Bydd FARO yn arddangos ei dechnoleg 3D weledigaethol ar gyfer geo-ofodol ac adeiladu yn Fforwm Geo-ofodol y Byd 2020

Er mwyn tynnu sylw at werth technoleg geo-ofodol yn yr economi ddigidol a'i hintegreiddio â thechnolegau sy'n dod i'r amlwg mewn amrywiol feysydd gwaith, cynhelir cyfarfod blynyddol Fforwm Geo-ofodol y Byd fis Ebrill nesaf.

Mae FARO, ffynhonnell fwyaf dibynadwy'r byd ar gyfer technoleg mesur, delweddu a gwireddu 3D, wedi cadarnhau ei gyfranogiad yn Fforwm Geo-ofodol y Byd 2020 fel Noddwr Corfforaethol. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng Ebrill 7 a 9, 2020 ym Mharc Celf a Digwyddiad Taets, Amsterdam, Yr Iseldiroedd.

Mae FARO yn dod â mewnwelediad a gwerth allweddol i'r segmentau adeiladu a geo-ofodol gyda'i atebion mewn Adeiladu Digidol, efeilliaid Digidol, Cydweithrediad Cwmwl, Dal Realiti Cyflymder Uchel, a mwy. Bydd cynrychiolwyr yn Fforwm Geo-ofodol y Byd yn gallu profi'r atebion hyn a'u hachosion defnyddio ym mwth arddangos FARO, yn ogystal ag mewn amrywiol ymrwymiadau siarad mewn rhaglenni diwydiant.

"Fforwm Geo-ofodol y Byd yw'r lle i gwrdd ag arweinwyr barn a byddaf yn trafod y tueddiadau diweddaraf mewn geowyddoniaeth ac o amgylch digideiddio llifoedd gwaith pensaernïol, peirianneg ac adeiladu," meddai Andreas Gerster, Is-lywydd Gwerthu Byd-eang Adeiladu BIM. “Mae FARO wedi bod yn un o brif ysgogwyr arloesi ers dyddiau cynnar digideiddio. Mae Fforwm Geo-ofodol y Byd yn ein galluogi i gyflwyno datrysiadau caledwedd a meddalwedd arloesol sy'n sicrhau bod miloedd o gwsmeriaid ledled y byd yn elwa o gipio data 3D manwl uchel, prosesu data cyflym a hawdd, llai o gostau prosiect a lleihau gwastraff a chynyddu proffidioldeb. Rydym yn edrych ymlaen at siarad â'r mynychwyr am eich busnes a thrafod sut y gall FARO eich helpu i symleiddio'ch llif gwaith. "

Mae datrysiadau technoleg 3D gweledigaethol FARO wedi bod yn atyniad mawr i'r diwydiant pensaernïaeth, adeiladu a pheirianneg (AEC) yn Fforwm Geo-ofodol y Byd dros y blynyddoedd. Mae arweinyddiaeth meddwl y cwmni nid yn unig yn gyrru mabwysiadu geo-ofodol yn AEC, ond mae'n dod yn sbardun allweddol wrth i'r diwydiant barhau i symud tuag at ddigideiddio.

“Ers yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae Cyfryngau Geo-ofodol wedi canolbwyntio ar ddatblygu ein presenoldeb yn y farchnad AEC, gan ein bod yn credu bod technolegau geo-ofodol yn dod yn ffactor allweddol yn y gylchran hon. Rydym yn falch ac yn rhwymedig i gael cefnogaeth barhaus FARO trwy gydol yr ymdrech hon ac edrychwn ymlaen at bartneriaeth ffrwythlon arall gyda FARO yn Fforwm Geo-ofodol y Byd eleni, ”meddai Anamika Das, Is-lywydd Datblygu Busnes ac Allgymorth yn y Cyfryngau Geo-ofodol a Chyfathrebu .

Am FARO

FARO® yw ffynhonnell fwyaf dibynadwy'r byd ar gyfer technoleg mesur, delweddu a gwireddu 3D. Mae'r cwmni'n datblygu ac yn cynhyrchu datrysiadau o'r radd flaenaf sy'n galluogi dal, mesur a dadansoddi 3D manwl uchel mewn amrywiaeth o ddiwydiannau, gan gynnwys gweithgynhyrchu, adeiladu, peirianneg a diogelwch y cyhoedd. Mae FARO yn darparu'r dechnoleg arolygu orau a meddalwedd prosesu cwmwl pwynt i weithwyr proffesiynol AEC sy'n eu galluogi i ddod â'u safleoedd adeiladu ffisegol a'u seilwaith i'r byd digidol (trwy gydol pob cam o'u cylch bywyd). Mae cwsmeriaid AEC yn elwa o gipio data cynhwysfawr o ansawdd uchel, prosesau cyflymach, llai o gostau prosiect, lleihau gwastraff, a mwy o broffidioldeb.

Fforwm Geo-ofodol y Byd

Mae Fforwm Geo-ofodol y Byd yn gasgliad blynyddol o fwy na 1500 o weithwyr proffesiynol ac arweinwyr geo-ofodol sy'n cynrychioli'r ecosystem geo-ofodol gyfan: polisi cyhoeddus, asiantaethau mapio cenedlaethol, cwmnïau sector preifat, sefydliadau amlochrog a datblygu, sefydliadau gwyddonol ac academaidd, ac yn anad dim. , defnyddwyr terfynol y llywodraeth, cwmnïau a gwasanaethau dinasyddion. Gyda'r thema 'Trawsnewid Economïau yn y Cyfnod 5G - Y Ffordd Geo-ofodol', bydd 12fed rhifyn y gynhadledd yn tynnu sylw at werth technoleg geo-ofodol yn yr economi ddigidol a'i hintegreiddio â thechnolegau sy'n dod i'r amlwg fel 5G, AI, cerbydau ymreolaethol, Data Mawr, Cloud, IoT a LiDAR mewn amrywiol ddiwydiannau defnyddwyr, gan gynnwys dinasoedd digidol, adeiladu a pheirianneg, amddiffyn a diogelwch, agenda datblygu byd-eang, telathrebu, a deallusrwydd busnes. Dysgu mwy am y gynhadledd yn www.geospatialworldforum.org

Bydd y fforwm mawreddog hwn yn ehangu gwybodaeth am gwmpas a buddion technolegau geo-ofodol a bydd yn cynnig atebion hyfyw ac effeithiol sy'n cyfrannu at wella'r gofod o'n cwmpas.

 

cyswllt

Chareola Shreya

shreya@geospatialmedia.net

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.