#GIS - Cwrs Pro ArcGIS - o'r dechrau

Dysgu ArcGIS Pro Hawdd - yn gwrs sydd wedi'i gynllunio ar gyfer selogion systemau gwybodaeth ddaearyddol, sydd eisiau dysgu sut i ddefnyddio'r feddalwedd Esri hon, neu ddefnyddwyr fersiynau blaenorol sy'n gobeithio diweddaru eu gwybodaeth mewn ffordd ymarferol. ArcGIS Pro yw fersiwn diweddaraf y meddalwedd GIS masnachol mwyaf poblogaidd, a ddaeth i ben gyda ArcMap 10x.

Dyluniwyd y cwrs gan Golgi Alvarez, yn seiliedig ar ei fethodoleg AulaGEO:

  • Y cyfan yn yr un amgylchedd tiriogaethol,
  • Tasgau a wnaed gan arbenigwr, wedi'u hesbonio'n uchel,
  • Cymerwch y cwrs ar eich cyflymder eich hun, gyda mynediad am oes,
  • Opsiwn i ofyn cwestiynau pan fyddwch eisiau,
  • Deunyddiau a data ar gael i'w lawrlwytho,
  • Mynediad o ddyfeisiau symudol,
  • Yn Sbaeneg a Saesneg.

Mae'r cwrs yn cynnwys chwe adran; yn y pump cyntaf, rydym yn gweithio gyda data ar lefel gwlad, gan ddysgu gam wrth gam sut i wneud arferion ar yr un data. Yn yr adran 6, gweithir ar ail fodel, a chynhelir ymarferion ar eiddo yn raddol, o fewnforio data o AutoCAD / Excel i wneud ymadroddion cymhleth a thematizations yn seiliedig ar dablau cysylltiedig allanol.

Mynediad i'r Cwrs Sbaeneg

Mynediad i'r Cwrs yn Saesneg

Isod ceir crynodeb o gynnwys y cwrs.

1 section. Hanfodion ArcGIS Pro

Gadewch i ni ddechrau gyda ArcGIS Pro. Yn y dosbarth hwn, mae rhyngwyneb newydd y rhaglen yn hysbys, gyda rheolaeth cynnwys yn y panel chwith a'r catalog data yn y panel cywir. Gwneir hyn trwy ddilyn ymarferiad gan ddefnyddio data o feysydd awyr ledled y byd, gan ymgynghori â data amdanynt a cheisio dod yn gyfarwydd â'r rhuban uchaf a'r offer.

Dethol Data Yn y dosbarth hwn rydych chi'n dysgu'r gwahanol ffyrdd o ddewis gwrthrychau, trwy ddethol ar y bysellfwrdd ac yn seiliedig ar briodoleddau tablau a gofodol. O hyn ymlaen mae'r holl waith yn cael ei wneud ar un diriogaeth ar lefel y wlad.

Parth Marcio (Llyfrnodau). Yma rydym yn diffinio sut i sefydlu parthau dewis cyflym, er mwyn gallu llywio mewn ffordd ymarferol. Gwneir yr ymarfer hwn gan ddefnyddio'r gwasanaeth delweddau lloeren (delweddau byd) ac fe'i dysgir sut i greu, symud, chwyddo, golygu neu ddileu'r maes diddordeb (nod tudalen).

2 section. Creu a chyhoeddi data gofodol.

Ychwanegu data o Excel. Mae hyn yn cynnwys cam wrth gam sut i fewnosod data gofodol o dabl cydlynu Excel. Yn yr achos hwn, defnyddir cyfesurynnau daearyddol; mewn ymarfer yn ddiweddarach, caiff cyfesurynnau Excel UTM eu mewnosod bob amser. Wrth gwrs, yn yr ymarferion hyn ac yn yr ymarferion eraill, caiff y ffeiliau eu cynnwys i allu efelychu'r dosbarth.

Symbology Data Mae'r dosbarth hwn yn cynnwys cymhwyso symboleg thematig yn seiliedig ar feini prawf y tablau. Defnyddir y rhanbarthau ar lefel y wlad ar gyfer hyn, sydd yr un fath drwy gydol y flwyddyn (Madagascar).

