A allaf ddefnyddio delweddau Google Earth ar gyfer y castell?

Ar ôl eiliad o hiwmor da gyda ffrind Iseldiroedd heddiw, achubais rywfaint o debygrwydd rhwng y broses sy'n arwain canser mewn seicoleg glinigol a rhamant Google Earth gyda'r diwedd anghywir:

Cam 1: Scare.

Mae technegydd yn mynd i'r maes mewn ymateb i gais mesur gan berchennog sy'n dymuno gwerthu; Gwiriwch fod yna adeiladau newydd nad ydynt yn weladwy yn y map syfrdanol. Yna daw i'r swyddfa ac mae'n gweld bod yr orthophoto o 40 mlynedd yn ôl ond yn dangos gwinllannoedd yn y cyrion hynny, gyda llain fawr mewn amodau gwledig.

Ffoniwch y technegydd sydd wedi bod yno am 23 ers blynyddoedd, gan heneiddio gyda stereosgop wedi ei hongian o amgylch ei wddf a leroy wedi gwisgo allan sy'n gwneud llythyr yn unig; Ar ôl ei chael hi'n anodd gor-osod un haen dros y llall, maent yn nodi hynny mewn gwirionedd, yn y map, dim ond beth sydd yn y ddelwedd.

Felly maen nhw'n penderfynu cyrchio i newydd-ddyfodiad y llynedd; Mae Google Earth wedi cyrraedd y flwyddyn 2004 ac yn dangos orthoffoto lliwgar lle mae'r adeiladau diweddar yn ymddangos.

Yna daw'r dychryn: Nid yw cyfesurynnau'r llain honno yn cyd-fynd â rhai'r map, maent allan o gyfnod mwy na mesuryddion 20.

-Byddwch yn ofalus- Mae'r cwaternaidd yn dweud wrtho. -Gwnaed y cyfesurynnau hynny gan yr estroniaid hynafol, a dim ond y gallant eu newid.

Ymwybodol na all Google fod yn anghywir, symudwch yr holl haenau stentaidd i gyd-fynd â'r ddelwedd. Yna mae'n galw ei uwch ac yn creu argraff arno drwy ddangos y model tir digidol sy'n cyd-fynd â'r haen stentaidd y mae wedi'i hallforio i Google Earth.

Yn gyffrous gyda’r newydd-deb, mae pennaeth y comisiwn ejido yn gofyn iddo gyhoeddi cynlluniau ar gyfer pob eiddo, eu gwerthu i’r holl gymdogion am bris gwell «ardystiadau o leiniau sy’n cyd-daro â Google Earth» »ac yn awr yn WGS84! Â € ¦ SEO wedi'i optimeiddio!

Cam 2: Gwrthod

Ddwy flynedd yn ddiweddarach mae Google yn ymddangos gyda delwedd sy'n dweud 2006; mae'r technegydd yn tybio bod y ddelwedd hon yn fwy diweddar, yn sylweddoli bod lleoliad yr adeilad bron i fesuryddion 6 i'r de ddwyrain o ble symudodd y polygon, sydd bellach wedi'i dynnu'n wyrdd.
Mae'n synnu nad yw cyfesurynnau'r mapiau y mae wedi eu hargraffu yn dda erbyn hyn gyda'r mapiau gwreiddiol na'r ddelwedd Google newydd. Erbyn hynny mae'r mapiau a dynnwyd â llaw yn cael eu gadael mewn ystafell ymolchi a ddaeth yn warws o'r diwrnod y cafodd y cwaferi ei wrthod.

Mae eich ofn yn gwadu, oherwydd ni allwch dderbyn bod Google yn anghywir; nid y tro hwn Felly mae'n gadael yr eiddo dan sylw a'r ddinas gyfan lle cafodd ei symud; aros i'r broblem ddatrys ei hun.
Er hynny, mae'n penderfynu dosbarthu'r ardystiadau newydd yn seiliedig ar y cydlynu newydd, gyda gwrthbwyso crwn i fesuryddion 6.

