#GIS - Cwrs Pro ArcGIS - o'r dechrau

Dysgu ArcGIS Pro Hawdd - yn gwrs sydd wedi'i fwriadu ar gyfer selogion GIS sydd eisiau dysgu sut i ddefnyddio'r feddalwedd Esri hon, neu ddefnyddwyr fersiynau blaenorol sy'n gobeithio diweddaru eu gwybodaeth mewn ffordd ymarferol. ArcGIS Pro yw'r fersiwn newydd o'r meddalwedd GIS masnachol mwyaf poblogaidd, sy'n gorffen gydag ArcMap 10x.

Dyluniwyd y cwrs gan Golgi Alvarez, yn seiliedig ar ei fethodoleg AulaGEO:

  • Y cyfan yn yr un amgylchedd tiriogaethol,
  • Tasgau a wnaed gan arbenigwr, wedi'u hesbonio'n uchel,
  • Cymerwch y cwrs ar eich cyflymder eich hun, gyda mynediad am oes,
  • Opsiwn i ofyn cwestiynau pan fyddwch eisiau,
  • Deunyddiau a data ar gael i'w lawrlwytho,
  • Mynediad o ddyfeisiau symudol,
  • Yn Sbaeneg a Saesneg.

Mae'r cwrs yn cynnwys chwe adran; Yn y pump cyntaf, rydym yn gweithio gyda data ar lefel gwlad, gan ddysgu gam wrth gam sut i wneud arferion ar yr un data. Yn adran 6 rydym yn gweithio ar ail fodel, a chynhelir ymarferion ar eiddo yn raddol, o fewnforio data o AutoCAD / Excel i wneud mynegiadau cymhleth a themâu yn seiliedig ar dablau cysylltiedig allanol.

Mynediad i'r Cwrs Sbaeneg

Mynediad i'r Cwrs yn Saesneg

Isod ceir crynodeb o gynnwys y cwrs.

1 section. Hanfodion ArcGIS Pro

Gadewch i ni ddechrau gyda ArcGIS Pro.  Yn y dosbarth hwn, mae rhyngwyneb newydd y rhaglen yn hysbys, gyda'r rheolaeth cynnwys yn y panel chwith a'r catalog data yn y panel cywir. Gwneir hyn trwy ddilyn ymarfer gan ddefnyddio data o feysydd awyr ledled y byd, ymgynghori â data amdanynt a cheisio dod yn gyfarwydd â'r rhuban a'r offer uchaf.

Dethol Data  Yn y dosbarth hwn rydych chi'n dysgu'r gwahanol ffyrdd o ddewis gwrthrychau, trwy ddethol ar y bysellfwrdd ac yn seiliedig ar briodoleddau tablau a gofodol. O hyn ymlaen, mae'r holl waith yn cael ei wneud ar un diriogaeth ar lefel gwlad.

Parth Marcio (Llyfrnodau). Yma fe'i diffinnir fel sefydlu parthau dewis cyflym, er mwyn llywio mewn ffordd ymarferol. Gwneir yr ymarfer hwn gan ddefnyddio'r gwasanaeth delweddu lloeren (delweddaeth y byd) ac mae'n dysgu sut i greu, sgrolio, chwyddo, golygu neu ddileu'r maes diddordeb (nod tudalen).

Adran 2. Creu a golygu data gofodol.

Ychwanegu data o Excel. Mae hyn yn cynnwys cam wrth gam, sut i fewnosod data gofodol o dabl cydlynu Excel. Yn yr achos hwn defnyddir cyfesurynnau daearyddol; mewn ymarfer diweddarach byddwch bob amser yn mewnosod cyfesurynnau Excel UTM. Wrth gwrs, yn yr ymarferion hyn a'r ymarferion eraill mae'r ffeiliau wedi'u cynnwys i allu ailadrodd y dosbarth.

Symbology Data Mae'r dosbarth hwn yn cynnwys defnyddio symboleg thematig yn seiliedig ar feini prawf tabl. Defnyddir y rhanbarthau ar lefel gwlad ar gyfer hyn, sydd yr un fath trwy gydol yr ymarfer hwn (Madagascar).

