Gwreiddiau eraill yr argyfwng gwleidyddol yn Honduras

2009 oedd y flwyddyn y mae'r argyfwng gwleidyddol yn Honduras ffrwydro yn y ffurf newydd o coups, gyda'r ergyd rhannol nodweddiadol, gyda chyfiawnhad o fewn clwm o gyfreithiau sy'n amddiffyn ei; er gwaethaf torri egwyddorion pur democratiaeth. Egeomates bellach yn fwy na 100,000 ymwelwyr misol, ond roedd y syniad gwreiddiol ei eni yn Honduras, felly mae'n anodd datgysylltu teimlad dynol am y mater hwn, er y dylai fod orfodi categori o fewn y safle lle y gwleidyddol gwelir yn dda. Yn union fel bod y darllenwyr ffyddlon yn ymwybodol bod problemau ein gwledydd bron yr un fath, rwyf wedi sôn am hyn sawl gwaith; Heddiw, rwyf am achub mewn meddyliau byr beth sydd wedi digwydd, nid oes fawr ddim newyddion gennyf ers y peth olaf a ysgrifennais pan ddigwyddodd Paraguay.

Ac oherwydd ei fod mor oddrychol, mae'n well gennyf ei gadael fel hyn, heb strwythur, yn union yn unol â'r hyn sy'n dod allan o'r meddwl yn yr awr hon y bydd angen i mi ddychwelyd o gerdded gyda'm plant; Nawr bod y ferch sy'n goleuo fy llygaid yn dawel i yrru ar ffordd agored.

... os oedd yna unrhyw ennill yn hyn ...

Mae'r brwydr gyflym o bipartisiaethiaeth, heb unrhyw amheuaeth, y mae pawb yn ei adnabod yn elwa o'r argyfwng hwn, proses sydd mewn gwledydd cyfagos fel El Salvador yn costio 75,000 marw. Nawr, mae symudiad Zelaya o'r enw Libertad y Refoundation (Libre) yn dod â chanran ddiddorol o'i blaid wreiddiol ynghyd â'r sector a oedd bob amser yn rhannu syniadau chwithydd a / neu ddiwygiedig.

Deallwn fod canran y cyfranogiad yn ansicr, a fydd yn cael ei adnabod yn unig o etholiadau cynradd Tachwedd 2013 (os byddant yn digwydd - dyna pam diwedd y byd Mayayn glir-). Ond mae'r etholiadau mewnol, lle mae ymgeiswyr yn cael eu diffinio ar gyfer yr ysgolion cynradd, wedi dangos mai adeiladu'r sylfaen yw ei bwynt cryf, ac mae'r posibilrwydd o gyrraedd nifer o feirch a dirprwyon yn amlwg; beth na allai parti sy'n dod i'r amlwg ei gyflawni. Mae hyn yn bwysig, oherwydd dechreuodd pob symudiad, mewn bron unrhyw wlad, fel hyn, er nad oedd pob un ohonynt wedi goroesi mewn pryd. Gyda diogelwch -a thystiolaeth o brofiadau tebyg eraill- ni fyddant yn cyrraedd y llywyddiaeth y tro hwn, ond byddant yn gallu ei gyflawni ar ôl mynnu disgyblu.

Rydym hefyd yn deall ei bod yn flwyddyn heriol, i aeddfedu cynnig, i ddysgu o'r hyn sosialaeth ddemocrataidd mewn gwledydd datblygedig yn Ewrop, ac lanhau o arferion niweidiol populism yn Ne America. Deall bod y cyfle mor eithriadol i wneud nod Cwpan y Byd, neu ei golli am byth.

honduras5

Rwyf wrth fy modd â'r llun hwn, mae'n Frontier Newydd. Un o'r pentrefi lle, yn wybodus, fe welwn ferthoriaeth a enillwyd gan y blaid chwith, yn seiliedig ar arweinyddiaeth leol.

... dioddef ac ychydig o ennill ...

