DIDERFYN: platfform newydd ar gyfer rheoli data gofodol

Yn y 6ed rhifyn o Twingeo Magazine, roeddem yn gallu rhoi blas o'r hyn y mae'r platfform newydd ar gyfer rheoli data gofodol Stiwdio Heb ei Blygu yn ei gynnig. Mae'r platfform arloesol hwn sydd, ers 1 Chwefror, 2021, wedi bod yn gwneud i bobl siarad am yr offer posibl y mae'n eu cynnig ar gyfer trin a rheoli ...

Synwyryddion Anghysbell - Arbennig o'r 6ed. Rhifyn TwinGeo

Mae'r chweched rhifyn o Twingeo Magazine yma, gyda'r thema ganolog "Synwyryddion Pell: disgyblaeth sy'n ceisio lleoli ei hun wrth fodelu realiti trefol a gwledig". Datgelu cymwysiadau'r data a gafwyd trwy synwyryddion anghysbell, yn ogystal â'r holl fentrau, offer neu newyddion sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r cipio, ...

Gersón Beltrán ar gyfer Twingeo 5ed Argraffiad

Beth mae daearyddwr yn ei wneud? Am amser hir rydym wedi bod eisiau cysylltu â phrif gymeriad y cyfweliad hwn. Siaradodd Gersón Beltrán â Laura García, rhan o dîm Geofumadas a Twingeo Magazine i roi ei phersbectif ar geotechnoleg ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. Dechreuwn trwy ofyn iddo beth mae Daearyddwr yn ei wneud mewn gwirionedd ac os - fel llawer ...

Geomoments - Emosiynau a Lleoliad mewn un ap

Beth yw geomoments? Mae'r pedwerydd chwyldro diwydiannol wedi ein llenwi â datblygiadau technolegol gwych ac integreiddio offer ac atebion i sicrhau gofod mwy deinamig a greddfol i'r preswylydd. Rydym yn gwybod bod pob dyfais symudol (ffonau symudol, tabledi, neu smartwatch) yn gallu storio llawer iawn o wybodaeth, fel manylion banc, ...

NSGIC Yn Cyhoeddi Aelodau Bwrdd Newydd

Mae Cyngor Gwybodaeth Ddaearyddol y Taleithiau Cenedlaethol (NSGIC) yn cyhoeddi penodiad pum aelod newydd i'w Fwrdd Cyfarwyddwyr, yn ogystal â'r rhestr lawn o swyddogion ac aelodau'r Bwrdd ar gyfer y cyfnod 2020-2021. Mae Frank Winters (NY) yn dechrau fel arlywydd-ethol i gymryd llywyddiaeth NSGIC, gan gymryd yr awenau gan Karen ...

Mae Esri yn llofnodi memorandwm cyd-ddealltwriaeth gyda UN-Habitat

Cyhoeddodd Esri, arweinydd y byd ym maes deallusrwydd lleoliad, heddiw ei fod wedi llofnodi memorandwm cyd-ddealltwriaeth (MOU) gydag UN-Habitat. O dan y cytundeb, bydd UN-Habitat yn defnyddio meddalwedd Esri i ddatblygu sylfaen technoleg geo-ofodol yn y cwmwl i helpu i adeiladu dinasoedd a chymunedau cynhwysol, diogel, gwydn a chynaliadwy ledled y byd mewn ardaloedd ...

Cyfweliad â Carlos Quintanilla - QGIS

Gwnaethom siarad â Carlos Quintanilla, llywydd presennol Cymdeithas QGIS, a roddodd ei fersiwn inni am y cynnydd yn y galw am broffesiynau sy'n gysylltiedig â geowyddorau, yn ogystal â'r hyn a ddisgwylir ganddynt yn y dyfodol. Nid yw’n gyfrinach bod llawer o arweinwyr technoleg mewn sawl maes - adeiladu, peirianneg, ac eraill-, “yr…

Mae Bentley Systems yn Lansio Cynnig Cyhoeddus Cychwynnol (IPO-IPO)

Cyhoeddodd Bentley Systems lansiad y cynnig cyhoeddus cychwynnol o 10,750,000 o gyfranddaliadau o'i gyfranddaliadau cyffredin Dosbarth B. Bydd y cyfranddaliadau cyffredin Dosbarth B sy'n cael eu cynnig yn cael eu gwerthu gan gyfranddalwyr Bentley presennol. Gobaith y cyfranddalwyr sy'n gwerthu yw rhoi opsiwn 30 diwrnod i'r tanysgrifenwyr wrth gynnig hyd at ...

TwinGEO 5ed Argraffiad - Y Persbectif Geo-ofodol

Y PERSBECTIF GEOSPATIAL Y mis hwn rydym yn cyflwyno Twingeo Magazine yn ei 5ed Argraffiad, gan barhau â thema ganolog y “Persbectif Geo-ofodol” blaenorol, a hynny yw bod llawer o frethyn i’w dorri ynglŷn â dyfodol technolegau geo-ofodol a chysylltu’r rhain mewn eraill. diwydiannau o bwys. Rydym yn parhau i ofyn cwestiynau sy'n arwain at ...

Mae Twingeo yn lansio ei 4ydd Argraffiad

Geo-ofodol? Rydym wedi cyrraedd gyda balchder a boddhad mawr yn y 4ydd rhifyn o Twingeo Magazine, ar yr adeg hon o argyfwng byd-eang sydd, i rai, wedi dod yn sbardun i newidiadau a heriau. Yn ein hachos ni, rydyn ni'n parhau i ddysgu - heb stopio - o'r holl fuddion y mae'r bydysawd digidol yn eu cynnig a'r pwysigrwydd ...