Mae'r argyfwng yn Honduras ... yn parhau

Mae'r rhai sy'n teithio, yn aros lle maen nhw, meysydd awyr caeedig, fy mab yn hapus oherwydd ni fydd yn cael ei arholiad. Cyrffyw am fwy na 24 awr, dim busnes, dim gwaith, dim datrysiad.

16896 Mae'r gweddill, dim ond parhad o'r un nofel lle mae'r eithafion, bob dydd wedi'u polareiddio mwy ... bron i dri mis o'i wreichionen. Mae'n beryglus dweud rhywbeth, oherwydd gallai'r cymydog fod yr ochr arall a byddai'n ofnadwy torri perthynas oes oherwydd emosiwn diffuant. Y peth hawsaf yw meddwl mai Zelaya neu Micheletti (un o'r ddau) yw tramgwyddwr popeth; Mae bodau dynol fel yna, mae ein meddwl yn ein harwain i symleiddio materion cymhleth ac mae'r ymennydd yn hwyluso'r pos trwy feio person, grŵp bach, dyddiad, sefyllfa neu blaid wleidyddol. 

Wrth ddarllen y blynyddoedd 50 diwethaf, rydym i gyd yn ymwybodol bod chwyldroau yn angenrheidiol i greu cynsail a gwneud trawsnewidiadau sylweddol.16908 Byddai'n boenus mynd trwy argyfwng heb greu gwreiddiau ar gyfer y newidiadau angenrheidiol (oherwydd mae yna) yn wyneb dyled gymdeithasol na ellir ei chuddio, arferion niweidiol gwleidyddion sy'n gyfarwydd â gwneud yr hyn maen nhw ei eisiau, gweledigaethau cyfyngedig o adeiladu cyfranogol a bwlch rhwng realiti a'r hyn y maent yn ei werthu inni mewn tun. I greu newidiadau mae'n rhaid i chi ysgrifennu, meddwl, cynnig, breuddwydio ... nid dim ond rhoi sgarff goch ar eich wyneb neu grys-t gwyn (ar y tu allan). Mae'r arian wrth gefn y tu hwnt i'r hyn y mae Wikipedia yn ei grybwyll, yn hawdd ei wneud cloi clo, ond nid yw mor syml i'w gymryd i gyd-destun heb ragfarn.

Wrth gefn ... Mae'r sefyllfa wrth gefn yn wahanol i'r posibilrwydd, o safbwynt ffurfiol, bod y posibilrwydd yn cynnwys datganiadau neu gynigion sydd o reidrwydd yn wir yn ogystal â rhai nad ydynt o reidrwydd yn ffug, er na allwn ddweud bod cynnig yn amodol os yw o reidrwydd yn wir.

Gall rhai ohonom fod y tu ôl i 105 allwedd, gyda thawelwch meddwl nad ydym wedi colli'r 125 kbps ac yn credu bod yn rhaid i "nhw" ddatrys eich problem. Ond rydyn ni hefyd yn ddynol mewn gwlad a fenthycwyd, mae gennym ni deulu a ffrindiau diffuant, rhai yn torri eu cistiau ag ymwrthedd, eraill gyda'r tanc yn chwistio dŵr; y ddau, yn ymwybodol o'u cyfrifoldeb a'u hargyhoeddiad. Dyna pam na allwn roi'r gorau i deimlo, oherwydd yn ddwfn rydym yn frodyr a gwnaeth y sefyllfa inni amddiffyn meddyliau a adawodd y tangiad ar adeg nad ydym yn ei wybod.

A-gefnogwr-o-y-alltud-001

Ond yn dda, gobeithiwn na fydd yn costio 12 mlynedd arall o ryfel cartref i ni yn ystumiau'r Afon Araute, nad oes rhaid i ni golli mwy o aelodau o'r teulu a hynny unwaith ac am byth ... bastardiaid Cytuno.

Ar ôl hyn, byddwn yn ddiolchgar am y gofod a roddodd yr argyfwng hwn inni ei gynnig, ac os yw'n bosibl uno darnau niwral sy'n gwneud synnwyr, llunio ffordd gyson allan o'r anghenion na ellid eu cuddio mewn cymaint o sŵn. Byddem hefyd yn gwerthfawrogi pe bai rhai pobl yn camu o'r neilltu a gadael i'r rhai sy'n aros am le gyfrannu at waith ... ac wrth gwrs, rwy'n gobeithio mwynhau barbeciw gyda fy nghymydog eto nos Wener.

Mae hyn yn fywyd, iwtopaidd fel y paragraff olaf, go iawn fel y cyntaf a chyffrous gan fy mod yn pwyso ar y botwm "cyhoeddi" ... dim ond 4 munud cyn i'r pŵer fynd allan.

6 Ymatebion i “Mae'r argyfwng yn Honduras… yn parhau”

 1. Wel, rwy'n meddwl bod garchardai yn garbon ac nid yw'r pŵer yn cyfateb, nid yw'n deg ar ei ran i beidio â gadael i lywydd cyfreithlon Honduras orffen ei amser, peidiwch ag aros i sylweddoli ei fod yn brifo pobl y mae'n eu cefnogi Manuel Zelaya a'i gwneud yn anoddach ei ddatrys.

