Lansiwyd Geo-Beirianneg - Y cylchgrawn

Mae'n foddhaol iawn ein bod yn cyhoeddi lansiad cylchgrawn Geo-beirianneg ar gyfer y byd Sbaenaidd. Bydd ganddo gyfnodoldeb chwarterol, argraffiad digidol cyfoethog o gynnwys amlgyfrwng, ei lawrlwytho mewn pdf a fersiwn argraffedig yn y prif ddigwyddiadau sy'n cael sylw gan ei brif gymeriadau.

Ym mhrif stori y rhifyn hwn, mae'r term Geo-peirianneg yn cael ei ail-ddehongli, fel y sbectrwm hwnnw sy'n cynnwys y gadwyn werth o gipio'r data i gychwyn y model busnes cysyniadol i ddechrau.

Ar ei dudalen ganolog mae ffeithlun sy'n adlewyrchu esblygiad y termau GIS, CAD, BIM sydd, yn eu cyfraniad hanesyddol, nid yn unig wedi aeddfedu'r tueddiadau safoni mewn rheoli gwybodaeth ond wedi cynrychioli llinyn cyffredin sy'n arwain at ail-ddylunio prosesau’r “gwyddorau daear” fel y’u gelwir, yn llai ac yn llai unigryw. Mae'r sbectrwm yn yr ffeithlun yn ymestyn i'r ymasiad hwnnw o BIM + PLM yn fframwaith y pedwerydd chwyldro diwydiannol am nawr wedi'i hyrwyddo gan acronymau fel Digital Twins, SmartCities gyda gorwel a fydd yn lle ymddangos yn bell i ffwrdd yn sicr o ddod heb inni ei sylweddoli yn ogystal Mae wedi digwydd mewn diwydiannau yn arddull Uber-Airbnb.

Mae un arall o'r prif erthyglau yn casglu'r tueddiadau yn y Weinyddiaeth Tir, y cynigiodd Cadastre 2014 yn eu plith, gan siarad am gyflawniadau a heriau nad ydyn nhw wedi'u cynnwys yn y maes hwn eto, y dylai eu modelau realiti naturiol uno â modelau'r trawsnewid a achosir gan y bod dynol. Mae hefyd yn cyflwyno'r tueddiadau y mae Cadastre 2034 yn anelu atynt yn ei agwedd at y defnyddiwr terfynol gyda rôl fwy gweithredol wrth ddiweddaru a seilweithiau data gofodol yn eu cysylltiad â hawliau, cyfrifoldebau a chyfyngiadau trefn gyhoeddus o dan ddull technegau cofrestrfa. ac nid perthnasoedd gofodol yn unig.

O ganlyniad, gyda'r pum prif erthygl hon, cynhwysir pum achos defnydd; roedd tri yn canolbwyntio ar fodelu'r data cynradd a dau ar ganlyniad mabwysiadu BIM i wella prosesau y diwydiant.

  • Plex.Earth lle mae Lambros mewn erthygl a gyfieithwyd i Sbaeneg gan Laura García yn dweud wrthym am atebion cymysg CAD-GIS o angen Peirianwyr Sifil, o safbwynt eu hanes personol:

Nid oedd unrhyw opsiwn: bu'n rhaid i ni ailgynllunio i mewn swyddogaeth realiti'r tir, gan effeithio i bron y cyfan o'r gosodiad. Fe gollon ni o gwmpas pedwar mis, ond y niferoedd rydym ni synnu: mewn prosiect o 6 miliwn o ddoleri, roedd yr ailgynllunio'n costio mwy na $ 600.000 ...

Dyna pryd y dechreuais datblygu rhai offer "Syml" i gysylltu AutoCAD gyda Google Earth, sydd ers peth amser Dyma oedd ein mantais gystadleuol - gyfrinachol.

  • Mae e-Cassini, ei sylfaenydd yn dangos i ni mewn cyfweliad â Shimonti Paul, sut mae storfa o wybodaeth o'r topograffi yn ymarferol fel canolbwynt gwirioneddol un pwynt.

Y topograffi LiDAR yw yn hysbys heddiw yn bennaf gan y defnyddwyr, gyda gormod amlder o'r pwynt o safbwynt technolegol mewn ychydig iawn o bwyslais o'r safbwynt ansawdd, cywirdeb a manwl gywirdeb. Ac eto Felly, mae llawer o heriau'n digwydd o ran cywirdeb a cyflawnder Po fwyaf Disgrifiwch yn union yr po fwyaf, y mwyaf yw'r nifer y defnyddwyr a'r ychwanegu gwerth at y model o busnes

  • Mae llywydd Chasmtech yn esbonio sut mae modelau tir digidol sy'n deillio o ddelweddau lloeren yn caffael cywirdeb eithaf agos i'r rhai a gafwyd yn uniongyrchol.

Roeddwn i bob amser yn chwilfrydig am gywirdeb y data a ddarperir gan Google. Roedd yna Dau achos defnydd posibl a oedd mewn cof:

• Dylunio cysyniadol / rhagarweiniol ar gyfer newyddRydych chi'n mynd yn israniadau.

• Mynediad at dopograffeg y basn i dadansoddi gorlifdiroedd â HEC-RAS 2

  • Mae erthygl ddiddorol gan Nicolas Mangon, ar botensial BIM cysylltiedig yn berthnasol i'r cyd-destun AEC.

Pan fyddwch chi'n dangos sut mae'r cysylltedd hwn, ym mhob agwedd ar safle adeiladu gwella effeithlonrwydd, diogelwch a chost, Ni fydd hyd yn oed yn gwestiwn ynghylch a yw'r diwydiant bydd yn symud i'r cyfeiriad hwn, ond pa mor gyflym.

O fewn fframwaith y thema hon, mae'r cylchgrawn yn cynnwys newyddion gan gwmnïau blaenllaw yn y diwydiant; AutoDesk, Bentley Systems, Esri, Topcon, Trimble, Kadaster, Hecsagon a Microsoft.

Rydym yn eich gwahodd i fwynhau'r 60 tudalen hyn o ddarllen, tra bod y rhifyn nesaf yn bragu. Am y tro, cynigir y cylchgrawn ar ffurf ddigidol, trwy'r argraffu a llongau ar gais  neu mewn fformat ffisegol mewn digwyddiadau lle mae ei brif gymerwyr yn cymryd rhan.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.