AulaGEO, y cynnig cwrs gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol Geo-beirianneg

Mae AulaGEO yn gynnig hyfforddi, wedi'i seilio ar sbectrwm Geo-beirianneg, gyda blociau modiwlaidd yn y dilyniant Geo-ofodol, Peirianneg a Gweithrediadau. Mae'r dyluniad methodolegol yn seiliedig ar "Cyrsiau Arbenigol", sy'n canolbwyntio ar gymwyseddau; mae'n golygu eu bod yn canolbwyntio ar ymarfer, gwneud y tasgau ar achosion ymarferol, yn ddelfrydol cyd-destun prosiect sengl a gyda chefnogaeth ddamcaniaethol sy'n cryfhau'r hyn sy'n cael ei ymarfer.

Mae nodweddion cyrsiau methodoleg AulaGEO yn cynnwys:

 • 100% ar-lein.
 • Mynediad gydol oes i gynnwys y cwrs. Mae'n golygu y gellir eu cymryd ar gyflymder y myfyriwr, a'u cyrchu gymaint o weithiau ag sy'n ofynnol am byth.
 • Yn hygyrch o ddyfeisiau symudol.
 • Esboniodd sain gam wrth gam, fel dosbarth arferiad.
 • Deunyddiau i'w lawrlwytho, i roi'r cyrsiau ar waith.
 • Wedi'i ddatblygu gan weithwyr proffesiynol sydd â phrofiad yn eu pynciau.
 • Gwarant 30 os nad ydych yn fodlon â'r cwrs a brynwyd.
 • Prisiau cwbl hygyrch.
 • Ar gael yn Saesneg, rhai ohonynt gydag isdeitlau mewn mwy nag ieithoedd 15.
 • Ar gael hefyd yn iaith Sbaeneg.

Gellir delweddu datblygiad cysyniadol AulaGEO sy'n egluro'r cwmpas orau yn y graff, a ddatblygir mewn pecynnau fel a ganlyn:

Arbenigwr mewn Modelu Geo-ofodol.

Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant mewn Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, gan ddefnyddio'r feddalwedd berchnogol fwyaf unigryw (ArcGIS) a'r meddalwedd QGIS am ddim; ar ei lefelau uwch mae'n cynnwys datblygu cymwysiadau symudol gan ddefnyddio html5 ac API Google Maps.

 1. Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gydag ArcGIS 10
 2. Dysgu ArcGIS Pro Hawdd
 3. Dysgu ArcGIS Pro datblygedig
 4. QGIS hawdd
 5. QGIS gam wrth gam
 6. QGIS + ArcGIS Pro dull cyfochrog yn yr un cwrs
 7. Geolocation gan ddefnyddio HML5 a Google Maps
 8. GIS Gwe ac ArcPy

Gellir cymryd y cyrsiau yn unigol, yn ôl yr angen a'r profiad sydd gennych eisoes, neu fel atgyfnerthiad i wybodaeth flaenorol.


Arbenigwr Synhwyro o Bell

 1. Cyflwyniad i Synwyryddion Anghysbell
 2. Modelu llifogydd gyda HecRAS o'r dechrau
 3. Dadansoddi a modelu llifogydd gydag ArcGIS HecRAS a GeoRAS
 4. Cwrs Google Earth

Mae'r cyrsiau yn y modiwl hwn yn lefel uwch y gallai defnyddwyr sydd â phrofiad mewn cymwysiadau GIS eu dilyn, ond maent hefyd yn drawsnewidiad diddorol rhwng dylunio gwaith geo-ofodol a gwaith sifil. Dyna pam mae'r cyrsiau Synhwyro o Bell a Hec-RAS yn cynnwys adolygiadau gan ddefnyddio ArcGIS a QGIS, ac fel lefelu cyffredinol mae cwrs Google Earth wedi'i gynnwys.


