Archifau ar gyfer

arloesol

Arloesi ar feddalwedd CAD. Arloesi mewn Dylunio 3d

Mae Bentley Systems Yn Cyhoeddi Caffaeliad SPIDA

Heddiw, cyhoeddodd Caffael Meddalwedd SPIDA Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), y cwmni meddalwedd peirianneg seilwaith, eu bod yn caffael Meddalwedd SPIDA, datblygwyr meddalwedd arbenigol ar gyfer dylunio, dadansoddi a rheoli systemau polyn cyfleustodau. Fe'i sefydlwyd yn 2007 yn Columbus, Ohio, ac mae SPIDA yn cynnig atebion meddalwedd ar gyfer modelu, efelychu ...

AMERICAS EXPO UAV MASNACHOL

Fedi 7,8, 9 a XNUMX eleni, cynhelir yr “UAV Expo Americas” yn Las Vegas Nevada - UDA. Dyma brif sioe fasnach a chynhadledd Gogledd America sy'n canolbwyntio ar integreiddio a gweithredu Systemau Awyrennau Di-griw masnachol gyda mwy o arddangoswyr nag unrhyw ddigwyddiad drôn masnachol arall. Yn cwmpasu'r themâu ...

Roboteg Rhesymeg Niwlog

O ddylunio CAD i reolaeth gydag un feddalwedd mae Fuzzy Logic Robotics yn cyhoeddi cyflwyniad y fersiwn gyntaf o Fuzzy Studio ™ yn y Hannover Messe Industry 2021, a fydd yn nodi trobwynt mewn cynhyrchu robotig hyblyg. ➔ Mae llusgo a gollwng rhannau CAD ar eich efaill digidol 3D yn cynhyrchu ...

Geomoments - Emosiynau a Lleoliad mewn un ap

Beth yw geomoments? Mae'r pedwerydd chwyldro diwydiannol wedi ein llenwi â datblygiadau technolegol gwych ac integreiddio offer ac atebion i sicrhau gofod mwy deinamig a greddfol i'r preswylydd. Rydym yn gwybod bod pob dyfais symudol (ffonau symudol, tabledi, neu smartwatch) yn gallu storio llawer iawn o wybodaeth, fel manylion banc, ...

Cyfweliad â Carlos Quintanilla - QGIS

Gwnaethom siarad â Carlos Quintanilla, llywydd presennol Cymdeithas QGIS, a roddodd ei fersiwn inni am y cynnydd yn y galw am broffesiynau sy'n gysylltiedig â geowyddorau, yn ogystal â'r hyn a ddisgwylir ganddynt yn y dyfodol. Nid yw’n gyfrinach bod llawer o arweinwyr technoleg mewn sawl maes - adeiladu, peirianneg, ac eraill-, “yr…

Geopois.com - Beth ydyw?

Yn ddiweddar buom yn siarad â Javier Gabás Jiménez, Peiriannydd Geomateg a Thopograffeg, Magister mewn Geodesi a Chartograffeg - Prifysgol Polytechnig Madrid, ac un o gynrychiolwyr Geopois.com. Roeddem am gael yr holl wybodaeth am Geopois, a ddechreuodd ddod yn hysbys ers 2018. Dechreuon ni gyda chwestiwn syml, Beth yw Geopois.com?

Vexel yn lansio Gweilch UltraCam 4.1

Gweilch UltraCam 4.1 Mae Vexcel Imaging yn cyhoeddi lansiad Gweilch UltraCam 4.1 y genhedlaeth nesaf, camera awyr fformat mawr amlbwrpas iawn ar gyfer casglu delweddau nadir gradd ffotogrammetrig ar yr un pryd (PAN, RGB a NIR) a delweddau oblique (RGB). Diweddariadau mynych i gynrychioliadau digidol creision, di-sŵn a hynod gywir ...

Dinasoedd digidol - sut y gallwn fanteisio ar dechnolegau fel yr hyn y mae SIEMENS yn ei gynnig

Cyfweliad Geofumadas yn Singapore gydag Eric Chong, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Siemens Ltd. Sut mae Siemens yn ei gwneud hi'n haws i'r byd gael dinasoedd doethach? Beth yw eich prif offrymau sy'n galluogi hyn? Mae dinasoedd yn wynebu heriau oherwydd newidiadau a ddaeth yn sgil megatrends trefoli, newid yn yr hinsawdd, globaleiddio a demograffeg. Yn eu holl gymhlethdod, maent yn cynhyrchu ...

Digital Twin - Athroniaeth ar gyfer y chwyldro digidol newydd

Ganwyd hanner y rhai a ddarllenodd yr erthygl hon gyda thechnoleg yn eu dwylo, yn gyfarwydd â thrawsnewidiad digidol fel rhywbeth a roddwyd. Yn yr hanner arall ni yw'r rhai a welodd sut y cyrhaeddodd oes y cyfrifiadur heb ofyn am ganiatâd; cicio'r drws a thrawsnewid yr hyn a wnaethom yn lyfrau, papur neu derfynellau cyntefig ...

Lansiodd FES Arsyllfa India yn GeoSmart India

(LR) Is-gadfridog Girish Kumar, Syrfëwr Cyffredinol India, Usha Thorat, Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr, FES a chyn Ddirprwy Lywodraethwr Banc Wrth Gefn India, Dorine Burmanje, Cyd-gadeirydd, Rheoli Gwybodaeth Geo-ofodol Fyd-eang y Y Cenhedloedd Unedig (UN-GGIM) a Jagdeesh Rao, Prif Swyddog Gweithredol, FES, yn ystod lansiad yr Arsyllfa ...

Mae Plex.Earth Timeviews yn darparu'r delweddau lloeren diweddaraf yn AutoCAD i weithwyr proffesiynol AEC

Lansiodd Plexscape, datblygwyr Plex.Earth®, un o'r offer mwyaf poblogaidd ar gyfer AutoCAD ar gyfer cyflymu prosiectau pensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu (AEC), Timeviews ™, gwasanaeth unigryw yn y farchnad AEC fyd-eang, sy'n gwneud y Delweddau lloeren cyfoes mwyaf fforddiadwy a hawdd eu cyrraedd yn AutoCAD. Ar ôl partneriaeth strategol ...

15fed Cynhadledd Ryngwladol gvSIG - Diwrnod 2

Ymdriniodd Geofumadas yn bersonol â thridiau 15fed Cynhadledd Ryngwladol gvSIG yn Valencia. Ar yr ail ddiwrnod, rhannwyd y sesiynau yn 4 bloc thematig fel y diwrnod blaenorol, gan ddechrau gyda gvSIG Desktop, yma roedd popeth yn ymwneud â'r newyddion ac integreiddiadau i'r system yn agored. Mae siaradwyr y bloc cyntaf, ...

Blwyddyn arall, carreg filltir arall, profiad rhyfeddol arall ... Dyna oedd YII2019 i mi!

Pan ddywedwyd wrthyf y byddwn yn cael cyfle arall i fod yn rhan o ddigwyddiad Seilwaith mwyaf y flwyddyn, fe barodd imi sgrechian â llawenydd. Roedd YII2018 yn Llundain, y tu hwnt i fod yn un o fy hoff gyrchfannau gwyliau, yn brofiad rhyfeddol gyda chyfweliadau eithriadol gyda swyddogion gweithredol gorau Bentley Systems, Topcon ac eraill, darlithoedd deinamig ...