A allaf ddefnyddio delweddau Google Earth ar gyfer y castell?

Ar ôl eiliad o hiwmor da gyda ffrind Iseldiroedd heddiw, achubais rywfaint o debygrwydd rhwng y broses sy'n arwain canser mewn seicoleg glinigol a rhamant Google Earth gyda'r diwedd anghywir:

Cam 1: Gofal.

Mae technegydd yn mynd i'r maes mewn ymateb i gais mesur gan berchennog sydd am werthu; gwiriwch fod yna adeiladau newydd nad ydyn nhw'n weladwy ar y map stentaidd. Yna mae'n dod i'r swyddfa ac yn gweld bod yr orthophoto o 40 mlynedd yn ôl yn dangos gwinllannoedd ar yr ymyl honno yn unig, gyda chynllwyn mawr mewn amodau gwladaidd.

Ffoniwch y technegydd sydd wedi bod yno ers 23 mlynedd, yn heneiddio gyda stereosgop o amgylch ei wddf a leroy wedi treulio sy'n gwneud llythrennau llythyren yn unig; Ar ôl ei chael hi'n anodd arosod un haen ar ben y llall, maen nhw'n nodi bod yr hyn sydd yn y ddelwedd i bob pwrpas ar y map.

Felly maen nhw'n penderfynu cyrchio i newydd-ddyfodiad y llynedd; Mae Google Earth wedi cyrraedd y flwyddyn 2004 ac yn dangos orthoffoto lliwgar lle mae'r adeiladau diweddar yn ymddangos.

Yna daw'r dychryn: Nid yw cyfesurynnau'r plot hwnnw'n cyd-fynd â rhai'r map, maen nhw fwy nag 20 metr wedi dyddio.

-Byddwch yn ofalus-. Mae'n dweud wrthych y cwaternaidd. -Gwnaed y cyfesurynnau hynny gan yr estroniaid hynafol, a dim ond y gallant eu newid.

Yn ymwybodol na all Google fod mor anghywir â hynny, mae'n symud ei haen stentaidd gyfan i gyd-fynd â'r ddelwedd. Yna mae'n galw ei uwch swyddog ac yn creu argraff arno trwy ddangos y model tir digidol sy'n cyd-fynd â'r haen stentaidd y mae wedi'i allforio i Google Earth.

Wedi'i gyffroi gyda'r newydd-deb, mae pennaeth y comisiwn ejido yn gofyn iddo gyhoeddi cynlluniau o bob eiddo, i'w gwerthu i'r holl gymdogion am "ardystiadau o barseli sy'n cyd-daro â Google Earth" ... ac yn WGS84!

Cam 2: Gwrthod

Ddwy flynedd yn ddiweddarach mae Google yn ymddangos gyda delwedd sy'n dweud 2006; mae'r technegydd yn tybio bod y ddelwedd hon yn fwy diweddar, yn sylweddoli bod lleoliad yr adeilad bron i fesuryddion 6 i'r de ddwyrain o ble symudodd y polygon, sydd bellach wedi'i dynnu'n wyrdd.
Rydych chi'n ei chael hi'n syndod nad yw cyfesurynnau'r mapiau rydych chi wedi'u hargraffu bellach yn iawn gyda'r mapiau gwreiddiol na'r ddelwedd Google newydd. Erbyn hynny mae'r mapiau wedi'u tynnu â llaw yn cael eu gadael mewn ystafell ymolchi a ddaeth yn warws o'r diwrnod y cafodd y Cwaternaidd ei danio.

Mae eich ofn yn troi’n wadiad, oherwydd ni allwch dderbyn bod Google yn anghywir; nid y tro hwn. Felly mae'n gadael yr eiddo dan sylw a'r ddinas gyfan lle cafodd ei symud; aros i'r broblem ddatrys ei hun.
Er hynny, mae'n penderfynu dosbarthu'r ardystiadau newydd yn seiliedig ar y cydlynu newydd, gyda gwrthbwyso crwn i fesuryddion 6.

