Mae Bentley Systems yn cyhoeddi bod OpenSite Designer bellach ar gael

Yn eithriadol yn integreiddio modelu realiti, optimeiddio a chyflawniadau awtomataidd i gyflymu datblygiadau efeilliaid digidol ar gyfer dylunwyr gwaith sifil

Heddiw, cyhoeddodd Bentley Systems, Incorporated, darparwr byd-eang datrysiadau meddalwedd cynhwysfawr a gwasanaethau deuol digidol i hyrwyddo gweithrediadau dylunio, adeiladu a seilwaith, argaeledd Dylunydd OpenSite, ei gymhwysiad integredig ar gyfer cylchoedd gwaith gwaith sifil a datblygu trefol yn ystod y cyfnodau dylunio cysyniadol, rhagarweiniol a manwl. Dylunydd OpenSite yn hyrwyddo BIM trwy gynllun cyflawn 3D, sy'n cwmpasu modelu 3D realistig o amodau'r safle o dronau a sganiau, dadansoddiad geodechnegol, modelu tir, mapio safleoedd a optimeiddio lefelu, modelu a dadansoddi o ddraenio dŵr storm, modelu gwasanaethau tanddaearol, cynhyrchu darluniau manwl a delweddau gweledol wedi'u hanimeiddio.

Dylunydd OpenSite yn caniatáu dyluniad cysyniadol cyflym ac ailadroddus, gan fanteisio ar y wybodaeth gyd-destunol a geir drwy gymylau pwynt, rhwyllau 3D realistig, GIS a ffynonellau eraill i ddeall yn well yr amodau sy'n bodoli ar y safle. Cydweithredu ag atebion peirianneg geodechnegol PLAXIS a SoilVision Mae Bentley yn helpu i wella cynlluniau safle gyda gwybodaeth newydd am briodweddau pridd gweithredol, gan gynnwys capasiti dwyn, straen a dadleoliad.

gyda Dylunydd OpenSite, gall defnyddwyr greu modelau deallus 3D sy'n cynnwys gwybodaeth am y safle, data tir, lotiau parcio, slabiau ar gyfer adeiladau, mynedfeydd, cilfachau, dylunio plotiau ac elfennau sy'n gysylltiedig â'r gwaith. Yn ystod y cynllun rhagarweiniol, gall y peiriannydd adeiladu gwblhau'r cynllun a'i wella'n oddrychol, gan fanteisio ar yr optimeiddio awtomatig, sy'n ymateb i newidiadau technegol. I gwblhau cylchoedd gwaith digidol y prosiect, Dylunydd OpenSite yn cefnogi dyluniad manwl y peiriannydd adeiladu yn llawn, gan gynnwys cynhyrchu pob un o allbynnau'r prosiect.

I lawer o beirianwyr adeiladu, Dylunydd OpenSite Bydd yn hyrwyddo dyluniad gwaith sifil sy'n mynd o gynlluniau a phroffiliau 2D traddodiadol i amgylchedd modelu 3D, gan warantu dadansoddiad mwy effeithlon o ddata hydrolig, geodechnegol, geo-ofodol a daear sy'n symud. Dylunydd OpenSite, sy'n ymgorffori optimeiddio dadansoddol technoleg SITEOPS o Bentley, yw olynydd galluoedd dylunio gweithiau PowerCivil, topoGraph, GEOPAK safle, Safle InRoads y MXSite o Bentley.

"Mae natur gydweithredol cylchoedd gwaith digidol sy'n cyfuno dadansoddi ac efelychu â dylunio a modelu yn cael ei adlewyrchu yn ein newydd Dylunydd OpenSite. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gael y tro cyntaf ateb cyflawn ar gyfer dylunio gweithiau a datblygu trefol i gyflymu'r broses o ddigideiddio peirianwyr adeiladu. Dustin Parkman, is-lywydd, integreiddio dyluniad seilwaith sifil yn Bentley Systems.

"Yn Langan, rydym bob amser yn chwilio am gyfleoedd i wahaniaethu ein hunain o'r gystadleuaeth diolch i'n rhagoriaeth a'n profiad technegol. Yn ystod y cyfnod cynllunio, rydym wedi defnyddio SITEOPS i optimeiddio'r safle, dadansoddi symudiadau'r ddaear a nodi costau. Nawr rydym yn gobeithio ei ddefnyddio Dylunydd OpenSite hefyd i gynhyrchu ein dyluniadau a'n dogfennaeth fanwl. " Michael Semeraro, Jr, PE, PP, partner rheoli, EVP, Langan International.

Yng ngeiriau Greg Bentley, Prif Swyddog Gweithredol Bentley Systems: "Mae'n ddiddorol, ar ôl tri degawd yn arwain y datblygiadau mewn meddalwedd peirianneg sifil, y penllanw gyda Dylunydd OpenSite, cais hygyrch iawn ac angenrheidiol sy'n cyfuno addasiad perffaith i'r amcan gyda rhwyddineb defnydd a mabwysiadu nas gwelwyd o'r blaen. Yn wir, mae'n cyfrannu'r hyn a ystyriwn yn nodweddion anhepgor yr efeilliaid digidol o seilwaith: realaeth y delweddau, cywirdeb yr efelychiad a'r optimeiddio a'r ffyddlondeb gyda'r bwriad o ddylunio drwy gydol y diwygiadau. Bydd boddhad swydd y peirianwyr adeiladu a'u dyluniadau gwaith yn elwa'n fawr o'r datblygiadau mawr a gyflwynwyd gan Dylunydd OpenSite. Peidiwch ag oedi i roi cynnig arni! "

Mwy o wybodaeth am Dylunydd OpenSite.

Ynglŷn â Bentley Systems

Bentley Systems yw prif ddarparwr meddalwedd cynhwysfawr meddalwedd cynhwysfawr ar gyfer peirianwyr, penseiri, gweithwyr proffesiynol geospatial, adeiladwyr a gweithredwyr perchnogion, ac mae'n anelu at yrru gweithrediadau dylunio, adeiladu a seilwaith. ceisiadau BIM a pheirianneg seiliedig ar MicroStation gan Bentley, a gwasanaethau efeilliaid digidol yn y cwmwl, gweithredu prosiect gyrru (ProjectWise) ac elw ar asedau (AssetWise) trafnidiaeth a gwaith cyhoeddus eraill, cyfleustodau , planhigion diwydiannol ac adnoddau ac endidau sefydliadol a masnachol.

Mae gan Bentley fwy na 3.500 o weithwyr, mae'n cynhyrchu mwy na miliynau o ddoleri 700 mewn refeniw blynyddol mewn gwledydd 170 ac, ers 2014, mae wedi buddsoddi mwy na miliynau o ddoleri mewn ymchwil, datblygu a chaffael. Ers ei sefydlu yn 1.000, mae'r cwmni wedi aros yn nwylo ei bum sylfaenydd, y brodyr Bentley. Mae cyfranddaliadau Bentley yn gweithredu trwy wahoddiad yn y farchnad breifat NASDAQ. www.bentley.com

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.