Arbenigwr Dylunio Gwaith Sifil

 1. Modelau tir digidol.  Mae'r cwrs hwn yn cynnwys esboniad o ddulliau ffotogrammetrig i weithio modelau digidol a phwyntio cymylau gan ddefnyddio delweddau, fel sy'n digwydd gyda ffotograffiaeth o'r awyr a gymerwyd gan awyrennau neu dronau. Yn y cwrs, defnyddir AutoDesk Recap, Regard3D, MeshLab, SketchFab a Bentley ContextCapture ar gyfer tasgau tebyg neu ategol. Yn cynnwys creu arwynebau gan ddefnyddio cymylau pwynt gyda Civil3D.
 2. Lefel 3D Sifil 1.  Mae'r lefel gyntaf hon yn cynnwys rheoli Pwyntiau, creu arwynebau ac aliniadau.
 3. Lefel 3D Sifil 2.  Mae hyn yn gweithio gwasanaethau, arwynebau, croestoriadau a chiwbio cyfaint.
 4. Lefel 3D Sifil 3.  Yma gallwch weld aliniadau mewn lefelau mwy datblygedig, yn ogystal â gydag arwynebau a chroestoriadau.
 5. Lefel 3D Sifil 4.  Rwy'n gweithio gydag esplanades, draeniau misglwyf, plotiau a chroestoriadau mewn gweithiau llinol.
 6. Tricks CAD - GIS gydag Excel datblygedig a macros.

Arbenigwr BIM mewn Peirianneg Electromecanyddol

 1. Revit ASEYma rydym yn esbonio gosod gwahanol elfennau o ddylunio seilwaith, sy'n gysylltiedig â systemau trydanol, mecanyddol a phlymio.
 2. Systemau Hydrosanitary.  Mae'r cwrs hwn yn esboniadol gam wrth gam ar adeiladu tri dimensiwn holl elfennau amgylchedd hydrosanol adeilad, ei gysylltiadau a chynhyrchu cynlluniau terfynol.
 3. Revit ASE ar gyfer systemau trydanol.
 4. Revit ASE ar gyfer systemau electromecanyddol. Dod yn fuan.
 5. Revit ASE ar gyfer systemau plymio. Dod yn fuan.

 

 


Arbenigwr BIM mewn Peirianneg Strwythurol

Mae'r modiwl hwn yn cynnwys y dyluniad strwythurol gan ddefnyddio dwy linell feddalwedd: AutoDesk Revit a CSI ETABS.

 1. Dyluniad strwythurol gan ddefnyddio Strwythur Revit
 2. Dyluniad dur, gan ddefnyddio Advanced Steel
 3. Dadansoddiad Uwch gyda Robot Strwythurol
 4. Prosiectau strwythurol gydag AutoDesk.

Yn achos ETABS, y cynnig yw:

 1. Dyluniad adeiladau sy'n gwrthsefyll daeargryn gydag ETABS, lefel 1.
 2. Dyluniad adeiladau sy'n gwrthsefyll daeargryn gydag ETABS, lefel 2.
 3. Arbenigedd mewn dylunio strwythurol gyda CSI ac ETABS.
 4. Gwaith maen strwythurol gydag ETABS. Dod yn fuan.

Arbenigwr Dylunio Pensaernïol BIM

 1. Dysgu Revit Hawdd
 2. Hanfodion BIM mewn Dylunio Pensaernïol gyda Revit

 

 

 

 


Arbenigwr Prosiect BIM

 1. Cwrs cyflawn y fethodoleg BIM. Mae hwn yn gwrs sy'n cwmpasu'r cysyniadau damcaniaethol ac ymarferol ar gyfer rheoli methodoleg BIM, gan gynnwys yr agweddau 4D a 5D a gymhwysir i Gyllidebau ac efelychiadau o'r broses adeiladu.
 2. BIM 4D gan ddefnyddio Navisworks. Yn fuan.

 

 

 


Arbenigwr Llif Gwaith

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u hanelu at y rhai sy'n paratoi ar gyfer lefelau uwch mewn dylunio, o ystyried anochel gwybod rhyw god i greu ETLS mewn llifoedd peirianneg ailadroddol. Felly dewis cwrs lefelu mewn rhesymeg raglennu gyda ffug-godiau, Ansys sef perthynas elfennau meidrol â dyluniad geometrig a Dynamo wedi'i gymhwyso i brosiectau BIM.