Cam 3: Derbyn

Tri blynedd yn ddiweddarach mae Google yn ymddangos gyda delwedd newydd o 2009, ac fel y gwelwch, mae'r manylder yn llawer eglur.
Sylwch nad yr adeilad oedd y ffordd yr oedd wedi ei ddehongli.
Mae'n cyd-fynd â lleoliad y flwyddyn ddiwethaf, felly mae'n dod i ben yn derbyn bod ei leiniau yn cael eu disodli gan metr 6 ... felly mae'n penderfynu cyhoeddi ardystiadau eraill gyda'r dadleoli, er bod yr amser hwn heb roi rownd.
Mae'n syndod bod gan y ddelwedd yr adeilad newydd a adeiladwyd o flaen y plot, a pham ei fod yn cyrraedd y casgliad na all fod yn fwy manwl gywir; fel ei fod yn symud ei holl gatograffeg metr 6.47 ar ongl debyg o -27 gradd.

Mae'r hen gwaternaidd yn mynd drwy'r swyddfa i gael proses prynu gwerthiant ac mae'n ofni gweld bod y cyfesurynnau yn rhyfedd. Mae'n ceisio gwneud awgrymiadau neu chwilio am y tarddiad ond yn ildio ar ôl cael rhai siapiau thematig yn seiliedig ar y deipoleg adeiladol.

Cam 4: Marwolaeth

Mae'n penderfynu aros flwyddyn arall, yn 2010 ac yn mynd i'r cae i wneud gwerthusiad o'r eiddo y mae ei adeilad newydd ar y ddelwedd. O gam i ryddhau rhywfaint o offer gwych nad yw'n cael ei hysbysebu am sôn am gyhoeddusrwydd ... 19 centimetr o fanwldeb, heb ôl-brosesu.
Rhowch y GPS a gweld bod y cyfesuryn yn cael ei ddadleoli, gwnewch brawf arall o 15 a 25 munud a bod y cydgysylltiad yn cadarnhau ei fod ... wedi'i ddadleoli'n llwyr. Gadewch y GPS yn cymryd darlleniad hirach wrth gyfarch perchennog newydd yr eiddo ar draws y stryd; Mae hyn yn eich gwahodd i gael coffi yn y coridor gyda golwg ar y GPS sy'n cael ei goginio yn yr haul canol dydd am bron i 40 munud.
Atebodd y cymydog ei fod wedi prynu'r eiddo dair blynedd yn ôl, a'i fod eisoes wedi'i gofrestru gyda'r Gofrestrfa Eiddo, sydd bellach yn gofyn am gynlluniau gyda chyfesurynnau manwl gywir. UTM WGS84 ... SEO optimized!
Gyda rhywfaint o ofn a dymuniad i pee, mae'n gofyn am ddogfen yr eiddo ac mae hyn yn ei dynnu allan o'r amheuon:
Mae wedi mynd i gofrestru'r cynllun gyda'r ardystiad eiddo y mae wedi'i ddarparu i Gomisiwn Ejidos yn 2007; ac mae wedi dweud ei fod yn ddiolchgar eu bod wedi gwneud y wybodaeth ddiweddaraf oherwydd nawr mae'n siŵr na fydd y galw y mae dau gymdogion wedi'i roi iddo yn cael ei gyfiawnhau oherwydd ei fod wedi cael cynllun diweddar tra bod eu pennau dros gyfnod o 30.
Cymerwch y mesuriadau un, un arall, dro ar ôl tro. Cael dyfais fwy cywir, ac yn olaf yn dod yn argyhoeddedig o realiti:
-Mae mesurau eiddo Google yn cael eu dadleoli 23.87 metr!

3 Ymatebion i "A allaf ddefnyddio delweddau Google Earth ar gyfer y stondin?"

  1. Rhaid bod yn ofalus wrth ddefnyddio ffynhonnell data daearyddol nad oedd yn cynllunio ar gyfer y diben hwnnw, yn enwedig i gefnogi'r gofrestrfa tir, yn anffodus Google Earth yn cyflwyno clwstwr o delweddau lloeren heb lawer o drylwyredd wrth brosesu post, sy'n gwneud delweddau gyflwyno rhai dadleoli o'u cymharu â blwyddyn gwahanol eraill.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.