Rhwymedigaethau Eraill yr Argyfwng Gwleidyddol yn Honduras

2009 oedd y flwyddyn y ffrwydrodd yr argyfwng gwleidyddol yn Honduras ym moddoldeb newydd coups, gyda nodwedd coup rhannol, gyda chyfiawnhadau o fewn tangle o ddeddfau sy'n ei amddiffyn; er gwaethaf torri egwyddorion puraf democratiaeth. Erbyn hyn mae Geofumadas yn fwy na 100,000 o ymwelwyr misol, ond ganwyd y syniad cychwynnol yn Honduras, felly mae'n anodd i mi ddatgysylltu'r teimlad dynol ar gyfer y mater hwn, er bod yn rhaid i mi orfodi categori o fewn y wefan hon lle mae meddwl gwleidyddol yn cyd-fynd. Yn union fel bod darllenwyr ffyddlon yn ymwybodol bod y problemau yn ein gwledydd bron yr un fath, rwyf wedi siarad am hyn sawl gwaith; Heddiw, rwyf am achub mewn meddyliau byr beth sydd wedi digwydd, nid oes fawr ddim newyddion gennyf ers y peth olaf a ysgrifennais pan ddigwyddodd Paraguay

Ac oherwydd ei fod mor oddrychol, mae'n well gennyf ei gadael fel hyn, heb strwythur, yn union yn unol â'r hyn sy'n dod allan o'r meddwl yn yr awr hon y bydd angen i mi ddychwelyd o gerdded gyda'm plant; Nawr bod y ferch sy'n goleuo fy llygaid yn dawel i yrru ar ffordd agored.

... os oedd yna unrhyw ennill yn hyn ...

Heb os, mae dadansoddiad cyflym o'r system bipartisan yn cael ei gydnabod gan bawb fel budd o'r argyfwng hwn, proses a gostiodd 75,000 o farwolaethau i wledydd cyfagos fel El Salvador. Nawr, mae mudiad Zelaya o'r enw Libertad y Refundación (Libre) yn dwyn ynghyd ganran ddiddorol o'i blaid wreiddiol, ynghyd â'r sector a oedd bob amser yn rhannu syniadau chwith a / neu ddiwygiadol.

Deallwn fod canran y cyfranogiad yn ansicr, a fydd yn cael ei adnabod yn unig o etholiadau cynradd Tachwedd 2013 (os byddant yn digwydd - dyna pam diwedd y byd Mayayn glir-). Ond mae'r etholiadau mewnol, lle mae ymgeiswyr ar gyfer yr ysgolion cynradd wedi'u diffinio, wedi dangos mai adeiladu ar lawr gwlad yw eu cryfder, ac mae'r posibilrwydd o gyrraedd nifer o faeriaethau a dirprwyon yn amlwg; yr hyn na allai plaid sy'n dod i'r amlwg fyth ei gyflawni. Mae hyn yn bwysig, oherwydd cychwynnodd pob symudiad ym mron unrhyw wlad fel hyn, er na oroesodd pob un mewn amser. Yn ddiogel -a thystiolaeth o brofiadau tebyg eraill- ni fyddant yn cyrraedd yr arlywyddiaeth y tro hwn, ond byddant yn gallu ei gyflawni ar ôl mynnu disgybledig.

Rydym hefyd yn deall ei bod yn flwyddyn o heriau, aeddfedu cynnig, dysgu beth yw sosialaeth ddemocrataidd yng ngwledydd datblygedig Ewrop, a'i lanhau o arferion niweidiol poblyddiaeth De America. Deall bod y cyfle mor eithriadol â sgorio gôl Cwpan y Byd, neu ei golli am byth.

honduras5

Dwi wrth fy modd efo'r llun hwn, Nueva Frontera ydyw. Un o'r trefi lle byddwn - yn fwriadol - yn gweld maeriaeth yn cael ei hennill gan y blaid chwith, yn seiliedig ar arweinyddiaeth leol. 

... dioddef ac ychydig o ennill ...

