Archifau ar gyfer

arloesol

Arloesi ar feddalwedd CAD. Arloesi mewn Dylunio 3d

Geopois.com - Beth ydyw?

Yn ddiweddar buom yn siarad â Javier Gabás Jiménez, Peiriannydd Geomateg a Thopograffeg, Meistr mewn Geodesi a Chartograffeg - Prifysgol Polytechnig Madrid, ac un o gynrychiolwyr Geopois.com. Roeddem am gael gafael yn uniongyrchol ar yr holl wybodaeth am Geopois, a ddechreuodd fod yn hysbys ers 2018. Dechreuon ni gyda chwestiwn syml, Beth yw Geopois.com?,…

Vexel yn lansio Gweilch UltraCam 4.1

Gweilch UltraCam 4.1 Mae Vexcel Imaging yn cyhoeddi bod y genhedlaeth nesaf UltraCam Osprey 4.1, camera awyr fformat mawr amlbwrpas iawn ar gyfer casglu delweddau nadir gradd ffotogrammetrig ar yr un pryd (PAN, RGB a NIR) a delweddau oblique (RGB). Diweddariadau mynych i gynrychioliadau digidol miniog, di-sŵn a chywir iawn ...

Dinasoedd digidol - sut y gallwn fanteisio ar dechnolegau fel yr hyn y mae SIEMENS yn ei gynnig

Cyfweliad yn Singapore o Geofumadas gydag Eric Chong, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Siemens Ltd. Sut mae Siemens yn hwyluso'r byd i gael dinasoedd doethach? Beth yw eich prif offrymau sy'n caniatáu hyn? Mae dinasoedd yn wynebu heriau oherwydd y newidiadau a ddaeth yn sgil megatrends trefoli, newid yn yr hinsawdd, globaleiddio a demograffeg. Yn ei holl gymhlethdod, maent yn cynhyrchu ...

Lansiodd FES Arsyllfa India yn GeoSmart India

(LR) Is-gadfridog Girish Kumar, Syrfëwr Cyffredinol India, Usha Thorat, Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr, FES a chyn Ddirprwy Lywodraethwr Banc Wrth Gefn India, Dorine Burmanje, Cyd-lywydd, Rheoli Gwybodaeth Geo-ofodol Fyd-eang. Y Cenhedloedd Unedig (UN-GGIM) a Jagdeesh Rao, Prif Swyddog Gweithredol, FES, yn ystod lansiad yr Arsyllfa ...

Mae Plex.Earth Timeviews yn darparu'r delweddau lloeren diweddaraf yn AutoCAD i weithwyr proffesiynol AEC

Lansiodd Plexscape, datblygwyr Plex.Earth®, un o'r offer mwyaf poblogaidd ar gyfer AutoCAD ar gyfer cyflymu prosiectau pensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu (AEC), Timeviews ™, gwasanaeth unigryw yn y farchnad AEC fyd-eang, sy'n gwneud y Mae'r mwyafrif o ddelweddau lloeren wedi'u diweddaru yn fforddiadwy ac yn hygyrch o fewn AutoCAD. Ar ôl partneriaeth strategol ...

Cynhadledd Ryngwladol 15as gvSIG - Diwrnod 2

Roedd Geofumadas yn ymdrin yn bersonol â thridiau Diwrnod Rhyngwladol 15as gvSIG yn Valencia. Ar yr ail ddiwrnod rhannwyd y sesiynau yn flociau thematig 4 yn union fel y diwrnod blaenorol, gan ddechrau gyda gvSIG Desktop, cyflwynwyd popeth yn ymwneud â newyddion ac integreiddiadau i'r system yma. Mae siaradwyr y bloc cyntaf, ...

Blwyddyn arall, carreg filltir arall, profiad rhyfeddol arall ... Dyna oedd yr YII2019 i mi!

Pan ddywedon nhw wrtha i y byddwn i'n cael cyfle arall i fod yn rhan o ddigwyddiad Seilwaith mwyaf y flwyddyn, fe wnaeth i mi sgrechian â llawenydd. Roedd YII2018 yn Llundain, y tu hwnt i fod yn un o fy hoff gyrchfannau gwyliau, yn brofiad rhyfeddol gyda chyfweliadau eithriadol gyda phrif weithredwyr Bentley Systems, Topcon ac eraill, cynadleddau deinamig ...

Gwasanaethau cwmwl iTwin newydd ar gyfer Peirianneg Seilwaith Gefeilliaid Digidol

Mae efeilliaid digidol yn dod i mewn i'r brif ffrwd: cwmnïau peirianneg a pherchen-weithredwyr. Gan roi dyheadau efeilliaid digidol SINGAPORE ar waith - Y Flwyddyn mewn Seilwaith 2019- 24 Hydref 2019 - Cyflwynodd Bentley Systems, Corfforedig, y darparwr byd-eang o feddalwedd gynhwysfawr a gwasanaethau cwmwl gefell digidol, wasanaethau cwmwl newydd ...

Dim mwy o fannau dall â swyddogaethau Mosaig

Heb os, yr achos gorau wrth weithio gyda delweddau lloeren yw dod o hyd i'r delweddau mwyaf priodol ar gyfer achos defnyddio, dyweder, Sentinel-2 neu Landsat-8, sy'n cwmpasu eich maes diddordeb yn ddibynadwy (AOI); felly, mae'n caniatáu cael data cywir a gwerthfawr yn gyflym o ganlyniad i'r prosesu. Weithiau, bydd rhai ...

STAAD - creu dyluniad cost-effeithiol a optimized wedi'i osod i wrthsefyll straen strwythurol - Gorllewin India

Wedi'i leoli ym mhrif leoliad Sarabhai, mae K10 Grand yn adeilad swyddfa arloesol sy'n diffinio safonau newydd ar gyfer lleoedd masnachol yn Vadodara, Gujarat, India. Mae'r ardal wedi profi twf cyflym mewn adeiladau masnachol oherwydd ei agosrwydd at y maes awyr lleol a'r orsaf reilffordd. Llogodd K10 VYOM Consultants fel ...