Archifau ar gyfer

stentiau

Adnoddau a cheisiadau ar gyfer y cofnod gweinyddol lle ystad wledig go iawn, nodweddion trefol ac arbennig yn cael eu disgrifio.

wythnosau 2 map cydweithredol o werthoedd America Ladin

Maent wedi bod yn pymtheg diwrnod o sampl amlwg o sut mae SIG tawel America Ladin wedi'i gysylltu, o dan gyd-destun cydweithredu sydd bellach yn caniatáu technolegau gwybodaeth a chyfathrebu. Mae hwn yn brosiect a hyrwyddir gan Sefydliad Lincoln, gyda nifer o ddiwrnodau o fwg a choffi gan y ffrindiau Diego Erba, Mario Piumetto a Sergio ...

Y Raddfa Twilight

Mae hon yn erthygl ddiddorol gan Regis Wellausen a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn MundoGEO, sy'n ein hatgoffa o datganiadau hynny Catastro2014 anwrthdroadwy a godwyd gan y FIG ugain mlynedd, yn enwedig yn ymwneud â modelu yn lle gartograffeg draddodiadol. Mae cynnig y penderfyniad positif yn disodli patrwm heneiddio ...

Mudo Llwyfan Geospatial 10 Blynyddoedd yn ddiweddarach - Daearyddiaeth Microstat - Gofodol Oracle

Meddalwedd rhad ac am ddim
Mae hon yn her gyffredin i lawer o brosiectau Stentiau a Cartograffeg, sydd yn ei 2000 2010-amser integredig Geographics MicroStation fel peiriant data gofodol, gan ystyried y rhesymau fel a ganlyn: Y arc-nôd yn rheoli ac yn parhau i fod yn hynod ymarferol i brosiectau stentaidd . Mae'r DGN yn ddewis arall deniadol, gan ystyried ei fersiwn yn yr un ffeil, ...

Sut mae'r Dreth Eiddo mewn gwledydd ledled y byd 27

O gyflwyniad Ignacio Lagarda Lagarda, mae'r graff yn dangos perthynas y dreth eiddo mewn perthynas â chynnyrch domestig gros yn America Ladin. Wrth gyd-destunoli Mecsico o ran y byd, gwelwn nad yw'r math hwn o dreth yn wirioneddol gynrychioladol o'i gymharu â gweddill gwledydd y byd. Rydym yn gweld bod Costa Rica, Panama, Bolivia, El ...

Cyrsiau ar-lein 5 i Stentiau - diddorol iawn

Mae'n boddhad mawr ein bod yn cyhoeddi bod Sefydliad Polisi Tir Lincoln yn cynnal amryw o weithgareddau addysg yn America Ladin, gan gynnwys cyrsiau pellter ar-lein am ddim. Ar yr achlysur hwn, mae'n cyhoeddi hyrwyddo cyrsiau newydd a gynigir o 2 i 18 o Dachwedd 2015. Mae'r dolenni a restrir isod yn arwain at y safleoedd ...