Golygu data priodoleddau.  Yma ar yr un diriogaeth, eglurir agweddau dethol megis golygu data alffaniwmerig, addasu ac ychwanegu colofnau, yn ogystal â chyfrifo arwynebedd a storio mewn tablau yn seiliedig ar system taflunio.

Labelu priodoleddau.  Nawr, eglurir sut i ddod â data tablau gwrthrych a'u gwneud yn weladwy fel priodoleddau (labeli). Esbonnir sut i wneud hynny ar gyfer polygonau, llinellau a phwyntiau; yn ogystal ag agweddau sy'n gysylltiedig â chyfeiriadedd y label.

Digido gwybodaeth ddaearyddol.  Eglurir offer ar gyfer golygu data gofodol.

Delweddau Georeferencing.  Yma, gan ddefnyddio pwyntiau hysbys ar ddelwedd, gwneir georeferennu yn seiliedig ar yr haen ofodol.

3 section. Dadansoddi data

Dadansoddiad dylanwad - Clustogi.  Eglurir sut i ddewis data gofodol ac ar hyn o beth, defnyddiwch ardal geo-brosesu dylanwad, dewiswch y math o aliniad, y math o ddiwedd.

4 section. Cyhoeddi cynnwys gyda ArcGIS Pro

Cynhyrchu Mapiau. Dyma sut i adeiladu blwch i'w argraffu, gan esbonio sut i ychwanegu elfennau at y map fel graddfa graffig, symboleg thematig, symbol gogleddol, ac ati. Mae hefyd yn esbonio sut i allforio’r map i fformatau eraill (pdf, png, jpg, eps, ac ati) i’w argraffu neu ei wylio gyda rhaglenni a ddefnyddir yn gyffredin.

Adran 6. Gadewch i ni wneud hynny - ymarferion cam wrth gam

Yn yr adran hon, ar ail faes gwaith llai, cynhelir ymarferion sy'n berthnasol i dasgau cyffredin ar faterion eiddo. Maent yn cofio'r ardal hynny rydym yn troi'n fodel digidol o ddelweddau, gan ddefnyddio Regard3D, AutoDesk Recap ac y mae ei gwmwl pwynt a anfonwn at Civil3D. Wel, mae'r ymarferion canlynol yn cael eu perfformio yn yr un maes hwn gan ddefnyddio ArcGIS Pro, gyda fideos mwy eglurhaol. Ar gyfer pob ymarfer, mae'r data mewnbwn, y ffeiliau sydd eu hangen i wneud yr ymarfer a'r canlyniadau allbwn ar gyfer gwirio wedi'u cynnwys.

Goblygiadau y newid o ArcMap i ArcGIS Pro. Mae'r dosbarth hwn yn mynd ar daith o amgylch ArcGIS Pro, ei ryngwyneb, gan egluro prif newidiadau, buddion a goblygiadau'r fersiwn hon o'i gymharu ag ArcMap. Esbonnir pob rhan o'r band pen uchaf, ble mae'r prif swyddogaethau a'u potensial o dan yr ailgynllunio a oedd gan ArcGIS Pro.

E1 jercicio. Mewnforio eiddo o fap AutoCAD i GIS. Cymerwch ffeil dwg o AutoCAD / Microstation, a cheisiwch fewnforio o ArcGIS Pro; esbonio beth i'w wneud pan na chefnogir y fersiwn. Agweddau fel, gwahanu gwrthrychau fesul haen, dileu gwrthrychau diangen fel echel y stryd honno sy'n ormod, y trawsnewid i ddosbarthiadau nodwedd a throsi gwrthrychau a ddylai fod yn bolygonau ond a ddaeth fel llinellau ag sy'n achos polygonau'r adeilad, grwpio llinellau a ddylai fod yn un yn achos prif echel yr afon, y tai a'r morlyn. Yn anad dim, sut mae'r gwrthrychau CAD hyn yn dod yn haenau GIS.