Mae'r gwledydd hyn yn neophytes mewn agweddau ar ddatblygiad a hunan-gynaliadwyedd; Y gorau y gallwn ei wneud yw ei gydnabod ag urddas. Mae democratiaeth mor fregus y caiff ei datrys gydag arferion y mae gwledydd eraill yn eu gweld fel tai ogof, ond mewn rhan helaeth o'r cyfandir hwn maent yn dal i fod yn opsiynau i osgoi difrod mawr a bron bob amser yn cyfiawnhau'n waeth.

Felly, mae'n anochel bod niwed i'r economi ac unigolion. Mae llawer sydd â opsiynau sydd ar gael, yn gadael y wlad i osgoi byw mewn pryder, a'r rhai sy'n parhau i fod yn cael eu cloi i argyfwng o ansicrwydd wedi mynd yn gymhleth yn y coridor sy'n cysylltu Colombia â'r Unol Daleithiau.

Mae hefyd yn anodd ond yn wir i dderbyn ein bod i gyd yn argyhoeddedig nad yw ein gwleidyddion presennol yn gallu ein symud ymlaen. Felly, mae symud y llawr i bipartisiaeth yn gam pwysig, o leiaf mewn democratiaethau anghyffredin.

honduras3

Pan wneuthum y llun hwn, dwi byth yn meddwl y byddai'n dod mor gynrychioliadol o senario subliminal gwleidyddiaeth ein gwledydd.

... beth sy'n digwydd gyda'r gweddill ...

Mae cydbwysedd nad yw'n cytuno â'r syniadau ar y chwith ac yn parhau yn y rhan fwyaf o geidwadol. Ac mae grŵp arall sy'n deall nad yw'r hyn sydd gennym yn awr yn ddigon, ond mae angen tystiolaeth i ymledu mewn ton newydd. Gwendid mwyaf y grŵp olaf hwn yw anwybyddu'r dosbarth gwleidyddol a'i gadael i'r abys, am rywbeth o anwedd, anhwylderau, a hefyd am fod yn brysur mewn pethau pwysig am oes y gellir eu gwastraffu gan ffugiau'r syrcas gwleidyddol.

Yn y cyfamser, yn y dosbarth gwleidyddol nawr mae diwygiadau ar yr agenda wleidyddol yn mynd yn frys, roedd pawb ohonom yn deall hynny, ond yn y gwledydd hyn mae deddfwyr fel arfer yn ymatebwyr. Y protagoniaeth i ddwyn y sylw yw ei bod yn coliseum, mae mwy nag un yn cael ei nodi fel pe bai wedi darganfod yr awyren llinyn, er bod llyfrau cyfan wedi'u hysgrifennu am y cyd-destun hwn. Er mwyn gwybod sut mae'r tueddiadau hyn yn y byd, gwyddom fod y diwygiad canlynol o Honduras yn seiliedig ar bŵer y bobl; er bod deall "pa bŵer" a "pha bobl" sydd â darllen arbennig, gyda bod yn agored i oddefgarwch yn hytrach nag arbenigedd.

Yn y diwedd, mae gwleidyddiaeth yn wyddoniaeth os caiff ei astudio, ond celf os caiff ei ymarfer.

Gwell amodau ar gyfer cyfranogiad dinasyddion, cyflwr effeithlon, glanhau cleientiaeth wleidyddol, proses barhaus ar gynlluniau hirdymor; Dyma rai o'r heriau. Ar hyn o bryd, rydym yn cael ei ddifyrru gan fras o argyfwng democrataidd, y byddwn yn gadael ohono, er ei fod yn ein costio ni i ysgogiadau cymdeithasol sydd ar y diwedd yn angenrheidiol. Mae gweld mentrau pobl nad ydynt yn ymwneud â gwleidyddiaeth, sy'n cynnig neu'n lansio ymgeisyddiaeth annibynnol, yn arwyddion da. Mae'r cyd-destun Ladin America yn dangos ei bod hi'n bosib mynd ymlaen ac ar gyfer hyn mae angen torri gyda indifference.

