Archifau ar gyfer

arloesol

Arloesi ar feddalwedd CAD. Arloesi mewn Dylunio 3d

STAAD - creu dyluniad cost-effeithiol a optimized wedi'i osod i wrthsefyll straen strwythurol - Gorllewin India

Situado en la ubicación privilegiada de Sarabhai, K10 Grand es un edificio de oficinas pionero que está definiendo nuevos estándares de espacios comerciales en Vadodara, Gujarat, India. El área ha experimentado un rápido crecimiento de edificios comerciales debido a su cercanía al aeropuerto local y la estación de tren. K10 contrató a VYOM Consultants como…

Newyddion o HEXAGON 2019

Cyhoeddodd Hexagon dechnolegau newydd a chydnabu arloesi ei ddefnyddwyr yn HxGN LIVE 2019, ei gynhadledd fyd-eang o atebion digidol. Mae'r conglomerate hwn o atebion wedi'u grwpio yn Hexagon AB, sydd â lleoliad diddorol mewn synwyryddion, meddalwedd a thechnolegau ymreolaethol, wedi trefnu ei gynhadledd technoleg pedwar diwrnod yn The Venetian yn Las Vegas, Nevada, UDA. UU ...

Taith y Byd Chronicle - FME Barcelona

Yn ddiweddar, aethom i ddigwyddiad FME World Tour 2019, dan arweiniad Con Terra. Cynhaliwyd y digwyddiad mewn tri lleoliad yn Sbaen (Bilbao, Barcelona a Madrid), yn dangos y datblygiadau a gynigir gan FME, ei thema ganolog oedd y Gêm Trawsnewid gyda FME. Gyda'r daith hon, dangosodd cynrychiolwyr Con Terra ac FME sut ...

Newyddion Geo-beirianneg - AutoDesk, Bentley ac Esri

Mae AUTODESK YN CYHOEDDI Automk 3 DIWYDIANT, DIWYDIANNAU A SIFIL 2020D Cyhoeddodd lansiad Revit, InfraWorks a Civil 3D 2020. Revit 2020 Gyda Revit 2020, bydd defnyddwyr yn gallu creu dogfennaeth fwy manwl a manwl sy'n cynrychioli bwriad y dyluniad yn well, yn cysylltu'r data ac yn caniatáu i gydweithredu a chyflwyno prosiectau fod yn fwy hylifol. Bydd yn helpu ...

Rydym yn lansio Geo-Engineering - Y cylchgrawn

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi lansiad y cylchgrawn Geo-beirianneg ar gyfer y byd Sbaenaidd. Bydd ganddo gyfnodoldeb chwarterol, argraffiad digidol wedi'i gyfoethogi â chynnwys amlgyfrwng, lawrlwytho mewn pdf a fersiwn argraffedig yn y prif ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnwys gan ei brif gymerwyr. Ym mhrif stori y rhifyn hwn, mae'r term Geo-peirianneg yn cael ei ail-ddehongli, fel hynny ...

Y gorau o Uwchgynhadledd BIM 2019

Cymerodd Geofumadas ran yn un o'r digwyddiadau rhyngwladol pwysicaf a oedd yn gysylltiedig â BIM (Magu Gwybodaeth Adeiladu), yr Uwchgynhadledd BIM Ewropeaidd 2019, a gynhaliwyd yn yr AXA Auditorium yn ninas Barcelona-Sbaen. Cyn y digwyddiad hwn, cynhaliwyd Profiad BIM, lle gallech gael syniad o'r hyn fyddai'n dod am y dyddiau ...

O'r gorau yn y newyddion o QGIS 3.X

Mae'n ddiddorol sut mae mentrau Ffynhonnell Agored wedi llwyddo i gynnal eu hunain mewn modd sefydlog a darparu cyfleoedd busnes i'r rhai sydd â gwerth ychwanegol i gyfrannu; tra'n caniatáu'r ymroddiad i graidd y busnes gan wybod y bydd y gofynion yn cael eu cynnwys gan arbenigwyr eraill yn eu pen eu hunain. Ymhlith y modelau hyn, mae fy edmygedd WordPress yn haeddu ...

Symud ymlaen a gweithredu achos BIM - Canol America

Ar ôl bod yn y BIMSummit yn Barcelona, ​​mae'r wythnos ddiwethaf wedi bod yn gyffrous. Dewch i weld sut mae opteg wahanol, o'r amheus i'r mwyaf gweledigaethol yn cyd-daro ein bod mewn eiliad arbennig o'r chwyldro mewn diwydiannau sy'n amrywio o gasglu gwybodaeth yn y maes i integreiddio gweithrediadau dros amser ...

Beth yw ymrwymiad y casinos i ddod yn gwmnïau cynaliadwy

Mae mwy a mwy o gasinos yn ychwanegu at y tueddiad y mae'r rhan fwyaf o gwmnïau yn y byd yn ei brofi heddiw. Nid yw'r duedd hon yn sefyllfa fymryn neu dros dro, i'r gwrthwyneb, mae bron yn rhwymedigaeth bod pob cwmni sydd am barhau i ddatblygu fel busnes. Mae'n anhepgor bod holl actorion y ...