IV Cynhadledd Flynyddol y Rhwydwaith Rhyng-Americanaidd o Gastell a'r Gofrestrfa Tir

Colombia, gyda chefnogaeth Sefydliad yr Unol Daleithiau America (OAS) a Banc y Byd, fydd gwlad groesawu'r "IV Cynhadledd Flynyddol y Rhwydwaith Rhyng-Americanaidd o Gastell a'r Gofrestrfa Tir"I'w wneud yn ninas Bogotá, ar ddiwrnodau 3, 4 a 5 ym mis Rhagfyr 2018.

Mae Colombia yn y crosshairs mewn llawer o ymarferion ym maes gweinyddu tir, nid yn unig oherwydd mabwysiadu safon y Model Parth Gweinyddu Tir, ond hefyd oherwydd mewn materion cartograffig mae wedi bod yn feincnod am amser hir, y tu hwnt i gyd-destun De America. Bydd arferion da Colombia yn sicr o gynnig methodoleg ar sut i fabwysiadu safon ISO 19152 gyda llai o boen, o bosibl hefyd i gydgrynhoi model corfforol yn y fersiwn nesaf o LADM, sydd am nawr yn parhau mewn amgylchedd cysyniadol a dim ond ar lefel parth sy'n ei gwneud hi'n anodd i weithredwyr lunio methodolegau heb dorri egwyddorion sylfaenol uniondeb; Bydd arferion da yn helpu i siapio'r agwedd arfarnu a rhan o gynllun trafodion y broses gofrestru. Wrth gwrs, bydd arferion gwael yn rhan o'r dysgu hwnnw nad yw eraill am fynd drwyddo.

Yn wahanol i brofiadau llwyddiannus LADM ers cyn hynny roedd yn safon, fel yn achos Honduras, mae Colombia yn bwynt sylw mwy gweladwy; Er enghraifft, hi yw'r bedwaredd wlad fwyaf poblog yn America (tua 45 miliwn), gyda phrifddinas yw'r bumed ddinas fwyaf poblog yn America (bron i 8 miliwn o drigolion), y mae Sao Paulo, Mecsico, Lima ac Efrog Newydd yn rhagori arni. . Wrth gwrs, gyda heriau tebyg iawn i gyd-destun cyffredinol America Ladin mewn agweddau megis lleihau amseroedd / costau trafodion, integreiddio actorion yn y gadwyn werth gweinyddu tir, rheithor gweithwyr topograffeg / arolygu, ac integreiddio rhyng-sefydliadol. gyda gweledigaeth o'r wlad.

Am y tro, rwy'n gadael agenda'r diwrnod cyntaf, sy'n canolbwyntio ar ddangos cyflwr a chynnydd Colombia:

9: 00 am i 9: Geiriau Croeso 45 am
10:00 am - 10:15 am Cyflwyno Agenda a Methodoleg Waith

Bloc I SYSTEMAU CATASTRO A CHOFRESTR YN COLOMBIA

10:15 am - 10:55 am Cyd-destun Systemau Cadastre a Chofrestrfa yng Ngholombia

  • IGAC - Evamaría Uribe - Cyfarwyddwr
  • SNR - Rubén Silva Gómez - Uwcharolygydd

10:55 - 11:10 am Rownd o gwestiynau'r cyhoedd
11:10 - 11:30 am Gwersi a ddysgwyd o'r Peilotiaid Cadastre Amlbwrpas - Sebastian Restrepo - DNP
11:30 am - 11:45 am Rownd Cwestiynau'r cyhoedd

Bloc II AGWEDDAU TECHNOLEGOL

11:45 - 12:00 m Rheoli Gwybodaeth Gofod - Juan Daniel Oviedo - Cyfarwyddwr DANE
12:00 m - 12:25 m Dylunio a Gweithredu'r Model LADM - Golgi Alvarez - Ymgynghorydd SECO
12:25 - 12:45 m Technolegau amgen ac arloesol ar gyfer Gweinyddu Tir - Mathilde Molendjk - Kadaster Yr Iseldiroedd - Camilo Pardo - Ymgynghorydd Banc y Byd
12:45 - 1:00 yh - Rownd o gwestiynau'r cyhoedd

BLOC III AGWEDDAU CYMDEITHASOL

2:00 yh - 2:20 yh Agweddau ethnig - Gabriel Tirado - DNP
2:20 PM - 2:30 PM Rownd Cwestiynau
2:30 PM - 2:50 PM Agweddau rhyw - Eva María Rodríguez - Ymgynghorydd
2:50 PM - 3:00 PM Rownd Cwestiynau
3:00 PM - 3:20 PM Pwnc Datrys gwrthdaro - Morales Gonzalo Méndez - Siambr Fasnach Bogotá
3:20 PM - 3:30 PM Rownd o gwestiynau

Ar ddiwedd y prynhawn mae diwrnod o argymhellion ar gyfer Colombia gan y gwledydd eraill sy'n cymryd rhan.

Yma gallwch weld y agenda'r ddau ddiwrnod arall, gyda lefel is o fanylion fel y disgrifir uchod.


