III Cynhadledd Flynyddol y Rhwydwaith Rhyng-Americanaidd a'r Gofrestrfa Tir

Bydd Uruguay, drwy'r Gyfarwyddiaeth Gadwraeth Genedlaethol a'r Gyfarwyddiaeth Gofrestrfeydd Cyffredinol, yn cynnal Cynhadledd "III Gynhadledd Flynyddol y Gofrestrfa Tir a'r Gofrestrfa Tir" yn ninas Montevideo, rhwng y 14 a 17 o Dachwedd 2017 a bydd hynny'n digwydd yng Ngwesty Radisson.

Rhwydwaith America Stentiau a'r Gofrestrfa Tir, a grëwyd yn 2015, y mae eu prif amcan yw hybu gwaith i gryfhau sefydliadau'r Stentiau a Cofrestrfa Tir yn America Ladin a'r Caribî fel un o'r arfau gweinyddiaeth gyhoeddus i wella llywodraethu democrataidd a datblygu economaidd.

Mae rhyng-gysylltiad gwybodaeth rhwng y Gofrestrfa a'r Gofrestrfa yn rhoi manwldeb a sicrwydd i eiddo tiriog yn ei agweddau corfforol a chyfreithiol ac yn gwarantu hawl perchnogaeth, gan hwyluso traffig eiddo tiriog, gan atgyfnerthu hawliau cyfreithlon ac atal gwrthdaro.

Mae hefyd yn fecanwaith effeithiol yn erbyn anghydraddoldeb ac mae'n darparu seilwaith o ddata geo-gyfeiriedig ar y diriogaeth ar gyfer ymagwedd fwy gwybodus ar gyfer cynhyrchu polisi cyhoeddus ac i gyflawni amcanion datblygu cynaliadwy. Mae Castell yn darparu realiti ffisegol eiddo.

Mae'r Gofrestrfa yn caniatáu i chi wybod y realiti cyfreithiol trwy gofrestru gweithredoedd cyfreithiol sy'n cyfeirio at eiddo tiriog sydd wedi'i nodi'n llawn.

Mae perchennog hawl eiddo, yn gwarantu'r hawl sy'n trosglwyddo, ac yn rhoi'r posibilrwydd o fynd i mewn i'r eiddo i'r farchnad eiddo tiriog a chael pris teg ar gyfer y trosglwyddiad. Caiff y gweithredoedd a'r contractau a ddathlir mewn perthynas ag eiddo tiriog eu trethu, sy'n golygu incwm i'r Wladwriaeth, incwm a fydd yn cael ei drosglwyddo yn ddiweddarach i ymgymeriadau economaidd gwahanol y wlad. Mae cadwyn o fusnesau yn dod i rym bod y ddau ar lefel breifat a chyflwr yn ffafrio economi'r wlad, ei ddatblygiad a'i fuddsoddiad nid yn unig o wahanol weithredoedd o'n gwlad ond hefyd gan fuddsoddwyr tramor.

Mae hefyd yn caniatáu, gydag ymdrechion sawl actor, i reoleiddio tir, gyda'r nod o wella ansawdd bywyd trigolion, gan hyrwyddo integreiddio corfforol a chymdeithasol yn yr amgylchedd trefol. Y nod yw lleihau'r broblem, cyflawni polisïau'r llywodraeth sydd wedi'u hanelu at leihau tlodi trefol; hyrwyddo newidiadau mewn rheoliadau trefol a mecanweithiau sefydliadol newydd yn y sector tai a thrwy hynny ffafrio cyflenwad tir trefol, gyda thai cost isel, yn rhyngweithio gyda'r sector cyhoeddus gyda'r sector preifat, gan greu cymdogaethau a thrwy hynny sicrhau integreiddio cymdeithasol.

Mae'r agenda yn cynnwys cynhadledd hanner diwrnod a diwrnod cynulliad agored o awdurdodau. Drwy gydol y gynhadledd yn agor pedair thema sy'n berthnasol i hyrwyddo'r Stentiau a Chofrestru ledled y byd yn cael eu trafod ac yn ystod y cyfarfod, bydd yn ceisio hyrwyddo y broses o gyfuno y rhwydwaith trwy y diffiniad o gynllun o weithgareddau ar gyfer y blwyddyn 2018, yn ogystal ag wrth fynd ar drywydd y driniaeth ar y cyd o faterion rhanbarthol a diffinio agenda gyffredin

• Cynhadledd: Perthnasedd y Gofrestrfa Tir a'r Cofrestrfeydd Eiddo ym maes datblygu cynaliadwy economaidd a chymdeithasol y gwledydd yng nghyd-destun gweinyddu tiriogaethol.
• Y Cynulliad: Ewyllys gwleidyddol ar gyfer creu agenda ranbarthol sy'n hyrwyddo cryfhau Cadastrau a Chofrestrfeydd Eiddo.

