Llywodraethu Daear: methodoleg LGAF

Fe'i gelwir yn LGAF, y fethodoleg a elwir yn Sbaeneg yn Fframwaith ar gyfer Gwerthuso Llywodraethu Tir.

Offeryn yw hwn ar gyfer gwneud diagnosis o sefydliad cyfreithiol gwlad, o ran deddfwriaeth ac arferion sy'n ymwneud â pholisi cyhoeddus yn benodol â meddiant a defnydd o dir. Mae'n cael ei hyrwyddo gan Fanc y Byd a FAO, ymhlith eraill; fe'i cymhwysir yn gyffredinol mewn gwledydd lle mae prosiectau moderneiddio gweinyddiaeth tir wedi'u hyrwyddo, yn seiliedig ar gyflwyniad Klaus Deininger, Harris Selod a Tony Burns yn Fframwaith Asesu Llywodraethu Tir: Adnabod a Monitro Arfer Da yn y Sector Tir.

Camau'r fethodoleg Llywodraethu y Ddaear

Un o botensial yr ymarfer hwn yw ei fod yn caniatáu, trwy ddadansoddiad, paneli a chytundebau dilynol, cynnwys arbenigwyr a thechnegwyr i wneud diagnosis o bum maes sylfaenol:

llywodraethu methodoleg tir

  1. Fframwaith Cyfreithiol a Sefydliadol
  2. Cynllunio Defnydd Tir, Gweinyddu Tir a Threthiant
  3. Gweinyddiaeth Tir y Wladwriaeth
  4. Darpariaeth i'r Cyhoedd o Wybodaeth Tir
  5. Datrys Anghydfodau a Rheoli Gwrthdaro

Mae gan bob un o'r ardaloedd hyn gyfres o gerrig milltir, wedi'u crynhoi mewn 21 o ddangosyddion llywodraethu tir, wedi'u rhannu'n 80 dimensiwn sylfaenol lle mae'n bosibl nodi'r cynnydd, y tagfeydd a'r camau gweithredu sy'n angenrheidiol fel y gall rheolaeth diriogaethol integredig bod yn ffwlcrwm ar gyfer datblygu. Yn ogystal, cymhwysir dau fodiwl arall, sydd wedi'u cysylltu'n gyffredinol â phrosiectau lle mae'r broses reoleiddio wedi cyrraedd y camau angenrheidiol wrth ffurfio'r fframwaith cyfreithiol:

  1. Caffael ar Raddfa Fawr o Hawliau ar y Ddaear
  2. Coedwigaeth

Gellir lawrlwytho'r ddogfen o wefan Banc y Byd, mewn gwahanol ieithoedd. Fodd bynnag, rwy'n ei adael yn Scribd a dyna pam mae dogfennau defnyddiol iawn yn gorffen mewn dolen wedi torri dros amser. Yn gyffredinol, mae'r llawlyfr yn darparu canllaw systematig i gydlynu a gweithredu'r dull Llywodraethu'r Ddaear, yn manylu ar y gofynion ar gyfer recriwtio arbenigwyr, yn darparu cyfarwyddiadau ar gyfer casglu data rhagarweiniol, trefnu paneli arbenigol, a'u gweithredu. o gyfweliadau lled-strwythuredig ac yn darparu fformat ar gyfer trefnu'r canlyniadau.

Gall llawer o'r ymarfer hwn ymddangos yn farddonol, i dechnegwyr y gelwir arnynt i nodi sut y maent yn gwneud pethau, pam, a sut y gallai fod yn well; yn enwedig gan mai'r mater gweinyddol / gwladwriaethol fel arfer yw'r pwynt o wendid mwyaf mewn maes lle mae ymchwil a datblygu daearegol wedi cyrraedd lefelau rhyfeddol. Ond yn y diwedd, mae'n ddiod angenrheidiol os ydym am i'r pwyntiau sy'n cael eu dal yn y maes ddod i ben mewn polisïau cyhoeddus sy'n cynhyrchu cyfoeth ac yn gwella amodau byw'r trigolion.

Rheolaeth y diriogaeth mewn polisïau cyhoeddus

Rwy'n postio'r ddogfen yma, gan fod ei defnyddioldeb er budd y cyhoedd, wrth argymell fy awgrym darllen gorau: "Pam mae cenhedloedd yn methu." Y rheswm pam yr wyf yn awgrymu cyd-astudiaeth y ddau offeryn yw oherwydd nad yw geomateg yn cael ei roi iawn i astudio economeg, a dyma un o'r rhai a amlygwyd fwyaf, lle bydd y pwnc yn ymddangos yn gyfarwydd i ni. Mae'r llyfr (Why Nations Fail) gan Daron Acemoglu a James Robinson, mewn sefyllfa feistrolgar yn seiliedig ar enghreifftiau, ar sut y gall gweledigaeth y diriogaeth ar gyfer penderfyniadau polisi cyhoeddus fod yn ffactor pendant i genedl lwyddo neu fethu.

Mae'n debygol y bydd darllen wrth hamddena yn ein hysbrydoli â sigâr marijuana da, os nad ein un ni, gan awduron y cynnwys hwn. Ond y tu hwnt i'r jôc, mae'n debygol bod myfyrio yn gwneud inni feddwl bod llawer i'w wneud ar y mater hwn, yn fwy o arferion da eraill nag o ailddyfeisio'r hyn sydd eisoes wedi'i roi ar brawf.

  • Ychydig o fudd a welir gan y preswylwyr, gyda theitl eiddo yn eu dwylo, os bydd y sector Cwaternaidd (llywodraeth) yn symud ymlaen yn araf iawn wrth foderneiddio gyrfa weinyddol ei swyddogion.
  • Astudiaeth wedi'i ysmygu o cynllunio tir, gallwch gael rhai mapiau wedi'u paentio ar furiau bwrdeistref, os nad oes cynlluniau datblygu gyda hwy sy'n dangos mewn ffordd syml sut y gellir cyflawni gweledigaeth o'ch tiriogaeth gyda'ch adnoddau.

LGAF_Manual Gweithredu_Spanish_Complete_2013_03_04b - copi.docx by G_Alvarez_

Sut y caiff diagnosis Llywodraethu Daear (LGAF) ei weithredu

Am y tro, byddaf yn gweithio ar rai lleoedd o broses i'w datblygu yn yr adran hon o Barth UTM 15N. Felly rwy'n gobeithio siarad amdano o bryd i'w gilydd, a bwydo mewn ffordd ymarferol yr hyn a allai fod o ddiddordeb i ddarllenwyr sy'n hoffi gwybodaeth ddemocrataidd.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.