Archifau ar gyfer

stentiau

Adnoddau a cheisiadau ar gyfer y cofnod gweinyddol lle ystad wledig go iawn, nodweddion trefol ac arbennig yn cael eu disgrifio.

Agor, labelu a Theming ffeil un .shp gyda MicroStation V8i

Yn yr erthygl hon fe welwn sut i agor, thematize a labelu ffeil shp gan ddefnyddio Microstation V8i, yr un peth yn gweithio gyda Bentley Map. Er eu bod yn ffeiliau archaic o ddarnau 16, hen fel rhai - llawer - o'm gwallt llwyd, mae'n anochel eu bod yn parhau i gael eu defnyddio yn ein cyd-destun geospatial. Mae'n amlwg bod y meini prawf hyn yn berthnasol i wrthrychau fector cysylltiedig ...

Bron y llythyr olaf i'm cydweithwyr ... Doeddwn i ddim yn gadael

chi egeomates
Dim ond heddiw ddeng niwrnod yn ôl, fel y gwyddoch, rwyf wedi rhoi'r gorau i arwyddo'r gweithdrefnau sy'n gysylltiedig â phrosiect a oedd wedi fy meddiannu a chael fy ysbrydoli am saith mlynedd. Yn sicr, maen nhw wedi bod yn aros am esboniad, oherwydd dim ond ychydig o bobl agos iawn oedd yn eu hadnabod ychydig ddyddiau o'r blaen, er ei fod wedi'i gynllunio o'r diwrnod y penderfynais ...

Llywodraethu Daear: methodoleg LGAF

methodoleg lgaf gorchymyn tiriogaethol
Fe'i gelwir yn LGAF, y fethodoleg a elwir yn Sbaeneg yw'r Fframwaith ar gyfer Gwerthuso Llywodraethu Tir. Mae hwn yn offeryn y mae diagnosis statws cyfreithiol gwlad yn cael ei wneud, o ran deddfwriaeth ac arferion sy'n ymwneud â pholisi cyhoeddus yn benodol gyda deiliadaeth a ...

Llawlyfr ar gyfer yr arfarniad catestig trefol

Am brisio eiddo mae yna wahanol ddulliau, un a ddefnyddir yn hytrach yn America Ladin a'r Caribî yw cost adnewyddu llai dibrisiant cronedig, gyda golau a variations- angen. Mae'r presennol yn un o'r cynhyrchion yr wyf yn falch o'u bod wedi datblygu, yn enwedig ers ei adeiladu yn cynnwys gallu technegol ac empirig ...

diwydiant 3 New Geospatial

Brasil: Rheoli amgylcheddol a gwledig wedi gwella gyda'r defnydd o dechnolegau geo-ofodol Mae'r technolegau geo-ofodol, sy'n hanfodol ar gyfer offer cynllunio tiriogaethol yn chwyldroi'r ffordd rydym yn rheoli ystad go iawn Cyfres o gyrsiau a fydd yn cael ei gynnal ar 18 mis Mehefin yn San Pablo , Brasil, yn dysgu sut i fanteisio ar y data ...

Cyrsiau Cadastre 2 a hyrwyddir gan yr OAS

O fewn y gwahanol feysydd o gefnogaeth sydd gan yr OAS yn y Rhaglen Llywodraeth Electronig, mae llinell Gadastral y mae ei amcan yn cyfrannu at gryfhau dibenion hanfodol yr OAS; gan ystyried y stondin fel offeryn sylfaenol ac angenrheidiol i gyflawni amcanion datblygu sy'n cael eu hyrwyddo trwy ...

Mae Llinellau Tir Hydref yn barod

Mae rhifyn Hydref 2012 cylchgrawn chwarterol Land Lines (vol 24, nid 4) ar gael i'w lawrlwytho am ddim ar wefan Lincoln Institute. Mae'r erthyglau dan sylw yn archwilio'r materion canlynol sy'n ymwneud â defnydd tir a pholisi treth: Costau pensiwn etifeddol a chyllid ariannol y dinesig Ysgrifennwyd gan ...

Georeferencing eiddo gwledig

Dyma enw'r digwyddiad, y gellir ei weld yn bersonol neu bellter ar y mis Tachwedd nesaf 7 o 2012. Rydym yn manteisio ar y cyfle hwn i hyrwyddo'r fenter hon, sy'n cael ei hyrwyddo gan MundoGEO, ar georeferencing ac ardystio eiddo gwledig. Bydd y cyfranogwyr yn gallu diweddaru eu gwybodaeth am y ddeddfwriaeth yn gwybod achosion ac yn trafod ...

Symposiwm Rhyngwladol Cadair Rhyngwladol

Gyda cyd-noddi Cymdeithas Daearyddwyr Periw a UNIGIS, Geowebss yn cyflwyno symposiwm "Statws presennol o stentiau a strategaethau gwybodeg a thelemateg adnewyddu" a fydd yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn 10 11 2012 mis Awst. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn byw yn Peru, ond gall yr holl ddefnyddwyr yn cymryd rhan ...

Cynhyrchu cof technegol o leiniau gyda CivilCAD

Ychydig iawn o raglenni sy'n gwneud hyn, o leiaf gyda'r symlrwydd y mae CivilCAD yn ei wneud. Yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl, yn gyffredinol, yw adroddiad o'r lleiniau, yn ôl bloc, gyda'i bwrdd cyfarwyddiadau a phellteroedd, ffiniau a defnydd. Gadewch i ni weld sut i wneud hynny gyda CivilCAD, gan ddefnyddio AutoCAD er ei fod hefyd yn gweithio gyda Bricscad sy'n rhatach a ...

Geobide, ED50 a ETRS89 System Cydlynu Trawsnewid

Gan gymryd y cyfle i ddilyn darpariaethau'r Geobide Suite, fe welwn yr opsiynau i drawsnewid rhwng Systemau Cyfeirio. Diddorol ar gyfer y rhai y mae'n rhaid iddynt drawsnewid rhwng gwahanol Datwm yn yr achos hwn byddwn yn gweld sut i wneud hynny gyda systemau ED50 a ETRS89 bron yr un achos yn America Ladin rhwng NAD27 a WGS84. A yw'r ...