Ymarfer 2. Datgymalu safle o bwyntiau GPS mewn fformat UTM. Ar y gwaith a fewnforiwyd o AutoCAD, deuir â set o gyfesurynnau a gafwyd gyda GPS sydd ar ffurf UTM i berfformio dismemberment eiddo. Mae'r ymarfer yn cynnwys y tasgau o fewnforio'r cyfesurynnau rhagamcanol ar ffurf XY, aseinio tafluniad WGS84, parth ac yna eu trawsnewid yn fertigau ar y map. Ar y rhain, cymhwysir yr opsiwn i greu is-blot, rheolaeth snap i ddigideiddio'r dismemberment, cyfrifo'r perimedr a'r arwynebedd mewn metrau sgwâr yn ogystal â'r trosi a'r storio mewn colofn arall fel hectar.

Ymarfer 3. Cyfansoddiad meysydd cyfrifedig cymhleth. Mae'r ymarfer hwn yn unigryw. Mae'n trin, gan barhau â'r datblygiad eiddo, eglurir sut i wneud cysylltiadau mwy cymhleth, fel allwedd stentaidd yn seiliedig ar y canolradd ar ffurf P-coordinateX, coordinateY, dash ac yna rhif.

Ymarfer 4. Dadansoddiad Clustogi. Ar yr afon sy'n croesi'r priodweddau, cyfrifir y parth dylanwad, gan ddefnyddio byffer o 15 metr o'r echel yn y brif afon a 7.5 metr yn y llednentydd. Yn ogystal, dangosir sut i wneud y diddymiad i gael un polygon o'r maes dylanwad.

Ymarfer 5. Labelu priodoleddau. Nawr, fel parhad o'r gwaith gyda'r priodweddau, eglurir sut i greu ymadroddion i gadwyno gwahanol ddata o wahanol golofnau'r tabl ar ffurf labeli. Yn yr achos hwn, yr allwedd stentaidd a ffurfiwyd gennym o'r blaen, a'r ardal yn ychwanegu'r A = cyn y gwerth. Yn ogystal, mae'n egluro sut i gylchdroi'r label, yn achos enwau bwyeill yr afon a hefyd sut i gymhwyso effeithiau arbennig ac addasu arddull y testun.

Ymarfer 6. Thematization yn ôl priodoleddau. Mae'r rhan hon o'r cwrs yn dysgu sut, ar sail y data tablau, y gellir themateiddio'r priodweddau, gan ddefnyddio meini prawf a swyddogaethau ArcGIS Pro. Mae tabl Excel wedi'i gysylltu lle mae perchnogion yr eiddo, a chwilir am yr eiddo sydd Mae ganddyn nhw gyflwr arbennig, er enghraifft lle mae gan y perchennog yr enw "Juan", lle nad oes cerdyn adnabod ac yna mae'n thema ar sail meini prawf.

Ymarfer 7. Triciau digido  Mae'r dosbarth hwn yn canolbwyntio ar yr agweddau ar greu a golygu data gofodol. Esbonnir triciau digideiddio megis gwneud twll mewn llain o'r morlyn, sut i lenwi polygon y sianel gan ddefnyddio cwblhad awtomatig neu sut i dynnu llun ar hyd yr afon gan ddefnyddio'r teclyn olrhain.

Ymarfer 8. Delweddau Georeferencing. Yma, gyda delwedd y mae cyfesurynnau UTM yn hysbys ohoni, mae georeferencing yn cael ei wneud. Yn wahanol i'r ymarfer yn yr adran flaenorol, mae'r tiwnio yn cael ei wneud yn seiliedig ar y cyfesurynnau hyn a dynnir fel fertig X, Y. Gallai fod cyrsiau ArcGIS Pro eraill. Efallai nad oes dim fel hyn.

Ar ôl i chi gaffael y Cwrs, gallwch ei ddefnyddio am oes a'i gymryd ar eich cyflymder eich hun gymaint o weithiau ag y dymunwch.

En Español

Yn Saesneg

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.