Honduras: dewisiadau amgen anarferol neu anarferol

... nad ydych chi wedi ysgrifennu ataf ers dyddiau
A wnaethon nhw fynd â'r Rhyngrwyd?
neu yw eich bod chi ar y strydoedd
Neu ai nad ydych chi'n fy ngharu mwyach?

yn astud:

eich brethyn o ddagrau: y blog

Dychwelodd Honduras i lwyfan y byd, ac yn fuan ar ôl oedd sôn am y darn bach lletya rym yng Nghanolbarth America pos. Mae'r ychydig newyddion a ddarllenwyd eisoes darfodedig, Corwynt Mitch, Llywydd bwyta melon, goroeswyr Cayos Cochinos, yn olaf, ychydig yn dod allan ac yn aros yn y difaterwch y rhai nad ydynt erioed wedi ymweld â'r rhanbarth Canol America, Mae ganddo gyfoeth diwylliannol, ecolegol a hanesyddol wych.

3679584661_b4ac2013c0

Ond yn olaf, ar ôl wythnos o argyfwng, daw heddiw i Honduras Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, sydd, fel y gwyddys, yn gwneud arian gyda'r ñurda a dyddiau, yn cynnwys pesimiaeth benodol, nid ydynt yn dal i wybod os gofynnwch na dweud wrthynt a chyn hyn, mae rhai dewisiadau eraill y tu allan i'm sgyrsiau gyda'r arglwydd pysgod aur yn Macondo:

1 Nid oes dim troi, mae'n rhaid i Zelaya ddychwelyd i orffen ei chwe mis

Gallai hyn fod yn sefyllfa'r sefydliadau rhyngwladol lle mae Zelaya wedi dod o hyd i gefnogaeth, ond mae'r polareiddio o fewn y wlad yn gymhleth gan y cyswllt sydd â llinell Chávez. Mae'n dod yn fwy anodd oherwydd, os felly, byddai'r anhrefn yn parhau am chwe mis, a phwy a fyddai'n gwybod a fyddent yn ystyried gweithredoedd anghyfreithlon y mae'r dyddiau hyn wedi digwydd fel cymeradwyaeth y diwygiadau i gyfraith trefi (sy'n dda i bawb) , hefyd y cyhuddiadau sy'n bodoli yn erbyn ei gabinet.

byddai'r agwedd anodd arall o hyn fyddai sefydliadau anochel wedi'u tanseilio wladwriaeth neu gymdeithas sifil sydd wedi datgan anghytundeb neu anghyfreithlondeb â'r camau gweithredu y gangen weithredol, megis Goruchaf Lys, Gyngres, Swyddfa'r Erlynydd Cyhoeddus, Eglwys Gatholig, yr Eglwys Efengylaidd, Comisiynydd o Hawliau Dynol, Lluoedd Arfog, ymhlith eraill.

2 Ceisio datrys yr argyfwng gyda refferendwm ac i'r bobl benderfynu

Cynigiwyd yr ymadael hon gan Hawliau Dynol, sy'n datgan, trwy offeryn pleidleisio cyfreithiol gyda goruchwyliaeth sefydliadau rhyngwladol, y bobl yn penderfynu a ydynt am i Zelaya ddychwelyd ai peidio.

Gallai hyn i gyd yn hapus, dioddef beth bynnag y penderfyniad am y chwe mis nesaf yn unig ar ôl ar gyfer yr etholiadau a drefnwyd ar gyfer mis Tachwedd 2009. Os ydych yn taflu i ffwrdd teimladau tywyll, gallem yn byw mewn anhrefn anodd ond bearable ... ei fod yn opsiwn.

3679495823_f89381a06e

3 Bod y llywodraeth dros dro yn penderfynu peidio â thrafod

Awgrymu bod yna sefyllfa eithafol, maent yn awyddus i beidio â derbyn unrhyw gytundeb er lles heddwch, hyd yn oed yn gwadu yr opsiwn refferendwm ar sail bod yr hyn a ddigwyddodd o fewn y juríidico fframwaith. Dylai hyn yn ei gwneud wlad rhyngwladol yn ymdrechu i wneud yn ymddangos yn wir yr hyn sy'n ymddangos i fod gorwedd a gynigir gan y rhai sy'n ymddangos yn celwyddog yn erbyn y rhai sydd bob amser wedi dweud celwydd i ni, tensiwn yn fwy cymdeithasol sy'n cefnogi byddai Zelaya yn y pen draw yn gofyn am gefnogaeth o'r chwith .

Mwyaf niweidiol o hyn yw bod rhyfel cartref yn anochel, oherwydd fel y digwyddodd yn El Salvador, rhowch arian ac arfau o linell Chavismo ac mae gwaethygol mwy: os delio mewn cyffuriau a throseddau cyfundrefnol yn cael, byddai'r mudiad yn unstoppable. Yn El Salvador, y chwith enillodd y frwydr yn yr ardal fynyddig, sydd ychydig yn unig; yn Honduras, y diriogaeth gyfan yn fynyddig, a fyddai'n gwneud y chwith mae mantais arall.

4 Bod yr ideoleg yn taro'r trwynau

Byddai hyn yn awgrymu bod yr Unol Daleithiau a Venezuela yn tynnu o ddyfnderoedd eu afu yn bwriadu eu cymryd ochrau ideolegol ac ymledol (crio plaintive nad yw'n cael ei glywed diwedd ond rydym i gyd yn gwybod sy'n cyd-fynd hyn i gyd wrth i'r ffilm ddu wrach "Awstralia" ). Yn golygu y byddai Venezuela ceisio'r duedd leftist i gymryd rhan bwysig yn y rhanbarth cadarnle Central America, un yn fwy at yr hyn sydd eisoes yn Nicaragua (sydd bob amser wedi bod), El Salvador (lle'r enillodd yr etholiadau i'r FMLN) a Guatemala (er nad mae'n rhoi lliw, mae'n weddill ar y chwith). Ond ar y llaw arall, bod yr Unol Daleithiau yn ceisio adfer tir. Mae hyn yn sicr oherwydd bod Obama wedi mynd i broffil isel, a sut yr ydym yn gweld pethau, mae'r strategaeth ar Irac yn cael ei symud cyn cyfrif y gwirioneddau o frwydr estron; ac ar gyfer America, Honduras yn fan fach ar y lliain bwrdd. Ond nid wyf yn credu ei fod yn barnu dylanwad Chavista ddibwys sydd eisoes yn cynnwys nifer o wledydd y De Cone a Chanol America, ac mae ganddo hefyd gysylltiadau cryf i Gomiwnyddol Tsieina ac Iran.

Os bydd y frwydr ideolegol yn dod i'r pwnc, byddwn oll yn colli, oherwydd yr un peth â'r frwydr grefyddol, gan nad oes neb erioed wedi gallu rhoi eglurhad ymwybodol i ni heblaw am blesion arwynebol am faddeuant ganrif yn ddiweddarach.

________________________________________

Bob dydd mae'r marchiadau mewn amddiffyniad neu yn erbyn y llywydd yn fwy, ond heb arian wrth gefn neu gynigion. Dim ond beiddiadau barddonol a all ddod i ben yn y datrysiadau hynny ar lefel wleidyddol ac ni wneir y newidiadau angenrheidiol.

Beth bynnag sy'n digwydd, rydym am heddwch a bod y wlad yn tybio trawsnewidiadau angenrheidiol.

Mae'r lluniau yn cael eu cymryd o Flickr ymlaen Argyfwng yn Honduras.

Un Ateb i "Honduras: opsiynau anghyfreithlon neu hyfyw"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.