Y Model Cadastral: The Webinar

Yr wythnos ddiwethaf, datblygwyd y wefan ar y we yn dangos model y Gadair Amlasiantaethol mewn bwrdeistrefi ar y cyd.

I'r rhai sydd wedi'i fethu, yma gallwch ei weld yn cael ei oedi, ac yma gallwch chi lawrlwythwch pdf o'r cyflwyniad.

 

 

Ynglŷn â'r wefan stentiau

Mae'r wefan yn canolbwyntio ar y fethodoleg ymagwedd a gynlluniwyd yn unig ar gyfer y prosiect hwn gan fanteisio ar ymarfer diddorol o'r enw comin y bwrdeistrefi.
gwastad trefolYn y bôn, cymdeithas wirfoddol yw mancomunidad a wneir gan fwrdeistrefi sy'n rhannu diddordebau tebyg, megis dyffryn cynhyrchiol, basn hydrograffig, gwarchodfa sy'n cynhyrchu dŵr, coridor logisteg, ac ati. Mae'r gymdeithas hon yn eu harwain i gaffael ymrwymiadau ariannol i greu uned dechnegol ryng-ddinesig y maent yn gobeithio rheoli adnoddau â hi a manteisio ar yr economi maint i ddarparu gwasanaethau a fyddai, yn unigol, yn anghynaladwy.

Ynglŷn â'r prosiect gwastad

Yn Honduras, maent wedi bodoli ers y 1,000au, ond maent yn cymryd llawer o gryfder gyda chefnogaeth cydweithredwyr gyda'r gyfraith ddinesig newydd ac mae Corwynt Mitch yn eu gwneud yn enghreifftiau perffaith i sianelu adnoddau heb ymgolli yn y sector cwaternaidd (y llywodraeth ganolog). Felly, mae'r gyfraith bwrdeistrefi yn eu nodi fel achosion sifil; gyda'r hawl i statws cyfreithiol. Mae'r bwrdeistrefi yn cyfrannu swm misol o'r hyn y mae'r llywodraeth ganolog yn ei drosglwyddo iddynt; yn amrywio o'r naill i'r llall, ond yn gyffredinol mae'n uwch na XNUMX o ddoleri y mis fesul bwrdeistref, y mae o leiaf gydlynydd yr uned dechnegol, peiriannydd sifil ar gyfer dylunio a goruchwylio prosiectau a thechnegydd ar gyfer cymorth technegol yn y maes gweinyddol / ariannol. Yn dibynnu ar reolaeth prosiectau a nifer y bwrdeistrefi, mae nifer y gwasanaethau y maent yn eu darparu mewn meysydd amgylcheddol, cymdeithasol a gwasanaeth cyhoeddus yn tyfu.

Nid yw'r Gymanwlad yn ffigwr cydnabyddedig yn yr adran wleidyddol, fodd bynnag mae'n cael ei gydnabod mewn rheolaeth weinyddol; i'r graddau y gall ofyn am i'r ganran a ymrwymwyd gan y bwrdeistrefi gael ei thynnu o'u trosglwyddiad a'i chredydu i'w cyfrif. Mae hyd yn oed yr her yn gryf, i safoni eu rolau a pheidio â'u troi'n uwch-fwrdeistrefi neu'n Sefydliad Anllywodraethol; yn hytrach, enghraifft o gryfhau bwrdeistrefi a darparu gwell gwasanaethau o dan ddarbodion maint.

Yn achos yr achos, mae cymdeithas bwrdeistrefi basn Afon Higuito, yn y gorllewin, yn gartref i 13 bwrdeistref. Mae wedi dod i ddangos ei fod, am bob doler y mae bwrdeistrefi yn ei gyfrannu, yn dychwelyd 8 ym maes darparu gwasanaeth a rheoli prosiectau.

Hyd yn hyn, mae llawer o raglenni cydweithredol yn cytuno mai'r Gymanwlad yw'r warant o gynaliadwyedd delfrydol ar gyfer prosesau datblygu yn Honduras.

model o gofrestrfa tirDyna'r senario pan o'n stentiau Dechreuodd yn 2007. Felly adeiladwyd cynnig lle torrwyd y myth y gellir cyflawni'r cadastre gydag adnoddau allanol yn unig, a'i fod yn costio llawer o arian i'w weithredu.

