diwydiant 3 New Geospatial

BRAZIL: Mae rheolaeth amgylcheddol a gwledig yn gwella gyda'r defnydd o dechnolegau geo-ofodol

Mae technolegau geo-ofodol, offer hanfodol ar gyfer cynllunio tiriogaethol, yn chwyldroi'r ffordd y rheolir ystad go iawn

Cyfres o cyrsiau a gynhelir ar Fehefin 18 yn Sao Paulo, Brasil, yn dysgu sut i fanteisio ar y data geo-ofodol a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (SIG) ar gyfer rheoli tiriogaethol, cynllunio trefol a gweinyddiaeth gyhoeddus a phreifat. I weld grid y cyrsiau bach a gallu cofrestru, ewch i: http://mundogeoconnect.com/2013/grade/cursos.

  • El Cwrs geo-gyfeirio ar gyfer eiddo gwledig yn trafod y ddeddfwriaeth newydd ar y pwnc a bydd hefyd yn mynd i'r afael â'r agweddau technegol, fel yr arolwg maes, yn fater pwysig i berchnogion eiddo ac i dechnegwyr sy'n gweithio gydag arolygon.
  • El Cwrs ar Cadastre Amgylcheddol Gwledig, gyda ffocws ar y Cod Coedwig newydd, yn mynd i'r afael â phrif agweddau'r offeryn newydd hwn o reoleiddio amgylcheddol gwledig, gan dynnu sylw at yr heriau technegol a rheoleiddiol sy'n gysylltiedig â gweithredu CAR a'r cyfleoedd sydd ar gael i ddarparwyr gwasanaethau, cwmnïau a llywodraethau .
  • El Cwrs Geo-brosesu wrth Reoli Bwrdeistrefi, bydd yn dod ag atebion i osgoi gwallau yng nghamau'r prosiect, yn llogi a diweddaru rhaglenni geo-brosesu yn y gwendidau o faint canolig a bach. Bydd cynrychiolydd o Sefydliad Daearyddiaeth a Braslunio Brasil (IBGE) yn hyfforddwr a Cwrs ar Seilweithiau Data Gofodol (IDE), gydag uchafbwynt ar gyfer menter Brasil o drefnu'r wybodaeth ddaearyddol.

Ac yn olaf, cynhelir cwrs byr gan ddau hyfforddwr arbenigol yn y sector cudd-wybodaeth ddaearyddol, a fydd yn esbonio pam ei bod yn bwysig gweithredu'r Geomarketing mewn cwmnïau a beth yw'r manteision y mae'n eu rhoi.

Bydd y cyrsiau bach, a gynhelir fel rhan o Gynhadledd MundoGEO # Connect LatinAmerica 2013 - Cynhadledd a Geomateg a Datrysiadau Geo-ofodol -, yn chwe awr o hyd a byddant yn cynnwys tystysgrif. Mae'r cyrsiau bach hyn wedi'u hanelu at weithwyr proffesiynol sydd am wybod y cysyniadau sylfaenol a'r posibiliadau o ddefnyddio technolegau geo-ofodol.

Mwy o wybodaeth yn yr e-bost connect@mundogeo.com a thrwy'r 55 (41) 3338-7789.

 

TAIWAN: SuperGIS Online wedi'i integreiddio â Microsoft Excel

Supergeo i Ryddhau Gwasanaeth GIS Cwmwl Cyhoeddus-SuperGIS Ar-lein ar gyfer Excel Add-inMae SuperGeo Technologies newydd gyhoeddi y bydd Tafarn yn cael ei lansio a fydd yn hwyluso integreiddio Excel yn y cais SuperGIS Ar-lein. 

Gyda hyn bydd y defnyddwyr yn gallu gwneud arferion y maent fel arfer yn eu gwneud gyda Microsoft Office Excel 2010, fel cynhyrchu graffeg, mapiau thematig, adroddiadau ystadegol o dan gymhwysiad daearyddol gyda photensial y gwasanaethau a ddarperir gan SuperGIS Ar-lein.

SuperGIS Ar-lein Excel Add-in, gall defnyddwyr greu tablau a chael y wybodaeth gyfatebol, fel enwau'r siroedd, dinasoedd a threfi a chyfesurynnau penodol, yn ogystal â data arddangos gyda gwerthoedd unigryw, graddio lliwiau, symbolau graddedig, ac ati .

 

Mae SuperGIS Ar-lein ar gael ledled y byd, ond ar gyfer cwsmeriaid yn Taiwan yn unig y mae'r Excel Add-in yn awr.

Mwy o wybodaeth am Atebion Gweinyddwr SIG SuperGIS, ewch i:

http://www.supergeotek.com/products_ServerGIS.aspx

 

FFRAINC: Mae GIS Symudol, SuperSurv 3.1 yn helpu i wella systemau dŵr yfed a glanweithdra yn Ffrainc

Mae SuperGeo Technologies hefyd wedi cyhoeddi bod SuperSurv 3.1, y meddalwedd GIS symudol ar gyfer dyfeisiau Android, wedi'i ddewis gan Dignoise Regie des Eaux i gasglu data maes i symleiddio astudiaethau a gwella gwasanaethau dŵr yfed a glanweithdra yn Digne-les-Bains, Ffrainc.

Wedi'i sefydlu gan gyngor dinas Digne-les-Bains, Dignoise Regie des Eaux, mae'n canolbwyntio ar weithrediad y system dŵr yfed leol a'r gwasanaethau glanweithdra. Bydd y dechnoleg GIS yn galluogi'r fwrdeistref i integreiddio'r data hydrolegol a'r amgylchedd yn llawn gyda rheolaeth ansawdd a gwelliant parhaus systemau dŵr daear mewn ardaloedd cyfagos ar gyfer datblygu adnoddau dŵr yn gynaliadwy.

Gyda SuperSurv 3.1, bydd staff Dignoise Regie des Eaux yn gallu addasu polisïau gan ddefnyddio data mewn amser agos, yn ogystal â hyrwyddo effeithlonrwydd gweithredol mewn rheoli dŵr a rheoli ansawdd dŵr yn y tymor hir. . O ganlyniad, gall preswylwyr fyw'n iachach gyda gwasanaethau dŵr yfed a glanweithdra digonol.

Géo.RM yw'r cwmni ymgynghori GIS proffesiynol sy'n arbenigo mewn darparu atebion GPS a mapiau GIS i gwrdd ag amrywiaeth o gymwysiadau diwydiannol. Drwy gydweithio â Géo.RM, bydd SuperGeo yn gallu diwallu anghenion cwsmeriaid sy'n siarad Ffrangeg â'r gwasanaethau meddalwedd arloesol a SuperGIS.

Mwy o wybodaeth am SuperSurv 3.1, ewch i:

http://www.supergeotek.com/ProductPage_SuperSurv.aspx?Type=Main%20Features

 


zcontent-copy

Mae'r gwasanaeth hwn yn cyrraedd Geofumadas diolch i ZatocaConnect, trwy ei wasanaeth Z! Cynnwys.

 

Mae ZatocaConnect yn bartner strategol byd-eang o MundoGEO # Cyswllt

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.