 1. Cyflwyniad i Raglennu
 2. Dylunio gyda Mainc Gwaith Ansys
 3. Dadansoddiad Dynamo
 4. Efelychiad dylunio ac mecanyddol gan ddefnyddio Nastran. Dod yn fuan.
 5. Dyluniad mecanyddol gyda CREO. Dod yn fuan.
 6. Dylunio ac efelychu gan ddefnyddio MatLab. Dod yn fuan.

Yn fyr, mae AulaGEO yn ddewis hyfforddi newydd ac arloesol, Cyrsiau arbenigol sy'n canolbwyntio ar sbectrwm Geo-Beirianneg. Mae'n cynnwys y ddau gwrs ar gyfer Pensaernïaeth, Gwaith Sifil, Dylunio Strwythurol, BIM a Phrosiectau Geo-ofodol.

Yn y portffolio canlynol gallwch hidlo'r cyrsiau yn ôl thema gyffredinol.

Gweler y manylion
methodoleg bim

#BIM - Cwrs cyflawn y fethodoleg BIM

Yn y cwrs uwch hwn rwy'n dangos i chi gam wrth gam sut i weithredu methodoleg BIM mewn prosiectau a sefydliadau. Gan gynnwys modiwlau ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs ail-edrych

#BIM - Cwrs Revit Autodesk - hawdd

Mor hawdd â gweld arbenigwr yn datblygu cartref - eglurwyd gam wrth gam Dysgu AutoDesk Revit mewn ffordd hawdd ....
Mwy ...
Gweler y manylion
Cwrs strwythur robot

#BIM - Cwrs Dylunio Strwythurol gan ddefnyddio Strwythur Robot AutoDesk

Canllaw cyflawn ar ddefnyddio Dadansoddiad Strwythurol Robot ar gyfer modelu, cyfrifo a dylunio strwythurau concrit a dur ...
Mwy ...
Gweler y manylion
Cwrs arbenigo mewn strwythurau gydag etabs

#BIM - Cwrs Arbenigedd mewn Peirianneg Strwythurol gydag ETABS

Cysyniadau sylfaenol adeiladau concrit, gan ddefnyddio ETABS Amcan y cwrs yw rhoi'r offer sylfaenol i'r cyfranogwr ...
Mwy ...
Gweler y manylion
2453960_32fc_3

#BIM - Cwrs ETABS ar gyfer Peirianneg Strwythurol - Lefel 1

Dadansoddi a dylunio adeiladau - Lefel sero ar lefel uwch. Amcan y cwrs yw rhoi ...
Mwy ...
Gweler y manylion
2453934_9f15_2 (1)

#BIM - Cwrs ETABS ar gyfer Peirianneg Strwythurol - Lefel 2

Dadansoddi a dylunio adeiladau sy'n gwrthsefyll daeargryn: gyda'r meddalwedd CSI ETABS Amcan y cwrs yw darparu ...
Mwy ...
Gweler y manylion
diwygio pensaernïaeth

#BIM - Cwrs Sylfeini Pensaernïaeth gan ddefnyddio Revit

Popeth y mae angen i chi ei wybod am Revit ar gyfer creu prosiectau ar gyfer adeiladau Yn y cwrs hwn byddwn yn canolbwyntio ar roi ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs strwythur ail-edrych

#BIM - Cwrs Peirianneg Strwythurol gan ddefnyddio Revit

  Canllaw dylunio ymarferol gyda Model Gwybodaeth Adeiladu wedi'i anelu at ddylunio strwythurol. Lluniwch, dyluniwch a dogfennwch eich ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs prosiect strwythurol

#BIM - Cwrs Prosiect Strwythurol (Strwythur Revit + Robot + Steel)

Dysgu defnyddio Revit, Dadansoddiad Strwythurol Robot a Advance Steel ar gyfer dyluniad strwythurol adeiladau. Lluniadu, dylunio a dogfennu ...
Mwy ...
Gweler y manylion
revit cwrs mep

#BIM - Cwrs ASE Revit (Mecaneg, Trydan a Phlymio)

Llunio, dylunio a dogfennu eich prosiectau systemau gyda Revit MEP. Rhowch y maes dylunio gyda BIM (Adeilad ...
Mwy ...
Gweler y manylion
dyluniad dur datblygedig

