Mae oddeutu ymadroddion sengl 10 o argyfwng catracha

Copi o 06-03-09_0829... ar ôl rhoi dau bync i mi ar y fraich, daeth i ben i fyny yn derbyn nad oeddwn i'n breuddwydio.

... os Honduras dirywedig y mae'r llythyr OAS ar unwaith, a'r OAS yn diflannu Honduras, yn Zelaya yn yr awyr?

... cymaint o Nicaragu a Venezuelans yn y dinasoedd; rhywbeth yn plotio.

... mae rhai ohonynt yn hanner anhysbys, buont yn sôn am roi copi o Radio Venceremos a chael lluniau o'r awyr ar y farchnad ddu, dywedasant wrthynt nad oedd angen mwyach ar y Rhyngrwyd a Google Earth.

... eironig, eleni ar gais Honduras, cafodd y gosb i Cuba yn yr OAS ei ddileu, a chafodd yr un wlad ei hatal.

... tra bod yr Unol Daleithiau yn dathlu heddiw ei annibyniaeth, 233, Honduras yn ennill gwrthod y byd.

... Pa mor ofnadwy, y gallai fod yna ymosodiad o Chávez heddiw a byddai'r byd i gyd yn ei gymeradwyo.

... pan oeddwn yn y chweched gradd, a chyrhaeddom cyn i'r athro gwyn oherwydd bod rhywun wedi ein curo, gan ddweud bob amser: "Dangoswch fy gwaed i mi". Felly, os bydd y llywydd yn dawnsio gyda phajamas cwningod yn Costa Rica, heb chwythu, yna does dim chwythu?

IMG_0096 ... rhwng syrthio i ysgogi cyfalafiaeth, ymosodiad Chavismo neu gymhlethdod grwpiau diddordeb bach ... yn eich gwneud chi am fynd i fwyta mewn bwyty arall. Gallai hwyl aros chwe mis, pwysau, pwy sy'n gwybod.

... i hyn oll, os nad wyf yn cytuno ag unrhyw un o'r ddau eithaf, a ydw i'n rhoi'r gorau i fod yn bobl? oherwydd dyna sut maen nhw'n cael eu galw.

Mae'r Polache hwn, os daeth yn enwog, yn ei ganu yng nghyfarfodydd y Gynghrair Democratiaeth ac mae'n perfformio'n fyw gyda La Resistencia yn erbyn y gystadleuaeth.

IMG_0071

... pan fydd y dref yn sylweddoli ei fod yn parhau i fwyta mT3rda, bydd y polion yn newid, ac felly gallant barhau hyd nes eu bod yn dioddef gan Ursula yn eu galw i orchymyn.

Ymatebion 3 i "Ymadroddion unigol 10 o argyfwng catracha"

 1. Mae fy annwyl Enrique, y gwleidyddion wrth fasnachu (oherwydd nad yw gwleidyddiaeth ei hun yn ddrwg) wedi rhoi'r wlad mewn berenjenal, sydd nawr yn cael y syniad lleiaf sut i fynd allan.

  Crynhoir popeth yn y diddordeb mewn pŵer, mae hyn yn cael ei gydnabod gan y boblogaeth, (er nad yw pob un yn wael), ar y ddwy ochr mae nifer o flociau gydag ychydig o gyflyrau iechyd.

  ... gallai'r amwysedd fod yn dda, cyn belled nad oes enillydd. Mae'n gweithio i mi oherwydd mae gen i lawer o optimistiaeth besimistaidd; Rwy'n argyhoeddedig bod yn rhaid i arweinyddiaeth newydd ddod i'r amlwg.

  cyfarchion

 2. Rwyf wedi darllen eich blog ers ychydig fisoedd ac rwyf wedi edmygu'ch gallu gyda rhaglenni cyfrifiadurol a rheoli mapiau. Nawr fy mod wedi cael cyfle i ymchwilio i'ch sefyllfa ynglŷn â'r problemau sy'n achosi gormod o'ch cenedl, yr wyf yn edmygu gormod o'ch gallu deallusol (er nad yw'n syndod, o ystyried sut rydych chi'n cario'r blog).

  O ran ymadroddion sengl. Joer! Mae amwysedd yn sefyllfa sy'n ein harwain i adael y swyddi terfynol yn ymwneud â'r argyfwng a gall hyn droi yn ein herbyn yn hwyrach neu'n hwyrach.

