Honduras: dewisiadau amgen anarferol neu anarferol

... nad ydych chi wedi ysgrifennu ataf ers dyddiau
A wnaethon nhw fynd â'r Rhyngrwyd?
neu yw eich bod chi ar y strydoedd
Neu ai nad ydych chi'n fy ngharu mwyach?

yn astud:

eich brethyn o ddagrau: y blog

Dychwelodd Honduras i arena'r byd, ar ôl ychydig a ddywedwyd am y darn bach hwn o'r pos a gafodd lety grymus yn isthmws Canol America. Roedd yr ychydig newyddion a ddarllenwyd y tu allan eisoes wedi darfod, Corwynt Mitch, yr arlywydd yn bwyta melon, goroeswyr y Keys Pigs, yn fyr, ychydig sy'n mynd dramor ac yn parhau i ddifaterwch y rhai nad ydynt erioed wedi ymweld â rhanbarth Canol America, sydd mae ganddo gyfoeth diwylliannol, ecolegol a hanesyddol gwych.

3679584661_b4ac2013c0

Ond yn olaf, ar ôl wythnos o argyfwng, daw heddiw i Honduras Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, sydd, fel y gwyddys, yn gwneud arian gyda'r ñurda a dyddiau, yn cynnwys pesimiaeth benodol, nid ydynt yn dal i wybod os gofynnwch na dweud wrthynt a chyn hyn, mae rhai dewisiadau eraill y tu allan i'm sgyrsiau gyda'r arglwydd pysgod aur yn Macondo:

1 Nid oes dim troi, mae'n rhaid i Zelaya ddychwelyd i orffen ei chwe mis

Efallai mai dyma sefyllfa'r sefydliadau rhyngwladol y mae Zelaya wedi cael cefnogaeth ynddynt, ond mae'r polareiddio yn y wlad yn cael ei gymhlethu gan y cysylltiad sydd ganddo â llinell Chávez. Mae'n dod yn anoddach oherwydd os felly, byddai'r anhrefn yn parhau am chwe mis, a phwy a ŵyr a fyddent yn ystyried gweithredoedd sydd wedi digwydd y dyddiau hyn fel rhai anghyfreithlon, megis cymeradwyo'r diwygiadau i'r gyfraith bwrdeistrefi (sy'n dda i bawb) , hefyd y cyhuddiadau sy'n bodoli yn erbyn ei gabinet.

byddai'r agwedd anodd arall o hyn fyddai sefydliadau anochel wedi'u tanseilio wladwriaeth neu gymdeithas sifil sydd wedi datgan anghytundeb neu anghyfreithlondeb â'r camau gweithredu y gangen weithredol, megis Goruchaf Lys, Gyngres, Swyddfa'r Erlynydd Cyhoeddus, Eglwys Gatholig, yr Eglwys Efengylaidd, Comisiynydd o Hawliau Dynol, Lluoedd Arfog, ymhlith eraill.

2 Ceisio datrys yr argyfwng gyda refferendwm ac i'r bobl benderfynu

Cynigiwyd yr ymadael hon gan Hawliau Dynol, sy'n datgan, trwy offeryn pleidleisio cyfreithiol gyda goruchwyliaeth sefydliadau rhyngwladol, y bobl yn penderfynu a ydynt am i Zelaya ddychwelyd ai peidio.

Gyda hyn, gallem i gyd fod yn hapus, dioddef beth bynnag fydd y penderfyniad am y chwe mis nesaf sydd ar ôl tan yr etholiadau a gynlluniwyd ar gyfer mis Tachwedd 2009. Os caiff teimladau tywyll eu taflu, gallem fyw mewn anhrefn bearable ... anodd ond mae'n opsiwn .