#BIM - Dylunio Dur Uwch

Dysgu dylunio strwythurol gan ddefnyddio meddalwedd Dylunio Dur Uwch. Dylunio Sefydliad adeilad cyflawn, colofnau strwythurol Trawstiau, manylion Cynlluniau Meintioli ...
Mwy ...
Gweler y manylion
diwygio cwrs cyfleusterau glanweithiol mep

#BIM - Systemau hydrosanitary gan ddefnyddio Revit MEP

Dysgu defnyddio ASE REVIT ar gyfer dylunio Gosodiadau Glanweithdra. Croeso i'r cwrs hwn ar Gosodiadau Glanweithdra gyda Revit MEP ....
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs dynamo bim

#CODE - Cwrs Dynamo ar gyfer prosiectau peirianneg BIM

Dylunio Cyfrifiadurol BIM Mae'r cwrs hwn yn ganllaw cyfeillgar a rhagarweiniol i fyd dylunio cyfrifiadol gan ddefnyddio Dynamo, platfform ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs rhagarweiniol i raglennu

#CODE - Cwrs Cyflwyniad Rhaglennu

  Dysgu rhaglennu, hanfodion rhaglennu, siartiau llif a ffug-godiau, rhaglennu o'r dechrau Gofynion: Yn dymuno dysgu Gwybod ...
Mwy ...
Gweler y manylion
dyluniad mainc gwaith ansys

#CODE - Cyflwyniad i'r Cwrs Dylunio gan ddefnyddio mainc waith Ansys

Canllaw sylfaenol i greu efelychiadau mecanyddol o fewn y rhaglen ddadansoddi elfennau meidraidd gwych hon. Mwy a mwy o beirianwyr ...
Mwy ...
Gweler y manylion
Cwrs arcgis 10

#GIS - Cwrs ArcGIS 10 - o'r dechrau

Rydych chi'n hoffi GIS, felly yma gallwch chi ddysgu ArcGIS 10 o'r dechrau a chael tystysgrif. Mae'r cwrs hwn yn 100% ...
Mwy ...
Gweler y manylion
1927556_8ac8_3

#GIS - Cwrs Pro ArcGIS - o'r dechrau

Dysgu ArcGIS Pro Easy - mae'n gwrs sydd wedi'i gynllunio ar gyfer selogion systemau gwybodaeth ddaearyddol, sydd eisiau ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs arcgis uwch

#GIS - Cwrs Pro ArcGIS Uwch

Dysgu defnyddio nodweddion uwch meddalwedd ArcGIS Pro - GIS sy'n disodli ArcMap Dysgu lefel uwch o ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs arcgis a qgis

#GIS - ArcGIS Pro a chwrs QGIS 3 - ar yr un tasgau

Dysgu GIS gan ddefnyddio'r ddwy raglen, gyda'r un model data Rhybudd Crëwyd y cwrs QGIS yn Sbaeneg yn wreiddiol, ...
Mwy ...
Gweler y manylion
geolocation gyda mapiau google html

#GIS - Cwrs Geolocation ar gyfer Android - gan ddefnyddio html5 a Google Maps

Dysgwch sut i weithredu mapiau google yn eich cymwysiadau symudol gyda phonegap a'r google javascript API Yn hyn ...
Mwy ...
Gweler y manylion
Cwrs Hecras

#GIS - Cwrs Modelu Llifogydd - HEC-RAS o'r dechrau

Llwybrau a dadansoddi llifogydd gyda meddalwedd am ddim: HEC-RAS Mae HEC-RAS yn rhaglen o Gorfflu Peirianwyr y Fyddin ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs hecras ac arcgis

#GIS - Cwrs modelu a dadansoddi llifogydd - gan ddefnyddio HEC-RAS ac ArcGIS

Darganfyddwch botensial Hec-RAS a Hec-GeoRAS ar gyfer modelu sianeli a dadansoddi llifogydd #hecras Mae'r cwrs ymarferol hwn ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs qgis

#GIS - Cwrs 3 QGIS gam wrth gam o'r dechrau

Cwrs QGIS 3, rydyn ni'n dechrau ar sero, rydyn ni'n mynd yn uniongyrchol i'r pwynt nes ein bod ni'n cyrraedd lefel ganolradd, ar y diwedd ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs nesaf