 2. Nawr bod y sefyllfa yn Honduras yn gwaethygu, rwy'n teimlo na allaf roi'r gorau i fynegi fy marn am y digwyddiadau difrifol iawn hyn.

  1) Y Dechreuad: Yn fy marn i, mae tynnu llywydd palas y llywodraeth yn ei pyjamas a mynd ag ef â hofrennydd i Costa Rica (os cofiaf yn iawn), yn coup d'état yma ac yn Cochinchina. Fydda i'n ei adael o'r neilltu, os oedd yn iawn neu'n anghywir, nid oherwydd nad oes gennyf farn amdano; ond i beidio â symud mwy o ddyfroedd y môr aflonydd hwn sydd o'n cwmpas.

  2) Y sefyllfa a grëwyd: Mae yna ddwy ochr mewn gwrthdaro ac mae eu gwrthdaro yn gynyddol galed wedi dod yn Ryfel Cartref; Term ofnadwy am yr hyn y mae'n dod ag ef gydag ef: marwolaeth a dinistr.

  3) Beth all ddigwydd: Mae dau beth yn fy synnu: Yn gyntaf bod Micheleti yn galw Brasil ac yn bygwth mynd i mewn i'w llysgenhadaeth, gan wybod bod yr agwedd hon fel goresgyniad a / neu ddatganiad o "ryfel." Yn ail, bod y Zelaya "Mel" enwog bellach yn galw ei ddilynwyr am y "tramgwyddus olaf" gydag anghyfrifoldeb llwyr a gwybod y byddai'r tywallt gwaed hyd yn oed yn fwy.

  COLOPHON
  Annwyl G !, Ni fydd yr hyn rydych chi'n ei alw'n "bastardiaid" gyda'r holl eiddo yn cytuno, dim ond oherwydd bod y dosbarth gwleidyddol yn colli'r DEALLTWRIAETH. Gallant lawer mwy eu huchelgeisiau a'u diddordebau. Ac edrychwch fod anghydraddoldeb, tlodi, ymyleiddio yn bodoli. Ond y rhai sy'n codi amddiffyniad anghydraddoldebau ac yn cyflawni camdriniaeth o bob math. Yn ogystal â'r rhai sy'n credu eu hunain fel Democratiaid yn eu hymrwymo'n llawn ac yn rhoi gwybod i chi pa fath o "Illuminatis" maen nhw'n dweud wrthych chi beth sy'n rhaid i chi ei wneud.
  Ac o ran plant ... Rwy'n credu a byddaf bob amser yn credu, trwy esbonio iddynt bwysigrwydd gwerthoedd moesol, gonestrwydd a'r hyn a ddywedwn yma gwedduster, y gall y byd gael cyfle o hyd i fod yr hyn y bydd pawb da wedi breuddwydio amdano erioed. .
  Yn olaf, rwy'n eich gadael gydag adnodau Leon Gieco sydd mor gyffrous yn canu'r Mercedes Sosa "du":
  Dim ond gofyn i Dduw yr wyf
  oni all y rhyfel fod yn ddifater i mi,
  Mae'n anghenfil mawr ac yn stomiau
  holl ddiniweidrwydd gwael y bobl.

  Cyfarchion o Peru
  Nancy

 3. i'r bobl sy'n ymwneud ag arddangosiadau yn Honduras sy'n cludo plant ac sy'n cario plant dan oed neu bobl hŷn na allant redeg yno hyd yn oed, maen nhw'n mynd i wneud rhywbeth maen nhw'n chwilio am rywbeth i ddigwydd fel ei fod ar draul y plant yn dod i rym eto’r troseddwr a sathrodd gyfansoddiad gwleidyddol Honduras, pan mai ef oedd y Zelaya cyntaf a ddylai fod wedi parchu’r hyn a ddisgwylir gan droseddwyr eraill. ond gan fod y llygredig yn cefnogi’r llygredig a chefnogir hyn gan fidel chavez insulsa a chwmni arall o’r de.
  llongyfarchiadau i lywodraeth Honduran o bobl Salvadoran
  gwrthsefyll a brwydro dros wlad ddemocrataidd ac annodweddiadol fel gwlad fidel chavez a compañia.

 4. Rwy'n ymuno â'r hyn y mae Gerardo yn ei ddweud, nad yw plant yn "dad-ddysgu" ffyrdd i ddatrys gwrthdaro ... a hefyd, fel y dywedwch, bod y rhai nad ydyn nhw'n cyfrannu neu'n "tarfu" yn symud i ffwrdd, y gall y gymdeithas ei hun benderfynu, bod newid yn cael ei greu nawr bod yna le gorfodol ac y gallwch chi a'r gymdeithas o'ch cwmpas barhau i drosglwyddo, gweithio, rhannu gyda'r cymydog, gyda'r teulu a gyda phawb sy'n darllen i chi o bedwar ban byd ...

  Cyfarchion o Iberia ...

 5. Yn ôl ... Rwy'n mynegi'r un peth â'r tro diwethaf, rwy'n gobeithio nad yw'r plant yn gweld nac yn clywed digwyddiadau treisgar fel nad ydyn nhw byth eto'n meddwl ei fod yn ddull o newid, o drwsio rhywbeth, fel mae oedolion fel arfer yn meddwl.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.