Mae'n ymddangos bod yr argyfwng Honduraidd yn dod i ben

 

"Os ydych am eni iguanas, byddwn yn codi iguanas," meddai. Ond ni fydd mwy o farwolaethau yn y dref hon o'ch herwydd chi. (tudalen 11)

Argyfwng Honduran "Beth ydych chi'n feddwl?" Atebodd Jose Arcadio, yn onest,: "Cachu cŵn. (tudalen 14)

"Dydyn ni ddim yn anfon papurau yn y dref hon," meddai heb golli ei dymer. Ac i chi wybod ar unwaith, nid oes angen unrhyw corregidor arnom oherwydd nid oes unrhyw beth i'w gywiro yma. (tudalen 25)

Cododd y Tad Nicanor ei law a thorrodd pedair coes y gadair ar y ddaear ar yr un pryd.
-Nego meddai. Chwiliwch am y wybodaeth ddiweddaraf am Dei. (tudalen 36)

"Nid ydych chi'n rhyddfrydol nac yn unrhyw beth," meddai Aureliano wrtho heb gynhyrfu. Nid ydych yn ddim ond cigydd.
"Yn yr achos hwnnw," atebodd y meddyg yn ddigynnwrf, "rhowch y botel fach yn ôl i mi." Nid oes ei angen arnoch mwyach. (tudalen 43)

"Dim lol," meddai Aureliano. Mae'n rhyfel. A pheidiwch â dweud wrthyf eto Aurelito, mai fi yw'r Cyrnol Aureliano Buendía yn barod. (tudalen 44)

"Dyna lle rydyn ni'n gadael Macondo i chi," oedd y cyfan a ddywedodd wrth Arcadio cyn gadael. Rydyn ni'n ei adael yn dda i chi, gwnewch yn siŵr ein bod ni'n ei gael yn well. (tudalen 45)

"Fi yw mam y Cyrnol Aureliano Buendia," meddai. Roedd y sentinels wedi rhwystro ei ffordd. (tudalen 52)

Gofynnaf i'r frawddeg gael ei chynnal yn Macondo, "meddai. Roedd llywydd y llys wedi cynhyrfu.
"Peidiwch â bod yn fyw, Buendía," meddai. Mae'n bleser prynu amser. (tudalen 54)

"Rydym wedi ei golli am byth," meddai Úrsula wrth iddi ddarllen. Bydd y Nadolig yn mynd fel hyn ar ddiwedd y byd. (tudalen 61)

Roedd ei ddiogi mor ddifrifol nes iddo gael ei gyhoeddi ei fod wedi cyrraedd comisiwn gan ei blaid a awdurdodwyd i drafod croesffordd y rhyfel, fe dreiglodd drosodd yn ei hamog heb ddeffroad llwyr.
"Ewch â nhw i'r tywyllwch," meddai. (tudalen 70)

"Fyddwch chi ddim yn fy ngweld," meddai'r Cyrnol Aureliano Buendia. Rhowch eich esgidiau ymlaen a fy helpu i ddod â'r rhyfel ffycin i ben. (tudalen 71)

———- Mae hyn ychydig yn flinedig, weithiau mae'n ymddangos bod nofel yn fywyd. Beth am i ni gymryd naid.

"Gwyn eich byd chi sy'n gwybod," atebodd. Dim ond nawr rydw i, o'm rhan i, yn sylweddoli fy mod i'n ymladd am falchder. (tudalen 173)

"Cyrnol," meddai un arall o'i swyddogion, "mae gennych amser o hyd i edrych yn dda." Heb ei reoli, llofnododd y Cyrnol Aureliano Buendía y copi cyntaf. (Tudalen 173)

Wedi'i ddilyn yn olynol o'r llyfr "Can mlynedd o unigrwydd”. Dim ond harbingeriaid Don Gabriel neu ddim ond unrhyw debygrwydd i gymeriadau go iawn cyd-ddigwyddiad.

 

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.