Archifau ar gyfer

stentiau

Adnoddau a cheisiadau ar gyfer y cofnod gweinyddol lle ystad wledig go iawn, nodweddion trefol ac arbennig yn cael eu disgrifio.

AulaGEO, y cynnig cwrs gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol Geo-beirianneg

Mae AulaGEO yn gynnig hyfforddi, wedi'i seilio ar y sbectrwm geo-beirianneg, gyda blociau modiwlaidd yn y dilyniant Geo-ofodol, Peirianneg a Gweithrediadau. Mae'r dyluniad methodolegol yn seiliedig ar "Gyrsiau Arbenigol", sy'n canolbwyntio ar gymwyseddau; mae'n golygu eu bod yn canolbwyntio ar ymarfer, gwneud gwaith cartref ar astudiaethau achos, yn ddelfrydol cyd-destun prosiect sengl a ...

Deg prif reswm dros wneud data tiriogaethol yn hysbys

Mewn erthygl ddiddorol Cadasta, Noel yn dweud wrthym fod er y byddai mwy na 1,000 arweinwyr hawliau tiriogaethol byd-eang casglu yn Washington DC yng nghanol y llynedd ar gyfer y Gynhadledd Cynllunio a Thlodi Flynyddol Banc y Byd, y disgwyliad sydd yn bodoli o ran polisïau O ran casglu data ar gyfer ...

NID yw'r tir hwn ar werth

Mae hon yn erthygl ddiddorol gan Frank Pichel, lle mae'n dadansoddi gwerth ychwanegol diogelwch cyfreithiol a gymhwysir i eiddo tiriog. Mae'r cwestiwn cychwynnol yn ddiddorol ac yn wir iawn; Mae'n fy atgoffa am fy ymweliad diweddar â man byw Granada yn Nicaragua, lle mae tŷ coloniaidd hardd yn llythrennol yn meddu ar eiddo "graffiti ...

Wrth weithredu argymhellion LADM

Mewn nifer o'r prosiectau yr wyf wedi cymryd rhan, rwyf wedi gweld y dryswch sy'n achosi LADM nid o reidrwydd yn gysylltiedig â deall fel ISO, ond i ynysu eu cwmpas cais ei gyfnod cysyniadol mecaneiddio technolegol. Mewn geiriau eraill, ar sut i'w weithredu. Rhaid iddo fod yn glir nad yw'r LADM yn ...