Cynhadledd Gofod Tsieina 2019 - Wedi'i gynnal yn llwyddiannus yn ystod Diwrnod Gofod Tsieina

Fel y digwyddiad mwyaf awdurdodol ac uchel ei broffil ym maes awyrofod Tsieina, cynhaliwyd Cynhadledd Gofod Tsieina 2019 yn llwyddiannus Ebrill 23-25 ​​yn Changsha, China, fel rhan o ddigwyddiadau mewnol Diwrnod Gofod Tsieina. . Mae'n ffenestr i'r cyhoedd Tsieineaidd a'r byd ddeall cynnydd awyrofod Tsieina yn well.

Sut mae'r Gynhadledd Gofod 2019 China yn ymwneud â digwyddiadau Day Space?

Ers 2016, mae Tsieina wedi sefydlu 24 Ebrill fel Diwrnod Gofod y wlad.

Dan arweiniad y Gweinyddu Gwladol Gwyddoniaeth, Technoleg a Diwydiant ar gyfer Amddiffyn Cenedlaethol, Gweinyddu Gofod Cenedlaethol Tsieina (CNSA) a Chymdeithas Wyddoniaeth a Thechnoleg Tseiniaidd, a drefnwyd gan y Gymdeithas Seryddiaeth Tsieineaidd a Sefydliad Space China, mae'r Gynhadledd yn rhan o ddigwyddiadau cartref Space Space yn Tsieina, digwyddiadau eraill fel y Seremoni Agoriadol o Day Space yn Tsieina, Fforwm y Cenhedloedd Unedig / Tsieina ar Atebion Gofod - Gwireddu'r Nodau Datblygu Cynaliadwy, Symposiwm Datblygu Diwydiant Hunan Gofod a digwyddiadau 20 eraill.

Cymerodd mwy na chynrychiolwyr 1600 ran mewn digwyddiadau lleol, gan gynnwys academyddion, personoliaethau a sefydliadau llywodraeth ganolog, cynrychiolwyr y sectorau preifat, gwesteion tramor o sefydliadau rhyngwladol dros 10 a mwy nag asiantaethau gofod cenedlaethol 50.

Zhang Kejian, cyfarwyddwr CNSA, yn cyflwyno araith yn y seremoni agoriadol

Beth yw uchafbwyntiau Cynhadledd Gofod 2019 China?

Gyda phwnc ar y chwiliad Gofod Gofod ar gyfer cydweithrediad ennill-ennill - Mynd ar drywydd Dream Space for Win-ennill Cydweithredu, mae'r gynhadledd yn dangos technolegau awyrofod uwch yn llawn, yn archwilio gweledigaeth ofodol yn fanwl ac yn hyrwyddo cydweithrediad dwfn ym maes y gofod, yn seiliedig ar dri dimensiwn: gwyddoniaeth gofod, technolegau a chymwysiadau, a phedwar gweithgaredd: gweithgaredd academaidd, gweithgarwch diwydiannol, lledaenu gwyddonol a diwylliannol

Yn y prif fforwm:

 • Daeth arloeswyr yn y maes awyrofod a thramor i'r podiwm i gyflwyno cyflawniadau a datblygiadau newydd prif brosiectau hedfan gofod Tsieina, fel Rhaglen Lunar Exploration China, System Llywio Lloeren Beidou, y Prosiect Gofod Dan Do o Tsieina a Rhaglen Gaofen. ac i drafod yn fanylach gyflwr y datblygiad a'r problemau pwysicaf ledled y byd.
 • Adolygodd Wu Weiren, Prif Beiriannydd y Rhaglen Lunar Exploration Chinese ac Academydd Academi Peirianneg Tseiniaidd, lwyddiannau Rhaglen Lunar Exploration China ac edrychodd i'r dyfodol. Bydd "Chang'e-5 yn cael ei lansio a bydd y sampl lleuad yn cael ei dychwelyd yn y dyfodol agos."
 • Cyflwynodd Ran Chengqi, Cyfarwyddwr Swyddfa Rheoli'r System Lloeren Llywio o Tsieina a Dirprwy Gyfarwyddwr System Llywio Lloeren Beidou, y cyflawniadau diweddaraf a chynnydd rhaglen Beidou. Eleni, bydd Beidou 3 yn lansio rhwng saith a naw lloeren. Tua 2020, gyda chwblhau'r gwaith o adeiladu rhwydwaith Beidou 3 yn gyffredinol, bydd yn gallu darparu mordwyo sylfaenol, gwelliant yn seiliedig ar seren, cyfathrebu negeseuon byr, chwilio ac achub byd-eang, lleoli manwl gywirdeb a gwasanaethau eraill ar gyfer y byd.

Yn y sesiynau cyfochrog 10:

 • Mae'r pynciau a drafodir yn amrywiol ac yn rhai arfaethedig, megis lansio deallus, technoleg cynllunio cenhadaeth ar gyfer llong ofod dan amgylchiadau newydd, gweithgynhyrchu a deunyddiau awyrofod uwch, safoni awyrofod, ac ati.

