Mae'n ymddangos bod yr argyfwng Honduraidd yn dod i ben

"Os ydych chi am roi genedigaeth i igwana, byddwn yn codi igwana," meddai. Ond ni fydd mwy o farwolaethau yn y dref hon oherwydd chi. (tudalen 11)

Argyfwng Honduran "Beth ydych chi'n feddwl?" Atebodd Jose Arcadio, yn onest,: "Cachu cŵn. (tudalen 14)

"Nid ydym yn anfon papurau yn y dref hon," meddai heb golli ei dawelwch. Ac felly rydych chi'n ei wybod i gyd ar unwaith, nid oes angen unrhyw gywirdeb arnom oherwydd yma does dim i'w gywiro. (tudalen 25)

Cododd y Tad Nicanor ei law a thorrodd pedair coes y gadair ar y ddaear ar yr un pryd.
-Nego meddai. Chwiliwch am y wybodaeth ddiweddaraf am Dei. (tudalen 36)

"Dydych chi ddim yn rhyddfrydol nac unrhyw beth," meddai Aureliano wrtho heb fynd yn ofidus. Nid ydych yn ddim mwy na lladdwr.
"Yn yr achos hwnnw," atebodd y meddyg yn ddigynnwrf, "rhowch y botel fach yn ôl i mi." Nid oes ei angen arnoch mwyach. (tudalen 43)

"Dim lol," meddai Aureliano. Mae'n rhyfel. A pheidiwch â dweud wrthyf eto Aurelito, mai fi yw'r Cyrnol Aureliano Buendía yn barod. (tudalen 44)

"Fe wnawn ni adael i chi Macondo," meddai pawb wrth Arcadio cyn iddo adael. Rydym yn ei adael i chi, yn ceisio dod o hyd iddo'n well. (tudalen 45)

"Fi yw mam y Cyrnol Aureliano Buendia," meddai. Roedd y sentinels wedi rhwystro ei ffordd. (tudalen 52)

Gofynnaf i'r frawddeg gael ei chynnal yn Macondo, "meddai. Roedd llywydd y llys wedi cynhyrfu.
"Peidiwch â bod yn fyw, Buendía," meddai. Mae'n bleser prynu amser. (tudalen 54)

"Rydym wedi ei golli am byth," meddai Úrsula wrth iddi ddarllen. Bydd y Nadolig yn mynd fel hyn ar ddiwedd y byd. (tudalen 61)

Roedd ei ddifaterwch mor ddifrifol nes iddo gael ei gyhoeddi fod dyfodiad comisiwn ei barti awdurdodedig i drafod croesffordd y rhyfel, wedi troi yn y hambock heb ddeffro'n llwyr.
"Ewch â nhw i'r tywyllwch," meddai. (tudalen 70)

"Fyddwch chi ddim yn fy ngweld," meddai'r Cyrnol Aureliano Buendia. Rhowch eich esgidiau ymlaen a fy helpu i ddod â'r rhyfel ffycin i ben. (tudalen 71)

———- Mae hyn ychydig yn flinedig, weithiau mae'n ymddangos bod nofel yn fywyd. Beth am i ni neidio.

"Hapus i chi sy'n ei adnabod," atebodd. Rwyf i, am un, yn sylweddoli nawr fy mod yn ymladd dros falchder. (tudalen 173)

"Cyrnol," meddai un arall o'i swyddogion, "mae gennych amser o hyd i edrych yn dda. Llofnododd y Cyrnol Aureliano Buendía y copi cyntaf (tudalen 173)

Wedi'i ddilyn yn olynol o'r llyfr "Can mlynedd o unigrwydd" Unrhyw debygrwydd i gymeriadau go iawn yw omens o Don Gabriel yn unig cyd-ddigwyddiad.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.