Bydd FARO yn arddangos ei dechnoleg 3D weledigaethol ar gyfer geo-ofodol ac adeiladu yn Fforwm Geo-ofodol y Byd 2020

Er mwyn tynnu sylw at werth technoleg geo-ofodol yn yr economi ddigidol a'i hintegreiddio â thechnolegau sy'n dod i'r amlwg mewn amrywiol feysydd gwaith, cynhelir cyfarfod blynyddol Fforwm Geo-ofodol y Byd fis Ebrill nesaf.

Mae FARO, ffynhonnell fwyaf dibynadwy'r byd ar gyfer technoleg mesur, delweddu a gwireddu 3D, wedi cadarnhau ei gyfranogiad yn Fforwm Geo-ofodol y Byd 2020 fel Noddwr Corfforaethol. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng Ebrill 7 a 9, 2020 ym Mharc Celf a Digwyddiad Taets, Amsterdam, Yr Iseldiroedd.

Mae FARO yn dod â phersbectif a gwerth allweddol i'r segmentau geo-ofodol ac adeiladu gyda'i atebion mewn Adeiladu Digidol, efeilliaid Digidol, Cydweithrediad Cwmwl, Dal Realiti Cyflymder Uchel, ymhlith eraill. Bydd cynrychiolwyr yn Fforwm Geo-ofodol y Byd yn gallu profi'r atebion hyn a'u hachosion defnydd yn stondin arddangos FARO, yn ogystal ag mewn amrywiol ymrwymiadau areithio mewn rhaglenni diwydiant.

“Fforwm Geo-ofodol y Byd yw’r lle i gwrdd ag arweinwyr barn a byddaf yn trafod y tueddiadau diweddaraf ym maes geowyddoniaeth ac o amgylch digideiddio llifoedd gwaith mewn pensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu,” meddai Andreas Gerster, Is-lywydd BIM Gwerthu Adeiladu Byd-eang. “FARO yw un o brif ysgogwyr arloesi ers dyddiau cyntaf digideiddio. Mae Fforwm Geo-ofodol y Byd yn caniatáu inni gyflwyno datrysiadau caledwedd a meddalwedd arloesol sy'n sicrhau bod miloedd o gwsmeriaid ledled y byd yn elwa o gipio data 3D manwl uchel, prosesu data cyflym a hawdd, lleihau costau prosiect a lleihau gwastraff a chynyddu proffidioldeb. Rydym yn edrych ymlaen at siarad â'r mynychwyr am eich busnes a dadansoddi sut y gall FARO eich helpu i wneud eich llif gwaith yn fwy effeithlon. "

Mae datrysiadau technoleg gweledigaethol 3D FARO wedi bod yn atyniad mawr i'r diwydiant pensaernïaeth, adeiladu a pheirianneg (AEC) yn Fforwm Geo-ofodol y Byd dros y blynyddoedd. Mae arweinyddiaeth meddwl y cwmni nid yn unig yn gyrru mabwysiadu geo-ofodol yn AEC, ond mae'n dod yn ffactor allweddol wrth i'r diwydiant barhau i symud tuag at ddigideiddio.

“Ers y blynyddoedd diwethaf, mae Geospatial Media wedi canolbwyntio ar ddatblygu ein presenoldeb yn y farchnad AEC, gan ein bod yn credu bod technolegau geo-ofodol yn dod yn ffactor allweddol yn y gylchran hon. Rydym yn falch ac yn rhwymedig i gael cefnogaeth barhaus FARO ledled y cwmni hwn ac edrychwn ymlaen at bartneriaeth ffrwythlon arall gyda FARO yn Fforwm Geo-ofodol y Byd eleni, ”meddai Anamika Das, Is-lywydd Allgymorth a Datblygu Busnes yn y Cyfryngau Geo-ofodol a Chyfathrebu. .

Am FARO

FARO® yw'r ffynhonnell fwyaf dibynadwy yn y byd ar gyfer technoleg mesur, delweddu a gwireddu 3D. Mae'r cwmni'n datblygu ac yn cynhyrchu datrysiadau blaengar sy'n galluogi dal, mesur a dadansoddi 3D manwl uchel mewn amrywiaeth o ddiwydiannau, gan gynnwys gweithgynhyrchu, adeiladu, peirianneg a diogelwch y cyhoedd. Mae FARO yn darparu'r dechnoleg topograffi orau a meddalwedd prosesu cwmwl pwynt i weithwyr proffesiynol AEC sy'n caniatáu iddynt fynd â'u safleoedd adeiladu ffisegol ac isadeiledd i'r byd digidol (trwy bob cam o'u cylch bywyd). Mae cwsmeriaid AEC yn elwa o gipio data cyflawn ac o ansawdd uchel, prosesau cyflymach, costau prosiect is, lleihau gwastraff a phroffidioldeb cynyddol.

Fforwm Geo-ofodol y Byd

Mae Fforwm Geo-ofodol y Byd yn gyfarfod blynyddol o fwy na 1500 o weithwyr proffesiynol ac arweinwyr geo-ofodol sy'n cynrychioli'r ecosystem geo-ofodol gyfan: polisïau cyhoeddus, asiantaethau mapio cenedlaethol, cwmnïau sector preifat, sefydliadau amlochrog a datblygu, sefydliadau gwyddonol ac academaidd ac, yn anad dim. , defnyddwyr terfynol gwasanaethau'r llywodraeth, busnes a dinasyddion. Gyda'r thema 'Trawsnewid economïau yn yr oes 5G - Y ffurf geo-ofodol', bydd 12fed rhifyn y gynhadledd yn tynnu sylw at werth technoleg geo-ofodol yn yr economi ddigidol a'i hintegreiddio â thechnolegau sy'n dod i'r amlwg fel 5G, AI, cerbydau ymreolaethol, Data Mawr, Cloud, IoT a LiDAR mewn amrywiol ddiwydiannau defnyddwyr, gan gynnwys dinasoedd digidol, adeiladu a pheirianneg, amddiffyn a diogelwch, agenda datblygu byd-eang, telathrebu a deallusrwydd busnes. Dysgu mwy am y gynhadledd yn www.geospatialworldforum.org

Bydd y fforwm mawreddog hwn yn ehangu gwybodaeth am gwmpas a buddion technolegau geo-ofodol ac yn cynnig atebion hyfyw ac effeithiol sy'n cyfrannu at wella'r gofod o'n cwmpas.

cyswllt

Shreya Chandola

shreya@geospatialmedia.net

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.