dyddiadur

Tachwedd 14
20: 00 Croeso Cocktail yn y lolfa, Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel (trwy wahoddiad)
Tachwedd 15 - Cynhadledd Agored - Ystafell Bêl Ddawns, Radisson Montevideo, Victoria Plaza Hotel.
08: 30 - 09: 15 Cofrestru Cyfranogwyr.
09: 15 Deddf Agor Cyfarwyddiaeth Gadwraeth Genedlaethol, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Cofrestrfeydd, OAS, Awdurdodau Cenedlaethol a Sefydliadau Amlochrog.
10: 00 Prif nod.
10: 45 Gefn
11: 15 Sesiwn 1. Bloc 1: Gwelliannau'r Cadastre a Chofrestrfeydd yn ystod oes y llywodraeth ddigidol.
12: 15 Sesiwn 1. Bloc 2: Y datblygiadau yn y Gadwraeth a'r Gofrestrfa yn ystod oes y llywodraeth ddigidol.
13: 15 Cinio (Drwy wahoddiad).
14: 30 Sesiwn 2. Bloc 1: Y diweddariad catastig a'i achosion ar gofrestriad.
15: 15 Sesiwn 2. Bloc 2: Y diweddariad catastig a'i achosion ar gofrestriad.
16: 00 Gefn
16: 30 Sesiwn 3: Gwybodaeth cadastral a chofrestrfa: llwyfan cyffredin ar gyfer cynllunio tiriogaethol a threfol.
18: 00 Diwrnod cau.
20: 00 Cinio nodweddiadol (Trwy wahoddiad).
Tachwedd 16 - Cynhadledd Agored - Ystafell Bêl Ddawns, Radisson Montevideo, Victoria Plaza Hotel.
09: 00 Sesiwn 4. Bloc 1: Ymosod i Effaith y Castell a'r Gofrestrfeydd yn y Seilwaith Data Gofodol.
09: 45 Sesiwn 4. Bloc 2: Ymosod i Effaith y Castell a'r Gofrestrfeydd yn y Seilwaith Data Gofodol.
10: 30 Gefn
11: 00 Profiadau ychwanegol rhanbarth yn y gwahanol systemau gweinyddu tiriogaethol.
12: 00 Sesiwn 5: Casgliadau.
12: 45 Yn dod i ben gan drefnwyr.
13: 00 Cau - Cinio (Trwy wahoddiad).
16 Tachwedd - Y Cynulliad Rhwydwaith Blynyddol - Ystafell Bêl Ddawns, Radisson Montevideo, Victoria Plaza Hotel.
14: 30 Seremoni Agor Sylwadau Croeso a Gosod y Cynulliad:

• OAS (Sylwadau agoriadol)
Mike Mora, Ysgrifennydd Technegol, Rhwydwaith Rheoli Rhyngwladol Effeithiol y Rhwydwaith Cofrestrfa Tir a Rhwydwaith Cofrestrfa Tir, OAS

• Llywyddiaeth y RHWYDWAITH
Lic. Carlos González, Gweinyddwr Cyffredinol Awdurdod Gweinyddu Tir Cenedlaethol Panama (ANATI)

• Cynnal (Croeso)
Ec. Sylvia Amado, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cadastre Uruguay, ac Esc. Adolfo Orellano, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cofrestrfeydd Uruguay

• Ysgrifenyddiaeth Dechnegol (Gosod y Cynulliad)
- Cofnodion darllen
- Darllen yr Agenda

15: 30 Foto de Asamblea - Receso.
16: 00 Deialog: Aelodau RED.
18: 00 Yn agos
19: 00 Cinio am ddim
17 Tachwedd - Yn parhau â'r Cynulliad Rhwydwaith Blynyddol - Ystafell Bêl Ddawns, Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.
08: 00 Rheoli rhwydwaith:

• Adroddiad Ysgrifenyddiaeth Dechnegol 2016-2017
• Diffinio Cynllun Gwaith y Rhwydwaith 2017-2018
• Ymrwymiadau Aelodaeth (Technegol ac Ariannol)
• Ethol awdurdodau
• Pencadlys 2018
• Pleidleisio ar faterion cyffredinol (gweithgorau, ac ati)

11: 00 Gefn
11: 30 Cyflwyno tystysgrifau i gynrychiolwyr.
11: 45 Geiriau cau

• Ysgrifenyddiaeth Dechnegol
• Gwesteiwr
• Arlywydd-ethol

12: 00 Cau
12: 30 Ymadawiad â Punta del Este - Cinio a theithio mewn Lle Croeso.
20: 00 Dychwelyd i'r Gwesty yn Montevideo.
Gwahoddiad i Weithdy Rhaglen Seilwaith Data Gofodol Llywyddiaeth y Weriniaeth (Gweithgaredd i westeion rhyngwladol)
14 Tachwedd - Tŵr Arlywyddol Gweithredol - Plaza Independencia

9: 00 i 13: 00 hs: Amffitheatr - Defnyddiau arloesol o wybodaeth ddaearyddol - IDEUy.

14: 00 i 17: 00 hs: Ystafell Amlifuniad - Gwybodaeth ddaearyddol ar gyfer polisïau cyhoeddus - IDEUy.

Am ragor o wybodaeth, Gweler safle'r digwyddiad swyddogol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.