Coups d'etat a risgiau eraill

Ar ôl i adroddiad y Comisiwn Gwirionedd ddod allan, rydym wedi gallu darllen yn fanwl dystiolaeth y rhai a oedd o un ochr neu'r llall yn yr argyfwng democrataidd yn Honduras yn y ddwy flynedd diwethaf.

Nid yw'r adroddiad yn dweud llawer o bethau nad oeddem yn eu hadnabod, y casgliad mawr yw bod pawb yn euog o rywbeth sydd eisoes wedi'i amnes. Ond nid yw'n rhoi'r gorau i fod yn gynhyrchiol i ddarllen tystiolaeth y bobl sy'n ymddangos yno, ac sy'n ein clirio amheuon pwy oedd yn y broses, yn ogystal â sut mae'r cyfryngau yn cuddio gwybodaeth pan fo'n addas iddyn nhw a'r dehongli yn ôl olwyn ei felin. Mae'r adroddiad hefyd wedi galw'r hyn sy'n ergyd drom ac wedi diffinio gwendidau presennol yn y fframwaith sefydliadol a deddfwriaeth ... byddwn yn gweld beth sy'n cael ei wneud gyda hyn.

Ar ôl dwy flynedd o anhwylder, lle mae pawb ohonom yn dioddef mewn rhyw ffordd neu'i gilydd anoddefgarwch rhai, mae'n dal i fod i'w weld os yw'r canlyniad cynhyrchiol yn ffafriol mewn gwirionedd. Fodd bynnag, yn fy marn i, y niwed i bipartisanship y gellir ei achosi gan ffurfio grymoedd gwleidyddol newydd yw'r canlyniad gorau. Nawr mae angen i ni weld sut y mae'r symudiadau hyn yn dechrau gwrthbwyso, puro eu hunain a ffurfioli eu bwriadau mewn cynigion cadarn tuag at y frwydr yn erbyn llygredd, cwsmeriaid gwleidyddol a datblygu economaidd.

coup1 Siaradwch â ffrind a gollodd ei swydd oherwydd achos uniongyrchol o'r ergyd, oherwydd bod y cwmni trawswladol y bu'n gweithio iddo wedi cymryd rhan fel rhan o'i bolisïau o beidio â buddsoddi mewn gwlad wleidyddol ansefydlog, ac i ddweud wrtho fod elw o hyn wedi costio bron i mi gyfeillgarwch. Yn enwedig oherwydd hynny eisoes ddwy flynedd yn ôl, amser sydd wedi buddsoddi mewn chwilio am swydd newydd gyda'r un ymdrech â phe bai hynny'n un.

Dyma bethau sy'n digwydd mewn ffordd benodol ar y ddwy ochr. Optics y rhai sy'n lloches y tu ôl i'n galwedigaethau gall fod yn oer, ac ni ddylai, oherwydd bod goddefedd fel arfer yn ffordd o fyw oherwydd gormodedd o niwtraliaeth. Beth bynnag, mae'n rhaid i chi ddod o hyd i leoedd i gymryd rhan, gan na fyddai neb eisiau hynny ar ôl mynd drwy gymaint bydd popeth yr un fath eto.

Rwy'n gobeithio ac yn dod am byth, gyda'r confylsiynau angenrheidiol, ond heb yr eithafion a'm gorfododd i ymfudo un diwrnod, ac y byddwn yn gwneud am yr un rheswm ... y teulu. Enfrascarse yn y frwydr a phryder am y mater hwnnw yw agwedd i gymryd gofal yn strategol; Rhaid i ni beidio â cholli golwg ar y cyd-destun, ni ddylem fethu â mwynhau'r pethau boddhaol y mae ein perthynas deuluol yn eu hachosi oherwydd materion sy'n deillio o flynyddoedd o gamymddwyn ac na fydd hynny'n newid dros nos.

Rhaid i chi fod yn optimistaidd, ond nid yn ddall; gan gofio y gall y bobl guro yn y gwledydd hyn ffyn ar y strydoedd mewn achosion cyfreithiol, gorymdeithiau ac arddangosiadau sy'n dod â rhaniadau teuluol yn anghymodlon weithiau ... gallwch hyd yn oed fynd i'r mynyddoedd i fyny â breichiau ac ar y diwedd, mae pedwar yn cytuno ac yn trefnu popeth gyda hug cyhoeddus.

Felly ...

coup 2

Cymerais y prynhawn i fynd i'r parc, mwynhau Air1 o'r iPad, cymerwch sawl llun o'm creaduriaid yn y symudiadau o'u beiciau a'u rhaffau yn y goeden. Mae'n ymddangos ddoe fy mod wedi eu dysgu i roi eu pedalau cyntaf.

Yna fe wnes i ddiffodd y llechen, rhoi'r ffôn yn y car, ac roeddem yn gosod y glaswellt i weld ffigurau yn y cymylau gyda'r un diniweidrwydd a wnes i 30 mlynedd yn ôl ... er bod mwy o ffigurau Marvel a Capcom erbyn hyn nag anifeiliaid sw. Mae hynny a'r cyffyrddiadau i enaid y ferch sy'n goleuo fy llygaid, yn bendant ddim yn gwybod am gyplau.

Gyda'r erthygl hon, caeais y mater o'r coup d'etat, y siaradais ag ef 1, otra, Ac yn fwy na'i gilydd amser

Os byddaf yn ei hailagor, bydd yn digwydd oherwydd bod ergyd arall ... gallai hynny fod ymhen ychydig fisoedd am yr hyn y mae Cyrnol Buendía yn ei ddweud yn ei eiliadau o Lucidity.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.