Archifau ar gyfer

stentiau

Adnoddau a cheisiadau ar gyfer y cofnod gweinyddol lle ystad wledig go iawn, nodweddion trefol ac arbennig yn cael eu disgrifio.

Geobide, ED50 a ETRS89 System Cydlynu Trawsnewid

Gan gymryd y cyfle i ddilyn darpariaethau'r Geobide Suite, fe welwn yr opsiynau i drawsnewid rhwng Systemau Cyfeirio. Diddorol ar gyfer y rhai y mae'n rhaid iddynt drawsnewid rhwng gwahanol Datwm yn yr achos hwn byddwn yn gweld sut i wneud hynny gyda systemau ED50 a ETRS89 bron yr un achos yn America Ladin rhwng NAD27 a WGS84. A yw'r ...

Pynciau Cyngres Arolygu Guatemala

Wedi gorffen cyngres Gweinyddu Tir ac Arolygu a gynhaliwyd yn Guatemala, y mis blaenorol, cafodd cyflwyniadau yr arddangoswyr eu hongian. Maent ar gael ar un dudalen, er ei bod yn fwy ymarferol i'w gweld ar Slideshare, o'r lle y gellir eu llwytho i lawr. Awgrymaf eu lawrlwytho a'u cadw mewn ffeil bersonol, gan ystyried hynny yn yr amseroedd hyn ...

Ar gyfer Ymchwilwyr, Prosiect Trethi Eiddo Tiriog

Mae ymchwilwyr yn galw am Dewis Rhaglen ar gyfer America Ladin a'r Caribî yn cyhoeddi y broses ddethol ar gyfer ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn cymryd rhan mewn astudiaeth ar systemau trethu eiddo yn America Ladin. Mae'r prosiect yn ceisio casglu a systematize data ariannol, cyfreithiol a gweinyddol ar y dreth eiddo, mewn awdurdodaethau gwahanol ...

Microstatio: Argraffu Mapiau Cynllun

Yn AutoCAD, un o'r gweithredoedd mwyaf ymarferol yw rheoli cynlluniau, sy'n cynrychioli mannau papur gyda ffenestri o'r darlun ar raddfeydd gwahanol. MicroStation wedi ers fersiynau 8.5 er nad yw'r llawdriniaeth rhesymeg yn union yr un fath, gadewch i ni weld sut i greu 1 map: 1,000 i atgyfnerthu'r hyn yr ydym yn ei gael ... Cwrs

Gyngres Rheoli Tir ac Arolygu

25 27 i 2011 Hydref bydd yn cael ei ddatblygu mewn Guatemala, yr Ail Gyngres Arolygu a Gweinyddu Tir o dan yr enw "Cydosod darnau ar gyfer gweinyddu a datblygu tiriogaethol". Gyda boddhad mawr rydym yn hyrwyddo y fenter hon, sy'n ychwanegu at duedd barhaus yn y blynyddoedd diwethaf yn y wlad hon, lle ...

Gadewch i ni fynd yn ôl i dalent

Gadewch i ni fynd yn ôl i dalent, lladd y geni ac adfywio'r dyn a rwbiodd y lamp, oherwydd mae'n well credu yn yr un a gafodd y fenter syml nag o ganlyniad i dri dymuniad a oedd yn costio dim byd i ni. Dyma oedd thema un o'r cynadleddau yr oeddwn yn eu mynychu yn ystod y dyddiau diwethaf. ...

Penderfynu gan MapServer

Gan fanteisio ar sgwrs ddiweddar gyda sefydliad Cadastral a oedd yn edrych am beth i'w gyhoeddi, dyma'r crynodeb o'r peth pwysicaf i ddychwelyd achubion y pwnc i'r gymuned. Efallai ar y pryd bydd yn helpu rhywun sydd am wneud penderfyniad neu ofyn am gymorth geofumed. Pam MapServer Roedd y senario yn rhywun, a oedd wedi ...

Gwastad dinesig, pa ddull sy'n briodol

Mae nifer o flynyddoedd o wartheg, ac mae'r cwestiwn hwn yn gyffredin iawn bob tro. Pa ddull sy'n well i wneud gwastad? Rydym yn cyfaddef nad yw hyn yn rysáit, oherwydd mae yna wahanol amodau y mae'n rhaid eu cymryd i ystyriaeth a gall pob dull gael newidynnau gyferbyn mewn gwahanol diriogaethau. Felly, er mwyn goleuo'r swydd, gadewch i ni fagu rhai agweddau ...

Microstation VBA: Cynhyrchu map wedi'i ffinio

Ychydig ddyddiau yn ôl, dangosais sut i greu cynlluniau ar gyfer argraffu gan ddefnyddio Microstation. Cyn yr opsiwn hwn o drin taflenni a modelau, roedd yn rhaid ei wneud yn hen-ffasiwn trwy greu blociau (celloedd) a gwneud cynnwys torri. Yn ôl o'm sabothol, yr esiampl yr wyf yn ei ddangos i chi y tro hwn yw cais a ddatblygwyd ar ...

2 Geofunadas ar y cysylltiadau hedfan a 6

Taith hir, am dri diwrnod rydw i wedi bod ar daith, gyda phrydau bwyd creole blasus. Yn olaf, mae nifer o negeseuon e-bost heb ei darllen a'r camera Kodak 12.2 megapixel newydd yn gwneud yn dda iawn. Dyma rai darlleniadau a newyddion o ddiddordeb: mae Bentley yn ymestyn rhyngweithrededd i FME. Diddorol iawn, mae Map Bentley wedi posibilrwydd integredig ...