Mae'r gwledydd hyn yn neophytes mewn agweddau ar ddatblygiad a hunan-gynaliadwyedd; Y gorau y gallwn ei wneud yw ei gydnabod ag urddas. Mae democratiaeth mor fregus y caiff ei datrys gydag arferion y mae gwledydd eraill yn eu gweld fel tai ogof, ond mewn rhan helaeth o'r cyfandir hwn maent yn dal i fod yn opsiynau i osgoi difrod mawr a bron bob amser yn cyfiawnhau'n waeth.

Felly, mae'n anochel bod niwed i'r economi ac unigolion. Mae llawer sydd â opsiynau sydd ar gael, yn gadael y wlad i osgoi byw mewn pryder, a'r rhai sy'n parhau i fod yn cael eu cloi i argyfwng o ansicrwydd wedi mynd yn gymhleth yn y coridor sy'n cysylltu Colombia â'r Unol Daleithiau.

Mae hefyd yn anodd ond yn real derbyn ein bod i gyd yn argyhoeddedig, nad yw ein gwleidyddion presennol yn gallu symud ymlaen. Felly mae symud y llawr i ddwybleidioldeb yn gam pwysig, o leiaf mewn democratiaethau newydd.

honduras3

Pan wneuthum y llun hwn, dwi byth yn meddwl y byddai'n dod mor gynrychioliadol o senario subliminal gwleidyddiaeth ein gwledydd.

... beth sy'n digwydd gyda'r gweddill ...

Mae cydbwysedd nad yw'n cytuno â syniadau'r chwith ac sy'n aros yn y segment mwyaf ceidwadol. A grŵp arall sy'n deall nad yw'r hyn sydd gennym nawr yn ddigon, ond mae angen tystiolaeth arno i blymio i don newydd. Gwendid mwyaf y grŵp olaf hwn yw anwybyddu'r dosbarth gwleidyddol a gadael iddo fynd i'r affwys, oherwydd rhywfaint o ddifaterwch, blinder a hefyd oherwydd eu bod yn brysur gyda phethau pwysig mewn bywyd y gellir eu gwastraffu gan godennau syrcas gwleidyddol.

Yn y cyfamser, yn y dosbarth gwleidyddol, mae diwygiadau yn yr agenda wleidyddol bellach yn dod yn fater brys, roeddem i gyd yn deall hynny ond yn y gwledydd hyn mae deddfwyr fel arfer yn ymatebol. Yr amlygrwydd ar gyfer dwyn yr errand yw ei fod yn coliseum, mae mwy nag un yn cael ei ynganu fel pe baent wedi darganfod yr awyren ar oledd, er bod llyfrau cyfan wedi'u hysgrifennu ar y cyd-destun hwn. Trwy wybod sut mae'r tueddiadau byd-eang hyn, gwyddom fod y diwygiad canlynol yn Honduras yn seiliedig ar bŵer y bobl; er bod deall "pa bwer" a "pha bobl" yn meddiannu darlleniad arbennig, gyda didwylledd a goddefgarwch yn hytrach nag arbenigedd.

Yn y diwedd, mae gwleidyddiaeth yn wyddoniaeth os caiff ei astudio, ond celf os caiff ei ymarfer.

Gwell amodau ar gyfer cyfranogiad dinasyddion, gwladwriaeth effeithlon, glendid nawdd gwleidyddol, proses barhaus ar gynlluniau tymor hir; yw rhai o'r heriau. Am y tro, mae cors o argyfwng democrataidd wedi ein difyrru, y byddwn yn dod i'r amlwg ohoni, hyd yn oed os yw'n costio cynnwrf cymdeithasol i ni sy'n angenrheidiol yn y pen draw. Mae gweld mentrau gan bobl nad ydyn nhw'n ymwneud â gwleidyddiaeth, sy'n cynnig neu'n lansio ymgeisyddiaeth annibynnol, yn arwyddion da. Mae cyd-destun America Ladin yn dangos ei bod yn bosibl symud ymlaen ac ar gyfer hyn mae angen torri gyda difaterwch.