Golygu data priodoleddau. Yma ar yr un diriogaeth, eglurir agweddau dethol megis golygu data alffaniwmerig, addasu ac ychwanegu colofnau, yn ogystal â chyfrifo arwynebedd a storio mewn tablau yn seiliedig ar system taflunio.

Labelu priodoleddau. Yn awr, eglurir sut i ddod â data tablau gwrthrych a'u delweddu fel priodoleddau (labeli). Eglurir sut i'w wneud ar gyfer polygonau, llinellau a phwyntiau; yn ogystal ag agweddau sy'n ymwneud â chyfeiriadedd yr arwydd.

Digido gwybodaeth ddaearyddol. Eglurir offer ar gyfer golygu data gofodol.

Delweddau Georeferencing. Yma, gan ddefnyddio pwyntiau hysbys ar ddelwedd, gwneir georeferennu yn seiliedig ar yr haen ofodol.

3 section. Dadansoddi data

Dadansoddiad Dylanwad - Clustogi. Eglurir sut i ddewis data gofodol ac ar hyn o beth, defnyddiwch ardal geo-brosesu dylanwad, dewiswch y math o aliniad, y math o ddiwedd.

4 section. Cyhoeddi cynnwys gyda ArcGIS Pro

Cynhyrchu Mapiau. Yma rydym yn esbonio sut i adeiladu blwch i'w argraffu, gan esbonio sut i ychwanegu elfennau at y map fel graddfa graffig, symboleg thematig, symbol gogleddol, ac ati. Mae hefyd yn egluro sut i allforio'r map i fformatau eraill (pdf, png, jpg, eps, ac ati) ar gyfer argraffu neu wylio gyda rhaglenni a ddefnyddir yn gyffredin.

6 section. Gadewch i ni ei wneud - ymarferion cam wrth gam

Yn yr adran hon, ar ail ardal waith lai, cynhelir ymarferion ar dasgau cyffredin sy'n gysylltiedig ag eiddo. Cofiwch yr ardal honno rydym yn troi'n fodel digidol o ddelweddau, gan ddefnyddio Regard3D, AutoDesk Recap ac mae ein cwmwl pwynt rydym yn ei anfon at Civil3D. Ar gyfer yr un ardal hon gwneir yr ymarferion canlynol gan ddefnyddio ArcGIS Pro, gyda mwy o fideos esboniadol. Mae'r holl ymarferion yn cynnwys y data mewnbwn, y ffeiliau sy'n angenrheidiol i wneud yr ymarfer a'r canlyniadau allbwn i'w gwirio.

Goblygiadau y newid o ArcMap i ArcGIS Pro. Yn y dosbarth hwn, mae taith o amgylch ArcGIS Pro, ei rhyngwyneb yn cael ei wneud, gan egluro'r prif newidiadau, manteision a goblygiadau'r fersiwn hwn o gymharu â ArcMap. Mae pob adran o'r band uchaf yn cael ei esbonio, lle mae'r prif swyddogaethau a'u potensial o dan yr ail-ddylunio a oedd gan ArcGIS Pro.

E1 jercicio. Mewnforio eiddo o fap AutoCAD i GIS. Cymerir ffeil dwg gan AutoCAD / Microstation, ac mae'n ymwneud â mewnforio o ArcGIS Pro; esbonio beth i'w wneud pan nad yw'r fersiwn yn gydnaws. Mae'n egluro agweddau fel gwahanu gwrthrychau yn ôl haen, dileu gwrthrychau diangen fel echel y stryd honno sydd drosodd, trosi i ddosbarthiadau nodwedd a throsi gwrthrychau a ddylai fod yn bolygonau ond a ddaeth fel llinellau yn yr un modd â polygonau yr adeilad, grwpio llinellau a ddylai fod yn un sengl yn achos prif echel yr afon, y tai a'r morlyn. Yn anad dim, sut mae'r gwrthrychau CAD hyn yn dod yn haenau GIS.

