ei gynnig. Mae'r platfform arloesol hwn sydd, ers 1 Chwefror, 2021, wedi bod yn gwneud i bobl siarad am yr offer posibl y mae'n eu cynnig ar gyfer trin a rheoli ...

Diploma - Arbenigwr Strwythurol BIM

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ddefnyddwyr sydd â diddordeb ym maes dylunio strwythurol, sydd eisiau dysgu'r offer a'r dulliau mewn ffordd gynhwysfawr. Hefyd i'r rhai sy'n dymuno ategu eu gwybodaeth, oherwydd eu bod yn meistroli meddalwedd yn rhannol ac yn dymuno dysgu cydgysylltu'r dyluniad strwythurol yn ei wahanol gylchoedd o ddylunio, dadansoddi a threfnu ...

Synwyryddion Anghysbell - Arbennig o'r 6ed. Rhifyn TwinGeo

Mae'r chweched rhifyn o Twingeo Magazine yma, gyda'r thema ganolog "Synwyryddion Pell: disgyblaeth sy'n ceisio lleoli ei hun wrth fodelu realiti trefol a gwledig". Datgelu cymwysiadau'r data a gafwyd trwy synwyryddion anghysbell, yn ogystal â'r holl fentrau, offer neu newyddion sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r cipio, ...

Gersón Beltrán ar gyfer Twingeo 5ed Argraffiad

Beth mae daearyddwr yn ei wneud? Am amser hir rydym wedi bod eisiau cysylltu â phrif gymeriad y cyfweliad hwn. Siaradodd Gersón Beltrán â Laura García, rhan o dîm Geofumadas a Twingeo Magazine i roi ei phersbectif ar geotechnoleg ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. Dechreuwn trwy ofyn iddo beth mae Daearyddwr yn ei wneud mewn gwirionedd ac os - fel llawer ...

Diploma - Arbenigwr Cylch Oes Cynnyrch

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ddefnyddwyr sydd â diddordeb ym maes dylunio mecanyddol, sydd eisiau dysgu'r offer a'r dulliau mewn ffordd gynhwysfawr. Yn yr un modd i'r rhai sy'n dymuno ategu eu gwybodaeth, oherwydd eu bod yn rhannol feistroli meddalwedd ac yn dymuno dysgu cydlynu dyluniad parametrig yn ei wahanol gylchoedd o fodelu, dadansoddi ac efelychu ...

Diploma - Arbenigwr Ymgyrch BIM

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ddefnyddwyr sydd â diddordeb ym maes cynllunio adeiladu, sydd eisiau dysgu'r offer a'r dulliau mewn ffordd gynhwysfawr. Yn yr un modd i'r rhai sy'n dymuno ategu eu gwybodaeth, oherwydd eu bod yn meistroli meddalwedd yn rhannol ac yn dymuno dysgu cydgysylltu'r dyluniad â'r gyllideb yn eu gwahanol ...

Diploma - Arbenigwr Gwaith Sifil

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ddefnyddwyr sydd â diddordeb ym maes gwaith sifil, sydd eisiau dysgu'r offer a'r dulliau mewn ffordd gynhwysfawr. Yn yr un modd, i'r rhai sy'n dymuno ategu eu gwybodaeth, oherwydd eu bod yn rhannol feistroli meddalwedd ac yn dymuno dysgu cydlynu dyluniad gwaith sifil yn eu gwahanol gylchoedd caffael, dylunio ...

Geomoments - Emosiynau a Lleoliad mewn un ap

Beth yw geomoments? Mae'r pedwerydd chwyldro diwydiannol wedi ein llenwi â datblygiadau technolegol gwych ac integreiddio offer ac atebion i sicrhau gofod mwy deinamig a greddfol i'r preswylydd. Rydym yn gwybod bod pob dyfais symudol (ffonau symudol, tabledi, neu smartwatch) yn gallu storio llawer iawn o wybodaeth, fel manylion banc, ...

Diploma - Arbenigwr gwaith tir

Este curso va dirigido a los usuarios interesados en el campo de sensores remotos, que desean aprender las herramientas y métodos de forma integral.  Así mismo a quienes desean complementar su conocimiento, porque dominan parcialmente un software y desean aprender a coordinar la información territorial con en otros ciclos de adquisición, análisis y disposición de…

Diploma - Arbenigwr Geo-ofodol

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ddefnyddwyr sydd â diddordeb ym maes Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, sydd eisiau dysgu'r offer a'r dulliau mewn ffordd gynhwysfawr. Hefyd i'r rhai sy'n dymuno ategu eu gwybodaeth, oherwydd eu bod yn meistroli meddalwedd yn rhannol ac yn dymuno dysgu integreiddio gwybodaeth geo-ofodol yn ei gwahanol gylchoedd caffael, dadansoddi a ...