  Rydyn ni'n galw ein hunain yn foesol (dwi'n cynnwys fy hun oherwydd fy mod i'n dioddef o fod yn dechnegydd amheugar, hynny yw, dim ond mewn gwleidyddion sy'n gwneud eu gwaith yn dda dros gymdeithas y credaf, hyd yn oed os nad wyf yn glir o gwbl am yr hyn y mae cymdeithas ei eisiau 😉) ac mae llawer ohonom yn croesi allan o fod o blaid y rhai sydd yn erbyn ac yn erbyn y rhai sydd o blaid. Ond y ffordd honno o edrych ar bethau yn y fath fodd fel eu bod yn gadael inni fyw a byw orau y gallwn nad yw llawer o ffwndamentalwyr ac ideolegwyr yn ffitio yn y pen a go brin bod gan y "bobl" ddiddordeb mewn gwybod.

  I orffen, gan nad yw fy syniad i drafod pwy sy'n iawn, rwy'n gadael chwpl arall arall o gwestiynau diddorol i chi:

  Os yw popeth wedi bod o dan y fframwaith cyfreithiol, pam fod y cyfryngau agos, yn torri'r ynni a'r rhyngrwyd, yn dilyn gwleidyddion ac yn anfon y llywydd a adneuwyd yn exiled? Fel arfer, pan fo rhywun yn cael ei farnu, maen nhw'n ei gymryd a'i gloi, nid ydynt yn ei exllwys yn uniongyrchol.

  Gan fethu hynny, petai gwarant arestio mewn gwirionedd, pam na wnaethon nhw adael i'r dyn fynd oddi ar yr awyren a'i roi yn y carchar? Efallai oherwydd daeth gyda llywyddion eraill na allent fod wedi ei wneud. Yna, pam y sefydlwyd y sioe? Byddent wedi cau'r gofod awyr, y cyfnod.

  Mae'n fy ngharfu llawer i wybod y sefyllfa maen nhw'n dechrau byw ac yr wyf yn poeni am y neges y mae'r grwpiau o bŵer (a elwir o'r dde) yn ei anfon. Mae'n ymddangos, unwaith y bydd gennych reolaeth ar y lluoedd arfog, dylai'r gweddill eich bod chi'n ddiofal. Cyfanswm, os nad yw rhywun yn ei hoffi, gallwch ei gymryd neu ei ladd, fel y bo'n briodol.

  Ar y llaw arall: a yw'r grwpiau pŵer hyn yn bodoli mewn gwirionedd? neu dim ond nifer o benaethiaid a ddaeth ynghyd a chyd-daro i ddirymu'r llywydd, ar ôl hen lawsuit farchnad.

  Yn methu â hynny: Beth fyddai wedi digwydd pe bai "arolwg poblogaidd" Zelaya wedi'i ganiatáu a bod y trosfeddiannu trwy rym wedi'i ohirio, ar sail y canlyniadau hyn? Mae'n well gen i beidio â dychmygu.

 3. Mae tryciau sifil gyda heddlu milwrol neu arfog neu filwrol "o blaid" - neu fel maen nhw'n eu galw yno - gyda'u hwynebau wedi'u gorchuddio i'w gweld ar y teledu yn Honduras.
  Gobeithio bod pobl yn gwybod pwy sydd ar fai. Nid yw Chávez, na'r OAS, na neb y tu allan ... bod y rhai sydd "â gofal" ac yn cymryd yr awenau - yn y dyfodol - yn cymryd cyfrifoldeb llawn am eu gweithredoedd. Ni fydd unrhyw fyddin o'r tu allan yn goresgyn unrhyw un. Mae Honduras - yn fy marn i - eisoes wedi'i oresgyn a chan Hondurans eu hunain. Mae'n drueni. Pob lwc, a dweud y gwir. Gobeithio na ddaw'r hyn sy'n dilyn yn yr achosion hyn yn fy marn i. Rhag ofn bod rhywun yn gofyn beth rydw i'n ei feddwl, yna mae'r rhestr:
  - Trais, Ofn, Marwolaethau, wedi diflannu, torri hawliau dynol, dyled y wlad, crynodiad economaidd, dyled breifat sy'n cael ei gwladoli, mynediad i gwpl o fonopolïau'r UD, "gwerthu" cwmnïau cyhoeddus, addysg ansicr, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol a chyhoeddus eraill, sensoriaeth, rheolaeth y cyfryngau, rheolaeth gymdeithasol.
  Rwy'n dymuno fy mod yn anghywir ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.