Yn yr Arddangosfa o Gyflawniadau:

 • Rhennir yr arddangosfa yn bedair ardal: Tsieina a chwmnïau yn y diwydiant gofod masnachol tramor, cyflawniadau Gofod, popularization Gwyddonol a ffotograffiaeth Gofod. Yn ogystal â Chorfforaeth Gwyddoniaeth a Thechnoleg Aerospace Tsieina (CASCa Chorfforaeth Gwyddoniaeth a Diwydiant Awyrofod Tsieina (CASIC), roedd cwmnïau awyrofod newydd, fel ZeroG Space, Min Space, Galactic Energy a SPACETY, yn ogystal â chwmnïau ym maes gwybodaeth geo-ofodol, fel ESRI, GEOVIS a SatImage Information Technology yn bresennol, gan gynnig gweledigaeth gyflawn o Diwydiant awyrofod Tsieina, integreiddio'r diwydiant awyrofod a chanlyniadau ei geisiadau.
 • Rydym yn anrhydedd bod yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd a CNES (Asiantaeth Ofodol Llywodraeth Ffrainc) yn cyflwyno eu cyflawniadau yma fel gwlad sy'n westai.
 • Archwiliodd Xu Dazhe, llywodraethwr Hunan, Zhang Kejian, cyfarwyddwr CNSA a swyddogion eraill y llywodraeth yr arddangosfa.

Xu Dazhe, llywodraethwr Hunan a Zhang Kejian, cyfarwyddwr CNSA yn arolygu arddangosfa cyflawniad awyrofod

Yn y gweithgareddau datgelu gwyddonol:

 • Ymwelodd saith arbenigwr yn y maes gofod â saith ysgol o fewn pum niwrnod, siaradodd am gyflawniadau'r gofod, lledaenu gwybodaeth a diwylliant wyneb yn wyneb â'r myfyrwyr.
 • Rhoddodd Ms Simonetta Di Pippo, Cyfarwyddwr Swyddfa Materion Allanol y Cenhedloedd Unedig, wers ar boblogeiddio gwyddoniaeth ofod i fwy na myfyrwyr 300 o Ysgol Uwchradd 1 yn ninas Changsha gyda'r thema o Archwilio Gofod a Gwyddoniaeth a Thechnoleg y Cenhedloedd Unedig

PoA fyddech chi'n rhoi gwybod i ni am uchafbwyntiau digwyddiadau Diwrnod Gofod eraill?

Seremoni Agor (Ebrill 24)

 • Cyhoeddodd CNSA ddatganiad ar ddatblygiad awyrofod Tsieina o Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig 2030.

Seremoni agoriadol Diwrnod Gofod 2019 yn Tsieina

Fforwm y Cenhedloedd Unedig / Tsieina ar atebion gofod - Gwireddu'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (o 24 i 27 ym mis Ebrill)

 • Xu Dazhe, Llywodraethwr Hunan, Zhang Kejian, Cyfarwyddwr CNSA a Ms Simonetta Di Pippo, Cyfarwyddwr Swyddfa'r Cenhedloedd Unedig am Materion Tramor mynychodd y seremoni agoriadol a chyflwynodd araith ysbrydoledig
 • Llofnododd CNSA gytundebau ar gydweithrediad gofod ar wahân gyda Swyddfa Materion Gofodol Allanol y Cenhedloedd Unedig, Twrci, Ethiopia a Phacistan.

Symposiwm Hunan ar ddatblygiad y diwydiant awyrofod

 • Llofnodwyd yn llwyddiannus ddeuddeg cytundeb o gydweithrediad prosiectau rhwng cwmnïau / sefydliadau 23 gyda swm buddsoddi o RMB20 biliwn.

Pryd a ble y cynhelir Cynhadledd Gofod Tsieina 2020 a phwy y dylwn gyfathrebu â mi os hoffwn gymryd rhan?

Fel digwyddiad blynyddol, cynhelir y Gynhadledd yn ystod digwyddiadau Diwrnod Gofod Tsieina (24 ym mis Ebrill) yn 2020. Rhaid cadarnhau'r lleoliad. Wrth weld datblygiad cyflym y diwydiant awyrofod masnachol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, credaf y bydd gan Gynhadledd Gofod Tsieina 2020 fwy i'w gynnig i randdeiliaid perthnasol.

Taibo fydd yr un a fydd yn cysylltu â chi os hoffech chi gymryd rhan. Cyflwynir Taibo fel Partner Cyfryngau y Diwydiant (Cliciwch yma am wybodaeth fanwl am y gynhadleddac fel Partner Recriwtio Buddsoddi yn Arddangosfa Cynhadledd Gofod 2019 China i gwmpasu'r digwyddiad cyfan a recriwtio partneriaid, noddwyr ac arddangoswyr.

Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.taibo.cn/ neu gysylltu may.xu@taibo.cn. Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar Twitter: Taibo, LinkedIn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.