Archifau ar gyfer

stentiau

Adnoddau a cheisiadau ar gyfer y cofnod gweinyddol lle ystad wledig go iawn, nodweddion trefol ac arbennig yn cael eu disgrifio.

Wrth weithredu argymhellion LADM

Mewn sawl un o'r prosiectau yr wyf wedi cymryd rhan ynddynt, rwyf wedi gweld nad yw'r dryswch a achosir gan y LADM o reidrwydd yn gysylltiedig â'i ddeall fel safon ISO, ond wrth ynysu ei gwmpas cysyniadol o'i senario mecaneiddio technolegol. Hynny yw, sut i'w weithredu. Rhaid iddo fod yn glir nad yw'r LADM yn ...

2 wythnos o gydweithrediad map gwerth America Ladin

Maent wedi bod yn bymtheg diwrnod o sampl amlwg o sut mae GIS mud America Ladin wedi'i gysylltu, o dan y cyd-destun cydweithredu sydd bellach yn caniatáu i'r technolegau gwybodaeth a chyfathrebu. Mae hwn yn brosiect a hyrwyddir gan Sefydliad Lincoln, gyda sawl diwrnod o ysmygu a choffi gan ffrindiau Diego Erba, Mario Piumetto a Sergio ...

Y Raddfa Twilight

Dyma erthygl ddiddorol gan Regis Wellausen a gyhoeddwyd yng Nghylchgrawn MundoGEO, sy'n ein hatgoffa o anghildroadwyedd y datganiadau Catastro2014 hynny a godwyd gan yr FIG ugain mlynedd yn ôl, yn enwedig mewn perthynas â modelu yn lle cartograffeg draddodiadol. Y cynnig penderfyniad lleoliadol i ddisodli patrwm heneiddio.…

Ymfudo platfform Geo-ofodol 10 mlynedd yn ddiweddarach - Daearyddiaeth Microstation - Gofodol Oracle

Meddalwedd rhad ac am ddim
Mae hon yn her gyffredin i lawer o brosiectau Cadastral neu Cartograffeg, a oedd yn y cyfnod 2000-2010 yn integreiddio Daearyddiaeth Microstation fel peiriant data gofodol, gan ystyried rhesymau fel y canlynol: Roedd rheoli nodau bwa yn ymarferol iawn ar gyfer prosiectau stentaidd ac mae'n parhau i fod yn hynod ymarferol. . Mae'r DGN yn ddewis arall deniadol, gan ystyried ei fersiwn yn yr un ffeil, ...

Sut mae'r Dreth Eiddo yn gweithio mewn 27 o wledydd y byd

O'r cyflwyniad gan Ignacio Lagarda Lagarda, mae'r graff yn dangos perthynas y Dreth Eiddo mewn perthynas â chynnyrch domestig gros yn America Ladin. Mewn cyd-destunoli Mecsico mewn perthynas â'r byd, gwelwn nad yw'r math hwn o dreth mor gynrychioliadol mewn gwirionedd o'i chymharu â gweddill gwledydd y byd. Gwelwn fod Costa Rica, Panama, Bolivia, El ...

5 cwrs ar-lein i Cadastre - diddorol iawn

Mae'n foddhad mawr ein bod yn cyhoeddi bod Sefydliad Polisi Tir Lincoln yn cynnal amryw o weithgareddau addysgol yn America Ladin, gan gynnwys cyrsiau pellter am ddim ar y Rhyngrwyd. Ar yr achlysur hwn mae'n cyhoeddi hyrwyddiad newydd cyrsiau a fydd yn cael eu cynnig rhwng Tachwedd 2 a 18, 2015. Mae'r dolenni a restrir isod yn arwain at y safleoedd ...

Qgis - Thematize parseli yn seiliedig ar gae o'r allwedd stentaidd

Yr Achos: Mae gen i barseli bwrdeistref, gyda chydffurfiad allweddol stentaidd ar y ffurf ganlynol: Adran, Dinesig, Sector, eiddo. y fath, fel bod yr enwad yn cael ei gyfansoddi fel y mae'r ddelwedd yn ei ddangos: Enghraifft: 0313-0508-00059 Yr Angen Y sefyllfa yw bod gen i ddiddordeb mewn gallu themateiddio'r lleiniau yn seiliedig ar yr ail gadwyn, sef ...