Prif amcan y Rhwydwaith Rhyng-Americanaidd Cadastre a Chofrestrfa Tir, a grëwyd yn y flwyddyn 2015, yw hyrwyddo cryfhau Sefydliadau America Ladin a'r Caribî Cadastre a'r Caribî fel un o arfau gweinyddiaeth gyhoeddus gyda er mwyn cyfrannu at wella llywodraethu democrataidd a datblygu economaidd. Ers hynny mae'r Rhwydwaith wedi sefydlu ei hun fel yr unig le hyrwyddo rhanbarthol ar y pwnc, gan lwyddo i hyrwyddo mandad gwleidyddol rhanbarthol heb lywydd yn y 2018 o'r enw: Cryfhau stentiau a chofrestru eiddo yn America yn fframwaith y Penderfyniad ar Gryfhau Democratiaeth AG / RES. 2927 (XLVIII-O / 18)

Mae rhyng-gysylltiad gwybodaeth rhwng y Gofrestrfa a'r Gofrestrfa yn rhoi manwldeb a sicrwydd i eiddo tiriog yn ei agweddau corfforol a chyfreithiol ac yn gwarantu hawl perchnogaeth, gan hwyluso traffig eiddo tiriog, gan atgyfnerthu hawliau cyfreithlon ac atal gwrthdaro.

Mae hefyd yn fecanwaith effeithiol yn erbyn anghydraddoldeb ac mae'n darparu seilwaith o ddata geo-gyfeiriedig ar y diriogaeth ar gyfer ymagwedd fwy gwybodus ar gyfer cynhyrchu polisi cyhoeddus ac i gyflawni amcanion datblygu cynaliadwy. Mae Castell yn darparu realiti ffisegol eiddo.

Mae'r Gofrestrfa yn caniatáu i chi wybod y realiti cyfreithiol trwy gofrestru gweithredoedd cyfreithiol sy'n cyfeirio at eiddo tiriog sydd wedi'i nodi'n llawn.

Mae perchennog hawl eiddo, yn gwarantu'r hawl sy'n trosglwyddo, ac yn rhoi'r posibilrwydd o fynd i mewn i'r eiddo i'r farchnad eiddo tiriog a chael pris teg ar gyfer y trosglwyddiad. Caiff y gweithredoedd a'r contractau a ddathlir mewn perthynas ag eiddo tiriog eu trethu, sy'n golygu incwm i'r Wladwriaeth, incwm a fydd yn cael ei drosglwyddo yn ddiweddarach i ymgymeriadau economaidd gwahanol y wlad. Mae cadwyn o fusnesau yn dod i rym bod y ddau ar lefel breifat a chyflwr yn ffafrio economi'r wlad, ei ddatblygiad a'i fuddsoddiad nid yn unig o wahanol weithredoedd o'n gwlad ond hefyd gan fuddsoddwyr tramor.

Mae hefyd yn caniatáu, gydag ymdrechion sawl actor, i reoleiddio tir, gyda'r nod o wella ansawdd bywyd trigolion, gan hyrwyddo integreiddio corfforol a chymdeithasol yn yr amgylchedd trefol. Y nod yw lleihau'r broblem, cyflawni polisïau'r llywodraeth sydd wedi'u hanelu at leihau tlodi trefol; hyrwyddo newidiadau mewn rheoliadau trefol a mecanweithiau sefydliadol newydd yn y sector tai a thrwy hynny ffafrio cyflenwad tir trefol, gyda thai cost isel, yn rhyngweithio gyda'r sector cyhoeddus gyda'r sector preifat, gan greu cymdogaethau a thrwy hynny sicrhau integreiddio cymdeithasol.

2 Yn ymateb i "IV Cynhadledd Flynyddol Rhwydwaith Cadasters a Chofrestrfa Eiddo Rhyng-Americanaidd"

  1. Yn fwy na theitl eiddo mae'n ofynnol bod yr amherffeithrwydd sy'n amau ​​yr hawl neu'r math o hawl sydd gan un ar adeg benodol yn diflannu. Byddai cryfhau sefydliadau sy'n gwarantu'r hawl a'r defnydd gorau posibl o ddatblygiadau technolegol yn helpu. Llawer o weithiau mae gwir dechnegwyr yn ofynnol ym mhob un o'r pynciau y dylai polisi cyhoeddus fod yn berthnasol iddynt, neu fel arall caiff problem ei datrys ond caiff un waeth ei greu.

  2. O ran cryfder hawliau eiddo, ac i gyflawni'r dibenion a nodir ar y dudalen gyflwyno, credaf ei bod yn angenrheidiol bod y weithred deitl nid yn unig yn ddogfen, ond ei bod yn ymgorffori'r hawl ei hun â thyniad y busnes caffael, neu dywedwyd fel arall, y datblygiad economaidd sy'n seiliedig ar ddefnydd effeithiol o hawliau eiddo, ni all y rhain fod yn destun methiant yn y gadwyn deitlau, hynny yw, rhaid i'r weithred hawlio fod yn gyfyngedig

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.