#GIS - Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gyda QGIS

Dysgu defnyddio QGIS trwy ymarferion ymarferol Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gan ddefnyddio QGIS. -Yr holl ymarferion y gallwch chi ...
Mwy ...
Gweler y manylion
lefel 3D sifil 1

#LAND - Cwrs 3D sifil ar gyfer gwaith sifil - Lefel 1

Pwyntiau, arwynebau ac aliniadau. Dysgu creu dyluniadau a gweithiau llinellol sylfaenol gyda meddalwedd Autocad Civil3D wedi'i gymhwyso i Dopograffeg ...
Mwy ...
Gweler y manylion
lefel 3D sifil 2

#LAND - Cwrs 3D sifil ar gyfer gwaith sifil - Lefel 2

Cynulliadau, arwynebau, croestoriadau, ciwbio. Dysgu creu dyluniadau a gweithiau llinellol sylfaenol gyda meddalwedd Autocad Civil3D wedi'i gymhwyso i ...
Mwy ...
Gweler y manylion
lefel 3D sifil 3

#LAND - Cwrs 3D sifil ar gyfer gwaith sifil - Lefel 3

Aliniadau uwch, arwynebau, croestoriadau. Dysgu creu dyluniadau a gweithiau llinellol sylfaenol gyda meddalwedd Autocad Civil3D wedi'i gymhwyso i ...
Mwy ...
Gweler y manylion
lefel 3D sifil 4

#LAND - Cwrs 3D sifil ar gyfer gwaith sifil - Lefel 4

Esboniadau, draeniau misglwyf, plotiau, croestoriadau. Dysgu creu dyluniadau a gweithiau llinellol sylfaenol gyda meddalwedd Autocad Civil3D wedi'i gymhwyso i ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs google earth

#LAND - Cwrs Google Earth - o'r dechrau

Dewch yn wir arbenigwr Google Earth Pro a manteisiwch ar y ffaith bod y rhaglen hon bellach yn rhad ac am ddim. Ar gyfer unigolion, gweithwyr proffesiynol, athrawon, ...
Mwy ...
Gweler y manylion
synwyryddion pell

#LAND - Cwrs Cyflwyniad Synhwyro o Bell

  Darganfyddwch bŵer synhwyro o bell. Profwch, teimlo, dadansoddi a gweld popeth y gallwch ei wneud heb fod yn bresennol ....
Mwy ...
Gweler y manylion
ailadrodd modelu

Model Tir Digidol #LAND - AutoDesk Recap a Regard3D

Creu modelau digidol o ddelweddau, gyda meddalwedd am ddim a gyda Recap Yn y cwrs hwn byddwch chi'n dysgu creu e ...
Mwy ...
Gweler y manylion
mewngofnodi

Meistr mewn Geometrau Cyfreithiol.

Beth i'w ddisgwyl gan y Meistr mewn Geometreg Gyfreithiol. Trwy gydol hanes, penderfynwyd bod cadastre ...
Mwy ...

Yn y portffolio canlynol gallwch weld y cynnig ar gyfer meddalwedd a disgyblaeth:

Gweler y manylion
methodoleg bim

#BIM - Cwrs cyflawn y fethodoleg BIM

Yn y cwrs uwch hwn rwy'n dangos i chi gam wrth gam sut i weithredu methodoleg BIM mewn prosiectau a sefydliadau. Gan gynnwys modiwlau ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs ail-edrych

#BIM - Cwrs Revit Autodesk - hawdd

Mor hawdd â gweld arbenigwr yn datblygu cartref - eglurwyd gam wrth gam Dysgu AutoDesk Revit mewn ffordd hawdd ....
Mwy ...
Gweler y manylion
Cwrs strwythur robot

#BIM - Cwrs Dylunio Strwythurol gan ddefnyddio Strwythur Robot AutoDesk

Canllaw cyflawn ar ddefnyddio Dadansoddiad Strwythurol Robot ar gyfer modelu, cyfrifo a dylunio strwythurau concrit a dur ...
Mwy ...
Gweler y manylion
Cwrs arbenigo mewn strwythurau gydag etabs

