Dewisodd Honduras y trydydd dewis arall


«Trwy hyn, rwy’n eich hysbysu fy mod yn gwadu llythyr Sefydliad Gwladwriaethau America yn unol â darpariaethau Erthygl 143, gydag effeithiolrwydd ar unwaith»

14663 Dim ond hyn oedd ar goll, gan orfod agor categori ar gyfer gwleidyddiaeth a chyfraith ryngwladol, oherwydd bod y mater yn mynd am amser hir. Siaradais â chi ddoe o'r opsiynau posib, ac o bedwar, yr etholiad oedd y trydydd un ar gyfer yr hyn yr oedd Insulza yn awgrymu amdano neu y penderfynodd y Wladwriaeth ar ei gyfer.

Bydd y byd wedi gwawrio gyda'r newyddion bod Honduras wedi gwadu llythyr Sefydliad Taleithiau America OAS, yn effeithiol ar unwaith. Ac o ystyried yr hyn y mae hyn yn ei awgrymu, byddwn yn gwneud rhai myfyrdodau:

1 Pam mae Honduras yn ei wneud fel hyn

Cofiwch mai'r wladwriaeth yw Talaith Honduras, nid ei hawdurdodau, felly hyd yn oed os nad yw'r OAS yn cydnabod yr awdurdodau, gallant weithredu ar ran y wladwriaeth a gwadu'r llythyr.

Yna, mae’r llywodraeth yn mynnu na fu torri’r gorchymyn cyfansoddiadol, agwedd y maent yn ei chyfiawnhau yn ôl eu deddfwriaeth er ar ôl ymweliad Insulza, na ddaeth i ofyn beth ddigwyddodd ond i gadarnhau a ydynt yn barod i ailintegreiddio’r Arlywydd Zelaya. Mae'r pwnc yn dod yn gymhleth ... cymhleth iawn.

Yn ôl yr hyn y soniodd y cyfryngau amdano, mae rhagdueddiad penodol ar ran yr Ysgrifennydd Cyffredinol, sydd yn y broses o ail-ddewis, sydd hefyd yn filwriaethus ar y chwith ac sydd eisiau edrych yn dda gyda’r gwledydd sy’n cefnogi ALBA. Rheswm a fyddai’n gwneud hynny cyn y bygythiadau a fynegwyd gan Hugo Chávez i ymyrryd fel lle, ni chlywyd unrhyw ymateb.

Er bod y llywodraeth dros dro, am roi enw iddi er ei bod yn rhyngwladol wedi cael ei galw’n coup d’etat, yn seilio ei gweithredoedd ar weithredoedd Zelaya tuag at ganllawiau Chavismo, y direidi mawr i gael yr arlywydd allan o’r bwystfil i Costa Rica fel petai nid oes esboniad rhesymegol y tu allan i becyn a bydd yn weithred na fydd y byd i gyd yn ei anghofio mor hawdd. Pe bai gweithredoedd yn pwyso ar hyn, ei arestio, cyfathrebu i'r byd ... o leiaf dyna sut mae'r mwyafrif yn cytuno; byddai wedi bod yn llawer haws cyfiawnhau'r byd y weithred ganlynol.

2 Beth mae'n ei olygu i wadu llythyr yr OAS

Yn ôl erthygl 143 o'r llythyr, gall aelod-wladwriaeth ei wadu trwy gyfathrebu ysgrifenedig â'r Ysgrifenyddiaeth Gyffredinol, a fydd yn cyfathrebu â'r aelodau eraill. Fodd bynnag, mae dwy flynedd o'r dyddiad hwnnw, ac ar yr adeg honno daw'r llythyr i ben, ac o'r adeg honno fyddai 3 o Orffennaf 2011 byddai'r wlad yn cael ei gwahanu oddi wrth y Sefydliad. Er bod y ffaith o amlygu "effaith ar unwaith" yn amheus a yw'r ddwy flynedd yn berthnasol ai peidio.

Y tu ôl i'r pwnc mae ymennydd, fy mod yn gobeithio eich bod chi'n gwybod digon am y pwnc, os byddwch chi'n sylwi, a wnaeth y cyhoeddiad oedd yr is-ganghellor, sy'n aelod o lywodraeth Zelaya, os ydyn nhw'n ymddangos yn dweud nad yw'r canghellor newydd yn cael ei gydnabod gan yr OAS; mae'n debyg mai'r bwriad yw pasio storm y chwe mis sy'n weddill ar gyfer yr etholiadau a alwyd gan y Goruchaf Dribiwnlys Etholiadol, neu hyd yn oed eu symud ymlaen, gobeithio na fydd Insulza yn cael ei ailethol yn Ysgrifennydd Cyffredinol a cheisio dychwelyd eto.

