Y Model Cadastral: The Webinar

Yr wythnos ddiwethaf, datblygwyd y wefan ar y we yn dangos model y Gadair Amlasiantaethol mewn bwrdeistrefi ar y cyd.

I'r rhai sydd wedi colli hynny, gallwch chi ei weld yn ohirio, ac yma gallwch chi lawrlwythwch pdf o'r cyflwyniad.

Ynglŷn â'r wefan stentiau

Mae'r wefan yn canolbwyntio ar y fethodoleg ymagwedd a gynlluniwyd yn unig ar gyfer y prosiect hwn gan fanteisio ar ymarfer diddorol o'r enw comin y bwrdeistrefi.
gwastad trefolYn y bôn mae Gymanwlad yn gymdeithas wirfoddol sy'n gwneud y bwrdeistrefi sy'n rhannu diddordebau tebyg, fel cwm cynhyrchiol, yn drobwynt, cronfa ddŵr cynhyrchu, coridor logisteg, ac ati Mae'r gymdeithas yn arwain at brynu ymrwymiadau ariannol i greu uned dechnegol intermunicipal y maent yn gobeithio ei reoli adnoddau a manteisio ar arbedion maint i ddarparu gwasanaethau y byddai yn unigol yn anghynaliadwy.

Ynglŷn â'r prosiect gwastad

Yn Honduras, yno ers y nawdegau, ond maent yn cymryd llawer o gryfder gyda chefnogaeth gydweithio â'r gyfraith newydd o bwrdeistrefi a Chorwynt Mitch yn gwneud achosion perffaith iddyn nhw i sianelu adnoddau heb gael boddi â'r sector cwaternaidd (llywodraeth ganolog). Felly, mae cyfraith y bwrdeistrefi yn eu nodi fel enghreifftiau o natur sifil; gyda'r hawl i statws cyfreithiol. Mae trefi yn cyfrannu swm misol o'r hyn y mae'r llywodraeth ganolog yn ei drosglwyddo iddynt; Mae'n amrywio o un i'r llall, ond yn gyffredinol yn i fyny o ddoleri y mis drwy 1,000 dref gan ddod yn y cyllid lleiaf cydlynydd yr uned dechnegol, peiriannydd sifil ar gyfer dylunio a goruchwylio prosiectau a thechnegol ar gyfer cymorth technegol ardal weinyddol / ariannol. Yn dibynnu ar reoli prosiectau a nifer y bwrdeistrefi yn tyfu yn y nifer o wasanaethau a ddarperir mewn gwasanaethau amgylcheddol, cymdeithasol a chyhoeddus.

Nid yw'r gymanwlad yn ffigwr cydnabyddedig yn yr adran wleidyddol, ond fe'i cydnabyddir mewn rheolaeth weinyddol; i'r graddau y gallwch ofyn i'r canran a ymrwymir gan y bwrdeistrefi gael ei dynnu o drosglwyddo'r rhain a chael eich credydu i'ch cyfrif. Mae hyd yn oed yr her yn gryf, i safoni eu rolau a pheidio â'u troi i mewn i fwrdeistrefi uwch neu Sefydliad Anllywodraethol; yn hytrach yn enghraifft o gryfhau'r bwrdeistrefi a darparu gwasanaethau gwell o dan arbedion maint.

Am y mater hwnnw, mae cymanwlad bwrdeistrefi basn Afon Higuito, yn y gorllewin, yn gartrefi i fwrdeistrefi 13. Mae wedi dod i ddangos bod 8 yn dychwelyd iddo ar gyfer pob doler y mae'r bwrdeistrefi yn ei gyfrannu, wrth gyflwyno gwasanaethau a rheoli prosiectau.

Hyd yn hyn, mae llawer o raglenni cydweithredol yn cytuno mai'r Gymanwlad yw'r warant o gynaliadwyedd delfrydol ar gyfer prosesau datblygu yn Honduras.

model o gofrestrfa tirDyna'r senario pan o'n stentiau Dechreuodd yn y flwyddyn 2007. Felly adeiladwyd cynnig lle'r oedd y chwedl honno wedi'i dorri na ellir gwneud y stondin yn unig gydag adnoddau allanol, a'i fod yn costio llawer o arian i'w weithredu.

