Esblygiad y Cadastre Aml-Tir ar gyfer datblygu cynaliadwy yn America Ladin

Dyma deitl y Seminar a fydd yn cael ei gynnal yn Bogotá, Colombia, ar y 2 sy'n dyddio i'r 26 o Dachwedd 2018, a drefnwyd gan Gymdeithas Colombia Peirianwyr Cadogaidd a Geodests ACICG.

Cynnig diddorol, lle gwnaed ymdrech fawr i ddod â siaradwyr cenedlaethol a rhyngwladol ynghyd o'r sectorau sefydliadol, academaidd a phreifat ar bwnc Cadastre; yn sicr mai un o'r heriau fydd crynhoi crynodebau a systemateiddio'r wybodaeth a gyflwynir. Er bod enw'r seminar yn uchelgeisiol yn chwilio am weledigaeth o America Ladin, daw'r seminar ar adeg werthfawr yn y wlad drofannol hon sy'n byw twymyn ar gyfer moderneiddio gweinyddiaeth tir gyda chyd-ddigwyddiad gwahanol brosiectau cydweithredu, mentrau academaidd, preifat a'r her i gynnal y cydbwysedd yn ôl y dilysrwydd technegol-dechnolegol gyda'r un o gynnal rheolaeth y diriogaeth yn ei amcan cychwynnol: creu gwell gwasanaethau i'r dinesydd.

Amcanion y digwyddiad:

Creu gofod ar gyfer cyfranogiad a rhyngweithiad gweithwyr proffesiynol a phobl sy'n gysylltiedig â materion stentiau amlbwrpas, sy'n caniatáu gwerthuso'r ddeinameg, yn ogystal â gweithredu technolegau newydd wrth gyflawni'r wybodaeth i'w hymgorffori yn y systemau sy'n cydgrynhoi ac yn gweinyddu'r data o'r stentiau amlbwrpas.

Cryfhau prosesau academaidd a chreu gofod ar gyfer cyfranogi a rhagamcaniad cenedlaethol a rhyngwladol gweithwyr proffesiynol sy'n gysylltiedig â'r prosesau stentaidd a rheoli eiddo.

Agenda dydd Mawrth 23 o Hydref.

Gosod seminar
José Luis Valencia Rojas - Llywydd ACICG
William F. Castrillón C. - Is-Reithor Academaidd UDFJC
Eduardo Contreras R. Ysgrifennydd yr Amgylchedd-Llywodraeth Cundinamarca
Arq Andrés Ortiz Gómez, Ysgrifennydd Cynllunio Ardal
Cesar A. Carrillo V. Ysgrifennydd Cynllunio Governación de Cundinamarca

Data neu seilwaith? - Ble i ddechrau prosiect moderneiddio stentaidd.
Ignacio Duran Boo - Sbaen

Gweledigaeth Cadastre a chofrestru integreiddio gyda'r broses.
Golgi Alvarez - Hondwras - Fabian Mejía -Colombia

Defnyddio'r Blockchain ar gyfer ymestyn dogfennau swyddogol yn Haarlem-Holland.
Jan Koers - Yr Iseldiroedd

Integreiddio gwybodaeth ar gyfer Cynllunio Economaidd-gymdeithasol a tiriogaethol Bogotá.
Antonio José Avendaño - Colombia.

Defnyddio gwybodaeth o Oruchwyliaeth Notary and Registry: Awtomeiddio newidiadau enw, gan gwmpasu a datgloi.
Olga Lucia López-Colombia

Tuag at weinyddiaeth tir gan ddefnyddio mapiau a chymwysiadau sy'n cysylltu'r stentiau a'r gymuned trwy ArcGis
Reinaldo Cartagena

Cymharu'r metrigau a ddefnyddir mewn gwledydd lle mae'r IDB wedi datblygu'r fethodoleg stentaidd amlbwrpas (achos Bolivia).
Sandra Patricia Méndez López-Colombia