Diffiniwyd rhai polisïau ar gyfer datblygu peilotiaid ac adeiladu'r model, gan gynnwys:

  • Cynaliadwyedd yn seiliedig ar y Gymanwlad. Ni fynychwyd bwrdeistrefi yn unigol, gan ystyried bod mwy na 94% o'r bwrdeistrefi yn unedig yn Honduras, cynigiwyd y dylid ei wneud fel hyn, fel bod y gymuned yn warantwr cynaliadwyedd, gan briodoli rolau fel ymwybyddiaeth, goruchwyliaeth ac wedi hynny parhad. Ar gyfer hyn, diffiniwyd integreiddio technegydd cadastre ar y cyd, gan ddod allan o'r gorau a fyddai'n deillio ar ôl semester o arolwg stentaidd. Offer fel GPS Ôl-brosesu
    Nid yw neu orsaf cyfanswm yn cael ei roi i bwrdeistrefi, ond mae'r Gymanwlad i wneud y gorau costau a gwella cyflwyno gwasanaethau, gan gynnwys topograffeg o fewn ardal yr hyfforddiant ystyried bod y bwrdeistrefi yn gwario llawer o arian ar wasanaethau topograffig y gallai'r gronfa yn rhedeg costau llawer mwy isel
  • Scalability yn y cysyniad amlbwrpas. Lluniwyd rhestr o offerynnau a phrosesau sy'n angenrheidiol i ddangos cymhwysiad y cadastre mewn dulliau cyllidol, cyfreithiol, defnydd tir a chymdeithasol-economaidd. Fel y gallai'r arolwg gyflawni sawl pwrpas ond y gellid mabwysiadu'r dystiolaeth o gymhwyso mewn prosesau graddol, heb chwythu bwrdeistref o adnoddau cyfyngedig gyda materion diangen na chyfyngu'r fwrdeistref a oedd â gwell amodau technegol, economaidd neu gyswllt.
  • Creu cenhedlaeth newydd. Roedd y technegwyr y canfuwyd eu bod yn arbenigo mewn cadastre cyllidol a phrofiad mewn bwrdeistrefi, i gyd wedi paentio gwallt llwyd ac mewn sawl achos roedd ganddynt wrthwynebiad i'r mater technolegol mewn mapio digidol, GIS a defnyddio offer newydd; Felly cynigiwyd creu adnoddau newydd gyda phobl ifanc a raddiodd yn ddiweddar o'r ysgol uwchradd mewn meysydd cyfrifiadurol a chymdeithasol. Byddai'r genhedlaeth newydd hon yn cael ei chyfarwyddo mewn materion trefol â phrofiad yr henoed ond byddai'n briodol i'r mater technolegol gyda llai o wrthwynebiad i newid.
  • A datblygwyd proses systematization o brofiadau a phrosesau i sicrhau rheolaeth o wybodaeth a aeth y tu hwnt i'r prosiect.

Rhaid imi gyfaddef nad oedd llawer o bethau fel y gwnaethom feddwl, ond nawr ein bod yn dangos y canlyniadau i gyd-destun Ladin America, rydym yn falch o wybod ein bod wedi datblygu model arloesol sy'n gweithio, a gallai hynny ddarparu y tu hwnt i'r ffiniau lle'r oedd wedi'i gynllunio.

Ystadegau'r seminar enghreifftiol ar y cyd-grw p

Datblygwyd y weminar trwy blatfform MundoGEO, ac roedd cyfanswm o 300 yn bresennol; Dyma grynodeb o'r rhai a gymerodd ran:

Mae mwyafrif y rhai sy'n bresennol wedi bod yn De America (82%), Ewropeaid yn 7%, yn ogystal â Gogledd America, ond yn enwedig Mecsico a 4% o Ganol America a'r Caribî.

gwefan catastro

Os ydym yn gwerthfawrogi'r math o weithwyr proffesiynol, mae'r graff canlynol yn gynrychioliadol:

Un rhan o dair o'r sector llywodraeth, un 26% o gwmnïau preifat ac un 16% o'r sector trefol.

Ac o ran hyfforddiant, roedd 93% yn dod o Beirianneg, 20% o Gartograffeg, 17% o Cadastre a 10% o Dopograffeg. Roedd 22% o feysydd eraill, fel yr economi, yr amgylchedd, y sector coedwigaeth ... ymhlith eraill.

Gwefan amlbwrpas

 

Nawr mae yna heriau o ran rhannu'r model i roddwyr eraill sy'n gwneud gwaith cysylltiedig, yn ogystal ag i wledydd eraill a allai fod o ddiddordeb iddyn nhw ... a llawer o gwestiynau i'w hateb sydd wedi dod ataf ar ôl y weminar.

Yma fe welwch rai cynnyrch deunydd o systematization, a fideos cyflenwol ar gyfer hyfforddiant.

Un Ymateb i "Y model cadastre ar y cyd: Y Gweminar"

  1. Diddorol: Llongyfarchiadau ar y mater. Argymhellaf ychwanegu at y dudalen sut i gydweithio â chi

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.