Mae'r argyfwng yn Honduras ... yn parhau

Mae'r rhai sy'n teithio, yn aros lle maent, meysydd awyr ar gau, fy mab yn hapus oherwydd na fydd yn cael ei arholiad. Cyrffyw am fwy na 24 awr, dim busnes, dim gwaith, dim ateb.

16896 Mae'r gweddill, dim ond parhad o'r un nofel lle mae'r eithafion, bob dydd wedi'u polareiddio mwy ... bron i dri mis ei wreichionen. Mae'n beryglus dweud rhywbeth, oherwydd gallai'r cymydog fod ar yr ochr arall a byddai'n ofnadwy torri perthynas gydol oes gydag emosiwn diffuant. Y peth hawsaf yw meddwl mai Zelaya neu Micheletti (un o'r ddau) yw tramgwydd popeth; mae pobl fel hyn, mae ein meddwl yn ein harwain i symleiddio materion cymhleth ac mae'r ymennydd yn hwyluso'r pos trwy feio person, grŵp bach, dyddiad, cysylltedd neu blaid wleidyddol.

Wrth ddarllen y blynyddoedd 50 diwethaf, rydym i gyd yn ymwybodol bod chwyldroau yn angenrheidiol i greu cynsail a gwneud trawsnewidiadau sylweddol.16908 Byddai'n boenus mynd drwy argyfwng heb greu gwreiddiau ar gyfer y newidiadau angenrheidiol (oherwydd mae yna) cyn dyled gymdeithasol na ellir ei chuddio, arferion dinistriol gwleidyddion sy'n gyfarwydd â gwneud yr hyn y maent ei eisiau, gweledigaethau cyfyngedig o adeiladu cyfranogol a bwlch rhwng realiti a'r hyn y maent yn ei werthu mewn tun. I greu newidiadau mae'n rhaid i chi ysgrifennu, meddwl, cynnig, breuddwydio ... nid yn unig rhoi sgarff goch ar eich wyneb neu grys gwyn (y tu allan). Mae'r arian wrth gefn y tu hwnt i'r hyn y mae Wikipedia yn ei grybwyll, yn hawdd cloi clo, ond nid yw mor syml i'w gymryd i gyd-destun heb ragfarn.

Wrth gefn ... Mae'r sefyllfa wrth gefn yn wahanol i'r posibilrwydd, o safbwynt ffurfiol, bod y posibilrwydd yn cynnwys datganiadau neu gynigion sydd o reidrwydd yn wir yn ogystal â rhai nad ydynt o reidrwydd yn ffug, er na allwn ddweud bod cynnig yn amodol os yw o reidrwydd yn wir.

Gallwn fod y tu ôl i allweddi 105, gyda thawelwch meddwl nad ydym wedi colli'r kNps 125 a chredwn fod yn rhaid iddyn nhw "" ddatrys eu problem. Ond rydym hefyd yn ddynol mewn gwlad a fenthycwyd, mae gennym deulu a ffrindiau diffuant, rhai'n torri eu cistiau â gwrthsafiad, eraill gyda'r tanc yn taflu jetiau o ddŵr; y ddau, yn ymwybodol o'u cyfrifoldeb a'u collfarn. Dyna pam na allwn roi'r gorau i deimlo, oherwydd ein bod yn frodyr yn ddwfn ac mae'r sefyllfa wedi'n gwneud i ni amddiffyn meddyliau sy'n gadael y tangiad mewn eiliad nad ydym yn ei wybod.

A-gefnogwr-o-y-alltud-001

Ond yn dda, gobeithiwn na fydd yn costio 12 mlynedd arall o ryfel cartref i ni yn ystumiau'r Afon Araute, nad oes rhaid i ni golli mwy o aelodau o'r teulu a hynny unwaith ac am byth ... bastardiaid Cytuno.

Ar ôl hyn, byddwn yn gwerthfawrogi'r gofod a roddodd yr argyfwng hwn i ni ei gynnig, ac os yw'n bosibl uno gweddillion niwral sy'n gwneud synnwyr, adeiladu canlyniad cyson i'r anghenion na ellid eu cuddio mewn cymaint o sŵn. Byddem hefyd yn gwerthfawrogi bod rhai pobl yn camu o'r neilltu ac yn gadael i'r rhai sy'n aros am le i gyfrannu gwaith ... ac wrth gwrs, rwy'n gobeithio mwynhau barbeciw gyda fy nghymydog eto nos Wener.

Mae hyn yn fywyd, iwtopaidd fel y paragraff olaf, go iawn fel y cyntaf a chyffrous gan fy mod yn pwyso ar y botwm "cyhoeddi" ... dim ond 4 munud cyn i'r pŵer fynd allan.

Atebion 6 i "Mae'r argyfwng yn Honduras ... yn parhau"

 1. Wel, rwy'n meddwl bod garchardai yn garbon ac nid yw'r pŵer yn cyfateb, nid yw'n deg ar ei ran i beidio â gadael i lywydd cyfreithlon Honduras orffen ei amser, peidiwch ag aros i sylweddoli ei fod yn brifo pobl y mae'n eu cefnogi Manuel Zelaya a'i gwneud yn anoddach ei ddatrys.