Diffiniwyd rhai polisïau ar gyfer datblygu peilotiaid ac adeiladu'r model, gan gynnwys:

  • Cynaliadwyedd yn seiliedig ar y Gymanwlad. Dim bwrdeistrefi a fynychwyd gan ystyried yn unigol fod yn Honduras yn fwy na 94% o bwrdeistrefi yn cael eu cyfuno, codwyd ei wneud fel hyn, fel bod y gymanwlad yn gwarantwr o gynaliadwyedd, meddiannu rolau fel ymwybyddiaeth, monitro a dilynol parhad Ar gyfer hyn, diffiniwyd integreiddio technegydd gwastad ar y cyd, o'r gorau a fyddai'n deillio ar ôl semester o arolwg cadastral. Offer fel GPS Ôl-brosesu
    Nid yw neu orsaf cyfanswm yn cael ei roi i bwrdeistrefi, ond mae'r Gymanwlad i wneud y gorau costau a gwella cyflwyno gwasanaethau, gan gynnwys topograffeg o fewn ardal yr hyfforddiant ystyried bod y bwrdeistrefi yn gwario llawer o arian ar wasanaethau topograffig y gallai'r gronfa yn rhedeg costau llawer mwy isel
  • Scalability yn y cysyniad multifinal. Adeiladwyd rhestr o offerynnau a phrosesau sydd eu hangen i ddangos sut y defnyddiwyd y stondin mewn treth, cyfraith, defnydd tir ac ymagweddau economaidd-gymdeithasol. Fel y gallai'r gwrthryfel yn gwasanaethu sawl diben ond gallai'r cais yn mynd dystiolaeth a gafwyd mewn prosesau graddol heb dulling gyfyngedig i bwrdeistref â materion diangen neu gyfyngu ar y fwrdeistref i ddweud gydag adnoddau technegol, economaidd neu amodau cylchol well.
  • Creu cenhedlaeth rhyddhad. Roedd y technegwyr a ganfuodd arbenigo mewn storfa dreth a phrofiad mewn bwrdeistrefi, pob un wedi eu paentio'n llwyd ac mewn sawl achos wedi gwrthwynebu'r mater technolegol mewn mapio digidol, GIS a defnyddio offer newydd; felly penderfynodd greu adnoddau newydd gyda graddedigion ifanc o fagloriaeth mewn maes cyfrifiadurol a chymdeithasol. Byddai'r genhedlaeth newydd hon yn cael ei hyfforddi mewn materion trefol â phrofiad yr henoed ond byddai'n briodol y mater technolegol gyda llai o wrthwynebiad i newid.
  • A datblygwyd proses systematization o brofiadau a phrosesau i sicrhau rheolaeth o wybodaeth a aeth y tu hwnt i'r prosiect.

Rhaid imi gyfaddef nad oedd llawer o bethau fel y gwnaethom feddwl, ond nawr ein bod yn dangos y canlyniadau i gyd-destun Ladin America, rydym yn falch o wybod ein bod wedi datblygu model arloesol sy'n gweithio, a gallai hynny ddarparu y tu hwnt i'r ffiniau lle'r oedd wedi'i gynllunio.

Ystadegau'r seminar enghreifftiol ar y cyd-grw p

Datblygwyd y wefan drwy ddefnyddio llwyfan MundoGEO, ac roedd cyfanswm y mynychwyr 300 yn bresennol; Dyma grynodeb o'r rhai a gymerodd ran:

Mae mwyafrif y rhai sy'n bresennol wedi bod yn De America (82%), Ewropeaid yn 7%, yn ogystal â Gogledd America, ond yn enwedig Mecsico a 4% o Ganol America a'r Caribî.

gwefan catastro

Os ydym yn gwerthfawrogi'r math o weithwyr proffesiynol, mae'r graff canlynol yn gynrychioliadol:

Un rhan o dair o'r sector llywodraeth, un 26% o gwmnïau preifat ac un 16% o'r sector trefol.

Ac o ran hyfforddiant, roedd 93% yn Peirianneg, 20% Cartograffeg, 17% Cadastral a 10% Surveying. Roedd 22% o feysydd eraill, megis economi, amgylchedd, sector coedwig ... ymhlith eraill.

Gwefan amlbwrpas

Bellach mae heriau i rannu'r model gyda chydweithwyr eraill sy'n gwneud gwaith cysylltiedig, yn ogystal â gwledydd eraill a allai fod â diddordeb ... a llawer o gwestiynau i'w hateb sydd wedi dod ar ôl y wefan.

Yma fe welwch rai cynnyrch deunydd o systematization, a fideos cyflenwol ar gyfer hyfforddiant.

Un Ateb i "Mae'r model carthffosiaeth ar y cyd: The Webinar"

  1. Diddorol: Llongyfarchiadau ar y mater. Argymhellaf ychwanegu at y dudalen sut i gydweithio â chi

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.