Tystysgrif Cadastral Awtomataidd o CAD / GIS

Mae cyhoeddi tystysgrif eiddo mewn amser gorau yn hanfodol ar gyfer darparu gwasanaethau yn ardaloedd Cadastre, gellir ei ddyfeisio heb lawer o ymdrech, gan sicrhau effeithlonrwydd a lleihau camgymeriadau dynol.

Yr hen ffordd, pan fuom yn gweithio gyda'r bwrdeistrefi, pan ofynnodd defnyddiwr am arolwg a thystysgrif stentaidd, roedd hanner y gwaith yn arolygu a mesur yn y maes; y gweddill oedd gweithio ar y map a brwydro yn erbyn templedi graddfa i sicrhau bod y dystysgrif yn wir i'r data yn y gronfa ddata.

Wrth gwrs, os yw'r galw'n isel, mae'r oriau a fuddsoddir wrth lawrlwytho'r data, tynnu llun, dilysu yn erbyn mapiau presennol, creu siart cwrs, pellteroedd a thempled graddfa, yn cyfiawnhau bore technegydd sydd ond yn hoffi gwylio fideos ar Youtube. Ond mewn Cyfarwyddiaeth Cadastre sydd wedi'i hintegreiddio yn y Gofrestrfa, a fydd yn derbyn nifer o geisiadau am ofynion y gyfraith ar adeg ei ffeilio, ni allwch fforddio gwneud hynny â llaw.

Dyma enghraifft, ein bod yn cyhoeddi i wneud yr ymdrech ddynol o ychydig oriau a fuddsoddir wrth ddatblygu cais yn weladwy, sy'n gwarantu bod y dystysgrif yn cael ei chyhoeddi mewn llai na 30 eiliad.

Y cyflenwadau sydd ar gael.

 • Caiff gwybodaeth am leiniau ei storio mewn cronfa ddata Oracle Spatial.
 • Gwasanaethir y delweddau trwy WMS ArcGIS Server.
 • Y teclyn cleient y maent yn ei ddefnyddio yw BentleyMap, cais Microstation ar gyfer mapio.

Fel y gwelwch, trwydded sefyllfaol yw'r sefyllfa bresennol, ond wrth weithio gyda sefydliadau cyhoeddus mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r hyn sydd yno, os nad oes gennych y pŵer i symud tueddiadau tuag at OpenSource. Gall eraill wneud hyn gyda cheisiadau eraill, yn ein hachos ni roedd yn rhaid i ni ei wneud gyda'r hyn oedd yn bodoli.

Y data y gofynnwyd amdano gan y cais

Defnyddiwyd Visual Basic for Aplicatiosn (VBA) ar gyfer y datblygiad. Er bod yr offeryn wedi cael ei wneud yn flaenorol ar gyfer Microstation Geographics, roedd gwneud y newid yn golygu symleiddio llawer o'r ffolineb a wnaed yn flaenorol ar ffeiliau DGN, gan geisio gweithredu cyflymach drwy fanteisio ar y swyddogaethau newydd sydd ar gael.

Mae'r ffurflen yn gofyn am ddata mewn un lleoliad:

map bentley cadastre

 • Y cod stentaidd, gyda mwgwd wedi'i addasu i'r fformat. Yn yr achos hwn, cod adran, cod bwrdeistref, rhif sector ac eiddo.
 • Mae'n caniatáu i'r opsiwn fod y dystysgrif yn dod ag enwau'r perchnogion, y cod stentaidd neu rifau'r fferm yng nghanol y llain.
 • Efallai y cewch yr opsiwn i ddod â delwedd gefndir y gwasanaeth WMS.
 • Gallwch ddewis i gael yr eiddo â thema dryloyw.
 • O ran y raddfa, mae'r cais yn edrych am y mwyaf addasedig i'r eiddo ynghyd ag ystod ychwanegol, os yw'n dod allan yn dynn am ryw reswm, gallwch roi'r opsiwn sy'n edrych am y raddfa nesaf mewn ffactorau o 125x.
 • Yn olaf, mae gennych faes i ychwanegu sylwadau a bar cynnydd.

Y canlyniad

Ar ôl i'r broses gael ei gweithredu, mae'r cais yn gwneud y drefn yr oedd y defnyddiwr yn arfer ei gwneud â llaw:

 • map bentley cadastreMae'n cysylltu ag Oracle Spatial, ac yn chwilio'r eiddo gyda'r allwedd a ddewiswyd.
 • Cymerwch ddata amrediad y gwrthrych (x, ac isafswm ac uchafswm), mae hyn yn ychwanegu canran fel nad yw'r eiddo yn cael ei addasu i'r ffrâm, ac mae'r amrediad hwnnw'n dod â'r holl eiddo sydd wedi'u croesi gan y pedrant hwnnw.
 • Yna, mae'r cais yn creu model, gan wneud toriad allan o'r bocs a gosod y templed sydd eisoes â'r modiwl a'r logos wedi'i fewnosod.
 • O'r gronfa ddata, cipiwch wybodaeth, cyfeiriad, arwynebedd cyfrifedig ac ati y perchennog.
 • Mae gwasanaeth gwe yn defnyddio'r cod bar / cod QR.
 • Ac ar y dudalen nesaf mae'n cynhyrchu'r cyfesurynnau, gyda'u cyfarwyddiadau a'u pellteroedd fel y byddai'r defnyddiwr gyda CivilCAD neu Civil3D.

A symleiddiwyd y broses o Ddaearyddiaeth Microstation?

Heb os nac oni bai, er bod y symleiddio yn fwy amlwg mewn agweddau eraill nag wrth gynhyrchu tystysgrif. Ond rhwng yr elw, gellir crybwyll:

 • Roedd y dadansoddiad gofodol blaenorol yn fwy gwallgof, gan fod yr eiddo bellach ar sail ofodol, mae'r ymholiad yn fwy ystwyth; cyn y ffaith bod yn rhaid gwirio pa fapiau ffisegol i ddod o ymholiad gofodol i'r mynegai (a oedd yn DGN arall) yn cynnwys eiliadau gwerthfawr a mwy nag unwaith y risg o fod wedi addasu terfyn map a pheidio â diweddaru'r mynegai.
 • map bentley cadastreYn yr un modd ag y mae galw mapiau cyd-destun, cyn i Geographics beidio â chefnogi gwasanaethau delweddau, gyda'r hyn yr oedd yn rhaid ei alw yn ddelweddau cyfeiriol er eu bod mewn fformat golau .ECW, wrth wneud o bell, gwnaethant drwm ac arafu'r trosglwyddiad. Yn awr gyda WMS, dim ond y defnydd a elwir yn wasanaeth, nid fel ffeil ffisegol.
 • Yna mae maint y testun yn fanteisiol, oherwydd cyn iddo fod yn destun anodi. Heddiw gellir defnyddio'r label, er mwyn creu rheolau ar gyfer cyplysu maint yr eiddo, yn ogystal ag unrhyw ffurfweddiad arall o fformatau maint y gellir eu diffinio yn XML y Llyfr Nodwedd, nid o reidrwydd yn y templed.

Mae'r fideo atodedig yn dangos sut mae'r cais yn cael ei weithredu.

Daw'r her nesaf yn ddiddorol, gyda menter yr ydym yn ei chefnogi yn gyfochrog: Gwnewch o ategyn QGIS, nid yn uniongyrchol o Oracle ond drwy WFS gyda GeoServer, gan feddwl nid yn unig am optimeiddio'r gwasanaeth ond hefyd am nad mae gan fwrdeistrefi drwydded BentleyMap.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.