#BIM - Cwrs Arbenigedd mewn Peirianneg Strwythurol gydag ETABS

Cysyniadau sylfaenol adeiladau concrit, gan ddefnyddio ETABS Amcan y cwrs yw rhoi'r offer sylfaenol i'r cyfranogwr ...
Mwy ...
Gweler y manylion
2453960_32fc_3

#BIM - Cwrs ETABS ar gyfer Peirianneg Strwythurol - Lefel 1

Dadansoddi a dylunio adeiladau - Lefel sero ar lefel uwch. Amcan y cwrs yw rhoi ...
Mwy ...
Gweler y manylion
2453934_9f15_2 (1)

#BIM - Cwrs ETABS ar gyfer Peirianneg Strwythurol - Lefel 2

Dadansoddi a dylunio adeiladau sy'n gwrthsefyll daeargryn: gyda'r meddalwedd CSI ETABS Amcan y cwrs yw darparu ...
Mwy ...
Gweler y manylion
diwygio pensaernïaeth

#BIM - Cwrs Sylfeini Pensaernïaeth gan ddefnyddio Revit

Popeth y mae angen i chi ei wybod am Revit ar gyfer creu prosiectau ar gyfer adeiladau Yn y cwrs hwn byddwn yn canolbwyntio ar roi ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs strwythur ail-edrych

#BIM - Cwrs Peirianneg Strwythurol gan ddefnyddio Revit

  Canllaw dylunio ymarferol gyda Model Gwybodaeth Adeiladu wedi'i anelu at ddylunio strwythurol. Lluniwch, dyluniwch a dogfennwch eich ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs prosiect strwythurol

#BIM - Cwrs Prosiect Strwythurol (Strwythur Revit + Robot + Steel)

Dysgu defnyddio Revit, Dadansoddiad Strwythurol Robot a Advance Steel ar gyfer dyluniad strwythurol adeiladau. Lluniadu, dylunio a dogfennu ...
Mwy ...
Gweler y manylion
revit cwrs mep

#BIM - Cwrs ASE Revit (Mecaneg, Trydan a Phlymio)

Llunio, dylunio a dogfennu eich prosiectau systemau gyda Revit MEP. Rhowch y maes dylunio gyda BIM (Adeilad ...
Mwy ...
Gweler y manylion
dyluniad dur datblygedig

#BIM - Dylunio Dur Uwch

Dysgu dylunio strwythurol gan ddefnyddio meddalwedd Dylunio Dur Uwch. Dylunio Sefydliad adeilad cyflawn, colofnau strwythurol Trawstiau, manylion Cynlluniau Meintioli ...
Mwy ...
Gweler y manylion
diwygio cwrs cyfleusterau glanweithiol mep

#BIM - Systemau hydrosanitary gan ddefnyddio Revit MEP

Dysgu defnyddio ASE REVIT ar gyfer dylunio Gosodiadau Glanweithdra. Croeso i'r cwrs hwn ar Gosodiadau Glanweithdra gyda Revit MEP ....
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs dynamo bim

#CODE - Cwrs Dynamo ar gyfer prosiectau peirianneg BIM

Dylunio Cyfrifiadurol BIM Mae'r cwrs hwn yn ganllaw cyfeillgar a rhagarweiniol i fyd dylunio cyfrifiadol gan ddefnyddio Dynamo, platfform ...
Mwy ...
Gweler y manylion
dyluniad mainc gwaith ansys

#CODE - Cyflwyniad i'r Cwrs Dylunio gan ddefnyddio mainc waith Ansys

Canllaw sylfaenol i greu efelychiadau mecanyddol o fewn y rhaglen ddadansoddi elfennau meidraidd gwych hon. Mwy a mwy o beirianwyr ...
Mwy ...
Gweler y manylion
Cwrs arcgis 10

#GIS - Cwrs ArcGIS 10 - o'r dechrau

Rydych chi'n hoffi GIS, felly yma gallwch chi ddysgu ArcGIS 10 o'r dechrau a chael tystysgrif. Mae'r cwrs hwn yn 100% ...
Mwy ...
Gweler y manylion
1927556_8ac8_3

#GIS - Cwrs Pro ArcGIS - o'r dechrau

Dysgu ArcGIS Pro Easy - mae'n gwrs sydd wedi'i gynllunio ar gyfer selogion systemau gwybodaeth ddaearyddol, sydd eisiau ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs arcgis uwch