Cam 3: Derbyn

Tri blynedd yn ddiweddarach mae Google yn ymddangos gyda delwedd newydd o 2009, ac fel y gwelwch, mae'r manylder yn llawer eglur.
Sylwch nad yr adeilad oedd y ffordd yr oedd wedi ei ddehongli.
Mae'n cyd-fynd â lleoliad y flwyddyn ddiwethaf, felly mae'n dod i ben yn derbyn bod ei leiniau yn cael eu disodli gan metr 6 ... felly mae'n penderfynu cyhoeddi ardystiadau eraill gyda'r dadleoli, er bod yr amser hwn heb roi rownd.
Mae'n syndod bod gan y ddelwedd yr adeilad newydd a adeiladwyd o flaen y plot, a pham ei fod yn cyrraedd y casgliad na all fod yn fwy manwl gywir; fel ei fod yn symud ei holl gatograffeg metr 6.47 ar ongl debyg o -27 gradd.

Mae'r hen ddyn cwaternaidd yn mynd trwy'r swyddfa i gael gweithdrefn prynu gwerthiant ac mae arno ofn gweld bod y cyfesurynnau'n rhyfedd. Mae'n ceisio gwneud awgrymiadau neu edrych am y tarddiad ond mae'n rhoi'r gorau iddi ar ôl cael dangos rhai siapiau â thema yn seiliedig ar y deipoleg adeiladu.

Cam 4: Marwolaeth

Mae'n penderfynu aros am flwyddyn arall, yn 2010, ac mae'n mynd i'r cae i wneud gwerthusiad o'r eiddo y mae ei adeilad newydd yn y llun. Wrth gam i ryddhau offer gwych nad yw ei gyhoeddusrwydd yn cael ei dalu i grybwyll ... 19 centimetrau o gywirdeb, heb ôl-brosesu.
Rhowch y GPS a gweld bod y cyfesuryn wedi'i ddadleoli, yn gwneud prawf arall o 15 a 25 munud ac mae'r cyfesuryn yn cadarnhau ei fod ... wedi'i ddadleoli'n eithaf. Gadewch i'r GPS gymryd darlleniad hirach wrth chwifio am amser hir i berchennog newydd yr eiddo o'i flaen; Mae hyn yn eich gwahodd i gael coffi yn y coridor sy'n edrych dros y GPS sy'n coginio yn yr haul ganol dydd am bron i 40 munud.
Mae'r cymydog yn ateb iddo brynu'r eiddo dair blynedd yn ôl, a'i fod eisoes wedi'i gofrestru yn y Gofrestrfa Eiddo, sydd bellach yn gofyn am gynlluniau gyda chyfesurynnau manwl gywir. UTM WGS84 ... SEO wedi'i optimeiddio!
Gyda rhywfaint o ofn a dymuniad i pee, mae'n gofyn am ddogfen yr eiddo ac mae hyn yn ei dynnu allan o'r amheuon:
Mae wedi mynd i gofrestru'r cynllun gyda'r ardystiad eiddo y mae wedi'i ddarparu i Gomisiwn Ejidos yn 2007; ac mae wedi dweud ei fod yn ddiolchgar eu bod wedi gwneud y wybodaeth ddiweddaraf oherwydd nawr mae'n siŵr na fydd y galw y mae dau gymdogion wedi'i roi iddo yn cael ei gyfiawnhau oherwydd ei fod wedi cael cynllun diweddar tra bod eu pennau dros gyfnod o 30.
Cymerwch fesuriadau drosodd, drosodd, drosodd a throsodd. Sicrhewch ddyfais fwy manwl gywir, ac o'r diwedd yn argyhoeddedig o realiti:
-Mae mesurau eiddo Google yn cael eu dadleoli 23.87 metr!

3 Yn ymateb i "A gaf i ddefnyddio delweddau Google Earth ar gyfer y cadastre?"

  1. Rhaid bod yn ofalus wrth ddefnyddio ffynhonnell data daearyddol nad oedd yn cynllunio ar gyfer y diben hwnnw, yn enwedig i gefnogi'r gofrestrfa tir, yn anffodus Google Earth yn cyflwyno clwstwr o delweddau lloeren heb lawer o drylwyredd wrth brosesu post, sy'n gwneud delweddau gyflwyno rhai dadleoli o'u cymharu â blwyddyn gwahanol eraill.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.