Mae Insulza hefyd wedi nodi nad yw’r OAS yn ymarfer ymyrraeth yn y taleithiau, hynny yw, arfer yr helmedau glas a oedd i adfer trefn trwy rym gan nad oedd yn brofiad da.

3 Beth allwn ni ei ddisgwyl

Mae'r mesur yn ddi-hid, yn enwedig gyda chysylltiadau rhyngwladol, oherwydd er yn achos y Cenhedloedd Unedig a'r OAS, sy'n gysylltiadau amlochrog, mae'r rhain fel arfer yn feincnod neu'n fframwaith cyflyru ar gyfer cysylltiadau dwyochrog. Byddai'n awgrymu y gallai llawer o wledydd sydd â bargeinion cydweithredu benderfynu torri neu atal cysylltiadau a byddai credydau rhyngwladol yn cael eu rhwystro.

Ond yn fewnol mae argyfwng polareiddio, gan gefnogwyr Zelaya ac sydd yn erbyn y ddeddf ac sy'n ei galw'n coup d'etat. Nid yw atal y pwysau hwn mor syml, mae drws rhyfel cartref ar fin digwydd, yn enwedig, fel y dywedais y tro diwethaf, os oes cefnogaeth gan y tair ffynhonnell na all gwladwriaeth sydd â chyfyngiadau economaidd oroesi iddynt yn hir: Chavismo, masnachu cyffuriau cynhenid ​​a throseddau cyfundrefnol.

4 Dewisiadau Amgen

Dim ond yr hyn a glywir yn y cyfryngau yr wyf yn ei ddweud wrthych, yn ddiduedd i hyn, rwy'n synnu o wybod y gellid osgoi popeth pe bai gweithredoedd llai yn ymladd pŵer a sefydliadau mwy ystwyth yn unol â dyletswydd. Mae gwadu llythyr OAS yn anghildroadwy, am y tro, efallai bod yr ymdrech an-sectyddol i geisio deialog fewnol trwy blebisite, yn arwain at benderfyniadau gan y boblogaeth i symud yr etholiadau ymlaen neu hyd yn oed arwain y boblogaeth i bleidleisio ar gefnogaeth i Zelaya i'w gwneud yn glir ar unwaith a yw'r boblogaeth sy'n ei gefnogi yn fwy na'r un sy'n ei wrthod. Ar ôl yr etholiadau ym mis Tachwedd, rhaid i'r wladwriaeth gyfiawnhau bod y llywodraeth newydd yn cael ei geni o etholiad democrataidd ... pwy a ŵyr pa adnoddau fydd yma, yfory byddaf yn gofyn i'r dyn sydd o dan y goeden almon sy'n derbyn y glaw ym Macondo.

Mae yna hefyd opsiwn i’r OAS ailystyried, o dan gynnig aelodau’r cyngor, eu bod yn awgrymu diwygio brawddegau rhynglinol o lythyr Honduran, megis “penderfyniad unochrog yr OAS,” o ran adolygu swyddi sydd eisoes wedi’u crybwyll gan ffigurau rhyngwladol fel Hillary Clinton a ddywedodd "galwch ef mewn ffordd arall, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gweld a yw'r taro mewn gwirionedd yn cael ei daro." Os felly, hwn fyddai'r tro cyntaf mewn hanes, ac ni fydd yn hawdd ei egluro i'r byd.

Mae'n rhaid i ni fod yn optimistaidd, i bwy rydyn ni'n gweithio, a gobeithio bod y ddiod chwerw hon yn cynhyrchu trawsnewidiadau brys yng nghyfranogiad y boblogaeth, y frwydr yn erbyn llygredd, diwygiadau yn erbyn nawdd gwleidyddol, polisïau iawndal cymdeithasol, ymhlith eraill. Os na fydd yr argyfyngau hyn yn codi, nid oes unrhyw newidiadau mewn gwledydd sydd â sefydliadau mor wan yn yr ardal hon.

Rwy'n dymuno nad oedd y pwnc erioed wedi cychwyn, rwy'n colli siarad am dechnolegau.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.