Ymarfer 2. Datgymalu safle o bwyntiau GPS mewn fformat UTM. O ran y gwaith a fewnforiwyd o AutoCAD, defnyddir set o gyfesurynnau a gafwyd gyda GPS sydd ar fformat UTM i gynnal datodiad eiddo. Mae'r ymarferiad yn cynnwys y tasgau o fewnforio'r cyfesurynnau rhagamcanol ar ffurflen XY, neilltuo WGS84 rhagamcan, parth ac yna eu trawsffurfio yn fertigau yn y map. Ar y rhain, cymhwysir yr opsiwn o greu is-blot, rheolaeth snap i ddigideiddio'r datodiad, cyfrifo'r perimedr a'r arwynebedd mewn metrau sgwâr a'u trosi a'u storio mewn colofn arall fel hectarau.

Ymarfer 3. Cyfansoddiad meysydd cyfrifedig cymhleth. Mae'r ymarfer hwn yn unigryw. Yn trin, gan barhau gyda'r datblygiad eiddo, yn esbonio sut i wneud cysylltiadau mwy cymhleth, fel allwedd stentaidd yn seiliedig ar y centroid yn y ffurf P-coordinateX, cydlynu Y, cysylltnod ac yna rhif.

Ymarfer 4. Dadansoddiad Clustogi. Ar yr afon sy'n croesi'r ffermydd, cyfrifir arwynebedd y dylanwad, gan ddefnyddio clustogfa o 15 metr o'r echel yn y brif afon a mesuryddion 7.5 yn yr isafonydd. Yn ogystal, mae'n dangos sut i wneud y diddymiad i gael un polygon o'r ardal ddylanwadol.

Ymarfer 5. Labelu priodoleddau. Yn awr, fel parhad o'r gwaith gyda'r eiddo, rydym yn esbonio sut i greu ymadroddion i gysylltu nifer o ddata o wahanol golofnau'r tabl ar ffurf labeli. Yn yr achos hwn, y cod stentaidd y gwnaethom ei ffurfio o'r blaen, a'r ardal yn ychwanegu'r A = cyn y gwerth. Yn ogystal, mae'n esbonio sut i gylchdroi'r label, yn achos enwau echelinau'r afonydd a hefyd sut i ddefnyddio effeithiau arbennig ac addasu arddull y testun.

Ymarfer 6. Thematization yn ôl priodoleddau. Mae'r rhan hon o'r cwrs yn dysgu, fel yn seiliedig ar y data tablau, gellir themateiddio'r priodweddau, gan ddefnyddio meini prawf a swyddogaethau ArcGIS Pro. Mae tabl Excel wedi'i gysylltu lle mae perchnogion yr eiddo wedi'u lleoli, ac mae'r eiddo'n cael ei chwilio. mae ganddyn nhw gyflwr arbennig, er enghraifft lle mae gan y perchennog yr enw «Juan», lle nad oes cerdyn adnabod ac yna ei themateiddio ar sail meini prawf.

Ymarfer 7. Triciau digido Mae'r dosbarth hwn yn canolbwyntio ar yr agweddau ar greu a golygu data gofodol. Mae'n egluro triciau digideiddio fel gwneud twll mewn llain yn dechrau yn y lagŵn, sut i lenwi'r polygon y sianel gan ddefnyddio'r auto-gwblhau neu sut i dynnu ar hyd yr afon gan ddefnyddio'r offeryn olrhain.

Ymarfer 8. Delweddau Georeferencing. Yma, ar ôl cael delwedd y mae cyfesurynnau UTM yn hysbys iddynt, gwneir geogyfeirio. Yn wahanol i ymarferiad yr adran flaenorol, gwneir y tiwnio ar sail y cyfesurynnau hyn a dynnir fel fertig X, Y. Gallai fod cyrsiau eraill ArcGIS Pro.

Ar ôl i chi gaffael y Cwrs, gallwch ei ddefnyddio am oes a'i gymryd ar eich cyflymder eich hun gymaint o weithiau ag y dymunwch.

En Español

Yn Saesneg

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.