Archifau ar gyfer

stentiau

Adnoddau a cheisiadau ar gyfer y cofnod gweinyddol lle ystad wledig go iawn, nodweddion trefol ac arbennig yn cael eu disgrifio.

Agor, labelu a Theming ffeil un .shp gyda MicroStation V8i

Yn yr erthygl hon, byddwn yn gweld sut i agor, themateiddio a labelu ffeil shp gan ddefnyddio Microstation V8i, mae'r un peth yn gweithio gyda Bentley Map. Er eu bod yn ffeiliau 16-did hynafol, hen fel rhai -many- o fy llwydion, mae'n anochel eu bod yn parhau i gael eu defnyddio yn ein cyd-destun geo-ofodol. Wrth gwrs, mae'r meini prawf hyn yn berthnasol i wrthrychau fector cysylltiedig ...

Bron y llythyr olaf at fy nghydweithwyr ... wnes i ddim gadael

chi egeomates
Dim ond heddiw ddeng niwrnod yn ôl, fel y gwyddoch, rhoddais y gorau i arwyddo’r gwaith papur yn ymwneud â phrosiect a gadwodd fi’n brysur ac a ysbrydolodd am saith mlynedd. Siawns na fyddant wedi bod yn aros am esboniad, oherwydd dim ond cwpl o bobl agos iawn oedd yn gwybod amdanynt ychydig ddyddiau o'r blaen, er ei fod wedi'i gynllunio o'r diwrnod y penderfynais ...

Llawlyfr ar gyfer gwerthuso stentiau trefol

Mae yna wahanol ddulliau ar gyfer arfarnu stentiau, ac mae un ohonynt yn cael ei ddefnyddio'n helaeth yn America Ladin a'r Caribî yw'r gost amnewid heb ddibrisiant cronedig - gydag amrywiadau bach ac angenrheidiol-. Mae'r presennol yn un o'r cynhyrchion yr wyf yn falch fy mod wedi'u datblygu, yn enwedig gan fod ei adeiladu yn cynnwys sgiliau technegol ac empirig ...

diwydiant 3 New Geospatial

BRAZIL: Mae rheolaeth amgylcheddol a gwledig yn gwella gyda'r defnydd o dechnolegau geo-ofodol Mae technolegau geo-ofodol, offer anhepgor ar gyfer cynllunio tiriogaethol, yn chwyldroi'r ffordd o reoli eiddo tiriog Cyfres o gyrsiau a gynhelir ar Fehefin 18 yn São Paulo , Brasil, yn dysgu sut i fanteisio ar ddata ...

Cyrsiau Cadastre 2 a hyrwyddir gan yr OAS

Ymhlith y gwahanol feysydd cymorth sydd gan yr OAS yn y Rhaglen Llywodraeth Electronig, mae llinell y Gofrestrfa Tir a'i nod yw helpu i atgyfnerthu dibenion hanfodol yr OAS; ystyried y cadastre fel offeryn sylfaenol ac angenrheidiol i gyflawni amcanion datblygu sy'n cael eu hyrwyddo trwy ...

Mae Llinellau Tir Hydref yn barod

Mae rhifyn Hydref 2012 o gylchgrawn chwarterol Land Lines (cyf. 24, rhif 4) ar gael i'w lawrlwytho am ddim ar wefan Sefydliad Lincoln. Mae erthyglau dan sylw yn archwilio'r pynciau a ganlyn sy'n ymwneud â defnydd tir a pholisi treth: Costau pensiwn etifeddol a chyllid llywodraeth ddinesig Ysgrifennwyd gan…

Georeferencing eiddo gwledig

Dyma enw'r digwyddiad, sydd i'w weld yn bersonol neu o bell ar Dachwedd 7, 2012. Manteisiwn ar y cyfle i hyrwyddo'r fenter hon, a hyrwyddir gan MundoGEO, ar georeferencing ac ardystio eiddo gwledig. Bydd cyfranogwyr yn gallu diweddaru eu gwybodaeth am y ddeddfwriaeth gan wybod achosion ymarferol a thrafod ...

Symposiwm Rhyngwladol Cadair Rhyngwladol

Gyda chyd-nawdd Coleg Daearyddwyr Periw ac UNIGIS, mae Geowebss yn cyflwyno'r symposiwm "Sefyllfa gyfredol y cadastre a strategaethau adnewyddu cyfrifiaduron a thelemateg", a fydd yn digwydd ddydd Gwener 10fed a dydd Sadwrn 11eg Awst 2012. bydd digwyddiad wyneb yn wyneb yn cael ei gynnal ym Mheriw ond bydd defnyddwyr i gyd ...

Gwyddorau a Thechnolegau Gwybodaeth Ddaearyddol ... a'r Gymuned o ddefnyddwyr gvSIG yn Honduras

Mae maes Gwybodaeth Ddaearyddol wedi bod yn ymarfer gwasgaredig braidd yn Honduras, rhywbeth nad yw'n wahanol i wledydd eraill America Ladin lle mae llawer o brosiectau yn buddsoddi'n drwm gydag adnoddau allanol neu gydweithredu ond sydd o'r diwedd yn cael eu dirwyn i ben yn sefydliadau'r llywodraeth sydd â gwastraff o ddefnyddioldeb y wybodaeth ...

Mae'r stondin, wedi'i esbonio yn fersiwn poblogaidd

Dyma un o'r cyhoeddiadau diwethaf i mi orfod gweithio arno. Mae'n ddogfen esboniadol, er iddi gael ei gwneud ar gyfer cyd-destun, y gallai fod yn ddefnyddiol i wledydd eraill yn y dasg gymhleth honno o esbonio'r cadastre mewn fersiwn y mae pobl - fwy neu lai - yn ei deall. Mae'r…