Llywodraethu Daear: methodoleg LGAF

Fe'i gelwir yn LGAF, y fethodoleg a elwir yn Sbaeneg yn Fframwaith ar gyfer Gwerthuso Llywodraethu Tir.

Mae hwn yn offeryn y gwneir diagnosis o statws cyfreithiol gwlad ynddo, o ran deddfwriaeth ac arferion sy'n ymwneud â pholisi cyhoeddus yn benodol â meddiant a defnydd tir. Mae'n cael ei hyrwyddo gan Fanc y Byd a'r FAO, ymhlith eraill; fe'i defnyddir fel arfer mewn gwledydd lle mae prosiectau moderneiddio gweinyddu tir wedi'u hyrwyddo, yn seiliedig ar gyflwyniad gan Klaus Deininger, Harris Selod a Tony Burns yn Fframwaith Asesu Llywodraethu Tir: Adnabod a Monitro Arfer Da yn y Sector Tir.

Camau'r fethodoleg Llywodraethu y Ddaear

Un o botensial yr ymarfer hwn yw ei fod yn caniatáu, trwy ddadansoddiad, paneli a chytundebau dilynol, cynnwys arbenigwyr a thechnegwyr i wneud diagnosis o bum maes sylfaenol:

llywodraethu methodoleg tir

  1. Fframwaith Cyfreithiol a Sefydliadol
  2. Cynllunio Defnydd Tir, Gweinyddu Tir a Threthiant
  3. Gweinyddiaeth Tir y Wladwriaeth
  4. Darpariaeth i'r Cyhoedd o Wybodaeth Tir
  5. Datrys Anghydfodau a Rheoli Gwrthdaro

Mae gan bob un o'r ardaloedd hyn gyfres o gerrig milltir, wedi'u crynhoi mewn dangosyddion llywodraethu tir 21, wedi'u dadgyfuno mewn dimensiynau sylfaenol 80 y mae'n bosibl nodi'n raddol y cynnydd, y tagfeydd a'r camau sy'n angenrheidiol ar gyfer rheolaeth tiriogaethol integredig bod yn bwynt o gefnogaeth ar gyfer datblygu. Yn ogystal, defnyddir dau fodiwl arall, sydd fel arfer yn gysylltiedig â phrosiectau lle mae'r broses reoleiddio wedi cyrraedd y camau angenrheidiol wrth lunio'r fframwaith cyfreithiol:

  1. Caffael ar Raddfa Fawr o Hawliau ar y Ddaear
  2. Coedwigaeth

Fe ellir lawrlwytho'r ddogfen o wefan Banc y Byd, mewn gwahanol ieithoedd. Fodd bynnag, rwy'n ei adael yn Scribd am ba ddogfennau defnyddiol iawn sydd mewn cysylltiad â thoriad amser. Yn gyffredinol, mae'r llawlyfr yn darparu canllaw systematig i gydlynu a gweithredu'r dull Llywodraethu Daear, yn manylu ar y gofynion ar gyfer recriwtio arbenigwyr, yn darparu cyfarwyddiadau ar gyfer casglu data rhagarweiniol, trefnu paneli arbenigol, a gweithredu o gyfweliadau lled-strwythuredig ac mae'n darparu fformat i drefnu'r canlyniadau.

Gall llawer o'r ymarfer hwn ymddangos yn farddonol, i dechnegwyr sy'n cael eu galw i nodi sut maent yn gwneud pethau, pam, a sut y gallai fod yn well; yn enwedig gan mai'r mater gweinyddol / gwladwriaethol yw'r pwynt gwendid mwyaf fel arfer mewn maes lle mae ymchwil a datblygiad geomateg wedi cyrraedd lefelau rhyfeddol. Ond yn y diwedd, mae'n ddiod angenrheidiol os ydym am i'r pwyntiau a geir yn y maes gael eu cynnwys mewn polisïau cyhoeddus sy'n cynhyrchu cyfoeth ac yn gwella amodau byw'r trigolion.

Rheolaeth y diriogaeth mewn polisïau cyhoeddus

Rwy'n hongian y ddogfen yma, gan fod ei defnyddioldeb o ddiddordeb cyhoeddus, wrth barhau i argymell fy awgrym darllen gorau: "Pam mae cenhedloedd yn methu". Y rheswm pam yr wyf yn awgrymu cyd-astudiaeth y ddau offeryn, yw oherwydd na roddir geomateg i astudio Economeg, a dyma un o'r rhai amlycaf, lle bydd y pwnc yn ymddangos yn gyfarwydd. Mae'r llyfr (Why Nations Fail) gan Daron Acemoglu a James Robinson, mewn sefyllfa feistrolgar yn seiliedig ar enghreifftiau, ar sut y gall gweledigaeth y diriogaeth ar gyfer penderfyniadau polisi cyhoeddus fod yn ffactor pendant i genedl lwyddo neu fethu.

Mae'n debygol y bydd darllen mewn amser hamdden yn ysbrydoli marijuana da pur, os nad ni, awduron y cynnwys hwn. Ond y tu hwnt i'r jôc, mae'n debygol bod y myfyrdod yn gwneud i ni feddwl bod llawer i'w wneud yn y pwnc hwn, yn fwy o arferion da eraill nag ailddyfeisio'r hyn sydd eisoes wedi'i brofi.

  • Ychydig o fudd a welir gan y preswylwyr, gyda theitl eiddo yn eu dwylo, os bydd y sector Cwaternaidd (llywodraeth) yn symud ymlaen yn araf iawn wrth foderneiddio gyrfa weinyddol ei swyddogion.
  • Astudiaeth wedi'i ysmygu o cynllunio tir, gallwch gael rhai mapiau wedi'u paentio ar furiau bwrdeistref, os nad oes cynlluniau datblygu gyda hwy sy'n dangos mewn ffordd syml sut y gellir cyflawni gweledigaeth o'ch tiriogaeth gyda'ch adnoddau.

LGAF_Manual Implementationación_Español_Completo_2013_03_04b - copia.docx by G_Alvarez_

Sut y caiff diagnosis Llywodraethu Daear (LGAF) ei weithredu

Am y tro, byddaf yn gweithio mewn rhai meysydd o broses i'w datblygu yn yr adran hon o'r Parth UTM 15N. Felly rwy'n gobeithio siarad amdano o bryd i'w gilydd, ac i feithrin mewn ffordd ymarferol yr hyn a allai fod o ddiddordeb i ddarllenwyr sy'n hoffi gwybodaeth ddemocrateiddio.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.