Esblygiad y Cadastre Aml-Tir ar gyfer datblygu cynaliadwy yn America Ladin

Dyma deitl y Seminar a fydd yn cael ei gynnal yn Bogotá, Colombia, ar y 2 sy'n dyddio i'r 26 o Dachwedd 2018, a drefnwyd gan Gymdeithas Colombia Peirianwyr Cadogaidd a Geodests ACICG.

Cynnig diddorol, lle gwnaed ymdrech fawr i ddod â siaradwyr cenedlaethol a rhyngwladol ynghyd o'r sectorau sefydliadol, academaidd a phreifat ar bwnc Cadastre; Siawns mai un o'r heriau fydd gwireddu crynodebau a systemateiddio'r wybodaeth a gyflwynir. Er bod enw'r seminar yn uchelgeisiol yn ceisio gweledigaeth o America Ladin, daw'r seminar ar bwynt gwerthfawr yn y wlad drofannol hon sy'n profi twymyn ar gyfer moderneiddio gweinyddiaeth tir gyda chyd-ddigwyddiad gwahanol brosiectau cydweithredu, mentrau academaidd, cwmnïau preifat a'r her i gynnal y cydbwysedd oherwydd dilysrwydd technegol-dechnolegol â chynnal rheolaeth y diriogaeth yn ei hamcan cychwynnol: creu gwasanaethau gwell i'r dinesydd.

Amcanion y digwyddiad:

Creu gofod ar gyfer cyfranogiad a rhyngweithiad gweithwyr proffesiynol a phobl sy'n gysylltiedig â materion stentiau amlbwrpas, sy'n caniatáu gwerthuso'r ddeinameg, yn ogystal â gweithredu technolegau newydd wrth gyflawni'r wybodaeth i'w hymgorffori yn y systemau sy'n cydgrynhoi ac yn gweinyddu'r data o'r stentiau amlbwrpas.

Cryfhau prosesau academaidd a chreu gofod ar gyfer cyfranogi a rhagamcaniad cenedlaethol a rhyngwladol gweithwyr proffesiynol sy'n gysylltiedig â'r prosesau stentaidd a rheoli eiddo.

Agenda dydd Mawrth 23 o Hydref.

Gosod seminar
Ing José Luis Valencia Rojas - Llywydd ACICG
William F. Castrillón C. - Is-Ganghellor Academaidd UDFJC
Ing Eduardo Contreras R. Ysgrifennydd yr Amgylchedd-Llywodraeth Cundinamarca
Arq Andrés Ortiz Gómez, Ysgrifennydd Cynllunio Ardal
Cesar A. Carrillo V. Ysgrifennydd Llywodraeth Gynllunio Cundinamarca

Data neu seilwaith? - Ble i ddechrau prosiect moderneiddio stentaidd.
Ignacio Duran Boo - Sbaen

Gweledigaeth Cadastre a chofrestru integreiddio gyda'r broses.
Golgi Alvarez-Honduras - Fabian Mejía -Colombia

Defnyddio Blockchain ar gyfer estyn dogfennau swyddogol yn Haarlem-Holland.
Jan Koers - Yr Iseldiroedd

Integreiddio gwybodaeth ar gyfer Cynllunio Economaidd-gymdeithasol a tiriogaethol Bogotá.
Antonio José Avendaño - Colombia.

Defnyddio gwybodaeth o Oruchwyliaeth Notarial a Chofrestrfa: Awtomeiddio newidiadau enw, englobau a desenglobes.
Olga Lucia López-Colombia

Tuag at weinyddiaeth tir gan ddefnyddio mapiau a chymwysiadau sy'n cysylltu'r stentiau a'r gymuned trwy ArcGis
Reinaldo Cartagena

Cymhariaeth o'r metrigau a ddefnyddir mewn gwledydd lle mae'r IDB wedi datblygu'r fethodoleg cadastre amlbwrpas (achos Bolifia).
Sandra Patricia Méndez López-Colombia

