Archifau ar gyfer

Gwleidyddiaeth a Democratiaeth

Newyddion am wleidyddiaeth ryngwladol

Gadewch Venezuela ar adeg blacowt

Credaf fod rhai yn gwybod y sefyllfa yn Venezuela, dywedaf rai oherwydd gwn nad Venezuela yw canol y bydysawd, ac felly mae yna bobl nad ydyn nhw hyd yn oed yn gwybod ble mae hi. Mae llawer o'r rhai sy'n fy darllen, yn teimlo ac yn dioddef o'r sefyllfa o'r tu allan, mae ychydig yn credu eu bod nhw'n gwybod beth sy'n digwydd, maen nhw'n llunio barn ...

Sut i gael fy mab allan o Venezuela

Ar ôl bod yn dyst i’r cyngerdd am gymorth dyngarol i Venezuela, penderfynais gloi gyda llythyr nad oeddwn wedi gallu ei orffen. Os ydych chi'n darllen y cyhoeddiad, am fy odyssey i adael Venezuela, siawns na chawsoch y chwilfrydedd i wybod sut oedd diwedd fy nhaith. Parhaodd Calfaria'r daith, roeddwn i wedi dweud wrthyn nhw y gallwn i ...

Latinobarómetro, adroddiad 2011

Mae yna America Ladin wedi'i chuddio y tu ôl i ddelwedd ystrydebol yr ugeinfed ganrif, rydyn ni wedi trawsnewid. Er bod gwendid gwleidyddol a drwgdybiaeth yn llethu agenda'r rhanbarth, mae'r cynnydd yn parhau'n dawel heb sylw. Felly mae rhanbarth newydd yn codi sy'n gwthio i fynd yn gyflymach na'r gwledydd, i ailddosbarthu ffrwyth ...

Mae'n ymddangos bod yr argyfwng Honduraidd yn dod i ben

  "Os ydych am eni iguanas, byddwn yn codi iguanas," meddai. Ond ni fydd mwy o farwolaethau yn y dref hon o'ch herwydd chi. (tudalen 11) "Beth ydych chi'n ei feddwl?" Atebodd José Arcadio, a dweud y gwir: -Dogwch cachu. (tudalen 14) "Dydyn ni ddim yn anfon papurau yn y dref hon," meddai heb golli ei dymer. Ac fel eich bod chi'n ei wybod unwaith, na ...

Y post 801

Ni ddylid gwastraffu'r swydd hon ar bwnc ofer, ond bydd yr wythnos yn brysur iawn os wyf am fynd ar wyliau mewn heddwch; felly bydd yn rhaid i mi siarad rhwng y llinellau. Fel dyled i sylw'r ffrind a ofynnodd a yw fy mab yn tynnu Asterix ac Obelix, dyma enghraifft a gymerwyd o un o ...

Mae'r argyfwng yn Honduras ... yn parhau

Mae'r rhai sy'n teithio, yn aros lle maen nhw, meysydd awyr caeedig, fy mab yn hapus oherwydd ni fydd yn cael ei arholiad. Cyrffyw am fwy na 24 awr, dim busnes, dim gwaith, dim datrysiad. Y gweddill, dim ond parhad o'r un nofel lle mae'r eithafion yn dod yn fwy polareiddio bob dydd ... ar ôl bron i dri mis o'i ...

Dewisodd Honduras y trydydd dewis arall

"Trwy hyn, rwy'n eich hysbysu fy mod yn gwadu llythyr Sefydliad Gwladwriaethau America yn unol â darpariaethau Erthygl 143, gydag effeithiolrwydd ar unwaith" Dim ond hyn oedd ar goll, gan orfod agor categori ar gyfer gwleidyddiaeth a chyfraith ryngwladol, oherwydd bod y thema yn mynd yn hir. Ddoe roeddwn i'n siarad am yr opsiynau posib ...

6 diwrnod sydd wedi newid ein bywydau

Mae'r ychydig ddyddiau diwethaf wedi bod mor wahanol, y naill o'r llall. Mae pob un wedi cael blas gwahanol, yn drueni bod y blas mor bolareiddio, tra bod y melys yn troi’n sur i rai, mewn eraill mae’n digwydd i’r gwrthwyneb. I bawb, mae'r blas cefndir yn fustl, gan nad wyf yn ideolegydd ac nid yw hyn chwaith ...