Llawlyfr ar gyfer yr arfarniad catestig trefol

Ar gyfer yr arfarniad stentaidd mae yna wahanol ddulliau, un ohonynt yn cael ei ddefnyddio'n eithaf yn America Ladin a'r Caribî yw'r gost amnewid heb y dibrisiant cronedig -gydag amrywiadau ysgafn ac angenrheidiol-.

prisiad gwastadDyma un o'r cynhyrchion yr wyf yn falch eu bod wedi'u datblygu, yn enwedig gan fod ei adeiladu yn cynnwys gallu technegol ac empirig pobl sy'n mynnu teimlo'n gyffredin a chyffredin: yn fy marn i maent bob amser wedi ymddangos yn wych i mi oherwydd eu hysbryd entrepreneuraidd amlwg.
mewn ffeithiau yn fwy na cherddi.

Mae'n cynnwys dogfen sy'n ategu y beichiogi wnes i o'r blaen ac mae hynny'n crynhoi rhan dda o gymhwyso'r dull yn y nifer gyfyngedig o dudalennau sy'n caniatáu i'r cyhoeddiad ar ffurf print leddfu. Rwy'n ei gyhoeddi nawr oherwydd i rywun gall fod yn ddefnyddiol, ac yn arbennig o ddiolchgar i grŵp o bobl -bellach bron yn oedrannus- eu bod wedi ei ddogfennu yn eu bwriad gorau gyda theipiadur a chinograffwyr rai 30 flynyddoedd yn ôl; rydym yn ei ailysgrifennu mewn fformat ysgafnach i chwilio am ymestyn ei oes oherwydd mewn llawer o fwrdeistrefi mae'n dal i gael ei ddefnyddio gyda galwedigaeth gysegredig bron. Hefyd oherwydd fy mod yn credu, wrth inni ailgylchu gwybodaeth, fod doniau newydd yn codi sy'n rhoi defnyddiau inni nad ydym hyd yn oed yn meddwl amdanynt.

Beth sydd yn y ddogfen?

Mae'r ddogfen wedi'i strwythuro mewn tair adran:

prisiad gwastad

prisiad gwastadMae gan ran gyntaf agweddau damcaniaethol ar y prisiad a'r dull. Gall hyn fod yn ddefnyddiol ar gyfer prosesau hyfforddi neu i gyfiawnhau dogfennau gweithdrefnol sy'n gofyn am sylfaen.

 • Y prisiad stentaidd
 • Gwerthusiad enfawr o eiddo
 • Ffactorau sy'n dylanwadu ar werth tir trefol
 • Y prisiad stentaidd trefol
 • Prisio adeiladau trefol
 • Y dull amnewid
 • Y teipolegau adeiladol
 • Manylion ychwanegol

Yna mae'r adran ganlynol yn manylu ar y math o fewnbynnau sy'n ofynnol i gymhwyso'r dull. Mae'n amlwg ei fod yn mynd at y pethau sylfaenol o ran offerynnau; eisoes bydd y rhai sy'n technegu'r mewnbynnau yn fwy gan fanteisio ar dechnolegau GIS ar lefel uwch.

 • Dosbarthiad llawlyfr adeiladau nodweddiadol
 • Catalog Gwerthoedd Adeiladu
 • Map gwerthoedd tir trefol
 • Map o'r Safle
 • Dogfennau Cyfeirio
 • Offer a logisteg
 • Adeiladau o gymhwyso'r dull

Ac mewn trydedd adran mae'n cynnwys llenwi'r ffeil drefol, gyda phob un o'i meysydd, gan gloi wrth werthuso a chyfrifo treth.

Yma gallwch weld y ddogfen wreiddio.

Llawlyfr prisio trefol ar gyfer Cadastre by G_Alvarez_

Gan ei bod yn ddogfen o gyfres, gallai fod yn brin o faterion sydd wedi'u dogfennu mewn llawlyfr arall neu ar y DVD addysgol a ddaeth gyda'r pecyn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.