Agenda Dydd Mercher 23 o Hydref

Proffesiynoldeb o ran prisiad syfrdanol.
Manuel Alcazar - Sbaen

Y cadastre a diogelwch cyfreithiol mewn deiliadaeth tir fel gofyniad ar gyfer datblygu gwledig.
Felipe Fonseca - Colombia

Gweledigaeth a rôl y sector preifat yn y Aml-Dir Cadastre.
Carlos Niño - Colombia

Cryfhau cyllid cyhoeddus a datblygu prosiectau, gydag offer rheoli tir.
José Insuasti - Colombia

Effaith datganoli ar gynnal gwybodaeth stentaidd a'i chysylltiad â'r byd academaidd.
Dante Salvini - Y Swistir

Cydweithrediad data trwy weithredu'r model LADM-COL ar gyfer cadastre amlbwrpas.
Sergio Ramírez a Germán Carrillo - Colombia

Geodesi gofodol GNSS, datblygu cynaliadwy a stentiau amlbwrpas yng Ngholombia: cyflawniadau a heriau.
Héctor Mora - Colombia

Cadastre Amlbwrpas Quebec (Canada): Rôl sylfaenol y gorchymyn proffesiynol.
Orlando Rodríguez - Canada

Y Cadastre Amlbwrpas: Sail ar gyfer Ffurfioli eiddo gwledig.
Yovanny Martínez - Colombia

Dyddiadur Dydd Iau 24 o Hydref.

Map o sensitifrwydd cymdeithasol-amgylcheddol ar gyfer hydrocarbonau.
Carlos Ernesto García Ruiz - Colombia

Manteision cadastre da, ar gyfer rheoli tir yn y sector hydrocarbon.
Jorge Delgado - Colombia

Modelau Wedi'u hymestyn o LADM fel offeryn ar gyfer cynllunio defnydd tir.
Moises Poyatos -Spain ac Alejandro Tellez - Colombia

Rôl newydd y Peiriannydd Cadastral wrth drawsnewid y model stentaidd. O uniongred i amlbwrpas.
Diego Erba - Yr Ariannin

Modelau efelychu'r prisiad sy'n deillio o ymyriadau cyhoeddus.
Everton Da Silva - Brasil

Cenhadaeth a Gweledigaeth Peirianneg Cadastral yn y Broses Cadastre Amlbwrpas (Cyfraith 1753/15).
Oscar Fernando Torres C. - Colombia

Modelau Seiliedig ar Asiant ar gyfer cadastre amlbwrpas - Cadastre 5D.
Edwin R. Pérez C. - Colombia

Cynnydd a heriau wrth weithredu'r polisi stentiau amlbwrpas
Oscar Gil - Colombia

Y cadastre amlbwrpas yng Ngholombia: Persbectif gan yr Awdurdod Cadastral - Sefydliad Daearyddol Agustín Codazzi.
Oscar Ernesto Zarama - Colombia

Cadastre yng Ngholombia: Dyfodol y gorffennol, y presennol a'r ...?
José Luis Valencia Rojas - Colombia

Cau'r Digwyddiad
Grŵp Dawns y Brifysgol Ardal «Francisco José de Caldas»

Yn fyr, mae'r digwyddiadau hyn yn fwy na brys i greu lleoedd i fyfyrio ac alinio'r mentrau y mae'n sicr bod pawb yn cyflawni eu bwriadau gorau ond nad yw'n ymarferol eu gwireddu yn y ffordd orau o ran amser ac effeithlonrwydd. Ac er nad yw'n rhwymedigaeth trefnwyr y digwyddiad, oherwydd y diddordeb y mae hyn yn ei gyflwyno i'r gwledydd eraill yn y cyd-destun - am resymau effeithiolrwydd yr ymdrech a wnaed - os yw'n bosibl, ar wahân i ddarparu'r cynnwys, ddogfennu'r agweddau terfynol a cheisio lleoedd lle gallai fod llinyn o barhad i'w ddefnyddio wrth wneud penderfyniadau, dyma'r gorau y gallai'r seminar ei gyfrannu.

Bydd y pencadlys yn Llywodraeth Cundinamarca, Awditoriwm Antonio Nariño yn Calle 26 # 51-53. Colombia Bogota.  Dyma wefan y digwyddiad.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.