#GIS - Cwrs Pro ArcGIS Uwch

Dysgu defnyddio nodweddion uwch meddalwedd ArcGIS Pro - GIS sy'n disodli ArcMap Dysgu lefel uwch o ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs arcgis a qgis

#GIS - ArcGIS Pro a chwrs QGIS 3 - ar yr un tasgau

Dysgu GIS gan ddefnyddio'r ddwy raglen, gyda'r un model data Rhybudd Crëwyd y cwrs QGIS yn Sbaeneg yn wreiddiol, ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs hecras ac arcgis

#GIS - Cwrs modelu a dadansoddi llifogydd - gan ddefnyddio HEC-RAS ac ArcGIS

Darganfyddwch botensial Hec-RAS a Hec-GeoRAS ar gyfer modelu sianeli a dadansoddi llifogydd #hecras Mae'r cwrs ymarferol hwn ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs qgis

#GIS - Cwrs 3 QGIS gam wrth gam o'r dechrau

Cwrs QGIS 3, rydyn ni'n dechrau ar sero, rydyn ni'n mynd yn uniongyrchol i'r pwynt nes ein bod ni'n cyrraedd lefel ganolradd, ar y diwedd ...
Mwy ...
Gweler y manylion
cwrs nesaf

#GIS - Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gyda QGIS

Dysgu defnyddio QGIS trwy ymarferion ymarferol Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gan ddefnyddio QGIS. -Yr holl ymarferion y gallwch chi ...
Mwy ...
Gweler y manylion
lefel 3D sifil 1

#LAND - Cwrs 3D sifil ar gyfer gwaith sifil - Lefel 1

Pwyntiau, arwynebau ac aliniadau. Dysgu creu dyluniadau a gweithiau llinellol sylfaenol gyda meddalwedd Autocad Civil3D wedi'i gymhwyso i Dopograffeg ...
Mwy ...
Gweler y manylion
lefel 3D sifil 2

#LAND - Cwrs 3D sifil ar gyfer gwaith sifil - Lefel 2

Cynulliadau, arwynebau, croestoriadau, ciwbio. Dysgu creu dyluniadau a gweithiau llinellol sylfaenol gyda meddalwedd Autocad Civil3D wedi'i gymhwyso i ...
Mwy ...
Gweler y manylion
lefel 3D sifil 3

#LAND - Cwrs 3D sifil ar gyfer gwaith sifil - Lefel 3

Aliniadau uwch, arwynebau, croestoriadau. Dysgu creu dyluniadau a gweithiau llinellol sylfaenol gyda meddalwedd Autocad Civil3D wedi'i gymhwyso i ...
Mwy ...
Gweler y manylion
lefel 3D sifil 4

#LAND - Cwrs 3D sifil ar gyfer gwaith sifil - Lefel 4

Esboniadau, draeniau misglwyf, plotiau, croestoriadau. Dysgu creu dyluniadau a gweithiau llinellol sylfaenol gyda meddalwedd Autocad Civil3D wedi'i gymhwyso i ...
Mwy ...
Gweler y manylion
ailadrodd modelu

Model Tir Digidol #LAND - AutoDesk Recap a Regard3D

Creu modelau digidol o ddelweddau, gyda meddalwedd am ddim a gyda Recap Yn y cwrs hwn byddwch chi'n dysgu creu e ...
Mwy ...

3 Yn ymateb i "AulaGEO, y cynnig cwrs gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol Geo-beirianneg"

 1. Y byddai hyn yn mor garedig â dweud wrthyf os ydynt wedi trefnu cyrsiau ar gyfer Stentiau i 2017 ar y pynciau canlynol, topograffi sylfaenol a digidol, GIS a phrisio Stentaidd, mapio sylfaenol, GIS sylfaenol, yn seiliedig GIS gofodol ac ar y we gofod, Egwyddorion datblygu, diagnosis tiriogaethol, cynlluniau datblygu OT.

 2. Y bore da, Cyfarchion, yr ymgynghoriad ynghylch y prisiau a'r math o daliad ar ôl y modiwl cyntaf. Diolch yn fawr iawn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.