Tystysgrif Cadastral Awtomataidd o CAD / GIS

Mae cyhoeddi tystysgrif eiddo mewn amser gorau yn hanfodol ar gyfer darparu gwasanaethau yn ardaloedd Cadastre, gellir ei ddyfeisio heb lawer o ymdrech, gan sicrhau effeithlonrwydd a lleihau camgymeriadau dynol.

Yr hen ffordd, pan fuom yn gweithio gyda'r bwrdeistrefi, pan ofynnodd defnyddiwr am arolwg a thystysgrif stentaidd, roedd hanner y gwaith yn arolygu a mesur yn y maes; y gweddill oedd gweithio ar y map a brwydro yn erbyn templedi graddfa i sicrhau bod y dystysgrif yn wir i'r data yn y gronfa ddata. 

Wrth gwrs, os yw'r galw yn isel, mae'r oriau a fuddsoddir mewn lawrlwytho'r data, darlunio, dilysu yn erbyn mapiau sy'n bodoli eisoes, creu'r tabl cyfarwyddiadau, pellteroedd a thempled graddfa, yn cyfiawnhau bore technegydd sydd ddim ond yn hoffi bod yn gwylio fideos ar YouTube. Ond mewn Cyfarwyddiaeth Cadastral sydd wedi'i hintegreiddio i'r Gofrestrfa, sy'n mynd i dderbyn sawl cais fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith ar adeg ffeilio, ni all fforddio ei wneud â llaw.

Dyma enghraifft, ein bod yn cyhoeddi i wneud yr ymdrech ddynol o ychydig oriau a fuddsoddir wrth ddatblygu cais yn weladwy, sy'n gwarantu bod y dystysgrif yn cael ei chyhoeddi mewn llai na 30 eiliad.

Y cyflenwadau sydd ar gael.

 • Caiff gwybodaeth am leiniau ei storio mewn cronfa ddata Oracle Spatial.
 • Gwasanaethir y delweddau trwy WMS ArcGIS Server.
 • Y teclyn cleient y maent yn ei ddefnyddio yw BentleyMap, cais Microstation ar gyfer mapio.

Fel y gallwch weld, trwyddedu unigryw yw'r sefyllfa dirfodol, ond wrth weithio gyda sefydliadau cyhoeddus mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r hyn sydd ar gael, os nad oes gennych y pŵer i symud tueddiadau tuag at OpenSource. Gall eraill wneud hyn gyda cheisiadau eraill, yn ein hachos ni dylem fod wedi ei wneud gyda'r hyn a oedd yn bodoli.

Y data y gofynnwyd amdano gan y cais

Defnyddiwyd Visual Basic for Applications (VBA) ar gyfer y datblygiad. Er ein bod wedi gwneud yr offeryn ar gyfer Daearyddiaeth Microstation o'r blaen, roedd gwneud y newid yn awgrymu symleiddio llawer o bethau gwallgof a wnaed yn flaenorol ar ffeiliau DGN, gan geisio gweithredu'n gyflymach gan fanteisio ar y swyddogaethau newydd sydd ar gael.

Mae'r ffurflen yn gofyn am ddata mewn un lleoliad:

map bentley cadastre

 • Yr allwedd stentaidd, gyda mwgwd wedi'i addasu i'r fformat. Yn yr achos hwn, cod adran, cod bwrdeistref, sector a rhif eiddo.
 • Mae'n caniatáu i'r opsiwn fod y dystysgrif yn dod ag enwau'r perchnogion, y cod stentaidd neu rifau'r fferm yng nghanol y llain.
 • Efallai y cewch yr opsiwn i ddod â delwedd gefndir y gwasanaeth WMS.
 • Gallwch ddewis i gael yr eiddo â thema dryloyw.
 • O ran y raddfa, mae'r cais yn edrych am y mwyaf addasedig i'r eiddo ynghyd ag ystod ychwanegol, os yw'n dod allan yn dynn am ryw reswm, gallwch roi'r opsiwn sy'n edrych am y raddfa nesaf mewn ffactorau o 125x.
 • Yn olaf, mae gennych faes i ychwanegu sylwadau a bar cynnydd.

Y canlyniad

Ar ôl i'r broses gael ei gweithredu, mae'r cais yn gwneud y drefn yr oedd y defnyddiwr yn arfer ei gwneud â llaw:

 • map bentley cadastreMae'n cysylltu ag Oracle Spatial, ac yn chwilio'r eiddo gyda'r allwedd a ddewiswyd.
 • Cymerwch ddata amrediad y gwrthrych (x, ac isafswm ac uchafswm), mae hyn yn ychwanegu canran fel nad yw'r eiddo yn cael ei addasu i'r ffrâm, ac mae'r amrediad hwnnw'n dod â'r holl eiddo sydd wedi'u croesi gan y pedrant hwnnw.
 • Yna, mae'r cais yn creu model, gan wneud toriad allan o'r bocs a gosod y templed sydd eisoes â'r modiwl a'r logos wedi'i fewnosod.
 • O'r gronfa ddata, cipiwch wybodaeth, cyfeiriad, arwynebedd cyfrifedig ac ati y perchennog.
 • Mae gwasanaeth gwe yn defnyddio'r cod bar / cod QR.
 • Ac ar y dudalen nesaf mae'n cynhyrchu'r cyfesurynnau, gyda'u cyfarwyddiadau a'u pellteroedd fel y byddai'r defnyddiwr gyda CivilCAD neu Civil3D.

A symleiddiwyd y broses o Ddaearyddiaeth Microstation?

Heb amheuaeth, er bod y symleiddio i'w weld yn fwy mewn agweddau eraill nag wrth gynhyrchu tystysgrif. Ond ymhlith yr ennill, gellir crybwyll:

 • Roedd y dadansoddiad gofodol blaenorol yn fwy crazier, gan fod yr eiddo bellach ar sail ofodol, mae'r ymgynghoriad yn fwy ystwyth; Cyn hyn, roedd y ffaith o orfod gwirio pa fapiau ffisegol i ddod â nhw i'r mynegai o ymholiad gofodol (a oedd yn DGN arall) yn awgrymu eiliadau gwerthfawr a mwy nag unwaith y risg o fod wedi addasu terfyn map a pheidio â diweddaru'r mynegai.
 • map bentley cadastreYn yr un modd â'r mapiau cyd-destun, fel y'u gelwir, cyn nad oedd Daearyddiaeth yn cefnogi gwasanaethau delwedd, felly roedd angen galw delweddau cyfeirio a oedd, er eu bod mewn golau. Nawr gyda WMS dim ond fel gwasanaeth y gelwir y defnydd ohono, nid fel ffeil gorfforol.
 • Yna mae maint y testun yn fantais, oherwydd cyn hynny roedd yn destun fel anodiad. Heddiw gellir defnyddio'r label, er mwyn creu rheolau cyplu i faint yr eiddo, fel unrhyw ffurfweddiad arall o fformatau maint y gellir eu diffinio yn XML y Llyfr Nodwedd, nid o reidrwydd yn y templed.

Mae'r fideo atodedig yn dangos sut mae'r cais yn cael ei weithredu.

Daw'r her nesaf yn ddiddorol, gyda menter yr ydym yn ei chefnogi yn gyfochrog: Gwnewch o ategyn QGIS, nid yn uniongyrchol o Oracle ond drwy WFS gyda GeoServer, gan feddwl nid yn unig am optimeiddio'r gwasanaeth ond hefyd am nad mae gan fwrdeistrefi drwydded BentleyMap.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.