Archifau ar gyfer

stentiau

Adnoddau a cheisiadau ar gyfer y cofnod gweinyddol lle ystad wledig go iawn, nodweddion trefol ac arbennig yn cael eu disgrifio.

Vexel yn lansio Gweilch UltraCam 4.1

Gweilch UltraCam 4.1 Mae Vexcel Imaging yn cyhoeddi bod y genhedlaeth nesaf UltraCam Osprey 4.1, camera awyr fformat mawr amlbwrpas iawn ar gyfer casglu delweddau nadir gradd ffotogrammetrig ar yr un pryd (PAN, RGB a NIR) a delweddau oblique (RGB). Diweddariadau mynych i gynrychioliadau digidol miniog, di-sŵn a chywir iawn ...

AulaGEO, y cynnig cwrs gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol Geo-beirianneg

Mae AulaGEO yn gynnig hyfforddi, wedi'i seilio ar y sbectrwm geo-beirianneg, gyda blociau modiwlaidd yn y dilyniant Geo-ofodol, Peirianneg a Gweithrediadau. Mae'r dyluniad methodolegol yn seiliedig ar "Gyrsiau Arbenigol", sy'n canolbwyntio ar gymwyseddau; mae'n golygu eu bod yn canolbwyntio ar ymarfer, gwneud gwaith cartref ar astudiaethau achos, yn ddelfrydol cyd-destun prosiect sengl a ...

Deg prif reswm dros wneud data tiriogaethol yn hysbys

Mewn erthygl ddiddorol Cadasta, Noel yn dweud wrthym fod er y byddai mwy na 1,000 arweinwyr hawliau tiriogaethol byd-eang casglu yn Washington DC yng nghanol y llynedd ar gyfer y Gynhadledd Cynllunio a Thlodi Flynyddol Banc y Byd, y disgwyliad sydd yn bodoli o ran polisïau O ran casglu data ar gyfer ...

NID yw'r tir hwn ar werth

Mae hon yn erthygl ddiddorol gan Frank Pichel, lle mae'n dadansoddi gwerth ychwanegol diogelwch cyfreithiol a gymhwysir i eiddo tiriog. Mae'r cwestiwn cychwynnol yn ddiddorol ac yn wir iawn; Mae'n fy atgoffa am fy ymweliad diweddar â man byw Granada yn Nicaragua, lle mae tŷ coloniaidd hardd yn llythrennol yn meddu ar eiddo "graffiti ...