Os yw'ch cynlluniau i ddod i Honduras, dewch. Byddwch yn ofalus fel mewn unrhyw wlad Mesoamericanaidd, ond peidiwch â cholli'r cyfle i wybod gwerth diwylliannol y rhanbarth hwn, canolbwyntiodd etifeddiaeth gwareiddiad y Maya mewn uwchganolbwynt o'r enw Copán, y riffiau cwrel sy'n flas, y gastronomeg a natur yn fewndirol. . Credwch hanner yr hyn y mae'r cyfryngau yn ei ddweud, a mwynhewch yr antur fel petai'n gamp eithafol.

Dyma un o fy lluniau olaf. Golygfa drawiadol o balas trefol Gualcinse, yn y cefndir gallwch weld tiroedd Salvadoran. Yn y blaendir twmpath craig y mae ei haeniad yn berffaith ar gyfer gorffeniadau gwastad.

... beth allwn ni ei ddisgwyl gan 2013 ...

Cyfarfodydd diweddar gyda Aureliano Buendía maent yn bwrw amheuaeth ar rai o fy swyddi. Mae mor hawdd imi ragweld beth allai apiau ESRI fod yn meddwl amdano ar gyfer iPad, neu'r hyn sy'n newydd yn AutoCAD 2014, ein bod yn haeddu erthygl. Ond yn hyn, dim ond dyma fy rhagdybiaethau:

  • Bydd 2013 yn flwyddyn o argyfwng democrataidd ofnadwy. Bydd hyn yn golygu bod adroddiad y Comisiwn Gwirionedd yn dod yn lawlyfr cyfeirio a'r sefydliad cyfreithiol yn ddalen o glytiau.
  • Mae perygl nad oes unrhyw etholiadau a bod digwyddiad yn ei ohirio dan amodau arbennig.
  • Ni fydd y boblogaeth yn dioddef cystadleuaeth arall, a dyma'r amddiffynwr gorau y tu hwnt i'r gorymdeithiau yn y strydoedd.

I'r rhai ohonom sy'n optimistaidd, bydd yn flwyddyn wych. Ond mae'n rhaid i chi fod yn ofalus.

I'r rhai sydd â phroblemau nerfus, bydd yn flwyddyn o wrando'n ofalus ar y cyfryngau. Yn y bore y rhai ar y dde, yn y prynhawn y rhai ar y chwith. Mae'r syniad o beidio â gwrando ... ond yn iach i'r estrys.

I'r rhai ohonoch nad ydyn nhw'n poeni, deffro a sefyll. Nid oes ots pa un.

... y frawd hŷn ...

Pan oeddwn yn 7 oed, rwy’n cofio pa mor anodd oedd hi imi ddawnsio’r brig yn yr awyr a’i godi yng nghledr fy llaw. Rhoddais gynnig ar un, y llall, y llall, ac roedd argymhellion fy mrawd hŷn yn ddiwerth. Pan ddihysbyddwyd ei amynedd dywedodd wrthyf:

-Ensense, rhowch y sbin i mi.

Fe’i dawnsiodd 3 gwaith gan ddangos i mi ei bod yn bosibl ei wneud yn ei allu naturiol. Yna byddai'n ei dynnu i ffwrdd am gwpl o ddiwrnodau ac yn dweud wrthyf y byddai'n ei gadw o dan ei ddartelage, i'w atal rhag mynd i roi twll yn fy nhalcen.

Roedd yn ffordd ddiddorol o ddweud wrthyf fy mod yn ei gymryd i ffwrdd mor analluog.

- Nid yw'n bell naill ai bod brawd hŷn yn tynnu'r brig i ni trwy analluogrwydd.

2 Yn ymateb i "Rhwymedigaethau Eraill yr Argyfwng Gwleidyddol yn Honduras"

  1. Brawd Rwy'n rhannu eich geiriau'n llawn mewn perthynas â'r argyfyngau gwleidyddol yn ein gwledydd, rwy'n credu'n wir fod llawer yn chwarae i'r anhrefn ac anobaith y bobl. Rwy'n gobeithio y bydd Honduras, fel Venezuela, yn cymryd y llwybr o gynnydd mewn hinsawdd gwirioneddol ddemocrataidd yn hwyrach neu'n hwyrach.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.