IMARA.EARTH y cychwyn sy'n meintioli'r effaith amgylcheddol

Ar gyfer y 6ed rhifyn o Cylchgrawn Twingeo, cawsom gyfle i gyfweld Elise Van Tilborg, Cyd-sylfaenydd IMARA.Earth. Yn ddiweddar, enillodd y cychwyn Iseldiroedd hwn Her y Blaned yn Copernicus Masters 2020 ac mae wedi ymrwymo i fyd mwy cynaliadwy trwy ddefnydd cadarnhaol o'r amgylchedd.

Eu slogan yw "Delweddu eich effaith amgylcheddol", ac maen nhw'n ei wneud trwy ddata synhwyro o bell fel delweddau lloeren a chasglu gwybodaeth yn y maes i gael gwybodaeth wrthrychol ar gyfer cynllunio, monitro a gwerthuso prosiectau adfer tirwedd. Mae rhai o'r cwestiynau sy'n cael eu hadlewyrchu yn y cyfweliad yn dechrau gydag ansicrwydd Beth yw Imara.Earth? IMARA.earth, sy'n golygu sefydlog, cryf a chadarn yn Swahili, yn arbenigo mewn meintioli effaith amgylcheddol trwy'r grefft o adrodd straeon i alluogi cynllunio, monitro ac adrodd prosiect yn gadarn.

Nid yw IMARA yn gwmni synhwyro o bell confensiynol nac yn gwmni cyfathrebu.

IMARA.Earth a'r rheidrwydd a ysgogodd ei greu. Dywedodd Elise a'i thîm eu bod wedi sylweddoli faint o ddata sydd ar gael mewn sefydliadau ac nad yw'n cael ei ddefnyddio'n gywir, gan fanteisio ar 100% o'i botensial. Am y rheswm hwn, fe wnaethant benderfynu creu'r cwmni hwn i drin y data o dan safonau monitro a gwerthuso, yn ogystal â chynnwys delweddau i gynhyrchu gwybodaeth amgylcheddol fwy cyflawn a gwrthrychol.

Dywedodd Elise wrthym mai un o’i chymhellion dros greu IMARA oedd ei syniad y dylid defnyddio data daearyddol i gefnogi prosiectau sy’n gwella dyfodol cynaliadwy’r ddaear. Mae hi a'i chyd-sylfaenydd Melisa gydag astudiaethau mewn Rheoli Tir a Dŵr Rhyngwladol, a ategwyd yn ddiweddarach gyda Gradd Meistr mewn GIS a Synhwyro o Bell,

Mae'r delweddau ar y cyd â gwybodaeth go iawn y tir yn arwain at wybodaeth a gwybodaeth feintiol a gwrthrychol wrth gynllunio, monitro a gwerthuso prosiectau adfer tirwedd.

Yn yr un modd â chwmnïau eraill, dylanwadodd y pandemig ar eu gweithgareddau ychydig, ond fe wnaethant hefyd ddod o hyd i ffyrdd eraill o barhau ag ef, trwy gynnwys pobl leol yn y gwaith maes a defnyddio offer ar gyfer cydnabyddiaeth rithwir. Arweiniodd pob un o'r uchod at fframwaith monitro a gwerthuso eithaf eang a arweiniodd at amgylchiad cyfoethog i'r cwmni. Yn IMARA maent wedi ymrwymo i adfer y blaned, hyrwyddo gweithgareddau adfer a phenderfynu ar effaith y gweithgareddau hyn trwy gyfuno gwybodaeth go iawn o'r tir a data synhwyro o bell.

Mae synhwyro o bell wedi bod yn ddefnyddiol yn ystod pob cam o ddatblygiad prosiect ac nid dim ond ar gyfer meintioli'r effaith ar ei ben ei hun.

Gallwch ymweld â rhwydweithiau cymdeithasol IMARA yn LinkedIn neu eich gwefan  IMARA.earth i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eich holl weithgareddau. Nid oes angen eich gwahodd i ddarllen y rhifyn newydd hwn o Twingeo Magazine. Rydyn ni'n cofio ein bod ni'n agored i dderbyn dogfennau neu gyhoeddiadau yr ydych chi am eu dangos yn y cylchgrawn. Cysylltwch â ni trwy'r e-byst editor@geofumadas.com a golygydd@geoingenieria.com. Cyhoeddir y cylchgrawn ar ffurf ddigidol -edrychwch arno yma- Beth ydych chi'n aros i lawrlwytho Twingeo? Dilynwch ni ar LinkedIn i gael mwy o ddiweddariadau.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.