Archifau ar gyfer

Gwleidyddiaeth a Democratiaeth

Newyddion am wleidyddiaeth ryngwladol

Mae achos Honduras, gadewch i'r stori siarad

  Mae achos Honduras yn sefyllfa sy'n llawn o lawer o ddrysu nad wyf yn bwriadu ei hegluro oherwydd ar gyfer hyn mae yna bobl sydd â'r rôl honno. Y peth mwyaf cymhleth yw bod yr ymladd nid yn unig yn weinyddol dros ddemocratiaeth ond bod ganddo gynodiadau ideolegol hefyd, a hyd at y pwynt hwn mae'n well gen i beidio ...

Digwyddodd yr ergyd

4 awr heb bwer, dim teledu, dim radio, dim newyddion. Roedd sianel y llywodraeth yn darlledu bod yr arlywydd wedi’i arestio. Yna rhoddodd y gorau i ddarlledu, a gadawodd yr holl sianeli radio a theledu. Ychydig funudau'n ddiweddarach gwnaeth awyrennau'r llu awyr eu chwilota. 11:00 am. Y Goruchaf Lys ...