QGIS, PostGIS, LADM - yn y Cwrs Gweinyddu Tir a ddatblygwyd gan IGAC

Wrth gydgyfeirio gwahanol fentrau, dyheadau a heriau y mae Colombia yn eu profi i gynnal arweinyddiaeth yn y côn deheuol mewn materion geo-ofodol, rhwng Gorffennaf 27 ac Awst 4, y Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gwybodaeth Ddaearyddol - CIAF y Sefydliad Daearyddol Bydd Agustín Codazzi yn datblygu'r Cwrs: Cymhwyso safon ISO 19152 (Model Parth Gweinyddu Tir) a'r defnydd o'r iaith INTERLIS yn fframwaith Seilwaith Data Gofodol.

Mae'r cyfiawnhad yn fwy nag amlwg, gan fod y Weinyddiaeth Tir yn fater sydd wedi cymryd blaenoriaeth uchel mewn llawer o wledydd, a achosir gan wahanol achosion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Mae ffyniant technoleg o'r blynyddoedd 90 yn ehangu ystod y posibiliadau i gynnig gwasanaethau newydd a gwell ar gyfer data gofodol a hawliau eiddo, gan fanteisio ar y potensial o fecanweithiau cysylltedd, cronfeydd data gofodol, meddalwedd ac offer. Mae'r pwysau ar gyfer y cynnig technolegol hwn a'r galw am sefydliadau cyhoeddus a phreifat yn cael ei gydbwyso trwy ddefnyddio safonau; Yn y fframwaith hwn, cafodd menter 2014 Catastro ei greu yn y flwyddyn 1995, a rhan o'i ddeunydd yn Safon 19152 ISO yn y flwyddyn 2012.

Ar hyn o bryd mae nifer o wledydd ledled y byd yn ceisio gweithredu'r LADM yn eu systemau Rheoli, Cofrestrfa Tir a Seilwaith Data Gofodol. Mae INTERLIS yn iaith sydd wedi profi i fod yn effeithlon wrth greu offer a methodolegau i hwyluso'r rhyngweithrededd a throsglwyddo gwybodaeth geosodol.

Mae Colombia yn un o'r gwledydd hyn, sydd yn y cyd-destun o ddiwygiadau cymdeithasol, cyfreithiol a sefydliadol yn bwriadu manteisio ar botensial y LADM fel echel trawsnewidiol ar gyfer moderneiddio rheolaeth tiriogaethol. Ar hyn o bryd, mae'r proffil cenedlaethol wedi'i ddatblygu, cynigion ar gyfer proffiliau ac offer arbenigol gan ddefnyddio iaith INTERLIS.
Mae'r cyd-destun yn cyfiawnhau'r angen am y Sefydliad Codazzi Agustín integreiddio o fewn ei gynnig academaidd ar gwrs a all fod ar gael i weithwyr proffesiynol gwyddorau daear, cymryd rhan yn y gwahanol gamau o'r cylch rheoli tiriogaethol mewn dull integredig.

Yn y pen draw, disgwylir i gyfranogwyr feddu ar sgiliau technegol a gwybyddol yn y cyfranogwyr, mewn Strwythurau Data Gofodol ac ym maes y safon gweinyddu tir LADM gyda'r defnydd o iaith INTERLIS i greu offer a methodolegau sy'n hwyluso eu mabwysiadu a'u gweithredu.

Yn bendant mae'r cwrs nid yn unig yn bwysig, ond mae hefyd yn ddiddorol i'r cyfuniad sydd ganddo rhwng y dull damcaniaethol ac ymarferion ymarferol. Y cyfnod yw 32 awr, mewn pedwar diwrnod wedi'i ddosbarthu mewn pythefnos (dydd Iau a dydd Gwener) ac mae wedi'i strwythuro mewn tri bloc:

  • Cyffredinol, lle mae pethau sylfaenol am reoli gyda ffocws ar dueddiadau rhyngwladol ac yn herio Stentaidd 2034, seilwaith data gofodol, safonau rhyngwladol o wybodaeth ddaearyddol a chronfeydd data yn cael eu cynnwys.
  • Mae'r ail floc yn cynnwys sylfeini damcaniaethol y LADM, proffil Colombia o fabwysiadu safon ISO 19152 ac achosion defnydd a gymhwysir i Cadastre, y Gofrestrfa Eiddo a Chynllunio Tiriogaethol. Hefyd yn y bloc hwn maent yn cyflwyno egwyddorion yr iaith fodelu UML.
  • Yn y trydydd bloc yn gweithio yn ymarferol adeiladu LADM model symlach yn dilyn arfaethedig drwy ddefnyddio INTERLIS o'u semanteg o'r cod, i ddefnyddio offer megis UML Golygydd a ili2pg, strwythur data ei adeiladu llif gwaith ag ef daearyddol PostgreSQL / PostGIS, cynhyrchwyd y data yn y model gan ddefnyddio data QGIS plugin, allforio, dilysu a llwytho i arddangos o gwyliwr gofod.

Yn fyr, mae'n ymdrech ddiddorol bod cefnogaeth Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (SECO) Llysgenhadaeth y Swistir y tro hwn.

6 Yn ymateb i "QGIS, PostGIS, LADM - yn y Cwrs Gweinyddu Tir a ddatblygwyd gan IGAC"

  1. bore da.
    Mae'r Plug-in yn cael ei ddatblygu gan y Prosiect ar gyfer Moderneiddio Gweinyddiaeth Tir yn Colombia, gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Economaidd (SECO) o Lywodraeth y Swistir, ynghyd â Chyfunog y Cydffederasiwn, ers yn y Swistir defnyddiwch INTERLIS fel safon cyfnewid a modelu. Bydd y Plug-in yn ffynhonnell agored, yn rhad ac am ddim ac yn rhad ac am ddim a gellir ei lawrlwytho'n rhydd ar gyfer QGIS.
    Mae wedi'i gynllunio ar gyfer golygu data ar Weinyddu Tir mewn amgylchedd penodol iawn: yn adeiladu ar fodel data (dosbarthiadau dan sylw, eu perthnasau a'r cyfyngiadau a osodwyd) yn achos Colombia, LADM-COL, gyda sy'n adeiladu'r amgylchedd golygu, yn ddiweddarach yn darparu rhyngwyneb sy'n hwyluso golygu yn seiliedig ar anghenion y model. Mae hefyd yn gweithio yn yr amgylchedd dilysu a chyfnewid data.

  2. Helo, hoffwn wybod mwy o wybodaeth am yr ategyn, gellir cyrchu hwn yn rhydd, oherwydd gallwch chi lawrlwytho a rhoi cynnig ar yr ategyn

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.