Archifau ar gyfer

Gwleidyddiaeth a Democratiaeth

Newyddion am wleidyddiaeth ryngwladol

Gadewch Venezuela ar adeg blacowt

Rwy'n credu bod rhai yn gwybod y sefyllfa yn Venezuela, rwy'n dweud rhai gan fy mod yn gwybod nad Venezuela yw canol y bydysawd, ac felly mae yna bobl nad ydynt hyd yn oed yn gwybod ble mae hi. Mae llawer o'r rhai sy'n fy nghlywed, yn teimlo ac yn dioddef o'r sefyllfa o'r tu allan, mae rhai yn credu eu bod yn gwybod beth sy'n digwydd, maent yn ffurfio barnau ...

Sut i gael fy mab allan o Venezuela

Ar ôl gweld y cyngerdd ar gyfer cymorth dyngarol i Venezuela, penderfynais ddod i gasgliad gydag ysgrifennu nad oeddwn i wedi gallu gorffen. Os ydych chi'n darllen y cyhoeddiad, am fy nghorys i adael Venezuela, rwy'n siŵr eich bod yn chwilfrydig i wybod sut oedd diwedd fy nhaith. Parhaodd gorsaf y daith, roeddwn wedi dweud wrthyn nhw y gallwn ...

Latinobarómetro, adroddiad 2011

Mae safle America Ladin cuddio y tu ôl i'r ddelwedd ystrydebol yr ugeinfed ganrif, mae gennym y gwendid o wleidyddiaeth a diffyg ymddiriedaeth transformado.Mientras gorlethu raglen y rhanbarth, cynnydd yn parhau yn dawel heb oruchwyliaeth. Felly yn codi rhanbarth newydd gwthio i fynd yn gyflymach na gwledydd, er mwyn ailddosbarthu'r ffrwyth ...

Mae'n ymddangos bod yr argyfwng Honduraidd yn dod i ben

"Os ydych am roi genedigaeth i iguanas, byddwn yn codi iguanas," meddai. Ond ni fydd mwy o farwolaethau yn y dref hon oherwydd chi. (tudalen 11) "Beth ydych chi'n ei feddwl?" Atebodd Jose Arcadio, onest: "Cwn cwn. (tudalen 14) "Nid ydym yn anfon papurau yn y dref hon," meddai heb golli ei dawel. Ac felly rydych chi'n gwybod ar unwaith, dim ...

Y post 801

Ni ddylid gwastraffu'r swydd hon mewn pwnc oer, ond bydd yr wythnos yn brysur iawn os ydw i am fynd ar wyliau tawel; felly bydd rhaid i mi siarad rhwng y llinellau. Fel dyled i sylw'r ffrind a ofynnodd a yw fy mab yn tynnu Asterix a Obelix, dyma enghraifft o un o'r ...

Mae'r argyfwng yn Honduras ... yn parhau

Mae'r rhai sy'n teithio, yn aros lle maent, meysydd awyr caeëdig, fy mab yn hapus oherwydd na fydd ganddo ei arholiad. Cyrffyw am fwy na 24 awr, dim busnes, dim gwaith, dim ateb. Y gweddill, dim ond parhad yr un nofel lle mae'r eithafion, bob dydd yn polario mwy ... ar ôl bron i dri mis o'i ...

Mae oddeutu ymadroddion sengl 10 o argyfwng catracha

... ar ôl rhoi dau bync i mi ar y fraich, daeth i ben i fyny yn derbyn nad oeddwn i'n breuddwydio. ... os dywedodd Honduras wrth i'r llythyr OAS gael effaith ar unwaith, a bod yr OAS wedi diddymu Honduras, a yw Zelaya yn gadael yn yr awyr? ... cymaint o Nicaragu a Venezuelans yn y dinasoedd; rhywbeth yn plotio. ... mae rhai yn hanner yn ddarfodedig, buont yn sôn am ...

Dewisodd Honduras y trydydd dewis arall

"Drwy hyn, rwy'n eich hysbysu eich bod yn datgan y llythyr gan Sefydliad y Wladwriaethau Americanaidd yn unol â darpariaethau Erthygl 143, gydag effaith ar unwaith" Dim ond hyn oedd gen i, gan orfod agor categori ar gyfer gwleidyddiaeth a chyfraith ryngwladol, oherwydd thema yn mynd am byth. Ddoe roeddwn i'n sôn am yr opsiynau posibl, ...

Diwrnodau 6 sydd wedi newid ein bywydau

Mae'r dyddiau diwethaf wedi bod mor wahanol, un o'r llall. Mae pob un wedi cael blas wahanol, trueni bod y blas yn cael ei polariaiddio, tra bod y melys yn digwydd yn chwerw i rai, mewn eraill mae'n digwydd yn y gwrthdro. I'r cyfan, mae'r blas cefndirol yn gal, gan nad wyf yn ideolegydd na hyn ...