3679495823_f89381a06e

3 Bod y llywodraeth dros dro yn penderfynu peidio â thrafod

Byddai'n awgrymu bod sefyllfa eithafol, lle nad ydyn nhw am dderbyn unrhyw fath o gytundeb er budd heddwch, hyd yn oed yn gwadu opsiwn y refferendwm ar y sail bod popeth a ddigwyddodd o fewn y fframwaith cyfreithiol. Byddai hyn yn gwneud i'r wlad orfod ymladd yn rhyngwladol i wneud iddi ymddangos yn wir yr hyn sy'n ymddangos yn gelwydd a gynigiwyd gan y rhai sy'n ymddangos yn gelwyddog yn erbyn y rhai sydd bob amser wedi dweud celwydd wrthym, ynghyd â'r tensiwn cymdeithasol sy'n cefnogi Zelaya a fyddai yn y pen draw yn ceisio cefnogaeth y chwith .

Y peth mwyaf niweidiol am hyn yw bod y rhyfel cartref yn anochel, oherwydd fel y digwyddodd yn El Salvador, byddai arian ac arfau yn dod i mewn o linell Chavismo ac mae un ffactor mwy gwaethygol: pe bai masnachu cyffuriau a throseddau cyfundrefnol yn gysylltiedig, byddai'r symudiad yn ddi-rwystr. Yn El Salvador, enillodd y chwith y frwydr yn yr ardal fynyddig, sy'n ganran isel; yn Honduras, mae'r diriogaeth gyfan yn fynyddig, a fyddai'n rhoi mantais arall i'r chwith.

4 Bod yr ideoleg yn taro'r trwynau

Byddai hyn yn awgrymu bod yr Unol Daleithiau a Venezuela yn tynnu o ddyfnderoedd eu hawyr y bwriad i ochri at ddibenion ideolegol ac ehangu (gwaedd druenus na chlywir ond rydym i gyd yn gwybod ei bod yn cyd-fynd â hyn i gyd fel y wrach ddu yn y ffilm "Awstralia" ). Mae'n golygu y byddai Venezuela yn ceisio am y duedd chwith i gymryd sail bwysig yn rhanbarth Canol America, un yn fwy i'r hyn sydd eisoes yn Nicaragua (a fu erioed), El Salvador (lle enillodd yr FMLN yr etholiadau) a Guatemala (er nad oedd hynny rhoddir lliw, mae ar y duedd chwith). Ond ar y llaw arall, bod yr Unol Daleithiau yn ceisio adennill tir. Mae amheuaeth ynghylch hyn oherwydd bod Obama wedi ymuno â phroffil isel, ac wrth i ni weld pethau, y strategaeth o ran Irac yw tynnu'n ôl yn hytrach na dweud gwirioneddau brwydr estron; ac i'r Unol Daleithiau, mae Honduras yn bwynt di-nod ar y lliain bwrdd. Ond ni chredaf ei fod yn ystyried dylanwad Chavista yn ddibwys, sydd eisoes yn cynnwys sawl gwlad yn y côn deheuol a Chanol America, ac sydd hefyd â chysylltiadau cryf â Tsieina gomiwnyddol ac Iran.

Os bydd y frwydr ideolegol yn dod i'r pwnc, byddwn oll yn colli, oherwydd yr un peth â'r frwydr grefyddol, gan nad oes neb erioed wedi gallu rhoi eglurhad ymwybodol i ni heblaw am blesion arwynebol am faddeuant ganrif yn ddiweddarach.

________________________________________

Bob dydd mae'r gorymdeithiau amddiffyn neu yn erbyn yr arlywydd yn fwy, ond heb arian wrth gefn na chynigion. Dim ond sgrechiadau barddonol a all ddod i ben wrth i bethau gael eu datrys ar y lefel wleidyddol ac nad yw'r newidiadau angenrheidiol yn cael eu gwneud.

Beth bynnag sy'n digwydd, rydym am heddwch a bod y wlad yn tybio trawsnewidiadau angenrheidiol.

Mae'r lluniau yn cael eu cymryd o Flickr ymlaen Argyfwng yn Honduras.

Un Ymateb i "Honduras: dewisiadau amgen gwrthnysig neu ddichonadwy"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.