Mae Llinellau Tir Hydref yn barod

Rhifyn mis Hydref o'r cylchgrawn chwarterol 2012 Llinellau Tir (cyf 24, nid 4) ar gael i'w lawrlwytho am ddim ar wefan Sefydliad Lincoln.

Mae erthyglau dan sylw yn archwilio'r materion canlynol sy'n ymwneud â defnydd tir a pholisi treth:

Costau pensiwn etifeddol a chyllid llywodraeth ddinesig
Ysgrifennwyd gan Richard F. Dye a Tracy M. Gordon
Mae'r erthygl yn derbyn dilysrwydd diddorol, yn yr amseroedd hyn pan fydd gwledydd yn cynnig am ddatganoli adnoddau o'r lefel ganolog, tra bod gofyn i reolwyr lleol broffesiynoli ar faterion sy'n cynnwys y gallu i ddyled.

Ac felly mae gan bensiynau'r llywodraeth ddinesig lefel isel o ariannu oherwydd nad yw llawer o'r llywodraethau hyn wedi cadw digon o arian bob blwyddyn i dalu'r rhwymedigaethau a gynhyrchir. Yn wir, mae llywodraethau ar hyn o bryd yn gofyn am fenthyciadau i dalu am wasanaethau parhaus gweithwyr a throsglwyddo'r baich i drethdalwyr y dyfodol.

Yn y diwedd, pan nad oes gan y wladwriaeth unrhyw adnoddau, mae'n trosglwyddo mewn bondiau nad yw'r bwrdeistrefi yn dod o hyd iddynt beth i'w wneud ... ac mewn sawl achos maent bron wedi cipio'r trosglwyddiad.

Cadwraeth greadigol: Myfyrdodau ar lwybr i'r dyfodol
Ysgrifennwyd gan Bob Bendick
Yr her gadwraeth sydd o'n blaenau, yn erbyn pob peth od ac a ydym yn ei hoffi ai peidio, yw creu dyfodol er budd pobl, yn seiliedig ar barch a dealltwriaeth o wahanol werthoedd natur mewn llawer mwy o leoedd Unol Daleithiau

Newidiadau mewn defnydd tir a thwf economaidd yn Tsieina
Canfei He, Zhiji Huang a Weikai Wang
Ers gweithredu ei diwygiad economaidd, mae Tsieina wedi dilyn model twf yn seiliedig ar adnoddau dwys, lle mae tir yn cynrychioli rôl bendant wrth gynnal twf economaidd cyflym. Yn Tsieina, mae pridd nid yn unig yn ganlyniad twf economaidd, ond hefyd ei ffactor gyrru.

De paso el número también presenta otros contenidos, entre los que sobresale el nuevo libro:  Hecho para caminar: Densidad y forma del barrio.

 

Dadlwythwch y cylchgrawn yma

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.