 2. Nawr bod y sefyllfa yn Honduras yn gwaethygu, rwy'n teimlo na allaf roi'r gorau i fynegi fy marn am y digwyddiadau difrifol iawn hyn.

  1) Y Dechreuad: Yn fy marn i, mae tynnu llywydd palas y llywodraeth yn ei pyjamas a mynd ag ef â hofrennydd i Costa Rica (os cofiaf yn iawn), yn coup d'état yma ac yn Cochinchina. Fydda i'n ei adael o'r neilltu, os oedd yn iawn neu'n anghywir, nid oherwydd nad oes gennyf farn amdano; ond i beidio â symud mwy o ddyfroedd y môr aflonydd hwn sydd o'n cwmpas.

  2) Y sefyllfa a grëwyd: Mae yna ddwy ochr mewn gwrthdaro ac mae eu gwrthdaro yn gynyddol galed wedi dod yn Ryfel Cartref; Term ofnadwy am yr hyn y mae'n dod ag ef gydag ef: marwolaeth a dinistr.

  3) Beth all ddigwydd: Mae dau beth yn fy synnu: Yn gyntaf bod Micheleti yn galw Brasil ac yn bygwth mynd i mewn i'w llysgenhadaeth, gan wybod bod yr agwedd hon fel goresgyniad a / neu ddatganiad o "ryfel." Yn ail, bod y Zelaya "Mel" enwog bellach yn galw ei ddilynwyr am y "tramgwyddus olaf" gydag anghyfrifoldeb llwyr a gwybod y byddai'r tywallt gwaed hyd yn oed yn fwy.

  COLOPHON
  Annwyl G !, Ni fydd yr hyn rydych chi'n ei alw'n "bastardiaid" gyda'r holl eiddo yn cytuno, dim ond oherwydd bod y dosbarth gwleidyddol yn colli'r DEALLTWRIAETH. Gallant lawer mwy eu huchelgeisiau a'u diddordebau. Ac edrychwch fod anghydraddoldeb, tlodi, ymyleiddio yn bodoli. Ond y rhai sy'n codi amddiffyniad anghydraddoldebau ac yn cyflawni camdriniaeth o bob math. Yn ogystal â'r rhai sy'n credu eu hunain fel Democratiaid yn eu hymrwymo'n llawn ac yn rhoi gwybod i chi pa fath o "Illuminatis" maen nhw'n dweud wrthych chi beth sy'n rhaid i chi ei wneud.
  Ac o ran plant ... rwy'n credu a byddaf bob amser yn credu, trwy egluro pwysigrwydd gwerthoedd moesol, gonestrwydd a'r hyn a ddywedwn yma gwedduster, y gall y byd gael cyfle o hyd i fod yr hyn y bydd pawb da wedi breuddwydio amdano erioed .
  Yn olaf, rwy'n eich gadael gydag adnodau Leon Gieco sydd mor gyffrous yn canu'r Mercedes Sosa "du":
  Dim ond gofyn i Dduw yr wyf
  oni all y rhyfel fod yn ddifater i mi,
  Mae'n anghenfil mawr ac yn stomiau
  holl ddiniweidrwydd gwael y bobl.

  Cyfarchion o Peru
  Nancy

 3. i'r bobl sy'n ymwneud ag arddangosiadau yn Honduras sy'n cludo plant ac sy'n cario plant dan oed neu bobl hŷn na allant redeg yno hyd yn oed, maen nhw'n mynd i wneud rhywbeth maen nhw'n chwilio am rywbeth i ddigwydd fel ei fod ar draul y plant yn dod i rym eto’r troseddwr a sathrodd gyfansoddiad gwleidyddol Honduras, pan mai ef oedd y Zelaya cyntaf a ddylai fod wedi parchu’r hyn a ddisgwylir gan droseddwyr eraill. ond gan fod y llygredig yn cefnogi’r llygredig a chefnogir hyn gan fidel chavez insulsa a chwmni arall o’r de.
  llongyfarchiadau i lywodraeth Honduran o bobl Salvadoran
  gwrthsefyll a brwydro dros wlad ddemocrataidd ac annodweddiadol fel gwlad fidel chavez a compañia.

 4. Rwy'n ymuno â'r hyn y mae Gerardo yn ei ddweud, nad yw plant yn "dad-ddysgu" ffyrdd o ddatrys gwrthdaro ... a hefyd, wrth i chi ddweud bod y rhai nad ydyn nhw'n cyfrannu neu'n "disarray" yn gadael, y gall y gymdeithas ei hun benderfynu, bod newid yn cael ei greu nawr bod yna le gorfodol ac y gallwch chi a'r gymdeithas o'ch cwmpas barhau i drosglwyddo, gweithio, rhannu gyda'r cymydog, gyda'r teulu a gyda phawb sy'n eich darllen o bedwar ban byd ...

  Cyfarchion o Iberia ...

 5. Yn ôl ... Rwy'n mynegi yr un peth â'r tro diwethaf, rwy'n gobeithio na fydd plant yn gweld neu'n clywed trais fel na fyddant byth yn meddwl ei fod yn ddull o newid, i ddatrys rhywbeth, fel arfer mae oedolion yn meddwl.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.