Cyrsiau Cadastre 2 a hyrwyddir gan yr OAS

O fewn y gwahanol feysydd o gefnogaeth sydd gan yr OAS yn y Rhaglen Llywodraeth Electronig, mae llinell Gadastral y mae ei amcan yn cyfrannu at gryfhau dibenion hanfodol yr OAS; gan ystyried y stondin fel offeryn sylfaenol ac angenrheidiol i gyflawni amcanion datblygu sy'n cael eu hyrwyddo trwy Raglenni OAS eraill megis:

 • Cryfhau rheol y gyfraith a chyfrannu at reolaeth lywodraeth effeithlon a thryloyw a fydd yn atgyfnerthu heddwch a diogelwch
 • Cyfuno democratiaeth gynrychioliadol
 • Atal achosion posibl anawsterau a sicrhau setliad heddychlon o anghydfodau
 • Chwiliwch am ddatrys problemau gwleidyddol, cyfreithiol ac economaidd
 • Hyrwyddo datblygiad economaidd a chymdeithasol a dileu tlodi beirniadol.

tîm gwastadAc o fewn y cynnig sydd â'r rhaglen hon, mae eisoes wedi diffinio cyrsiau 2013 ar faterion cadastral y gallwch gael mynediad atynt ar-lein. Dyma'r rhain:

Methodoleg y cyrsiau

Caiff cyrsiau eu datblygu trwy e-ddysgu, wedi'u strwythuro mewn modiwlau wythnosol.

Bob blwyddyn mae modiwl yn cael ei ddatblygu, sy'n agor gyda darlithoedd a gweithgareddau ar-lein a gydlynir gan diwtor, i gau gyda rheolaeth ddarllen.

Mae'n hanfodol bod y myfyriwr yn cymryd rhan yn y sesiynau ar-lein drwy Ystafell Ddosbarth Rithwir, gan gynnwys sgyrsiau, fforymau rhyngweithiol a negeseuon e-bost. Mae'r modelau dysgu sydd yn fwy cyffredin yn gynyddol a lle mae hanner y llwyddiant yw disgyblaeth myfyrwyr i gyflwyno eich gwaith ar amser a threfnu eich amser i wneud y gorau. Mae'r cyrsiau yn dechrau gyda modiwl (0 Modiwl) ar gyfer caffael gwybodaeth a sgiliau angenrheidiol ar gyfer rheolaeth briodol o'r Ystafell Ddosbarth ac offer gwybodaeth a chyfathrebu ar y Rhyngrwyd Virtual, wedi'i ddilyn gan y modiwlau cynnwys perthnasol a 1 cau a gwerthuso terfynol .

Cyflwyniad i Reolaeth Cadastral

Mae'r cwrs hwn yn para am wythnosau 7, gan gynnig trosolwg i fyfyrwyr o'r gwahanol ffactorau sy'n gysylltiedig â phroses rheoli cadastig, a sut maent yn perthyn i'w gilydd.

Mae'n cynnwys y pynciau canlynol:

 • Wythnos 1, Cyflwyniad i'r Ystafell Ddosbarth Rithwir: Croeso, cymdeithasoli a defnyddio offer
 • Wythnos 2, Modiwl 1: Agweddau Technegol y Castell
 • 3 Week, 2 Module: Datblygu Prosiectau Castell
 • Wythnos 4, Modiwl 3: Cadastre Amlddefnydd
 • Wythnos 5, Modiwl 4: Cadastre a Chofrestru
 • Wythnos 6, Integreiddio a Datrys y Gwaith Terfynol
 • Wythnos 7, Gwerthuso, Gwaith Terfynol a Chau Cwrs

Defnyddio Technoleg GIS yn y Castell

Hefyd gyda hyd wythnosau 7, yn y cwrs hwn cynigir yr offer i'r cyfranogwr fel bod pob un ohonynt, yn ôl eu galluoedd a'u hamgylchiadau, yn gallu gweithredu prosiect o gymhwyso Systemau o
Gwybodaeth ddaearyddol -SIG, ar y Castell.

Pynciau'r cwrs hwn yw:

 • Wythnos 1, Cyflwyniad i'r Ystafell Ddosbarth Rithwir: Croeso, cymdeithasoli a defnyddio offer
 • Wythnos 2, Modiwl 1: Cysyniadau SIG
 • 3 Week, 2 Module: Dadansoddiad o'r GIS mwyaf a ddefnyddir
 • 4 Week, 3 Module: GIS am ddim ar Feddalwedd
 • 5 Week, 4 Module: Model data cadastral
 • Wythnos 6, Integreiddio a Datrys y Gwaith Terfynol
 • Wythnos 7, Gwerthuso, Gwaith Terfynol a Chau Cwrs

Mae mwy o wybodaeth a sut y gellir dod o hyd i ysgoloriaethau yn y dudalen hon:

Cyrsiau OAS eraill

Wrth gwrs, dim ond dau gwrs yw'r rhain mewn portffolio eithaf eang a gynigir gan Raglen Llywodraeth Electronig, fel y rhestrir isod:

1 Cyflwyniad i Fformiwleiddio Strategaethau Llywodraeth Electronig

2 Dylunio a Gweithredu Strategaethau e-Lywodraeth

3 Cyflwyniad o Ffurflen Gyffredinol ar gyfer Llywodraethu Eletrônico

4 Agweddau Rheoleiddio Llywodraeth Electronig

5 Rhyngweithrededd a Phrosesau Cyhoeddus Rhyng-sefydliadol

6 Rheoli Prosiectau Llywodraeth Electronig

7 Rheoli Caffael Cyhoeddus

8 Cyflwyniad i Reolaeth Cadastral

9 Defnyddio Technoleg GIS yn y Castell

10 Moderneiddio Rheoli Cadastral

11 Strategaethau Rheoli Twristaidd Integredig

12 Strategaethau Effeithiol o Gyfathrebu Sefydliadol

13 Ardystiadau Rheoli ac Ansawdd, Offeryn Cystadleurwydd ar gyfer Gweinyddiaeth Gyhoeddus

14 Llunio Strategaethau ar gyfer Cyfranogiad Etholiadol

15 Strategaethau ar gyfer Datganoli a Chyfranogiad Dinasyddion

16 Mecanweithiau a Strategaethau ar gyfer Hyrwyddo Tryloywder ac Uniondeb

17 Strategaethau Gofal Plentyndod Cynnar

18 Arweinwyr Gwleidyddol Ifanc yn y Caribî *

19 Masnach a'r Amgylchedd yn yr Americas *

20 e-Gyngres a Moderneiddio Sefydliadau Deddfwriaethol

Gweler rhagor o wybodaeth

Ymatebion 2 i "Cyrsiau Cadastre 2 a hyrwyddir gan yr OAS"

 1. Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn popeth sy'n ymwneud â thechnolegau GIS

 2. Sut ydyw, a beth yw cost y cyrsiau hynny, yn ôl y ffordd, fy ffrind? gwyddoch a oes tiwtorial fideo ar y defnydd o Orsaf Sokkia, gobeithiaf y gallwch ddweud wrthyf am unrhyw un ohonynt. Cyfarchion

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.