IV Cynhadledd Flynyddol y Rhwydwaith Rhyng-Americanaidd o Gastell a'r Gofrestrfa Tir

Colombia, gyda chefnogaeth Sefydliad yr Unol Daleithiau America (OAS) a Banc y Byd, fydd gwlad groesawu'r "IV Cynhadledd Flynyddol y Rhwydwaith Rhyng-Americanaidd o Gastell a'r Gofrestrfa Tir"I'w wneud yn ninas Bogotá, ar ddiwrnodau 3, 4 a 5 ym mis Rhagfyr 2018.

Mae Colombia yn croesi sawl ymarferiad mewn gweinyddu tir, nid yn unig oherwydd mabwysiadu'r Model Parth Gweinyddu Tir, ond oherwydd mewn materion cartograffig mae wedi bod yn gyfeiriad ers amser maith, y tu hwnt i gyd-destun De America. Bydd arferion da Colombia yn sicr yn cynnig methodoleg o sut i fabwysiadu safon ISO 19152 gyda llai o boen, o bosibl hefyd i gyfnerthu model ffisegol yn fersiwn nesaf LADM, sydd bellach yn aros mewn amgylchedd cysyniadol a dim ond ar lefel sy'n ei gwneud yn anodd i weithredwyr adeiladu methodolegau heb dorri egwyddorion sylfaenol uniondeb; bydd arferion da yn helpu i fodelu'r agwedd ar asesu a rhan o gynllun trafodion y broses gofrestru. Wrth gwrs, bydd arferion drwg yn rhan o'r dysgu hwnnw nad yw eraill eisiau mynd trwyddo.

Yn wahanol i brofiadau LADM llwyddiannus ers hynny roedd yn safon, fel yn achos Honduras, mae Colombia yn bwynt sylw mwy gweladwy; fel enghraifft, dyma'r bedwaredd wlad fwyaf poblog yn America (yn agos at 45 miliwn), gyda chyfalaf sef y pumed ddinas fwyaf poblog yn America (bron i 8 miliwn o drigolion), y mae Sao Paulo, Mexico, Lima ac Efrog Newydd yn rhagori arni . Wrth gwrs, gyda heriau yn debyg iawn i gyd-destun cyffredinol America Ladin mewn agweddau fel lleihau amserau trafodion / costau, integreiddio actorion yn y gadwyn werth gweinyddiaeth tir, rheithor gweithwyr proffesiynol arolygu / arolygu, ac integreiddio rhyng-sefydliadol gyda gweledigaeth gwlad.

Am y tro, rwy'n gadael agenda'r diwrnod cyntaf, sy'n canolbwyntio ar ddangos cyflwr a chynnydd Colombia:

9: 00 am i 9: Geiriau Croeso 45 am
10: 00 am - 10: 15 am Cyflwyno Agenda a Methodoleg Gwaith

Bloc I SYSTEMAU CATASTRO A CHOFRESTR YN COLOMBIA

10: 15 am - 10: 55 am Cyd-destun y Systemau Cadastre a Chofrestru yng Ngholombia

  • IGAC - Evamaría Uribe - Cyfarwyddwr
  • SNR - Rubén Silva Gómez - Uwcharolygydd

10: 55 - 11: Cwestiynau 10 Rownd o'r gynulleidfa
11: 10 - 11: 30 am Gwersi a ddysgwyd o'r Cynlluniau Peilot Amlbwrpas - Sebastian Restrepo - DNP
11: 30 am - 11: 45 am Rownd o Gwestiynau gan y gynulleidfa

Bloc II AGWEDDAU TECHNOLEGOL

11: 45 - 12: 00 m Rheoli Gwybodaeth Ofodol - Juan Daniel Oviedo - Cyfarwyddwr DANE
12: 00 m - 12: 25 m Dylunio a Gweithredu'r Model LADM - Golgi Alvarez - Ymgynghorydd SECO
12: 25 - 12: 45 m Technolegau amgen ac arloesol ar gyfer Gweinyddiaeth Tir - Mathilde Molendjk - Kadaster Holland - Camilo Pardo - Ymgynghorydd Banc y Byd
12: 45 - 1: 00 pm - Rownd o Gwestiynau gan y gynulleidfa

BLOC III AGWEDDAU CYMDEITHASOL

2: 00 pm - 2: 20 pm Agweddau ethnig - Gabriel Tirado - DNP
2: 20 PM - 2: 30 PM Cwestiynau Rownd
2: 30 PM - 2: 50 PM Agweddau rhyw - Eva María Rodríguez - Ymgynghorydd
2: 50 PM - 3: 00 PM Cwestiynau Rownd
3: 00 PM - 3: 20 PM Pwnc Gwrthdaro Gwrthdaro - Gonzalo Méndez Morales - Siambr Fasnach Bogotá
3: 20 PM - 3: 30 PM Rownd o gwestiynau

Ar ddiwedd y prynhawn mae diwrnod o argymhellion ar gyfer Colombia gan y gwledydd eraill sy'n cymryd rhan.

Yma gallwch weld y agenda'r ddau ddiwrnod arall, gyda lefel is o fanylion fel y disgrifir uchod.


