Faint yw'r tir sy'n werth yn eich dinas?

Una pregunta muy amplia que puede disparar múltiples respuestas, muchas de ellas hasta emocionales; muchas variables si se trata de tierra con o sin edificación, servicios públicos o lote típico de área.  Que existiera una página de donde pudiéramos conocer el valor de la tierra en una zona específica de nuestra ciudad, sin duda sería una gran ayuda para aspectos relacionados con el catastro, mercado inmobiliario o el ordenamiento territorial.

Hyd yn hyn, mae'r fenter wedi creu argraff arnaf «Map o Werthoedd Tir yn America Ladin«, que busca este propósito, bajo un enfoque colaborativo y aplicando tecnología de webmapping.  Es probable que termine siendo un referente en el contexto latinoamericano, al menos en  ciudades más importantes, especialmente por el enfoque comparativo entre regiones y países.

Arloesi cydweithredol

Yn ei argraffiad 2018, mae'n cyflwyno diweddariad o'r hyn a ddechreuodd ddwy flynedd yn ôl: systemateiddio gwerthoedd priddoedd trefol y gwahanol ddinasoedd yn America Ladin y mae'r farchnad yn gyfrifol amdanynt. Y natur benodol, a'r ffaith y gall gynhyrchu balchder neu edmygedd, yw ei fod yn fenter gydweithredol ac yn rhad ac am ddim. Cymryd rhan ym mhob math o wirfoddolwyr sy'n darparu darn sy'n helpu i gwblhau'r posau hyn sy'n ymddangos weithiau parthau geo-economaidd ein gwledydd. Mae'r agoriad wedi'i anelu at bobl sy'n gysylltiedig â'r byd academaidd, gweithwyr proffesiynol, gwerthwyr tai go iawn a swyddogion cyhoeddus, yn ogystal â sefydliadau cyhoeddus a phreifat sy'n gysylltiedig â rheoli polisïau tir. Mae'n gwbl rhad ac am ddim ac yn annibynnol ar unrhyw ddiddordeb economaidd neu wleidyddol a allai roi pwysau ar y trefnwyr neu eu gosod wrth osod prisiau penodol.

Mae'r prosiect hwn yn cyfrif gyda dau rifyn blaenorol, un yn y 2016 ac un arall yn y 2017. Diolch i'r gweithiau hyn, casglwyd cyfanswm bras o ddata gerenferenced 7,800 o wledydd 16 sy'n wahanol i'r rhanbarth.

Pwysigrwydd gwybod gwerth tir trefol

Yn wyneb yr arloesedd hwn, mae cwestiynau'n codi pam ei fod yn angenrheidiol neu lle byddai'n ddefnyddiol gwybod faint o dir mewn ardal benodol. Gall bodolaeth cronfa o wybodaeth ar y pwnc hwn helpu i uno meini prawf wrth gynllunio polisïau cyhoeddus ac ymestyn cynllun rheoli tiriogaethol penodol ar gyfer dinasoedd pwysicaf y rhanbarth. Bydd mesur o gynllunio trefol, fel grŵp o dai cymdeithasol, yn ennill mwy o gyfreithlondeb pe bai'n cael ei gynnal mewn sawl gwlad o dan reolau penodol; Heb sôn am brosiectau sy'n cynnwys diystyru, cyfiawnhad ac iawndal.

Mapio

Un o brif nodweddion y prosiect hwn yw'r posibilrwydd bod nifer fawr o bobl yn cyfrannu data am ddim drwy'r Rhyngrwyd.

Rydym wedi clywed llawer amdano Crowdfunding fel ffordd o godi neu fuddsoddi mewn prosiect fel y gellir ei gyflawni. Maent yn bobl, cwmnïau neu sefydliadau sy'n adneuo'r arian fel y gall rhywun arall barhau â'u hamcanion, gan fanteisio ar botensial y we. Gyda'r crowdsourcing mae mecanwaith sydd bron yn gyfartal yn digwydd, nid yr unig wahaniaeth a gyfrannodd yw arian ond data neu wybodaeth ac mae hynny'n trawsnewid yr un a roddodd y wybodaeth mewn rhan gydweithredol o'r prosiect. Gellir deall y cyfieithiad fel "cydweithredu torfol". Mewn ffordd synthetig, mae'n gyfraniad enfawr, cyson, rhydd, agored a hawdd ei gyrraedd, ac mae ei ffocws ar geolocation wedi dod i ben yn y pen draw baglu.

Pedwar defnydd y gellir eu rhoi i'r offeryn hwn

  • Rhoddir y swyddogaeth gyntaf o fewn persbectif academaidd. Gellir ei ddefnyddio fel newidyn gwybodaeth cywir a chywir iawn wrth greu ystadegau cymharol. Er enghraifft, gall y posibilrwydd o gael mynediad i gartref fod yn agwedd i'w hystyried wrth ddadansoddi lefel bywyd person penodol; os oes gennym ddata unedig rhanbarthol uchod, gallwn gymharu'r safon byw ymhlith trigolion Buenos Aires yn wahanol i weddill dinasoedd yr Ariannin, i enwi achos.
  • Otra área dentro de la cual puede usarse este mapa de valores es para catastro fiscal.  Cada año los gobiernos locales suelen requerir de datos de mercado para actualizar los valores de las zonas geoeconómicas, con las cuale se deba actualizar el avalúo y cobrar los tributos.  Usualmente esto requiere consultar valores de las empresas inmobiliarias, compraventas confiables en el Registro de la Propiedad, anuncios de venta en medios, etc.  Pues esta es una fuente muy apropiada para esto; no sería extraño que empleados municipales que sufren con este tema estén actualizando sus datos aquí para no quedarse al margen de lo que otros están haciendo por facilitarles su investigación.  Debo aclarar que estos valores  son de mercado y solamente se refieren a la tierra, no incluyen el valor de la edificación.
  • Una tercera forma está asociada con la anterior, pero bajo un enfoque de movimiento mercado; especialmente porque con solo echarle una mirada al mapa es posible determinar en qué zona de la ciudad está moviéndose más la propiedad; para bien o para mal este dato puede ser útil inclusive para incentivar la inversión o identificar información no declarada.  La base de información se puede descargar, y entre los datos incluye detalles que pueden explotarse para más fines, como el rango de área de lote, servicios de que dispone, fuente del dato y usuario que lo facilitó.
  • Yn olaf, ac efallai ar lefel ychydig yn fwy delfrydol, mae'r math hwn o offeryn yn parhau i ddileu rhwystrau. Er bod globaleiddio, a anogir gan y Rhyngrwyd a ffurfiau newydd o gyfathrebu, yn paratoi'r ffordd yn sylweddol, mae prosiectau fel Map gwerthoedd pridd America Ladin yn cydweithio â chryfhau cysylltiadau rhwng pobl o wahanol genhedloedd a unwyd gan ddisgyblaeth gyffredin .

Mae gan wireddu'r prosiect hwn ei deilyngdod yn y mentrau yn y Sefydliad Polisi Tir Lincoln sy'n ceisio ehangu ei gyfranogiad a'i bresenoldeb yn America Ladin a'r Caribî trwy hyrwyddo mentrau addysgol a gwyddonol a gwahanol fathau o brosiectau lledaenu.

Gweler tudalen map gwerthoedd

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.