Y Peirianneg Topograffig wrth ddatblygu gwledydd America

Dyma enw'r Gyngres Ibero-Americanaidd Gyntaf o Beirianneg Topograffig, Geoetig a Geomateg a gynhelir yn Jalisco, Mecsico.

peirianneg topograffigMae'r digwyddiad yn cael ei hyrwyddo gan Syrfewyr 11 Colegau Peirianwyr Mecsico, a bydd o 16 i 18 Hydref 2013.

Yr amcan cyffredinol yw llunio gweledigaeth y disgyblaethau hyn ar brosiectau sy'n gysylltiedig â rheoli a datblygu tiriogaethol.

Mae'n cyd-fynd â digwyddiad cyfochrog EXOPOACOMIT-2013, lle bydd cwmnïau geo-beirianneg pwysig yn arddangos y gorau o'u hofferynnau a'u cymwysiadau.

Pynciau i'w datblygu:

 

Peirianneg Topograffig, Geoetig a Geomateg yn y Disgyblaethau yn:

 • Rheoli tir
 • Datblygu Trefol a Rhanbarthol a Bwrdeistrefol
 • Systemateiddio y Cadastre Gwledig a Threfol
 • Cadastre amaethyddol
 • Lliniaru Risg ac Atal Trychineb
 • Cynllunio a Chynllunio Ffyrdd a Ffyrdd Trefol
 • GeoTechnologies of the Information
 • Tiriogaeth a'r Amgylchedd
 • Technoleg Ddelweddol
 • Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol
 • Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a gymhwyswyd i Reoli Bwrdeistrefol ac Ymelwa
 • o Isadeileddau Trefol.
 • Systemau Gwybodaeth Geostatistics
 • Systemau Ffotogrammetreg Digidol
 • Synhwyro anghysbell
 • Technolegau newydd VANT's, SCAN, LASER
 • Yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
 • Editions Cartograffig
 • Oceanography
 • Mwyngloddiau a Petrolewm
 • Gwaith Hydrolig
 • Gwaith Trydanol
 • Meysydd awyr
 • Ffyrdd
 • Isadeiledd ffyrdd
 • Gweithfeydd morol: Porthladdoedd, Sianeli Navigation, Carthu
 • Dams-Bridges- Twneli
 • Adeiladau
 • Prisiad Eiddo

Yn ogystal, roedd agweddau normadol yn ymwneud â:

 • Normatifedd gwaith a ddatblygwyd mewn amgylcheddau arfordirol
 • Normatigrwydd y gwaith cyfeiriedig
 • Fframwaith Normodol ar gyfer Ymarfer Proffesiynol
 • Gwerthuso addysgu Peirianneg Topograffig, Peirianneg Geoetig a Pheirianneg Geomateg, mewn Sefydliadau Addysg Uwch.
 • Ardystio Peirianneg Topograffig, Geoetig a Geomateg mewn Prifysgolion
 • Datblygiad Proffesiynol a Chysylltiadau Rhyngwladol a Rhyngranbarthol

 

Mae'r cyfle yn agored i awgrymu a gwneud cais am bapurau. Bydd papurau'r Gyngres hon yn cael eu cyflwyno fel crynodebau yn Sbaeneg.

 • Mewn estyniad ar y rhan fwyaf o dudalen 1.
 • Gyda'r fformat canlynol (yn Word):
 • Ar gyfer y pennawd: Arial 12 uchafswm ac isaf.
 • Teitl y swydd (trwm)
 • Enw llawn pob awdur [Enw (au) a ddilynir gan Enw (au) diwethaf]. Rhaid i'r awdur cyntaf fod yn un sy'n cyflwyno'r gwaith.
 • Enw'r sefydliad lle gwnaed y gwaith.
 • Cyfeiriad post, ffôn ac e-bost yr awdur cyfrifol neu'r arweinydd grŵp.
 • Ar gyfer corff testun: Arial 12 uchafswm ac isafswm.
 • Crynodeb mewn fformat rhad ac am ddim.
 • Bydd papurau ynghlwm ar-lein adeg cofrestru.
 • Er mwyn i bapurau gael eu hystyried yn y rhaglen gynhadledd, mae'n hanfodol bod y papur wedi cyflwyno erbyn Awst 17 yn hwyrach
 • Bydd llythyrau derbyn ar gael ar dudalen y gynhadledd ar ffurf PDF, o 10 o fis Medi.
 • Trefnir cyflwyniad darlithoedd am gyfnod o un awr a'r rhai byr o ddeg ar hugain i 40 munud. Fel rheol, trefnir cyfnod o funudau 10 ar gyfer cwestiynau ac atebion ar ôl pob cynhadledd. Argymhellir yr amseroedd hyn a gellir eu haddasu yn ôl ansawdd y papurau, y cwmpas arfaethedig neu unrhyw ystyriaeth arall sy'n deilwng o berthnasedd. Mae'n bwysig i'r siaradwr ddweud wrth gyflwyno ei haniaethol, hyd y cyflwyniad a'r deunydd cyflwyno mae'n ofynnol.

Gellir cael unrhyw wybodaeth gyda:

 

Ing. Carlos Eduardo Arizmendi Aguilar

cararizmendi@hotmail.com

Cadeirydd y Pwyllgor Technegol

 

Neu gyda acomitac@gmail.com  0155 - 57148116

Un Ymateb i "Peirianneg Dopograffig yn natblygiad gwledydd America"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.