Prif amcan y Rhwydwaith Rhyng-Americanaidd Cadastre a Chofrestrfa Tir, a grëwyd yn y flwyddyn 2015, yw hyrwyddo cryfhau Sefydliadau America Ladin a'r Caribî Cadastre a'r Caribî fel un o arfau gweinyddiaeth gyhoeddus gyda er mwyn cyfrannu at wella llywodraethu democrataidd a datblygu economaidd. Ers hynny mae'r Rhwydwaith wedi sefydlu ei hun fel yr unig le hyrwyddo rhanbarthol ar y pwnc, gan lwyddo i hyrwyddo mandad gwleidyddol rhanbarthol heb lywydd yn y 2018 o'r enw: Cryfhau stentiau a chofrestru eiddo yn America yn fframwaith y Penderfyniad ar Gryfhau Democratiaeth AG / RES. 2927 (XLVIII-O / 18)

Mae rhyng-gysylltiad gwybodaeth rhwng y Gofrestrfa a'r Gofrestrfa yn rhoi manwldeb a sicrwydd i eiddo tiriog yn ei agweddau corfforol a chyfreithiol ac yn gwarantu hawl perchnogaeth, gan hwyluso traffig eiddo tiriog, gan atgyfnerthu hawliau cyfreithlon ac atal gwrthdaro.

Mae hefyd yn fecanwaith effeithiol yn erbyn anghydraddoldeb ac mae'n darparu seilwaith o ddata geo-gyfeiriedig ar y diriogaeth ar gyfer ymagwedd fwy gwybodus ar gyfer cynhyrchu polisi cyhoeddus ac i gyflawni amcanion datblygu cynaliadwy. Mae Castell yn darparu realiti ffisegol eiddo.

Mae'r Gofrestrfa yn caniatáu i chi wybod y realiti cyfreithiol trwy gofrestru gweithredoedd cyfreithiol sy'n cyfeirio at eiddo tiriog sydd wedi'i nodi'n llawn.

Mae perchennog hawl eiddo, yn gwarantu'r hawl sy'n trosglwyddo, ac yn rhoi'r posibilrwydd o fynd i mewn i'r eiddo i'r farchnad eiddo tiriog a chael pris teg ar gyfer y trosglwyddiad. Caiff y gweithredoedd a'r contractau a ddathlir mewn perthynas ag eiddo tiriog eu trethu, sy'n golygu incwm i'r Wladwriaeth, incwm a fydd yn cael ei drosglwyddo yn ddiweddarach i ymgymeriadau economaidd gwahanol y wlad. Mae cadwyn o fusnesau yn dod i rym bod y ddau ar lefel breifat a chyflwr yn ffafrio economi'r wlad, ei ddatblygiad a'i fuddsoddiad nid yn unig o wahanol weithredoedd o'n gwlad ond hefyd gan fuddsoddwyr tramor.

Mae hefyd yn caniatáu, gydag ymdrechion sawl actor, i reoleiddio tir, gyda'r nod o wella ansawdd bywyd trigolion, gan hyrwyddo integreiddio corfforol a chymdeithasol yn yr amgylchedd trefol. Y nod yw lleihau'r broblem, cyflawni polisïau'r llywodraeth sydd wedi'u hanelu at leihau tlodi trefol; hyrwyddo newidiadau mewn rheoliadau trefol a mecanweithiau sefydliadol newydd yn y sector tai a thrwy hynny ffafrio cyflenwad tir trefol, gyda thai cost isel, yn rhyngweithio gyda'r sector cyhoeddus gyda'r sector preifat, gan greu cymdogaethau a thrwy hynny sicrhau integreiddio cymdeithasol.

Atebion 2 i "Gynhadledd Flynyddol IV Rhwydwaith Rhyng-Americanaidd Cadastre a'r Gofrestrfa Tir"

  1. Yn fwy na theitl eiddo mae'n ofynnol bod yr amherffeithrwydd sy'n amau ​​yr hawl neu'r math o hawl sydd gan un ar adeg benodol yn diflannu. Byddai cryfhau sefydliadau sy'n gwarantu'r hawl a'r defnydd gorau posibl o ddatblygiadau technolegol yn helpu. Llawer o weithiau mae gwir dechnegwyr yn ofynnol ym mhob un o'r pynciau y dylai polisi cyhoeddus fod yn berthnasol iddynt, neu fel arall caiff problem ei datrys ond caiff un waeth ei greu.

  2. O ran cryfder hawliau eiddo, ac i gyflawni'r dibenion a nodir ar y dudalen gyflwyno, credaf ei bod yn angenrheidiol bod y weithred deitl nid yn unig yn ddogfen, ond ei bod yn ymgorffori'r hawl ei hun â thyniad y busnes caffael, neu dywedwyd fel arall, y datblygiad economaidd sy'n seiliedig ar ddefnydd effeithiol o hawliau eiddo, ni all y rhain fod yn destun methiant yn y gadwyn deitlau, hynny yw, rhaid i'r weithred hawlio fod yn gyfyngedig

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.