Gwyddoniaeth a Thechnoleg Gwybodaeth Ddaearyddol ... a defnyddwyr yn Honduras gvSIG

Mae maes Gwybodaeth Ddaearyddol wedi bod yn ymarferiad gwasgaredig braidd yn Honduras, nad yw'n wahanol i wledydd America Ladin eraill lle mae llawer o brosiectau'n gwneud buddsoddiadau trwm gydag adnoddau neu gydweithrediad allanol ond yn y pen draw yn cael eu dirwyn i ben yn y sefydliadau llywodraeth sydd â gwastraff. pa mor ddefnyddiol yw gwybodaeth a heb gyflawni'r diben sylfaenol o atal dyblygu ymdrechion.

cartograffi honduras

Fodd bynnag, rwyf am achub menter a allai, yn fy marn i, fod yr injan sy'n canolbwyntio gwahanol actorion ac y daw i mewn i amser priodol efelychu rhan o'r rôl sy'n cynrychioli yn Guatemala Prifysgol San Carlos, cwmpas yr undeb yn Costa Rica gyda'r Coleg Peirianwyr Syrfewyr a chryfder sefydliadol INETER yn Nicaragua. Mae'r holl dystlythyrau da iawn ond gyda gwendid i'w datgymalu nid yn unig yn yr amgylchedd lleol ond yn rhanbarthol.

Ac nid yw'r hyn sy'n cael ei drin yn sefydliad enfawr sy'n gwybod sut i wneud popeth, ond yn hytrach endid sy'n cyfuno cynaliadwyedd â phwynt gwan: achrediad academaidd. Cyfeiriaf at Gyfadran y Gwyddorau Gofod ym Mhrifysgol Genedlaethol Ymreolaethol Honduras, lle mae hyd yn hyn yn cydgyfeirio ymdrechion y gobeithiaf mewn erthyglau yn y dyfodol i'w dyfnhau:

Meistr y Cynllunio Tiriogaethol.

cartograffi hondurasDechreuodd yn agos at 2004 gyda chefnogaeth Prifysgol Alcalá ac Asiantaeth Cydweithredu Sbaen yn y blynyddoedd o ffurfio Cam II PATH. O ganlyniad i'r gwaith hwn a phrosiectau ymchwil eraill, cyhoeddiadau fel:

 • Yr Atlas prototeip amlgyfrwng o Ganolfan Hanesyddol Ardal Ganolog Honduras.
 • Y dadansoddiad gofodol ar gyfer nodi meysydd ymyrraeth â blaenoriaeth ar gyfer datblygu a gwella Canolfan Hanesyddol Tegucigalpa a Comayagüela.
 • Astudiaeth o ddosbarthiad gofodol patrymau arwyneb osôn yn amgylchedd trefol Ardal Ganolog.
 • Nodweddu newid hydrothermol a gorchudd pridd deinamig trwy ddulliau synhwyro o bell yn y Choluteca Valley.
 • Sefydlu'r rhwydwaith geodesig o Tegucigalpa, gan ddefnyddio technolegau GPS a chysylltu â rhwydweithiau cyfeirio swyddogol America Ganolog.
 • Cydlynu Seilwaith Data Gofodol ar gyfer yr UNAH gyda rhagamcan ar raddfa genedlaethol o fewn fframwaith y Rhaglen Prosiectau Amlddisgyblaethol: Tiriogaeth, Poblogaeth a Chynaliadwyedd.
 • Creu algorithmau newydd SEXTANTE ac am gvSIG, gan ganolbwyntio ar wella'r cais gvSIG-FONSAGUA ar gyfer cynllunio gweithredoedd cyflenwad dŵr a glanweithdra mewn ardaloedd gwledig yn Honduras UDC-UNAH-UNEX.

Mae'r ddau olaf yn brosesau sy'n cael eu datblygu ar hyn o bryd, sy'n denu sylw. O un ohonynt, siaradais o'r blaen mewn erthygl ond nid gyda'r dull y mae'r Brifysgol bellach wedi'i ddefnyddio.

Hil y Gwyddorau a Thechnolegau Gwybodaeth Ddaearyddol.

Ar hyn o bryd mae'r Gyfadran yn gwasanaethu dosbarthiadau cyffredinol sydd ar lefel ddewisol:

 • Cyflwyniad i Systemau Geopocision Byd-eang
 • Cyflwyniad i Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol
 • Cyflwyniad i Synhwyro o Bell

Ond o'r flwyddyn disgwylir i 2013 ddechrau cynnig y radd a elwir yn CTIG gyda'r hyn y mae'r Brifysgol yn ei arloesi yn yr ardal hon er mwyn ceisio hyfforddi'r adnoddau dynol yn y maes gorau yn academaidd ym meysydd Gwyddoniaeth a Thechnoleg Gwybodaeth Ddaearyddol fel :

 • Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol
 • Systemau Geopynio Byd-eang
 • Canfyddiad o bell
 • Seilwaith Data Gofodol
 • Mapio
 • Gwyddorau Cyfrifiadurol yn ymwneud â maes Gwyddoniaeth a Thechnolegau Gwybodaeth Ddaearyddol, i gefnogi gwahanol sectorau o'r wlad.

cartograffi hondurasMae gan y cwrs bynciau 52, unedau gwerth 231 a bwriedir ei astudio mewn blynyddoedd 5. Y peth gorau am hyn yw bod yr academi yn ei maes gweithredu, wrth sefydlu'r meini prawf y mae'n rhaid i'r graddedigion eu bodloni i fod yn gymwys yn y maes llafur sy'n gysylltiedig ag ef. Gweithredu nad yw yr un fath pan gaiff ei ddatblygu gan y cwmni preifat neu gan endidau achredu cyhoeddus.

Ac wrth gwrs, effaith orau hyn yw cryfhau gweithrediad sefydliadau presennol, y mae eu datblygiad proffesiynol yn cael ei gyfeirio o fewn y maes fel:

Sefydliad Eiddo, Y Weinyddiaeth Gwaith Cyhoeddus a Thai, Sefydliad Cadwraeth Coedwigoedd, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Trychinebau Naturiol a Dyfrhau, yr Ysgrifennydd Amaethyddiaeth a Da Byw, y Comisiwn Wrth Gefn Parhaol, Cyfarwyddiaeth Datblygu Mwyngloddio, Ysgrifenyddiaeth y Tu mewn a'r Boblogaeth, Menter Ynni Cenedlaethol a Thrydan, Cwmni Telathrebu Honduran, Sefydliad Twristiaeth Honduran, Sefydliad Cenedlaethol Ystadegau. Yn ogystal, yr un prifysgolion a'r sector preifat.

Y Technegydd Gyrfa Byr yn Cadastre.

Mae hwn yn brosiect sy'n ceisio ffraeo technegydd o'r radd flaenorol sy'n cymryd y cynnig i lefel ehangach, ar gyfer yr achos o brif stentiau dinesig lle nad yw'r mwyafrif helaeth o lywodraethau lleol mewn cyflwr i dalu'r tariff o gradd. Hefyd i lenwi bwlch lle mae National Cadastre wedi esgeuluso rôl bosibl o ran achredu adnoddau dynol yn seiliedig ar gymwyseddau.

Mae'r ras hon o gwmpas dosbarthiadau 28, gyda rhai pynciau mewn pynciau ariannol a normadol yn fwy dwys. Er bod modd ei raddio i'r radd.

Mae'r mater yn dal ar y bwrdd dylunio ond disgwylir iddo gerdded yn y blynyddoedd nesaf wrth i'r radd gael ei hyrwyddo.

Ei gyswllt â Meddalwedd Ffynhonnell Agored

Rhan fwyaf deniadol y fenter hon yw ei bod yn agored i feddalwedd am ddim.

Mae'n bwnc yr wyf yn gobeithio bod yn rhan ohono o sector arall, ond o bosibl yn y blynyddoedd i ddod bydd y gyfadran hon yn canolbwyntio ymdrechion i ffurfio cymuned gvSIG defnyddwyr, nid yn unig oherwydd bod rhai o'u hymarferion wedi bod gyda'r offer hyn ond oherwydd eu cyswllt gyda chefnogaeth arian cyhoeddus o Sbaen, lle ganed y fenter ond a fydd yn sicr yn gallu gosod ei hun yng nghyfandir America gydag effeithiau mwy diddorol na'r rhai a welir yn Ewrop ac Affrica.

Mae America Ladin yn gyfandir ffrwythlon ar gyfer meddalwedd am ddim, rydym eisoes wedi'i weld yn y côn ddeheuol. Mae hyn yn gwbl amlwg nid yn unig oherwydd yr arbedion y mae trwyddedu preifat yn eu cynrychioli ond oherwydd y cyfraddau uchel o fôr-ladrad, diffyg parhad ymdrechion oherwydd gwendid yn yr yrfa weinyddol a'r potensial a gynrychiolir gan gyfandir llawn sy'n siarad dim ond dwy iaith yn swyddogol: Sbaeneg a Phortiwgaleg; yr un fath â phenrhyn Iberia lle ganwyd gvSIG.

Mewn da bryd ar gyfer yr ymdrech hon, rydym am gael canlyniadau pwysig nid yn unig yn Honduras ond yn rhanbarth Canol America, gan fanteisio ar fannau sy'n bodoli eisoes a lle mae'r hyn sydd ei angen yn gytundeb.

http://faces.unah.edu.hn/ctig/

Un Ymateb i "O'r Gwyddorau a Thechnolegau Daearyddol ... a Chymuned Defnyddwyr GvSIG yn Honduras"

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.