Agenda Dydd Mercher 23 o Hydref

Proffesiynoldeb o ran prisiad syfrdanol.
Manuel Alcázar - Sbaen

Cadastre a diogelwch cyfreithiol mewn deiliadaeth tir fel gofyniad ar gyfer datblygu gwledig.
Felipe Fonseca - Colombia

Gweledigaeth a rôl y sector preifat yn y Aml-Dir Cadastre.
Carlos Niño - Colombia

Cryfhau cyllid cyhoeddus a datblygu prosiectau, gydag offer rheoli pridd.
José Insuasti - Colombia

Effaith datganoli wrth gynnal gwybodaeth stentaidd a'i gysylltiad â'r academi.
Dante Salvini - Y Swistir

Cydweithredu data trwy weithredu'r model LADM-COL ar gyfer y stentiau amlbwrpas.
Sergio Ramírez a Germán Carrillo - Colombia

GNSS geodesy gofodol, datblygu cynaliadwy a stentiau amlbwrpas yng Ngholombia: cyflawniadau a heriau.
Héctor Mora - Colombia

Amryliw Cadastre o Quebec (Canada): Rôl sylfaenol y gorchymyn proffesiynol.
Orlando Rodríguez - Canada

Y Cadastre Amlbwrpas: Sail ar gyfer ffurfioli eiddo gwledig.
Yovanny Martínez - Colombia

Dyddiadur Dydd Iau 24 o Hydref.

Map o sensitifrwydd cymdeithasol-amgylcheddol ar gyfer hydrocarbonau.
Carlos Ernesto García Ruiz - Colombia

Manteision stentiau da, ar gyfer rheoli tir yn y sector hydrocarbon.
Jorge Delgado - Colombia

Modelau Estynedig o LADM fel offeryn ar gyfer archebu tiriogaethol.
Moises Poyatos -España a Alejandro Tellez - Colombia

Rôl newydd y Peiriannydd Cadastral wrth drawsnewid y model stentaidd. O uniongred i fod yn amlswyddogaethol.
Diego Erba - Yr Ariannin

Modelau efelychu'r prisiad sy'n deillio o ymyriadau cyhoeddus.
Everton Da Silva - Brasil

Cenhadaeth a Gweledigaeth Cadastral Engineering yn y Broses Cadastre Amlbwrpas (Y Gyfraith 1753 / 15).
Oscar Fernando Torres C. - Colombia

Modelau yn seiliedig ar Asiantau ar gyfer cadastre multiproposito - Cadastre 5D.
Edwin R. Pérez C. - Colombia

Cynnydd a heriau wrth weithredu'r polisi stentiau amlbwrpas
Oscar Gil - Colombia

Y stentiau amlbwrpas yng Ngholombia: Safbwynt gan yr Awdurdod Cadastral - Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Oscaro Ernesto Zarama - Colombia

Cadastre yng Ngholombia: Dyfodol y gorffennol, y presennol a'r ...?
José Luis Valencia Rojas - Colombia

Cau'r Digwyddiad
Grŵp Dawns Prifysgol Dosbarth "Francisco José de Caldas"

Yn fyr, mae'r digwyddiadau hyn yn fwy na brys i greu mannau ar gyfer myfyrio ac alinio'r mentrau sydd, yn sicr, i gyd yn cyflawni eu bwriadau gorau, ond yn ymarferol nid yw'n hawdd ei wireddu yn y ffordd orau o ran amser ac effeithlonrwydd. Ac er nad yw'n rhwymedigaeth ar drefnwyr y digwyddiad, oherwydd y diddordeb y mae hyn yn ei gyflwyno i'r gwledydd eraill yn y cyd-destun - am resymau effeithiolrwydd yr ymdrech a wneir - os nad yw'n bosibl darparu'r cynnwys, mae'n bosibl dogfennu'r agweddau terfynol ac edrych am mannau lle gallai fod yna ddilyniant o barhad i'w ddefnyddio wrth wneud penderfyniadau, fyddai'r gorau y gallai'r seminar ei ddarparu.

Bydd y pencadlys yn Llywodraeth Cundinamarca, Awditoriwm Antonio Nariño ar 26 Street # 51-53. Bogotá, Colombia Dyma wefan y digwyddiad.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.