Os yw'ch cynlluniau i ddod i Honduras, dewch. Byddwch yn ofalus wrth unrhyw wlad Mesoamerican, ond nid oedd y cyfle i adnabod y gwerth diwylliannol y rhanbarth, etifeddiaeth y gwareiddiad Mayan canolbwyntio mewn uwchganolbwynt enw Copan ei golli, mae'r riffiau cwrel sydd yn bleser, gastronomeg a natur mewndirol . Creu hanner yr hyn y mae'r cyfryngau yn ei ddweud, a mwynhau'r antur fel pe bai'n chwaraeon eithafol.

Dyma un o'm lluniau diwethaf. Golygfa anferth o borti trefol Gualcinse, yn y cefndir, gallwch weld tiroedd yr Eidalwyr. Yn y blaendir mae tomen o graig y mae ei haeniad yn berffaith ar gyfer gorffeniadau gwastad.

... beth allwn ni ei ddisgwyl gan 2013 ...

Cyfarfodydd diweddar gyda Aureliano Buendía adael rhai o'm swyddi mewn unrhyw amheuaeth. Mae'n hawdd rhagweld pa geisiadau ESRI allai fod yn meddwl am iPad, neu beth sy'n newydd yn AutoCAD 2014 i haeddu erthygl. Ond yn hyn o beth, prin yw'r tybiaethau hyn yw:

  • Bydd 2013 yn flwyddyn o argyfwng democrataidd ofnadwy. Bydd hyn yn golygu bod adroddiad y Comisiwn Gwirioneddol yn dod yn y llawlyfr cyfeirio a'r endid cyfreithiol y daflen o ddarnau.
  • Mae perygl nad oes unrhyw etholiadau a bod digwyddiad yn ei ohirio dan amodau arbennig.
  • Ni fydd y boblogaeth yn dioddef cystadleuaeth arall, a dyma'r amddiffynwr gorau y tu hwnt i'r gorymdeithiau yn y strydoedd.

I'r rhai ohonom sydd â optimistiaeth, bydd yn flwyddyn wych. Ond mae'n rhaid i chi fod yn ofalus.

I'r rhai sydd â phroblemau nerf, bydd yn flwyddyn o wrando'n ofalus ar y cyfryngau. Yn y bore y rhai ar y dde, yn y prynhawn y rhai ar y chwith. Y syniad o beidio â gwrando ... dim ond y ostrich yn iach.

I'r rhai nad ydynt yn gofalu, dylech ddeffro a chymryd stondin. Does dim ots beth.

... y frawd hŷn ...

Pan oedd gen i 7 o flynyddoedd, rwy'n cofio pa mor anodd oedd hi i mi ddawnsio'r brig i'r awyr a'i dynnu ym mhlws fy llaw. Ceisiais un, un arall, un arall, ac roedd argymhellion fy mrawd hŷn yn ddiwerth. Pan ddaeth ei amynedd allan, dywedodd wrthyf:

-Ensense, rhowch y sbin i mi.

Rwy'n canslo amseroedd 3 yn dangos ei bod yn bosibl ei wneud yn ei allu naturiol. Yna byddai'n ei ddileu am ychydig ddyddiau ac yn dweud wrthyf y byddai'n ei gadw o dan ei warchodfa, er mwyn fy atal rhag cael twll yn fy nghrib.

Roedd yn ffordd ddiddorol o ddweud wrthyf fy mod yn ei gymryd i ffwrdd mor analluog.

- Nid yw'n bell naill ai bod brawd hŷn yn tynnu'r brig i ni trwy analluogrwydd.

Ymatebion 2 i "Anghydffurfiaethau Eraill yr Argyfwng Gwleidyddol yn Honduras"

  1. Brawd Rwy'n rhannu eich geiriau'n llawn mewn perthynas â'r argyfyngau gwleidyddol yn ein gwledydd, rwy'n credu'n wir fod llawer yn chwarae i'r anhrefn ac anobaith y bobl. Rwy'n gobeithio y bydd Honduras, fel Venezuela, yn cymryd y llwybr o gynnydd mewn hinsawdd gwirioneddol ddemocrataidd yn hwyrach neu'n hwyrach.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.