NID yw'r tir hwn ar werth

Dyma erthygl ddiddorol gan Frank Pichel, lle mae'n dadansoddi gwerth ychwanegol diogelwch cyfreithiol a gymhwysir i eiddo tiriog. Mae'r cwestiwn cychwynnol yn ddiddorol ac yn wir iawn; Mae'n fy atgoffa o fy ymweliad diweddar ag ardal fyw Granada yn Nicaragua, lle mae gan dŷ trefedigaethol hardd y graffiti "eiddo mewn gwrthdaro, peidiwch â phrynu problem", ac wrth ei ymyl mae'r tŷ nesaf gyda saethau'n pwyntio at y tŷ nesaf gan ddweud "lladron , fe wnaethant ddwyn fy nhŷ ».

Mae'r erthygl ar y diwedd yn cyfeirio at arolwg myfyriol lle gellir mesur lefel diogelwch ein heiddo.

Ydych chi am werthu eich eiddo o fewn economi ddatblygedig?
Rhowch arwydd gwerthu.
Ydych chi am gadw'ch eiddo mewn economi sy'n dod i'r amlwg?
Rhowch arwydd gwerthu NO.

Mae'r posteri sy'n nodi nad yw tir yn cael eu gwerthu yn cynyddu mwy a mwy o fewn y dirwedd o Nigeria i Dansania.
Mae'n tynnu sylw at y galw cynyddol am dir ledled Affrica yn ogystal â systemau anhrefnus neu weithredol llywodraethu tir sy'n parhau i danseilio diogelwch a thwf economaidd.
Tir yw'r ased mwyaf diogel a mwyaf sicr yn y rhan fwyaf o Affrica. Mae Banc y Byd yn amcangyfrif bod canran 90 y tir yn Affrica heb ei ddadansoddi. Ac mae'r rhan fwyaf o ferched a dynion Affrica yn dibynnu ar y tir hwn, ac nid oes ganddynt hawl ddiogel, am eu tai a dulliau cynhaliaeth.

Mae diffyg dogfennaeth hawliau tir - yn ogystal â'r dogfennau twyllodrus sy'n aml yn cyd-fynd â systemau tir camweithredol - yn golygu bod pobl weithiau'n prynu tir gan rywun nad yw'n berchennog go iawn. Yn aml, nid oes unrhyw dir diweddaru neu gyhoeddus a ddarperir gan asiantaeth y llywodraeth cofrestru swyddogol, sy'n gadael i unrhyw brynwr â diddordeb heb unrhyw ffordd i wirio eu bod yn trafod prynu eiddo gyda'r bobl sydd mewn gwirionedd yn meddu arnynt. Felly, mae pobl sy'n berchen ar dir weithiau'n wynebu buddsoddwyr sydd wedi talu swm da o arian i brynu eu tir gan rywun nad yw'n eiddo i hawliau eiddo. Mae hyn yn broblem arbennig i grwpiau ymylol, yn enwedig menywod, sydd fel arfer yn meddu ar y dogfennau cyfreithiol am eu hawliau tir ac, yn aml yn ei chael gweddwon eraill sy'n hawlio perchnogaeth cyfreithlon o'r tir lle maent yn byw neu maent yn ffrwydro.


Mae cydnabyddiaeth gynyddol rôl sefydliadol hawliau tir mewn datblygu cynaliadwy yn achosi llywodraethau i wynebu'r her hon gyda Liberia, Ghana ac Uganda, i gyd yn gweithio tuag at ddatblygu system hawliau tir.
Dim ond yr wythnos diwethaf, mae'r Llywydd Liberia, dywedodd Ellen Johnson Sirleaf fforwm y Chwyldro Gwyrdd Affricanaidd y byddai'r cyfandir yn parhau boddi gan newyn a newyn nes gwledydd yn darparu ffermwyr bach y diogelwch a chyfle sydd eu hangen arnynt i fuddsoddi yn eu tir a gwella eu cnydau trwy gryfhau eu hawliau tir.

Yn awr, yn ôl arolwg rhyngweithiol newydd yn helpu i dynnu sylw at y broblem hon ac effaith hawliau tir heb sicrwydd ar gadwraeth, diogelwch, lliniaru tlodi a grymuso economaidd menywod yn Affrica a thu hwnt.

Gweler yr arolwg

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.