Archifau ar gyfer

stentiau

Adnoddau a cheisiadau ar gyfer y cofnod gweinyddol lle ystad wledig go iawn, nodweddion trefol ac arbennig yn cael eu disgrifio.

Vexel yn lansio Gweilch UltraCam 4.1

Gweilch UltraCam 4.1 Mae Vexcel Imaging yn cyhoeddi lansiad Gweilch UltraCam 4.1 y genhedlaeth nesaf, camera awyr fformat mawr amlbwrpas iawn ar gyfer casglu delweddau nadir gradd ffotogrammetrig ar yr un pryd (PAN, RGB a NIR) a delweddau oblique (RGB). Diweddariadau mynych i gynrychioliadau digidol creision, di-sŵn a hynod gywir ...

AulaGEO, y cynnig cwrs gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol Geo-beirianneg

Mae AulaGEO yn gynnig hyfforddi, wedi'i seilio ar sbectrwm Geo-beirianneg, gyda blociau modiwlaidd yn y dilyniant Geo-ofodol, Peirianneg a Gweithrediadau. Mae'r dyluniad methodolegol yn seiliedig ar "Gyrsiau Arbenigol", sy'n canolbwyntio ar gymwyseddau; Mae'n golygu eu bod yn canolbwyntio ar ymarfer, gwneud y tasgau ar achosion ymarferol, yn ddelfrydol cyd-destun prosiect sengl a ...

Deg prif reswm dros wneud data tiriogaethol yn hysbys

  Mewn erthygl ddiddorol gan Cadasta, mae Noel yn dweud wrthym, er bod mwy na 1,000 o arweinwyr y byd mewn hawliau tir wedi cyfarfod yn Washington DC ganol y llynedd ar gyfer Cynhadledd Tiriogaeth a Thlodi Blynyddol Banc y Byd, mae'r disgwyliad sy'n bodoli o ran y polisïau yn ynghylch casglu data ar gyfer ...

NID yw'r tir hwn ar werth

Dyma erthygl ddiddorol gan Frank Pichel, lle mae'n dadansoddi gwerth ychwanegol sicrwydd cyfreithiol a gymhwysir i eiddo tiriog. Mae'r cwestiwn cychwynnol yn ddiddorol ac yn wir iawn; Mae'n fy atgoffa o fy ymweliad diweddar â pharth byw Granada yn Nicaragua, lle mae gan dŷ trefedigaethol hardd yr eiddo graffiti yn ...

Cadastre cywir sy'n ddibynnol ar bwrpas - tuedd, synergedd, techneg neu nonsens?

Yn ôl yn 2009 ymhelaethais ar systemateiddio esblygiad Cadastre bwrdeistref, a oedd yn ei resymeg naturiol yn awgrymu cynnydd rhwng y rhesymau pam ei fod yn wreiddiol yn mabwysiadu'r cadastre at ddibenion treth, a sut mae angen i hynny integreiddio data, actorion a graddol mae technolegau'n cael eu cyflawni trwy integreiddio cyd-destunol. Ar gyfer 2014 ...